دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

دکتر فضل الله چنگاني

اطلاعات تماس
http://www.tums.ac.ir/faculties/fazlollah changani
تلفن: 0098-21-42933040
فکس: 0098-21-88950188
آدرس: تهران -دانشگاه تهران- دانشکده بهداشت
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
بهداشت
مهندسي بهداشت محيط
درباره
تصفیه پسابهای صنعتی ، تصفیه آبهای صنعتی ،تصفیه فاضلاب شهری ، مدیریت پسماندهای صنعتی ، پروژه های زیست محیطی
آخرین به روزرسانی: 1399/10/08

1.

-


Industrial Water Pollution Treatment , 2016
2.

Ph.D


Civil Engineering-Environmental Engineering, AMU,UP , Aligarh, India, 2015
3.

M.S


Environmental of Health Engineering, Tarbait Modress University, Tehran, Iran, 1993
4.

B.Sc


Chemical Engineering, Sharif University of Technology ,Tehran , Tehran, Iran, 1988
1.

English


M.Sc

1.

مدیریت فاضلابهای صنعتی


1388-97 13و ادامه دارد 2 واحد, دانشکده بهداشت,M.Sc.

B.Sc

1.

انرژی و محیط زیست


90-92 1 واحد, دانشکده بهداشت ,B.Sc.
2.

انرژی های نو


88-ادامه دارد 1 واحد, دانشکده بهداشت ,B.Sc.
3.

کلیات محیط زیست


90-ادامه دارد درس مشترک - بهداشت حرفه ای , دانشکده بهداشت ,B.Sc.
4.

فاضلابهای صنعتی


72-85 بهداشت حرفه ای, مجتمع آموزش عالی ابوریحان ، دانش,B.Sc.
5.

طراحی تصفیه خانه فاضلاب


75-78 دانشکده ابوریحان,B.Sc.
6.

کار آموزی


74-ادامه دارد دانشکده بهداشت,B.Sc.
7.

پروژه


84-ادامه دارد 2 واحد, دانشکده بهداشت,B.Sc.
8.

بهداشت محیط 2


76-1394 1 واحد, مجتمع آموزش عالی ابوریحان ، دانش,B.Sc.
9.

اصول بهداشت هوا


73-74 1 واحد دوره کاردانی , دانشکده پزشکی شهر کرد و مجتمع آم,B.Sc.
10.

تصفیه فاضلاب صنعتی


از سال 72-94 و ادامه دارد 2 واحد, مجتمع آموزش عالی ابوریحان ، دانش,B.Sc.
11.

تصفیه فاضلاب شهری


از سال 72 -94 و ادامه دارد 2 واحد , مجتمع آموزش عالی ابوریحان ، دانش,B.Sc.
12.

فرآیندهای فیزیکوشیمیائی آب و فاضلاب


از سال 72 -1394 2 واحد , مجتمع آموزش عالی ابوریحان ، دانش,B.Sc.
13.

شیمی آب و فاضلاب


73-86 1 واحد تئوری, مجتمع آموزش عالی ابوریحان ، دانش,B.Sc.

-

1.

دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک


73-80 2 واحد دوره کاردانی, مجتمع آموزش عالی ابوریحان و دانش,-.

Short Courses / Workshops

1.

طراحی و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و شهری برای صنایع کشور


68-72 6 دوره کوتاه مدت, جهاد دانشگاهی صنعتی شریف,Short Courses / Workshops.
1.

فروش خدمات مهندسی مشاوره ای (تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه قند قزوین)


Status: Running, Executers: فضل اله چنگانی , Sponser: کارخانه قند قزوین , Location: استان قزوین , Main Partners: دکتر علی اصغر نجف پور, 97/3/7-98/3/7
2.

قرارداد فروش خدمات مهندسی مشاوره ای و بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی قند -تربت جام


Status: Running, Executers: دکتر فضل اله چنگانی, Sponser: کارخانه قند تربت جام, Location: استان خراسان رضوی-تربت جام, Main Partners: محمود یوسفی, 96/9/25-97/12/20
3.

قرارداد فروش خدمات مهندسی مشاوره ای و بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی قند -بیستون- کرمانشاه


Status: Running, Executers: دکتر فضل اله چنگانی, Sponser: کارخانه قند بیستون, Location: بیستون-کرمانشاه, Main Partners: دکتر محمد هادی دهقانی -حامد سلیمانی, 96/5/15-97/5/15
4.

قرارداد فروش خدمات مهندسی مشاوره ای و بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی قند فریمان


Status: Running, Executers: دکتر فضل اله چنگانی , Sponser: کارخانه قند فریمان , Location: خراسان رضوی - شهرستان فریمان, Main Partners: -, 96/9/25-97/12/25
5.

موافقت نامه فروش خدمات مهندسي مشاوره اي - تصفيه خانه فاضلاب صنعتي همدان


Status: Running, Executers: دکتر فضل اله چنگاني, Sponser: كارخانه قند همدان , Location: استان همدان - كارخانه قند همدان, Main Partners: دکتر محمد هادی دهقانی, 94/6/1-28/12/94
6.

مشاوره طرح تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانه قند همدان


Status: Completed, Executers: دکتر فضل اله چنگاني, Sponser: كارخانه قند همدان, Location: استان همدان -كارخانه قند همدان, Main Partners: محمد هادي دهقاني, 93/4/1-93/12/28
7.

مطالعات زيست محيطي پرو‍‍ژه مونوريل قم


Status: Completed, Executers: فضل اله چنگاني, Sponser: شركت احداث و توسعه ريلي مپنا , Location: شهرستان قم, Main Partners: امير حسين قشوني, 89/4/15-89/10/1
8.

طراحی تصفیه خانه فاضلاب مرکزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی


Status: Completed, Executers: فضل اله چنگانی, Sponser: دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: تهران-مجتمع بیمارستانی امام -بزرگترین بیمارستان کشور, Main Partners: محمد هادی دهقانی،نیمور میر, 78-79

Referee

1.

Disinfection of Treated Sewage from the Constructed Wetlands Using Solar Driven UV and Anodic Oxidation


MR. ROOPAK VARSHNEY,
Ph.D, Environmental Engineering, 2020.12.28
2.

غلظت فلزات سنگین در منابع آب شرب روستاهای شهرستان بویر احمد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS


علی تمدن,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 95/10/5
3.

PERFORMANCE EVALUATION AND FEASIBILITY STUDY OF THE AGRO AND HORTICULTURAL WASTES AS ADSORBENT FOR THE REMOVAL OF CHROMIUM FROM TANNERY WASTE WATER


Pushpendra Kumar Sharma,
Ph.D, Environmental Engineering,Lucjnow,INDIA , 2016

داور

1.

1. تعیین کارآئی بست های نانوکامپوزیت بیوپلیمری در حذف بیس فنل A از محلولهای آبی


علی اکبر محمدی,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, 98/11/18
2.

مطالعه تاثیر آبلیمو و آبغوره بر کاهش بقاء باکتریهای بیماریزای استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی O157:H7 در سالاد شیرازی


شیوا صوری,
M.S, بهداشت و ایمنی مواد غذائی, 98/11/15
3.

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های انار ایرانی بر روی قابلیت نگهداری فیله ماهی قزل آلا در دمای یخچال


علی صالحی,
M.Sc, بهداشت و ایمنی مواد غذائی, 93
4.

ارزیابی میزان کارائی کیتوزان نشانده شده بر روی بنتونیت اصلاح شده در حذف فلزات سنگین (کروم، آرسنیکو روی) و اسید هیومیک از محیط آبی


احمد زارعی,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, 96/3/22
5.

بررسی کاراِِیی پامیس و پامیس اصلاح شده با نانو ذرات آهن در حذف آفت کش دیازینون از محلول آبی


بهاره یونسی ,
M.Sc, گروه مهندسی محیط زیست , 95/11/26
6.

بررسی میزان آلاینده ها از خودروهای دودزا بنزینی و تاثیر اقدامات نظارتی بر کاهش آن دردر شهر مشهد


آرزو قربان زاده,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 1398/7/29
7.

بررسی کارایی سیستم تلفیقی اولتراسونیک – گرانول هیدروکسید آهن در حذف رنگ اسید رد 18 و مالاشیت گرین از


فرشاد حمیدی,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 98/6/25
8.

تدوین شاخص کیفیت بهداشت‌محیط با استفاده از پایگاه داده‌های کشوری ایران


محمد ماروسی,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, 98/6/20
9.

بررسي و مقايسه عملکرد جاذب هاي نانوکامپوزيت کيتوزان – آهن مغناطيسي و کربن فعال مغناطيسي در حذف فلورايد از محلول هاي آبي


سولماز غلامی,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 98/6/27
10.

شناسایی رخدادهای مخاطر آمیز در سیستم تامین آب شرب منطقه فرامرزان (بستک) بر مبنای اصول برنامه ایمنی آب سازمان بهداشت جهانی و ارائه راهکارهای مدیریتی


اسماعیل حراسی,
M.S, مهندسی بهداشت محیط , 97-اسفند ماه
11.

بررسی تأثیر اصلاح اسیدی بر کارآیی جاذب طبیعی اسکوریا در حذف اسید هیومیک از محلول های آبی


حامد سلیمانی,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, 98/5/20
12.

سنتز چارچوب های فلزی-آلی و بررسی عملکرد آن در حذف نیترات و فسفات از محلولهای آبی


محمود شمس,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, 95/12/15
13.

مقايسه کارايي کامپوزيت نانو اکسيد آهن کربن فعال - ( Iron Oxide Nano/AC ( و کربن فعال (AC) در جذب 2 و 4 دي کلروفنل از محيط هاي آبي - )مطالعه ايزوترم و سينتيک(


محمد درویش,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط,
14.

بررسی کارآیی فرایند احیاء پیشرفته هموژن با استفاده از آنیون یدید تحت تابش اشعه فرا بنفش بر تجزیه دگزامتازون فسفات در محلول های آبی


طیبه رسوله وندی,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 98/4/26
15.

بررسی میزان هیستامین در انواع کنسروهای ماهی تن، ساردین و کیلکا عرضه شده در شهر تهران سال 13


لیلا پیوسته رودسری,
M.S, بهداشت و ایمنی مواد غذائی, 98/4/29
16.

بررسی رابطه بین سختی آب آشامیدنی و بیماریهای قلبی و عروقی در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان درسالهای 1394-1384


مریم مهاجری,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 96/5/25
17.

بررسی مقایسه ای میزان انباشت عناصر سنگین ( نیکل ، سرب ، کادمیوم ، کروم ) در تیمارهای مختلف گیاه ریحان با کودهای شیمیایی ، حیوانی ، زیستی ، کمپوست شهری ، ورمی کمپوست در شهرستان بابل


حلیمه پور عبداله,
M.S, بهداشت و ایمنی مواد غذائی , 97/11/3
18.

ارزیابی ریسک سیستم تامین آب آشامیدنی شهر گرمسار با استفاده از برنامه ایمنی آب (WSP) پیشنهاد شده توسط سازمان بهداشت جهانی


سمانه ابولی,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, زمستان 97
19.

بررسی میزان هیدروکربنهاي آروماتیک چند حلقهاي (PAHs) شاخص در فرآورده های گوشتی پر مصرف عرضه شده شهر تهران-1397


سمانه سمیعی,
M.S, بهداشت و ایمنی مواد غذائی , 18 اذر ماه 97
20.

بررسی وضعیت غلظت بیو آئروسل ها در هوای داخل و آزاد مهد کودک های شهر


فرهاد میر خوند چگینی,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, 97/7/28
21.

بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم و سرب در خاک های کشاورزی شهرستان خاتم


سعید جعفری صدرآباد,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 9 مهرماه 97
22.

بررسی گرانولهای هیدرواکسید اهن در حذف فسفات و هیومیک اسید از محلول های آبی با استفاده از روش سطح پاسخ


محمود یوسفی,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 97/6/27
23.

بررسی اثر طوفان های گرد و غباری بر کیفیت آب مخازن سدها


علی احمدفاضلی,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 97/6/20
24.

بررسی کارآیی برگ زعفران فرآورش شده در حذف فلوراید از آب


منصوره فرهنگ,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 95 مهرماه
25.

ارزیابی گزینه های مختلف مدیریت پسماندهای ساخت و تخریب در شهر تهران و انتخاب بهترین روش دفع با تکنیک های تصمیم گیرنده چند معیاره


ویدا پاست,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, 95
26.

بررسی مقایسه ای نشانگرهای زیستی استرس اکسیداتیو و التهابی در افراد نوجوان سالم و افراد مبتلا به آسم و ارتباط آنها با ذرات معلق هوای آزاد در شرایط طوفان گرد و غبار و شرایط عادی (مطالعه موردی شهر تبریز)


محمد قنبری قوزیکلی,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, 96
27.

بررسی کارائی نانو گرافن اصلاح شده حاصل از زائدات گندم در حذف نیترات و رنگ از آب


سید کمال غدیری,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, 96
28.

بررسی کارآئی فرآیند شبه منتون ارتقاء یافته با امواج اولتراسوند در حذف دیکلوفناک از پساب صنایع داروسازی و ارزیابی سمیت


امین باقری,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, 96
29.

بررسی فلزات سنگین در میوه های سیب و زرد آلو باغ های شهرستان های زنجان و ماهنشان -استان زنجان


نرگس خدامرادی وطن ,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, تابستان 96
30.

ارزیابی عملکرد نانو کامپوزیت های کیتوزان / بیسموت اکسی یدید (BiOI) در حذف تتراسایکلین از محلول


علی اکبر دهقان,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, بهمن ماه 96
31.

بررسی کارایی حذف 4-کلروفنل از محلول های آبی توسط جاذب کربن فعال پودری اصلاح شده با گروه های آمین


مسلم تازیک,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, آبان ماه 96
32.

بررسی حذف بوی آمونیاک وهیدروژن سولفید از هوای خروجی از حیوان خانه با استفاده از اسکرابر شیمیایی


مهیار عبدی پنبه چوله ,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, زمستان 96
33.

بررسی رابطه بین سختی آب آشامیدنی و بیماریهای قلبی و عروقی در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان در سالهای 1394-1384


مریم مهاجری,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, تابستان 96
34.

بررسی حذف ترکیبات مولد بو NH3) و H2S ) با استفاده از بیو فیلتر در مقیاس پایلوت ( مطالعه موردی : هوای خروجی از محل نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی )


سمیرا غفوری صفا,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, بهمن ماه 96
35.

بررسی اثرات شیرابه محل دفن زباله شهر لاهیجان بر کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی


مهدی جواهر شناس,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, فروردین ماه 97
36.

بررسی روند تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب های زیر زمینی و کلاس بندی آن از نظر قابلیت شرب و کشاورزی و پهنه بندی آن با GIS در سطح روستاهای سیستان و بلوچستان در طی سال های 1392-1384


عباس عباس نیا ,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, شهریور ماه 96
37.

تعیین الگوی تاثیر اکسیژن محلول تحت فشار درتجزیه 4- کلروفنل از محیط های آبی در فرآیند اکسیداسیون یا پرسولفات سدیم و فرآیند ترکیبی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و پرسولفات سدیم


منصور بازیار,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, 96
38.

ارزیابی ریسک آرسنیک در آب آشامیدنی شهر اردبیل


فاطمه صادقی ,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, پائیز 96
39.

بررسی کارایی روش میسلر اولترافیلتراسیون تشدید یافته همراه با سورفاکتانت های کاتیونی در حذف رنگ دایر کت بلو 86 از محلول های آبی


زینب غلامی علی آبادی,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, 96
40.

بررسی میزان برخی از پلی هيدروکربن هاي آروماتيک در تخمه های آفتابگردان خام و بو داده سطح شهر تهران با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی وطیف سنجی جرمی


توران خاکی بختیاروند,
M.Sc, بهداشت مواد عذائی, 95/2/11
41.

بررسی کارایی جذب مواد آلی طبیعی (NOM) توسط پنبه پوشش داده شده بوسیله گرافن اکسید از آب


فرزانه طهماسبی توللی,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, 96
42.

بررسی میزان پراکنش بیوآئروسلها در هوای بخش های مختلف بیمارستانهای شهرکرد


داوود جلیلی,
Ph.D, مهندسی بهداشت محیط, زمستان 94

مشاور

1.

بررسی و مقایسه کارایی کربن فعال مغناطیسی و نانوتیوب‌کربن چند جداره مغناطیسی در حذف بیس¬فنل A از محلول‌های آبی


سیده طاهره میر طالب,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, 98/11/2
2.

بررسی آلودگی فاضلاب های صنایع داروئی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن ( مطالعه موردی : کارخانه داروسازی شهر دارو )


فاطمه جعفرزاده,
M.S, محیط زیست و انرژی, 88
3.

عنوان پايان نامه : "بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون توسط الکترود آلومینیوم در حضور نانو ذرات منیزیم اکسید (Mgo) بعنوان کمک منعقد کننده در حذف رنگ دیسپرس قرمز 362 از محیط های آبی "


رقیه بهادری,
M.S, مهندسی بهداشت محیط, دی ماه 97
4.

بررسی و مقایسه کارایی فرآیند نانو فتوکاتالیتیکی uv/zno و ازن زنی در کاهش فنل از محیط های آبی


یزدان کرمی تبار,
M.Sc, مهندسی بهداشت محیط, 90
5.

ارزیابی کیفیت لجن دفعی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران


سمانه مومنی,
M.S, مهندسی بهداشت محیط , 95
6.

بررسي كمي و كيفي و تصفيه فاضلاب كارخانه مقواسازي مشهد


محمد پذيرا,
M.Sc, مهندسي بهداشت محيط, 85

راهنما

1.

بررسی امکان حذف ساپونین از فاضلاب کارخانه هاي قند با استفاده از مواد منعقد کننده


شیدا راهپیما,
M.S, علوم و صنایع غذائی96/11/30,
2.

بررسي كارائي فرآيند شناورسازي با هوا در حذف روغن و گريس از پساب كارخانه فولاد آذربايجان


نسرين عبدالهي,
M.Sc, مهندسي بهداشت محيط, 1390

Farsi

1.

تصفیه فاضلاب صنعتی


Authors: فضل اله چنگانی،انور اسدی ،حافظ گلسانی فر
Publisher: انتشارات غاشیه, 1390, چاپ اول, تالیف و ترجمه

مقالات

Farsi

1.

بررسی وضعیت پسماند های تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی تهران


Authors: بهنام سپهرنیا ،آزاده نوید مهر،فضل اله چنگانی
فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط, Vol.2, No.2,
2.

بررسی مشخصات پساب قالی شوئی های شهر تهران


Authors: فضل اله چنگانی ,امير حسين محوي،انور اسدی،غلامعلی حقیقت،
سلامت و محیط, Vol.5, No.2, Year. 1391, Number of Page:99-106
3.

كميت و كيفيت پسماندهاي پزشكي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران


Authors: محمد هادي دهقاني ،كمال اعظم ،فضل اله چنگاني ،عماد دهقاني فرد
مجله پژوهشي حكيم, Vol.11, No.1385, Year. 1385, Page:40-47,
4.

بررسي منواكسيد كربن مناطق مختلف تهران


Authors: فضل الله چنگاني
مجله بيماريهاي كودكان ايران , Vol.13, No.1, Year. 1382,
6.

آلودگي محيط زيست توسط فلزات سنگين


Authors: فضل الله چنگاني

English

1.

Adsorption process for wastewater treatment by using coconut shell


Authors: S. Ayub, F. changani khorasgani
Research Journal of Chemical Sciences, Vol.4,
2.

Removal of cd(II) and Cr(VI) from electroplating wastewater by Coconut shell


Authors: F. Changani Khorasgani
International Journal of Environmental Engineering and management, Vol.4, Year. 2013, Number of Page:pp.273-280
3.

Removal heavy metals from electroplating wastewater by low cost adsorbents


Authors: Fazlollah changani khorasgani ,Sohail Ayub
International Journal of Applied Engineering Research, Vol.8, Number of Page:2087-2092
4.

Environmental Health in Disaster Managment in IRAN


Authors: Fazlollah Changani,Suhail Ayub,M.H.Dehghani
International Journal of Information & computation Technology, Vol.2, No.4, Year. 2012, Number of Page:413-415
5.

Assessement of medical waste management in educational hospitals of Tehran University ,Medical Sciences


Authors: M.H. Dehghani, K. Azam, F. Changani,E.Deghani
Iran,J. Environ. Health. Sci. Eng.,, Vol.5, No.2007,
6.

Qualitative and quantitive characterization of carpet cleaning wastewaters in Tehran,IRAN


Authors: Fazlollah Changani ,M.H.Dehghani,A.H. Mahvi,Suhail Ayub,Anvar Asadi,Ali Haghighat
International Journal of Environmental Engineering and Management, Vol.3, No.1, Year. 2012, Number of Page:109-114
7.

Quality Assessment of the Kashaf River in North East of Iran in 1996-2005


Authors: A.A Najafpoor ,Z.Vojoudi ,M.H Dehghani F. Changani, Alidadi
Journal of Applied sciences , Vol.7, No.2, Year. 2007, Page:253-257,
8.

The effect of acoustic cavitation on chlorophyceae from


Authors: M.H Dehghani F. Changani
Environmental technology , Vol.27, Page:963-968 ,

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

Use of natural products as a low cost adsorbent for heavy metalsfrom water and wastewater


International Conference Emerging Technologies for ustainable Environment
Location: Aligagarh Muslim University,
Date: 29october 2010-30october2010
Authors: Fazlollah Changani ,Suhail Ayub
Type : Oral Presentation & Abstract, Participant,
2.

Investigating the Possibility of Residual Al and Iron Removal in Conventional and Enhanced Coagulation Using Phosphate Compounds


International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering
Location: Aligarh,AMU,UP.INDIA,
Date: October 26,2009-October -28, 2009
Authors: Fazlollah Changani,M.H. Dehghani,Reza Ghanbari
Type : Presentaion, Participant,
3.

Removal heavy metals from water and Industrial wastewater by low cost adsorbent


National Conference on Recent Advances in Technology and Engineering
Location: Mangalayatan University, Aligarh,UP,INDIA,
Date: 20January 2012 -22January2012
Authors: Fazlollah Changani ,Suhail Ayub
Type : Presentaion, No: 1, Participant,
4.

Study of Scorpion species in the Mountains areas of Sari ,Iran


Ix European Multicolloquium of parasitology
Location: Valencia ,Spain ,
Date: 18 July 2004 -23 July 2004
Authors: F. Changani
Type : Abstract, Learner,
5.

Reduction of Health Effects of Environmental Tabacco Smoke ( ETS) on building Occupants in two workplaces with the using of prop


3 world Assembly on Tabacco Counters Health
Location: New Delhi . India,
Date: 7 2004-11 2004Type : Abstract, Learner,
6.

Indicator Organisms for fresh waters


چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي ميكروپلاونتولوژي و ميكروبيولوژيEMMM2004
Location: شهر اسپارتاي كشور تركيه ,
Date: Sep 13 2004-Sep 18, 2004
Authors: F. Changani
Type : Poster, Learner,
7.

Microbiological Quality of Water Coolers


چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي ميكروپلاونتولوژي و ميكروبيولوژيEMMM2004
Location: اسپارتاي كشور تركيه ,
Date: Sep 13 2004 -Sep 18 2004
Authors: F. Changani
Type : Abstract, Learner,
8.

Optimization consumption water and reducing pollution water in the isfahan beetsugar factories


International Conference: Water and wastewater :Perspectives of Developing Countries (WAPDC)
Location: New Delhi . India,
Date: December 11 2002-December 13 200
Authors: F. Changani
Type : Abstract, Learner,
9.

Sustainable Water Resources Manegement in Arid and Semi-Arid Regions


2nd Dubrovnik conference on Sustanable Development of
Location: Dubrovnik ,Croatia,
Date: june 2003-
Authors: F. Changani
Type : Presentaion, Lecturer,
10.

The evaluation of Anoxic- oxic Activated sludge at removal nitrogen and phosphorus and control bulking in wastewater treatment


2nd Dubrovnik conference on Sustanable Development of
Location: Dubrovnik ,Croatia,
Date: june 2003-
Authors: F. Changani
Type : Presentaion, Lecturer,

Farsi

1.

اثرات بهداشتي بيو آئرو سلهاي سيستم تهويه داخل ساختمان ( نفر دوم )


چهار دهمين همايش بين المللي كودكان
Location: تالار بيمارستان امام خميني (ره) ,
Date: 20 مهرماه 82-22 مهرماه 82
Authors: فضل الله چنگاني
Type : خلاصه, شركت كننده ,
2.

افزايش غلظت نيترات در آبهاي زير زميني غرب تهران و خطر بيماري متهمو گلوبينميا در نوزادان و كودكان


چهار دهمين همايش بين المللي كودكان
Location: تالار بيمارستان امام خميني (ره),
Date: 20 مهرماه 81-25 مهرماه 81
Authors: فضل الله چنگاني
Type : پوستر, Lecturer,
3.

بررسي كار آيي گند زداها در كنترل عفونت هاي قارچي بيمار ستاني


دومين همايش پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني
Date: 20 /3/1379-
Authors: فضل الله چنگاني
Type : سخنرانی, شركت كننده ,
4.

بهينه سازي مصرف آب و كاهش بار آلودگي فاضلاب در كار خانجات قند اصفهان


دو مين كنفرانس مديريت آب و فاضلاب در كشور هاي آسيايي
Location: تهران ,
Date: 18 ارديبهشت 80-20 ارديبهشت 80
Authors: فضل الله چنگاني
Type : خلاصه, مدرس,
5.

عملي ترين روش تصفيه فاضلابهاي كشتار گاهها


نخستين همايش جايگاه كشتار گاه در بهداشت عمومي و اقتصاد ملي
Location: سازمان دامپزشكي كشور,
Date: 28 مهرماه 78-29 مهرماه 78
Authors: فضل الله چنگاني
Type : خلاصه, Lecturer,
6.

تهيه كود آلي از زباله شهري


Location: شهرداري شبراز ,
Date: 11 شهريور ماه 71-12 شهريور ماه 71
Authors: فضل الله چنگاني
Type : خلاصه, Learner,
7.

روشهاي تهيه آب سالم و بهداشتي در هنگام وقوع بلاياي طبيعي


اولين كنفرانس بين الملي بلاياي طبيعي در مناطق شهري
Location: شهرداري تهران ,
Date: 21 ارديبهشت ماه- 23 ارديبهشت ما
Authors: فضل الله چنگاني
Type : خلاصه, Learner,
1.

computer


PD Design

2.

Consultant and Design


industrial water pollution treatment ,research in field Dairy wastewater ,beet sugar wastewater treatment ,hospital wastewater treatment

1.

Chemical Engineering Society


Activity Type:Member
1. Consultancy on industrial wastewater treatment of nine sugar factories in Iran
2. بهینه سازی و افزایش راندمان تصفیه خانه های فاضلاب موجود صنایع غذائی (قند و لبنی)
3. بهینه سازی و راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی
4. آمادگی جهت برگزاری دوره تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی جهت صنایع و شرکتها
5. طراحی و مشاوره تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی
6. Removal heavy metal from water and wastewater
7. إ Sugar industry wastewater treatment
8. Textile wastewater treatment
9. hospital wastewater treatment
10. Petrochemical wastewater treatment
11. Food industry wastewater treatment
12. research in field Dairy wastewater treatment
13. Cosultant and Design industrial water pollution treatment
Top