دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

عليرضا اوليايي منش

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
مرکز تحقیقاتی
توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت
درباره
آخرین به روزرسانی: 1400/03/18

1.

MD


Doctorate Degree in Medicine, Hamedan Medical University, Hamedan, Iran, June 1995
2.

Ph.D


Health Policy, Department of Health Sciences, york, uk, September 2006
1.

انگلیسی


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native

Ph.D

1.

health equity and its social determinants


Autumn term of 2007 Iran Medical University ,Ph.D.
2.

HTA prioritizing methods


Winter term of 2008 Shahid Beheshti Medical Universi,Ph.D.
3.

DHS surveys and reporting problems


Spring term of 2008 Tehran Medical University,Ph.D.
4.

Social Determinant of Health


October 2010 -now Tehran Medical University,Ph.D.

MSc & phD

1.

supervisor


April 2008 -now students of Health Policy, Health Economics, Health Management, MSc & phD .

MPH

1.

Social Determinant of Health


October 2011 -now Tehran Medical University,MPH.

M.S

1.

Health Technology Assessment


October 2010 -2014 Tehran Medical University,M.S.

Farsi

1.

A three years Sterategic Plan for Tackling Health Inequities in Iran through Social Determinants of Health approach


Authors: Olyaee Manesh A, Majdzadeh R, Haghdoost AA, Sadjadi H, Beheshtian M,
Publisher: Internal Publication of Ministry of Health & Medical Education, 2007, Original
2.

Iranian Relative Value Unit


Authors: Emami Razavi H, Olyaee Manesh A
Original

Farsi

1.

Health and its Social Determinants: the main way to promote health equity


Authors: Olyaee Manesh A, Motlagh M, Beheshtian M,
Farsi, Publisher: Movaffagh , 2008, Original
2.

A Document Analysis for Equity and Health Equity Rules and Laws in the Islamic Republic of Iran


Authors: Haghdoost AA, Tehrani H, Olyaee Manesh A, et al
Farsi, Publisher: Kerman Medical University , 2010, Original
3.

Early Childhood Care and Development: a fair start to achieve health equity


Authors: Amirkhani M, Olyaee Manesh A, et al
Farsi, Publisher: Shafagh , 2010, Original
4.

Policy Brief of Health Technology Assessment


Authors: Olyaee Manesh A, Doaee S, Abuee p
Farsi, Publisher: Nasr, 2011, ترجمه
5.

Closing the Gap in a Generation, Health Equity through Action on the Social Determinants of Health


Authors: Fayaz Bakhsh, Olyaee Manesh A, Pooyandjoo M, Foruzan M
Farsi, Publisher: Health Policy Council, 2011, ترجمه
6.

Health Equity Indicators, forms, data collection process and protocols


Authors: Malekafzali H, Olyaee Manesh A, Khosravi A, Hoseini L, et al
Farsi, Publisher: , Ministry of Health , 2011, گردآوري
7.

National Report of National Health Account in I.R. of Iran


Farsi, Publisher: Sarnevesht Sazan , 2013, گردآوري
8.

National Health Technology Assessment reports


Farsi, Publisher: Rahe Sorayya , 2013, گردآوري
9.

National Clinical Practice Guidelines


Farsi, Publisher: Rahe Sorayya , 2013, تالیف

English

1.

Intersectoral Action for Health and Health Equity in the Islamic Republic of Iran


Authors: Olyaee Manesh A, Beheshtian M, Zakeri M
english, 2009, گردآوري

مقالات

Farsi

1.

ايمني، اثربخشي و هزينه اثربخشي فناوري تصويربرداري داخل عروقي در مقايسه با آنژيوگرافي در مداخلات عروق كرونر : ارزيابي سريع فناوري سلامت


Authors: فاطمه عربي باشريك 1، محمدرضا مبيني زاده 2، عليرضا اوليايي منش 3، مرتضي عرب زوزني 4*
فصلنامه بیمارستان, Year. 1395,
Download
2.

بررسی ایمنی لاپاروسکوپی اسلیوگاستروکتومی درمقایسه با دو روش لاپاروسکوپی رو–ان-وای گاستریک بای پاس و لاپاروسکوپی گاستریک باندینگ درافراد با چاقی مفرط: مرور نظام‌مند


Authors: فاطمه عربی باشریک، علیرضا اولیایی منش ، محمد رنجبرعزت‌آبادی، رضا گودرزی، سید مصطفی شیر یزدی، مرتضی عرب زوزنی ، محمد رضا مبینی زاده
مجله دانشگاه شهید صدوقی یزد, Year. 1394,
Download
3.

ارزیابی هزینه-اثربخشی روش های اندازه گیری HbA1C در ایران


Authors: طاهره کرامتی۱، فریده رضی *۲، محمد رضا مبینی زاده۳، علیرضا اولیایی منش۴ ، باقر لاریجانی۱
مجله دیابت و متابولیسم ایران, Year. 1394,
Download
4.

ارزیابی سریع فناوری سلامت تاسیس بیمارستان توانبخشی : مطالعه ی مروری


Authors: شيلا دعايي, محمدرضا مبيني‌زاده, عليرضا اوليايي‌منش
مجله دانشکده پزشکی اصفهان, Year. 1392,
Download
5.

بررسي مروري اثربخشي و ايمني داروهاي ضد عامل نكروز دهنده‌ی تومور (TNF) در درمان انواع آرتريت


Authors: مينا نجاتي, عليرضا اوليايي‌منش, شيلا دعايي, محمدرضا مبيني‌زاده, پريسا ابويي, هادي بيهقي
مجله دانشکده پزشکی اصفهان, Year. 1391,
Download
6.

ارزیابی فناوري سلامت در مورد انسولین آنالوگ: مرور مطالعات نوع دوم


Authors: علیرضا اولیایی منش 1، شیلا دعایی 2، محمدرضا مبینی زاده 3، مینا نجاتی 4، مهدي آزادبخت 3، پریسا ابویی
مجله تخصصی اپیدمیولوژي ایران, Year. 1391,
Download
7.

ارزيابي فناوري سلامت داروي اينفليكيسماب: مرور مطالعات نوع دوم


Authors: محمدرضا مبيني زاده 1، دكتر عليرضا اوليايي منش 2، شيلا دعايي 3، مينا نجاتي 4، پريسا ابويي 5 مهدي آزادبخت 6، دكتر محبوبه ولدخاني
مجله دانشكده پزشكي اصفهان, Year. 1391,
Download
8.

روش‌های تخصیص مبتنی بر نیاز منابع نظام سلامت و ارزیابی وضع موجود تخصیص منابع به استان‌های ایران


Authors: مهدی یوسفی، دکتر علی اکبری‌ساری *، دکتر علیرضا اولیایی‌منش ، دکتر محمد عرب
مجله پژوهشی حکیم, Year. 1389,
Download
9.

ارزیابی عملکرد کارگروههای تخصصی سلامت و امنیت غذایی استانی در ایران


Authors: وحید یزدی‌فیض‌آبادی، علی‌اکبر حقدوست، عاطفه نوری، مصطفی شکوهی، علیرضا اولیایی‌منش، مریم اسماعیلی، شیرین بنکدار ، محمدحسین مهرالحسنی
مجله پژوهشی حکیم, Year. 1393,
Download
10.

دستمزد پزشکان بیمارستان های دولتی و خصوصی ایران پس از اصلاح تعرفه های خدمات تهاجمی و اعمال جراحی


Authors: سعیده باباشاهی 1و 2، علی اکبر یساری 1*، آرش رشیدیان 1، عل یرضا اولیایی منش
مجله پژوهشی حکیم, Year. 1391,
Download
11.

چالش هاي پيش رو و پيامدهاي احتمالي طرح تمام وقتي پزشكان از نگاه روساي دانشگاه علوم پزشكي كشور


Authors: سيد حسن امامي رضوي ، عليرضا اوليايي منش ، سيد موسي طباطبائي لطفي ، مهدي نادري ، الناز قناتي ، سعيده باباشاهي ، علي اكبري ساري
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, Year. 1391,
Download
12.

شاخص هاي نابرابري در مرگ و مير مناطق روستايي استانهاي مختلف کشور; روند ۱۳۷۲- تغييرات در سالهاي ۱۳۸


Authors: مازيار مرادي لاکه ۱، بيتا بيجاري ۲، عليرضا اوليايي منش ۳، اردشير خسروي ۴
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, Year. 1389,
Download

English

1.

The health systems' priority setting criteria for selecting health technologies: A systematic review of the current evidence


Authors: Mohammadreza Mobinizadeh1, Pouran Raeissi*2, Amir Ashkan Nasiripour3 Alireza Olyaeemanesh4, Seyed Jamaleddin Tabibi5
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Year. 2015,
Download
2.

The safety and effectiveness of the current treatment regimen with or without roflumilast in advanced COPD patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials


Authors: Saeideh Jafari Andarian1, Alireza Olyaeemanesh*2, Seyed Alireza Hosseini3, Ali Akbari Sari4 Shahram Firoozbakhsh5, Mojtaba Nouhi Jadesi6, Mohammadreza Mobinizadeh7
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Year. 2015,
Download
3.

Comparative efficacy of methylphenidate and atomoxetine in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis


Authors: Golandam Rezaei1, Seyed Alireza Hosseini*2, Ali Akbari Sari3 Alireza Olyaeemanesh4, Mohamad Hassan Lotfi5, Mojtaba Yassini6, Reza Bidaki7 Bijan Nouri
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Year. 2015,
Download
4.

Contribution of Targeted Subsidies Law to the Equity in Healthcare Financing in Iran: Exploring the Challenges of Policy Process


Authors: Hamed Zandian1, Alireza Olyaeemanesh1, 2, Amirhossein Takian1, 3, 4, Mostafa Hosseini5
Electronic Physician, Year. 2016,
Download
5.

Safety and effectiveness assessment of intravenous immunoglobulin in the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: A meta-analysis


Authors: Alireza Olyaeemanesh1, Mahbobeh Rahmani*2, Reza Goudarzi3 Abulghasem Rahimdel4
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Year. 2015,
Download
6.

Gender equity in health: A secondary analysis of data in Iran


Authors: Masoumeh Hosseini1, Alireza Olyaeemanesh2, Batoul Ahmadi*3, Saharnaz Nedjat4 Faranak Farzadi5, Mohammad Arab6, Arash Rashidian7
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Year. 2015,
Download
7.

A model for priority setting of health technology assessment: the experience of AHP-TOPSIS combination approach


Authors: Mohammadreza Mobinizadeh1, Pouran Raeissi2, Amir Ashkan Nasiripour1*, Alireza Olyaeemanesh3 and Seyed Jamaleddin Tabibi1
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, Year. 2016,
Download
8.

Insight into Provider Payment Mechanisms in Healthcare Industry: A Case of Iran


Authors: Saeideh BABASHAHY 1, Abdolvahab BAGHBANIAN 2, Saeed MANAVI 3, *Ali AKBARI SARI 4, Alireza OLYAEE MANESH 4, Shahram GHAFFARI 5, Kambiz MONAZZAM 3, Raziyeh RONASIYAN 3, Abbas VOSOOGH 3, Hamid RAVAGHI 3, Saeed KERMANCHI 3, Seyyed Moussa TABATABAEI LOTFI 3, Fatemeh TORABI
Iranian Journal of Public Health, Year. 2016,
Download
9.

Electromagnetic therapy for treating pressure ulcers (Review)


Authors: Aziz Z, Flemming K, Cullum NA, Olyaee Manesh A
The Cochrane collaboration, Year. 2010,
Download
10.

Safety, effectiveness and economic aspects of maggot debridement therapy for wound healing


Authors: Jalal Arabloo1, Serajaddin Grey2, Mohammadreza Mobinizadeh3 Alireza Olyaeemanesh*4, Pejman Hamouzadeh5, Kiumars Khamisabadi6 Received:
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Year. 2015,
Download
11.

Health technology assessment of image-guided radiotherapy (IGRT): A systematic review of current evidence


Authors: Jalal Arabloo1, Pejman Hamouzadeh2, Seyedeh Maryam Mousavinezhad3 Mohammadreza Mobinizadeh*4, Alireza Olyaeemanesh5, Morvarid Pooyandjoo6
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Year. 2015,
Download
12.

Developing a household survey tool for health equity: A practical guide in Islamic Republic of Iran


Authors: Maryam Beheshtian1, Ardeshir Khosravi*2, Alireza Olyaeemanesh3 Hossein Malekafzali4, Shirin Bonakdar Esfahani5, Leila Hosseiny Ghavamabad6 Saeideh Aghamohammadi7, Mahnaz Nouri8, Elaheh Kazemi9 Mohammadreza Zakeri10, Fatemeh Sagha11
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Year. 2015,
Download
13.

Stakeholders' perspective on health equity and its indicators in Iran: a qualitative study


Authors: Hamid Ravaghi1, Massomeh Goshtaei*2, Alireza Olyaee Manesh3 Nazanin Abolhassani4, Jalal Arabloo5
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Year. 2015,
Download
15.

Geographical disparities in child mortality in the rural areas of Iran: 16-years trend


Authors: Maziar Moradi-Lakeh,1 Bita Bijari,2 Nasim Namiranian,3 Ali-Reza Olyaeemanesh,4 Ardeshir Khosravi5
Journal of Epidemiol Community Health, Year. 2013,
Download
16.

Health Technology Assessment of CAD/CAM in Dentistry


Authors: ohammadreza Mobinizadeh, Shila Doaee, Alireza Olyaeemanesh, Mahdi Azadbakht, Mina Nejati, Parisa Aboee
International Journal of Travel Medicine and Global, Year. 2014,
Download
17.

Intersectoral Collaboration to Develop Health Equity Indicators in Iran


Authors: M Beheshtian 1, *A Olyaee Manesh 2, SH Bonakdar 1, H Malek Afzali 3, B Larijani 4, L Hosseini 1, M Zakeri 1, *M Vahid Dastgerdi
Iranian Journal of Public Health, Year. 2013,
Download
18.

The financing of the health system in the Islamic Republic of Iran: A National Health Account (NHA) approach


Authors: Mohammadreza Zakeri1, Alireza Olyaeemanesh*2, Marziee Zanganeh3 Mahmoud Kazemian4, Arash Rashidian5, Masoud Abouhalaj6, Shahram Tofighi7
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Year. 2015,
Download
19.

Accuracy of child morbidity data in demographic and health surveys


Authors: Alireza Olyaee Manesh,1 Trevor A Sheldon,1 Kate E Pickett1* and Roy Carr-Hill
International Journal of Epidemiology, Year. 2008,
Download
20.

Progress towards Health Equity in I.R. of Iran through Last Three Decades


Authors: A Olyaee Manesh 1, *AA Haghdoost 2, M Beheshtian 1, A Tehrani Banihashemi 3, M Motlagh
Iranian Journal of Public Health, Year. 2009,
Download
21.

Estimating the Frequency and Rate of First 50 Common Types of Invasive Procedures in Iran Healthcare System


Authors: A Akbari Sari 1, * S Babashahy 1,2, A Olyaeimanesh 1,2, A Rashidian
Iranian Journal of Public Health, Year. 2012,
Download
22.

Establishment of Health Technology Assessment in Iran


Authors: Shila Doaee; M.Sc. M.PH.1, Alireza Oliyaeemanesh; M.D.2, Mina Nejati; M.Sc.1, Mohamadreza Mobinizadeh; M.Sc.1, Parisa Aboee; B.Sc.1, Seyed Hasan Emami Razavi; M.D.
Journal of Family and Reproductive Health, Vol.6, Year. 2012,
Download
23.

Electromagnetic therapy for treating pressure ulcers (Review)


Authors: Olyaee Manesh A, Flemming K, Cullum NA, Ravaghi H
The Cochrane collaboration, Year. 2006,
Download
24.

Electromagnetic therapy for treating venous leg ulcers (Review)


Authors: Ravaghi H, Flemming K, Cullum NA, Olyaee Manesh A
The Cochrane collaboration, No.2, Year. 2006,
Download
25.

Prioritizing the Determinants of Social-health Inequality in Iran: A Multiple Attribute Decision Making Application


Authors: Rouhollah Zaboli ; Sogand Tourani ,*; Seyed Hesam Seyedin ; Alireza Oliaie Manesh
Iran Red Crescent Med J, Year. 2013,
Download
26.

Development and Implementation of Health Technology Assessment: A Policy Study


Authors: SH Doaee 1, *A Olyaeemanesh 1, 2, SH Emami 3, M Mobinizadeh 1, P Abooee 2, M Nejati 1, GS Zolani 1
Iranian Journal of Public Health, Vol.42, Year. 2013,
Download
27.

Model for Implementing Evidence Based Health Care System in Iran


Authors: Saeed MANAVI 1, *Alireza OLYAEE MANESH 1,2, Shahram YAZDANI 3, Lida SHAMS 4, Taha NASIRI 5, Armin SHIRVANI 1, Hasan EMAMI RAZAVI 2
Iranian Journal of Public Health, Vol.42, Year. 2013,
Download
28.

Establishment of Clinical Policy Making in Iran


Authors: Shirvani A, Olyaeemanesh AR, Rabbanikhah F, Nejati M. Establishment of Clinical Policy Making in Iran
patient safety and quality improvement , Year. 2014,
Download
29.

Health technology assessment in Iran: challenges and views


Authors: Alireza Olyaeemanesh, Shila Doaee, Mohammadreza Mobinizadeh, Mina Nedjati, Parisa Aboee, Seyed Hassan Emami-Razavi6
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Year. 2014,
Download
30.

The effect of L- Carnitine on weight loss in adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials


Authors: Pooyandjoo M, Nouhi M, Shab Bidar S, Jafarian K, Olyaeemanesh A
Obesity Reviews Journal, Year. 2016,
Download
1.

مجله حکیم


عضو شورای نویسندگان,
1.

Medical Council Foundation, Tehran, Iran


Activity Type:Member
1995
2.

abstractors of health economic studies, The NHS Economic Evaluation Database (NHSEED), Centre for Review and Dissemination (CRD), University of York, UK


Activity Type:Member
2003
3.

Cochrane Reviewers, Cochrane wound Group


Activity Type:Member
2005
4.

(American College of Health Care Executives (ACHCE)


Activity Type:Member
2005
5.

develop National Health System Map for 2025


Activity Type:Member
2010
6.

Editorial team of Hakim Medical Journal


Activity Type:Member
2009
7.

National Institute for Health Research


Activity Type:Affiliate Member
2010
8.

Health Policy Council


Activity Type:Member
2010-2013
9.

board of Health Technology Assessment, Education Affairs Department, Ministry of Health and Medical Education


Activity Type:Member
2015
1. addressing inequalities and inequities

My main research interests are addressing inequalities and inequities in health particularly in child health & in financing of health care, social determinants of health, evaluation of public health interventions (policies), evidence based policy making and Synthetic knowledge

Top