دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

سهند رياضي اصفهاني

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
پزشكي
هيات علمي پژوهشي
مرکز تحقیقاتی
موسسه ملی تحقیقات سلامت
درباره
آخرین به روزرسانی: 1397/02/01

Top