Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Samaneh Razeghi

Contact Information
Tel: 88015960
Fax: 88015961
Academic Rank
Associate Professor
School
Dentistry
community Oral Health
About
CV last edited on: 2018/18/08

1.

DDS


دندانپزشكي عمومي, علوم پزشكي تهران, تهران, ايران, 1384
2.

پزشك متخصص


دندانپزشکی کودکان, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, 1388
1.

انگلیسی


Speaking: Medium, Reading: Good, Writing: Good
1.

رتبه دوم دوازدهمین جشنواره دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت


اردیبهشت ماه 1392,

سمت اجرايي

1.

معاونت آموزشی گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی, مهرماه 1393-تاکنون

DDS

1.

دندانپزشکی کودکان عملی 3


دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الم,DDS.
2.

دندانپزشکی کودکان عملی 2


دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الم,DDS.
3.

دندانپزشکی کودکان عملی 1


دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الم,DDS.
4.

جامعه نگر عملی 1


دانشکده دندانپزشکی,DDS.
5.

دندانپزشکی کودکان نظری 3


دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الم,DDS.
6.

دندانپزشکی کودکان نظری 2


دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الم,DDS.
7.

دندانپزشکی کودکان نظری 1


دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الم,DDS.
8.

جامعه نگر نظری


دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الم,DDS.
9.

جامعه نگر نظری


دانشکده دندانپزشکی,DDS.
1.

بررسی تاثير ليزر Er,Cr:YSGGدر ترکيب با فلوراید در پيشگيری از دمينراليزاسيون مينای دندانهای شيری


Status: Running, Sponser: دانشگاه علوم پزشكي تهران,
2.

مقایسه تاثیر دو نوع مداخله آموزشی در زمینه ترومای دندانی بر دانش و عملکرد خود اظهار والدین کودکان 8 ساله


Status: Running, Sponser: دانشگاه علوم پزشكي تهران, Location: تهران,
3.

ررسی مقایسه ای دو روش تدریس برای آموزش مشاوره ترک دخانیات در مراکز دندانپزشکی برای دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی در سال 92-91


Status: Running, Sponser: دانشگاه علوم پزشكي تهران, Location: تهران,
4.

4. طراحی و اجرای یک دوره آموزشی با عنوان اصول کاربردی طبابت موفق در دندانپزشکی برای دندانپزشكان


Status: Completed, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: تهران,
5.

3. بررسی اثربخشی مداخلات آموزشی برای پیشگیری از بیماریهای اسکلتی-عضلانی در دندانپزشکان شهر تهران


Status: Completed, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: تهران,
6.

2. بررسي سير تغييرات در دانش، نگرش و عملکرد Self-reported دانشجویان سال آخر دندانپزشکی در مورد دندانپزشکی پیشگیری در ايران


Status: Completed, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: ایران,
7.

Medical Emergency Management Among Iranian Dentists


Status: Completed, Sponser: WHO, Location: تهران,

Papers

English

1.

Attitude Towards Preventive Dentistry Among Iranian Senior Dental Students


Authors: Khami M, Murtomaa H, Razeghi S, Virtanen JI.
Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Vol.9, No.4, Year. 2012,
2.

Evaluation of Microleakage in Composite-Composite and Amalgam-Composite Interfaces in Tooth with Preventive Resin Restoration (Ex-viv


Authors: Afshar H, Jafari A, Khami M.R, Razeghi S
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, Vol.9, No.2, Year. 2012, Page:128-134,
Download
3.

Smoking and its determinants among Iranian dental students


Authors: Khami, M.R., Murtomaa, H.; Razeghi, S; Virtanen, J.I
Med Princ Pract, Vol.19, No.5, Year. 2010, Page:390-4,
Download

Farsi

1.

مقایسه میزان کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز بزاق در کودکان 5-3 ساله با پوسیدگی شدید، متوسط و بدون پوسیدگی


Authors: فرناز فلاح زاده، سمانه رازقی، مجید سیرتی، خدیجه عزیزلو
مجله دندانپزشکی کودکان ایران, Vol.8, No.2, Year. 1392,
2.

بررسي ديدگاه دندانپزشكان در زمينه آموزش مباحث مربوط به مديريت مطب دندانپزشكي


Authors: محمد رضا خامی، انسیه اخگری، آناهیتا مسکوچی، رضا یزدانی، سیمین زهرا محبی، افسانه پاکدامن، سمانه رازقی.
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.25, No.1, Year. 1391, Page:41-47,
Download
3.

بررسي ضريب هوشي بر حسب سن رويش مولر اول دائمي در كودكان 9-5 ساله


Authors: دكتر سمانه رازقي، دكتر فرناز فلاح زاده، دكتر محمد فلاح زاده، دكتر مرضيه اسماعيلي، دكتر ايمان صنعتي
مجله دندانپزشكي كودكان ايران, Vol.15, Year. 1390,
4.

مروری بر آکندروپلازیا


Authors: بهمن سراج، سارا قدیمی، سمانه رازقی
مجله دندانپزشکی کودکان ایران, No.10, Year. 1389, Page:47-50,

Abstracts and Presentations

Farsi

1.

اپیدرمولیزیس بولوزا- گزارش یک مورد درمان دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی


Location: تهران,
Date: 30 مرداد 1392-1 شهریور 1392
Authors: سمانه رازقی، سارا قدیمی
Type : پوستر, Lecturer,
2.

ضریب هوشی و سن رویش اولین مولر دائمی


یازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی کودکان ایران
Location: تهران,
Date: 21 تیرماه 1391-23 تیرماه 1391Type : پوستر, Lecturer,
3.

تشخیص و طرح درمان در دندانپزشکی کودکان


یازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی کودکان ایران
Location: تهران,
Date: 21 تیرماه 1391-23 تیرماه 1391Type : سخنرانی, Lecturer,
4.

آموزش بهداشت دهان و دندان به دانش آموزان


دومین کنگره بهداشتکاران دهان و دندان
Location: تهران,
Date: 3 آذر ماه 1390-4 آذر ماه 1390Type : سخنرانی, Lecturer,
5.

ترمیمهای رزینی پیشگیرانه- میکرولیکیج در سطوح تماس با ترمیمهای پروگزیمالی


یازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی
Location: تهران,
Date: 4 آبان ماه 1390-6 آبان ماه 1390Type : پوستر, Lecturer,
6.

نخستین ویزیت دندانپزشکی


دومین کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی
Location: تهران,
Date: 24 فروردین 1390-26 فروردین 1390Type : سخنرانی, Lecturer,
7.

کمیت و کیفیت مقالات دندانپزشکی ایرانی نمایه شده در ISI – راهکارهای افزایش کیفیت مطالعات دندانپزشکی


اولین همایش پژوهش در دندانپزشکی
Location: کرمان,
Date: 8 دی ماه 1389-10 دی ماه 1389Type : سخنرانی, Lecturer,
8.

عوامل محیطی آسیب رسان به دندانها


نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
Location: تهران,
Date: 23 تیرماه 1389-25 تیرماه 1389Type : پوستر, Lecturer,
9.

كاربردهاي كلينيكي راهبردهاي پيشگيري از پوسيدگي- مروري بر جديدترين شواهد


نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
Location: تهران,
Date: 23 تیرماه 1389-25 تیرماه 1389Type : سخنرانی, Lecturer,
10.

بریج های نیمه دائم در دندانپزشکی کودکان


هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
Location: تهران,
Date: 24 تیرماه 1388-26 تیرماه 1388Type : پوستر, Lecturer,
11.

جراحتهای فک و صورت در کودکان


هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
Location: تهران,
Date: 24 تیرماه 1388-26 تیرماه 1388Type : پوستر, Lecturer,
12.

نهفتگی دندان ثنایای کناری ناشی از ادنتوما


هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
Location: تهران,
Date: 24 تیرماه 1388-26 تیرماه 1388Type : پوستر, Lecturer,
13.

کاربرد MTA در آپکسوژنزیس


هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
Location: تهران,
Date: 24 تیرماه 1388-26 تیرماه 1388Type : پوستر, Lecturer,
14.

اثرات تاخیری درمان سرطان در کودکی بر سیستم دندانی


اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران
Location: تهران,
Date: 10 بهمن ماه 1387-11 بهمن ماه 1387Type : پوستر, Lecturer,
15.

مروری بر تحولات و بازنگریهای انجام شده در آموزش دندانپزشکی در دنیا.


نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
Location: یزد,
Date: 14 اسفند ماه 138-16 اسفند ماه 138Type : پوستر, Lecturer,
16.

بررسي شيوع ضايعات بافت نرم دهان و ريسك‌فاكتورهاي مرتبط با آن در مردان بالاي 40 سال در سال 1384.


چهل و هفتمین کنگره علمی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران
Location: تهران,
Date: 22خرداد ماه 1386-25خرداد ماه 1386Type : پوستر, Lecturer,

English

1.

Intelligence Quotient and Eruption Age of First Permanent Molar


Location: Tehran, Iran,
Date: December 11 2013-December 13 2013
Authors: Razeghi S, Fallahzade F, Fallahzade M, Khami MR, Esmaeili M, Sanati I
Type : پوستر, Lecturer,
2.

Dental Graduates’ Perspective on ADEE- Defined Competencies for Health Promotion


38th ADEE Annual Meeting
Location: Lyon, France,
Date: August 29, 2012- September 1, 20Type : پوستر, Lecturer,
3.

Smoking and Periodontal Health in Children


14th Annual Meeting of the SRNT Europe
Location: Helsinki, Finland,
Date: August 30, 2012-September 2, 201Type : پوستر, Lecturer,
4.

Intelligence Quotient and eruption age of first permanent molar


6th Annual meeting of the IADR Iranian Division
Location: Tehran, Iran,
Date: December 29, 201-December 30, 201Type : پوستر, Lecturer,
5.

Preventive resin restorations – microleakage in interfaces with proximal restoration


International Conference on Preventive and Minimal Intervention Dentistry
Location: Kuwait ,
Date: December 4, 2010-December 5, 2010Type : پوستر, Lecturer,
6.

Attitudes towards preventive dentistry among Iranian senior dental students.


36th ADEE Annual meeting
Location: Amsterdam, The Netherlands,
Date: Aug 25, 2010-Aug 28, 2010Type : پوستر, Lecturer,
7.

Smoking and its determinants amongst Iranian dental students


35th ADEE meeting
Location: Helsinki, Finland,
Date: Aug 25, 2009-Aug 28, 2009Type : پوستر, Lecturer,
1.

مجله انجمن دندانپزشکی کودکان ایران


1390- تا کنون, Editor,
1.

عضو انجمن بين المللي تحقيقات دندانپزشكي (IADR)


Activity Type:Member
2.

انجمن دندانپزشكي كودكان ايران


Activity Type:Member
Top