دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

ژاله عبدی

اطلاعات تماس
آدرس: موسسه ملی تحقیقات سلامت
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
مرکز تحقیقاتی
موسسه ملی تحقیقات سلامت
درباره
آخرین به روزرسانی: 1397/02/04

1.

Ph.D


Health Services Administration , Iran Uinversity of Medical Sciences, Tehran, Iran,
1.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

مدیریت خطاهای پزشکی در مجتمع بیمارستانی رسول اکرم (1389-1388)


Status: Completed, Sponser: طرح مشترك دانشكده مدیریت و اطلاع رسانی پزشكی و شرکت مشاورین ایده ناب ویژن, Main Partners: ژاله عبدی, 1388-1389
2.

بررسی عوامل موثر در رعایت موازین بهداشت دست در کارکنان بخش مراقبت های ویژه


Status: Completed, Sponser: دانشكده مدیریت و اطلاع رسانی پزشكی, Main Partners: ژاله عبدی,
3.

بررسی نقاط قوت، ضعف و چالشهای فرایند اجرای طرح تحول نظام سلامت: یک رویکرد کیفی


Status: Completed, Executers: ژاله عبدی, Sponser: موسسه ملی تحقیقات سلامت, اردیبهشت 93-آبان 93
4.

ارزیابی رضایت مندی بیماران ترخیص شده از بیمارستان¬های دانشگاهی علوم پزشکی کشور ایران در تیر ماه 1393به دنبال اجرای تحول سلامت


Status: Completed, Executers: ژاله عبدی, 1393
5.

تدوین تقویم پیمایشهای ملی سلامت در ایران


Status: Completed, Sponser: موسسه ملی تحقیقات سلامت, Main Partners: ژاله عبدی,
6.

تاثیر مداخلات چندگانه بر قابلیت مشاهده(Visibility) مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم


Status: Completed, Main Partners: ژاله عبدی, 1393
7.

گزارش دیده بانی عدالت در سلامت شاخصهای حفاظت مالی در جمهوری اسلامی ایران


Status: Completed, Executers: ژاله عبدی, 1394
8.

بازنگری و استاندارد سازی ابزارهای مورد استفاده در کشور جهت احصای شاخصهای پرداخت از جیب خانوار و عوامل موثر در آن مطابق الگوهای جهانی


Status: Running, Executers: ژاله عبدی, Location: موسسه ملی تحقیقات سلامت,
9.

تحلیل سالانه ی فضای بودجه ای حوزه ی سلامت و پیش بینی آن برای سال های 1399، 1404 و 1409


Status: Running, Sponser: موسسه ملی تحقیقات سلامت,
10.

تحیل عوامل موثر بر هزینه های سلامت در ایران و پیش بینی روند تغییرات هزینه های سلامت ایران تا سال 1404


Status: Running, Executers: ژاله عبدی,
11.

طرح مطالعه موردی ساختار سیاستگذاری سلامت مبتنی بر شواهد در ایران: موسسه ملی تحقیقات سلامت


Status: Completed, Executers: ژاله عبدی, Sponser: موسسه ملی تحقیقات سلامت,

Farsi

1.

مدیریت و طرح‌ریزی استراتژیک بر پایه بازار مراقبت از سلامت از نظریه تا اجرا


Authors: شهرام توفیقی، ژاله عبدی، جهان آرا ممی خانی
Publisher: انتشارات عملی شایان, 1393, ترجمه
2.

ارزیابی طرح تحول سلامت: ‏‫نتایج پایش و ارزشیابی در راستای تحقق پوشش همگانی سلامت ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵


Authors: سیدرضا مجدزاده‌کوه‌بنانی، الهام احمدنژاد، ژاله عبدی
Publisher: آفتاب اندیشه, 1396, تالیف
3.

دیده بانی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران


Authors: سیدرضا مجدزاده‌کوه‌بنانی، الهام احمدنژاد، ژاله عبدی
Publisher: آفتاب اندیشه, 1396, تالیف

مقالات

English

1.

Implementing root cause analysis in Iranian hospitals: challenges and benefits


Authors: Abdi Zhaleh (corresponding author). Ravaghi Hamid
Journal of Health Planning and Management, Vol.32, No.2, Year. 2016, Page:147-162,
2.

Factors influencing the geographic distribution of specialist physicians in Iran: a qualitative study


Authors: Ravaghi Hamid,Taati Keley Elham, Abdi Zhaleh, Meshkini Ali, Sarvarizadeh Sima
Journal of Rural and Remote Health, Vol.15, Year. 2015, Page:2967,
3.

The culture of patient safety in an Iranian intensive care unit


Authors: Abdi Zhaleh, Delgoshaei B,Ravaghi H, Abbasi M, Heyrani A
Journal of Nursing Management, Vol.23, No.3, Year. 2015, Page:333-45,
4.

Changing medical students’ knowledge, skills, and attitudes about patient safety


Authors: Abdi Zhaleh, Delgoshaee B,Ravaghi H, Heyrani A.
HealthMED Journal, Vol.6, No.9, Year. 2012, Page:3129-3135,
5.

Years lost due to disability for typhoid fever related to increased temperature under climate change scenarios and population changing projected burden of diseases


Authors: Ahmadnezhad Elham, Abdi Zhaleh, Fayyaz Jahani Farshid, Mahmod Suolduozi, Soraya Fatholahi
Journal of Biostatistics and Epidemiology, Vol.1, No.2, Year. 2015, Page:80-85,
6.

Clinical governance implementation in a selected teaching emergency department: a systems approach


Authors: Heyrani A, Maleki M, Barati Marnani A, Ravaghi H, Sedaghat M, Jabbari M, Farsi D, Khajavi A, Abdi Zhaleh
(Implementation Science (BMC, Vol.7, Year. 2012, Page:84,
7.

Quantitative analysis of most important infectious disease threaded by climate change in Iran: Spatial trend analysis by Mann-Kendal


Authors: Ahmadnezhad Elham, Abdi Zhaleh, Fayyaz Jahani Farshid
Journal of Epidemiology and Biostatistics, Vol.2, No.2, Year. 2016, Page:98-103,
8.

Application of bow-tie methodology to improve patient safety


Authors: Abdi Zhaleh (corresponding author), Ravaghi Hamid, Abbasi Mohsen, Delgoshaei Bahram, Esfandiari Somayeh
International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol.29, No.4, Year. 2016, Page:425-440,
9.

The relationship between personal characteristics of specialist physicians and choice of practice location in Iran


Authors: Taati Keley Elham, Ravaghi Hamid, Salehi Masoud, Nasiripour Amir Ashkan, Abdi Zhaleh, Meshkini Ali.
Journal of Rural and Remote Health, Vol.2, No.16,
10.

Has the Financial Protection Been Materialized in Iranian Health System? Analyzing Household Income and Expenditure Survey 2003-2014


Authors: Ghiasvand Hesam, Olyaeemanesh Alireza, Majdzadeh Reza, Abdi Zhaleh, Mobinizadeh Mohammad Reza
Journal of Research in Health Sciences, Vol.18, No.1, Year. 2018,

Farsi

1.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و توسعه الگوی بهبود كیفیت در بیمارستانهای منتخب دانشگاه¬های علوم پزشكی تهران


Authors: سودابه وطن خواه، محمودرضا گوهری، ژاله عبدی
مجله پایش، وابسته به پژوهشكده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, Vol.9, No.2, Year. 1389, Page:195- 189,
2.

برداشت كاركنان از فرهنگ ایمنی بیمار دربیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشكی تهران


Authors: ژاله عبدی، محمدرضا ملکی و آرزو خسروی
مجله پایش, Vol.10, No.4, Year. 1390, Page:419-411,
3.

تاثیر طرح پزشك خانواده بر شاخص های سلامت


Authors: امید براتی، محمدرضا ملكی، محمود گوهری، محمدجواد كبیر، محمدرضا امیراسماعیلی، ژاله عبدی
مجله پایش, Vol.11, No.3, Year. 1391, Page:363-361,
4.

عوامل موثر بر رفتار بهداشتی كردن دست¬ها در كاركنان بخش مراقبتهای ویژه: یك مطالعه كیفی


Authors: حمید رواقی، ژاله عبدی، علی حیرانی
Vol.13, No.4, Year. 1393, Page:52-41,
5.

دیدگاه پزشکان هیأت علمی و دستیاران در رابطه با طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


Authors: خاطره حنانی، ژاله عبدی، علیرضا ابدی، اهورا احمدی، رضا شکرریز فومنی،ملیحه مولوی
مجله سلامت اجتماعی, Vol.4, No.4, Year. 1396, Page:322-312,
6.

بررسی نمایه توده بدنی دانش آموزان 5 قوم ایرانی و ارتباط آن با برخی متغیرهای فردی و خانوادگی


Authors: محمداسماعیل مطلق، مجذوبه طاهری، بهرام طهماسبی، زهرا حسن زاده رستمی، ژاله عبدی، سیدداود نصرالله‌پور شیروانی
Vol.27, No.155, Year. 1396, Page: 169-163,
Top