دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

قاسمعلي خراساني

اطلاعات تماس
تلفن: 22264628_22264626 -98-21+
آدرس: خيابان شريعتي _ ابتداي خيابان شهيد دستگردي ( ظفر ) ساختمان آفتاب_طبقه سوم واحد 14
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
جراحي
بیمارستان
وليعصر(عج)-امام
درباره