دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

سيد محمد حسين نوري موگهي

اطلاعات تماس
http://tums.ac.ir/faculties/noorimoo
تلفن: 021-88953008
فکس: 012-66419072
آدرس: دانشگاه علوم پزشكي تهران-دانشكده پزشكي-گروه بافت شناسي
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
هیئت علمی بازنشسته
آناتومي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1394/03/15

1.

Ph.D


بافت‌شناسي و جنين‌شناسي, دانشگاه تربيت مدرس , تهران , ايران, 1372
Thesis Title:اثرات روغن ذرت و روغن ماهي بر ساختمان تخمدان خرگوش‌هاي ماده در دورة روياني
2.

كارشناسي ارشد


بافت‌شناسي, دانشگاه تربيت مدرس , تهران , ايران , 1362
Thesis Title:مطالعه و بررسي اثرات مواد شيميايي جنگي بر بافت‌هاي پوشش جلدي
3.

لیسانس


زيست‌شناسي, دانشگاه شهيد چمران اهواز, اهواز , ايران, 1355
1.

كتاب كليات بافت‌شناسي انساني اينجانب و همكاران برنده جايزة چهارمين جشنواره ابن‌سينا در دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است.Computer


2.

4 جلد از كتاب‌هاي تأليفي اينجانب مرجع (رفرانس)دروس دوره كارشناسي ارشد رشته‌ بافت‌شناسي و جنين شناسي وزارت علوم تحقيقات وفناوري است


3.

دو جلد از كتاب‌هاي تأليفي اينجانب به مدت 4 سال مرجع (رفرانس) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي براي امتحانات جامع رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و داوطلبين كنكور ورودي كارشناسي ارشد رشته‌هاي بافت‌شناسي و آناتومي بوده است


لیسانس

1.

بيولوژي- فيزيولوژي گياهي


1355-1362 دانشگاه شهيد چمران اهواز,لیسانس.
2.

بافت‌شناسي عمومي، هيستوفيزيولوژي، هيستوشيمي، ميكروسكوپ الكتروني، بافت‌شناسي دهان و دندان، جنين‌شناسي پيشرفته، بيولوژي، جنين‌شناسي عمومي، بافت‌شناسي پيشرفته I و II، تكنيك‌هاي پيشرفته بافت‌شناسي (جهت رشته‌هاي پرستاري و مامايي، علوم آزمايشگاهي، بهداشت كار دها


1373-1383 كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي Ph.D، دكتري عمومي پزشكي، دكتري عمومي دندان‌پزشكي،, دانشگاه‌هاي مختلف دولتي و آزاد (,لیسانس.
3.

فيزيولوژي ماهيان، فيزيولوژي جانواران آبزي (نظري و عملي)، اكو فيزيولوژي تكميلي جانواران دريايي


1383-1384 كارشناسي، كارشناسي ارشد،دكترا, دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشه,لیسانس.
4.

بافت‌شناسي، زيست شناسي تكويني، ميكروسكوپ الكتروني، كشت سلول و بافت، جنين شناسي مقايسه‌اي جانوري (نظري و عملي)


1384-1385 كارشناسي، كارشناسي ارشد, دانشگاه شهيد چمران اهواز,لیسانس.
5.

گروه بافت‌شناسي


1374 دانشگاه علوم پزشكي ايلام,لیسانس.
6.

گروه بافت‌شناسي


1373 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر,لیسانس.
7.

گروه بافت‌شناسي دريا


1384 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشه,لیسانس.
8.

بافت‌شناسي و جنين شناسي


1385 دانشگاه شهيد چمران اهواز,لیسانس.

Ph.D

1.

بيولوژي- بافت‌شناسي عمومي- ميكروسكوپ الكتروني - بافت‌شناسي پيشرفته I و II


1362-1374 دكتري عمومي - كارشناسي ارشد-كارشناسي -دكتري تخصصي (Ph.D, دانشگاه علوم پزشكي اهواز,Ph.D.
2.

بافت‌شناسي پيشرفته I و II


1362-1371 كارشناسي ارشد - دكتري تخصصي (Ph.D, دانشگاه تربيت مدرس تهران,Ph.D.
3.

بافت‌شناسي عمومي- بافت‌شناسي پيشرفته


1376-تا كنون دكتري تخصصي Ph.D-دكتري عمومي پزشكي, دانشگاه علوم پزشكي تهران,Ph.D.
4.

بافت‌شناسي


1373-1374 دانشگاه علوم پزشكي اهواز,Ph.D.
5.

بافت‌شناسي


1373-1374 دانشگاه علوم پزشكي تهران,Ph.D.

كارشناسي ارشد

1.

بافت‌شناسي عمومي- هيستوفيزيولوژي-هيستوشيمي- ميكروسكوپ الكتروني -بافت‌شناسي دهان و دندان- جنين‌شناسي پيشرفته


1373-1383 كارشناسي ارشد- دكتري تخصصي Ph.D - دكتري عمومي پزشكي, دانشگاه علوم پزشكي تهران,كارشناسي ارشد.
2.

بافت‌شناسي


1371 دانشگاه علوم پزشكي اهواز,كارشناسي ارشد.
3.

بافت‌شناسي دريا


1384 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشه,كارشناسي ارشد.

-

1.

آزمايشگاه هيستوتكنيك


1371 دانشگاه علوم پزشكي اهواز,-.
2.

آزمايشگاه بافت‌شناسي و بطور كلي گروه بافت‌شناسي


1362-1364 دانشگاه تربيت مدرس تهران,-.
3.

رشته بافت‌شناسي


1373-1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك,-.
1.

تهيه محتواي دوره Post Doc by Research


Status: Completed, Location: وزارت بهداشت درمان واموزش پزشكي, 1386
2.

تهيه محتواي دوره Master of Philosophy


Status: Completed, Location: وزارت بهداشت درمان واموزش پزشكي, 1386

Farsi

1.

اطلس جنين‌هاي ناهنجار


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر حسن مروّتي، دكتر درست قول
Publisher: دانشگاه شهيد چمران اهواز, 1385, تالیف
2.

روش‌هاي كاربردي و واژه شناسي تخصصي هيستو تكنيك، استريولوژي و مورفومتري


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي،دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمود زاده
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي تهران, 1385, Original
3.

Histology Lectures (An E-Book for Lecturers and Medical student


Authors: دکتر سید محمد حسین نوری موگهی، دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمود زاده
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان, (1383) 2004, Original
4.

آناتومي جامع تنه پزشكي


Authors: دكتر زهرا حيدري- دكتر حميد محمود زاده ثاقب- دكتر محمد حسن كريم فر-دكتر پريچهر پاسبخش-دكتر مهدي مهدي زاده- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان, 1384, تالیف
5.

مقدمه اي برهيستوفيزيولوژي و كلنيكال هيستولوژي


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي- دكتر حميد محمود زاده ثاقب-دكتر زهرا حيدري
Publisher: دانشگاه شهيد چمران اهواز, 1385, تالیف
6.

اصول نظري و روش‌هاي پيشرفته بافت‌شناسي و هيستوشيمي - جلد دوم


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر پريچهر پاسبخش، طوبي مهران نيا، دكتر حميد محمود زاده ثاقب-دكتر زهرا حيدري ، دكتر فاطمه ملك
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي تهران, 1385, ترجمه
7.

اصول نظري و روش‌هاي پيشرفته بافت‌شناسي و هيستوشيمي - جلد اول


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر پريچهر پاسبخش، طوبي مهران نيا، دكتر حميد محمود زاده ثاقب-دكتر زهرا حيدري ، دكتر فاطمه ملك
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي تهران, 1385, ترجمه
8.

روش‌هاي كاربردي و واژه شناسي تخصصي هيستو تكنيك، استريولوژي و مورفومتري


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي،دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمود زاده
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي تهران, 1383, تالیف
9.

كليات بافت‌شناسي انساني (رفرنس امتحانات جامع و فوق‌ليسانس وزارت)


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي ، دكتر عبدالرحمن حاج دزفوليان،دكتر عليرضا زرين
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي تهران, 1382, تالیف
10.

مجموعه سؤالات بافت‌شناسي مقايسه‌اي


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي ، دكتر بهناز شوهاني
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي ايلام, 1382, تالیف
11.

بافت شناسي و جنين‌شناسي اختصاصي دهان و دندان


Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمود زاده، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان, 1381, تالیف
12.

سلول و بافت‌شناسي مقايسه‌اي (اورگانولوژي)


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي ، دكتر مهناز آذرنيا
Publisher: انتشارات دليل – تهران, 1380, تالیف
13.

سلول ‌و بافت شناسي مقايسه‌اي (بافت‌هاي اصلي)


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي ، دكتر باقر مينايي، دكتر مهناز آذرنيا
Publisher: انتشارات دليل – تهران, 1380, تالیف
14.

بافت‌شناسي پزشكي جلد دوم


Authors: دكتر باقر مينايي ، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Publisher: انتشارات اميد – تهران, 1379, تالیف
15.

بافت‌شناسي پزشكي جلد اول


Authors: دكتر باقر مينايي ، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Publisher: انتشارات اميد – تهران, 1379, تالیف
16.

اصول بافت‌شناسي انساني


Authors: دكتر باقر مينايي ، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Publisher: انتشارات پژواك – تهران, 1379, تالیف
17.

اصول مقدماتي و روش‌هاي بافت‌شناسي و استريولوژي همراه با واژه‌نامه تخصصي


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي تهران, 1379, تالیف
18.

اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي،دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمود زاده
Publisher: دانشگاه علوم پزشكي تهران, 1378, تالیف

مقالات

Farsi

1.

بررسي شاخص سفاليك و پروسوپيك: مقايسه در نوزادان پسر يك روزه بومي زاهدان


Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميد رضا محمود زاده ثاقب، مهندس مهدي محمدي، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر علي عرب
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، , Vol.62, No.2, Year. سال 1383, Page: 165-156,
2.

اثرات تراتوژنيك جنتامايسين بر بيضه‌هاي خرگوش


Authors: دكتر سيد هدايت‌ا... رشيدي، دكتر عبدالامين فقيهي، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
مجله علمي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز, No.30, Year. سال 1380,
3.

مطالعه تغييرات حجمي مغز رت بدنبال كاربرد ليتيوم با استفاده از روش استريولوژيك


Authors: دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
مجله علوم تشريح ايران, Vol.3, No.2, Year. 84, Page:121-117 ,
4.

بررسي اثرات نيتريك اكسايد بر كمي و كيفي رحم موشهاي صحرائي باردار


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر مهناز آذرنيا، نرگس قبه مهاجر
مجله علوم تشريح ايران, Vol.2, No.1, Year. 83, Page: 67-61,
5.

بررسي تاثير مسموميت مزمن با سرب بر تغييرات فراساختماني ارگانل هاي سيتوپلاسمي نوتروفيل طحال جنين موش


Authors: علي اكبر رجب زاده، دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، ولي اله مرادي، دكتر سيد محمد حسيني پناه
مجله علمي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان, Vol.11, No.45, Year. 82, Page:26-21,
6.

ارزيابي هورمون‌هاي گنادوتروپين و تستوسترون در موش‌هاي صحرايي نر بالغ كلستاتيك


Authors: دكتر ابراهيم نصيري، دكترسيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر احمد رضا دهپور، دكتر فريد ابوالحسني، حامد صادقي پور
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، , Vol.61, No.6, Year. 82, Page: 457-465,
7.

تأثير تجويز مقادير مختلف استرپتوزوتوسين بر پارامترهاي مورفومتريك كليه رت


Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, Vol.5, No.3, Year. 82,
8.

بررسي مورفولوژيكي سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ايران


Authors: دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
مجله علوم تشريحي, Year. 1384,
9.

بررسي شاخص سفاليك و پروسوپيك: مقايسه در نوزادان پسر يك روزه بومي زاهدان


Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، مهدي محمدي، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر علي عرب
مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، , Vol.62, No.2, Year. 1383, Page:156 تا 165 ,
10.

تأثير كلستاز انسدادي بر روي محور جنسي موش‌هاي صحرائي نر بالغ


Authors: دكتر ابراهيم نصيري، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر احمدرضا دهپور، دكتر محمد بربرستاني، دكتر علي اكبر اميرزرگر،دكتر محمد اكبري، دكتر محسن پورقاسم
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل، , Vol.5, No.4)20(, Year. 1382, Page:7-10,
11.

بررسي اثرات هيستومورفولوژيك مصرف جيره غذايي حاوي 10% روغن ذرت در دوره بارداري بر سيستم موكوسيلياري مخاط رحمي خرگوش‌هاي نوزاد


[ISI]
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر عليرضا زرين‌آرا
مجله نظام پزشكي ايران, Vol.21, No.4, Year. 1382, Page:297-292,
12.

تأثير يرقان انسدادي بر روي گنادوتروپين‌ها و آپوپتوز سلول‌هاي زاينده بيضه موش‌هاي صحرايي


Authors: دكتر ابراهيم نصيري، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر احمد رضا دهپور، دكتر علي اكبر اميرزرگر، دكتر محمد بربرستاني، دكتر مير عباس عبدالوهابي، دكتر محمد اكبري، دكتر عليرضا رفيعي
نشريه پزشكي ياخته, Vol.5, No.18, Year. 1382, Page:83-89,
13.

تجزيه و تحليل استريولوژيك گلومرول‌هاي كليه بدنبال مسموميت مزمن با سرب در موش صحرايي آزمايشگاهي طي يك دوره 12 هفته‌اي


Authors: دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري، دكتر عبدالرحمن دزفوليان، دكتر پادماكار چيت نيس، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
دانشگاه علوم پزشكي يزد، , Vol.10, No.2, Year. 1381, Page:80-86,
14.

آناليز استريولوژيك كليه بدنبال مسموميت مزمن با سرب در موش صحرايي آزمايشگاهي در طي يك دورة پيوسته 8 هفته‌اي


Authors: دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر عبدالرحمن دزفوليان،دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر زهرا حيدري،دكتر چيت‌نيس
مجله علمي پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران، , Vol.60, No.2, Year. 1381, Page: 139-145,
15.

اثرات سيتوپاتولوژيك كرم هيدروكينول 2% سلول‌هاي اپانديم نخاع جنين خرگوش


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب
مجله علمي پزشكي طبيب شرق، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان, Vol.4, No.1, Year. 1381,
16.

اثرات مصرف جيره غذايي حاوي چربي توسط خرگوش‌هاي باردار بر خصوصيات فراساختاري سلول‌هاي كبدي ذخيره كننده چربي (F.S.C)0


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي، فرشته مظفريان
مجله علمي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز, No.34, Year. 1381, Page:12-19,
17.

آناليز استريولوژيك گلومرول‌هاي كليه بدنبال مسموميت مزمن با سرب


Authors: دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري، دكتر عبدالرحمن دزفوليان، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر چيت‌نيس
طبيب شرق , Vol.3, No.2, Year. 1380, Page:79-86,
18.

اثرات رژيم غذايي حاوي روغن ذرت 10% بر روي تغييرات بافتي بخش برون‌ريز پانكراس


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي
مجله پزشكي اهواز, No.27, Year. 1378, Page:55-61,
19.

اثرات مسموميت با سرب بر شاخص‌هاي رشد داخل رحمي در موش صحرايي آزمايشگاهي


Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
مجــله طبيب شـرق، , Vol.1, No.2, Year. 1378, Page:ص 101-97,
20.

تأثير سرب بر ساختار هيستولوژيك پالپ سفيد و پالپ قرمز طحال جنين رت از ديدگاه ميكروسكوپ نوري


Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر باقر مينايي زنگي، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
اسرار, Vol.6, No.3,4, Year. 1378, Page:17-24,
21.

روش‌هاي كشت اپي‌تليال در پوست خرگوش Albino


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي، دكتر شمشيري، دكتر جعفري‌انارلوكي
مجله دانشكده پزشكي تهران، , Vol.56, No.2, Year. 1377, Page:9-12,
22.

بررسي اثر سرب بر سلول‌هاي پارانشيم كبد جنين رت(RAT) از ديدگاه ميكروسكوپ الكتروني


Authors: دكتر كريم‌فر، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي، دكتر بربرستاني
مجله دانشكده پزشكي تهران، , Vol.56, No.2, Year. 1377, Page:4-8,
23.

مقايسه اثرات روغن ذرت و روغن ماهي بر فوليكوژنز تخمدان خرگوش‌هاي ماده در مرحله قبل از تولد


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي، دكتر شمس شريعت‌تربقان، دكتر سيد هدايت‌ا... رشيدي
مجله علمي پزشكي اهواز، , No.23, Year. 1376, Page:1-9,
24.

بررسي اثرات سرب بر سلول‌هاي اندوتليال جدار سينوزوئيد طحال جنين رت (Rat


Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر باقر مينايي، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
دانشجو و پژوهش, Vol.5, No.12, Year. 1376,
25.

گزارش اولين مورد pit cell در ايران


Authors: دكتر باقر مينايي، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
نبض, Vol.ششم, No.اول, Year. 1375,
26.

بررسي اثرات مصرف قرص متوكسالن در دوره بارداري بر سيتومورفولوژي هپاتوسيت هاي خرگوش هاي نسل بعد


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر مجيد كاتبي، علي اكبر رجب ، ولي اله مرادي
مجله علمي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان، , Vol.11, No.47,
27.

محاسبه تغييرات تعداد گلومرول‌هاي كليوي در رت (Rat) نر بالغ ديابتي شده با استفاده از تكنيك‌هاي استريولوژيك


Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
نشريه پزشكي ياخته, Vol.5, No.13, Page:43-47,
28.

نخستين گزارش سلول كشنده طبيعي (NKC) يا pit cell در طحال جنين رت (Rat) در ايران


Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي
مجله پژواك, No.1,

English

1.

Human preadipocytes inhibit proliferation of MCF-7 breast cancer cell line


Authors: دكتر ايرج راگردي كاشاني، دكتر محمد بربرستاني، دكتر فريده اعتصام، دكتر محمد علي شكرگزار، دكتر مير عباس عبدالوهابي، دكتر پيمان حداد، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر مصطفي حسيني
Acta Medica Iranic a, Vol.44, No.5, Year. 2006), Page:291-298,
2.

Effect of cysteamine on the rate of in vitro maturation of oocytes in two media


Authors: محمدي روشنده، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر پريچهر پاسبخش، دكتر عبدالوهابي، دكتر اكبري، دكتر شكرگذار، دكتر سبحاني
Acta Medica Iranica, Vol.44, No.3, Year. 2006, Page:167-171,
3.

Morphological Evaluation of Head and Face in 18-25 Years Old Women in Southeast of Iran


Authors: دكتر زهرا حيدري ، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Journal Medical Science e-Pakistan , Vol.6, No.3, Year. 2006, Page:400-404 ,
4.

A Stereological ُُStudy of the Effects of Lithium on Morphology of Submandibular Gland


[ISI]
Authors: دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Pakistan Journal of Biological Sciences , Vol.9, No.4, Year. 2006, Page:746-749,
5.

Burning Mouth Syndrome in Zahedan; the Southeast of Islamic Republic of Iran


[ISI]
Authors: دكتر زهرا حيدري ، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Vol.2, No.4, Year. 2005, Page:152-158,
6.

Effects of lead acetate on blood indices of Male adult rat


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر محمد بربرستاني
Daru, Vol.11, No.4, Year. 2004, Page:115-119,
7.

The effect of Nitric Oxide Donor in Diabetic Wound Healing


Authors: نسرين دشتي، دكتر محمد انصاري، دكتر محمد شعباني، صفورا ورداسبي دكتر اكبر ميرصالحيان، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر زينت حتمي
Iranian Journal of Public Health, Vol.32, No.4, Year. 2003, Page:59-63,
8.

A steriological study of diabetic kidney following administration of different doses of Streptozotocin


[link]
Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر حسين رفيق‌دوست، دكتر عباسعلي معين، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي زنگي
Daru, Vol.11, No.3, Year. 2003, Page:115-119,
9.

A stereological analysis of renal glomeruli following chronic lead intoxication in rat during a continues period of 8 weeks


Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر عبدالرحمن دزفوليان، دكتر محمد بربرستاني، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Acta Medica Iranica, Vol.4, No.2, Year. 2002, Page:73-78,
10.

Histological and histochemical studies on the affected tissues of integumentary system of Iranian combatants export of chemical warfare agents


Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينايي
International Journal of Medical Toxicology and Legal Medicine , Vol.1, No.1, Year. 1998, Page:90,
11.

Effects of palmetic Christi oil on repairing cornea


Authors: دكتر باقر مينايي، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
International Journal of Medical Toxicology and Legal Medicine , Vol.1, No.1, Year. 1998, Page:90,
12.

Ultrastractural study of neutrophilis in fetal rat spleen following lead in toxication


Authors: دكتر حميدرضا محمود زاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري، دكتر محمد بربرستاني، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Yakhteh medical journal, Vol.5, No.20, Page:172-177,

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

The effects of hydroeqinon 2% consumption in pregnant period on ependymal cells morphology in rabbit embryos


clinical pharmacology and therapeutics 4th congress of European association for clinical pharmacology and therapeutics
Location: فلورانس- ايتاليا,
17 جولاي 2000
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : Poster, Lecturer,
2.

Histopathological Changes of Thyorid in Male Adult Rat Following Lithium Administration


13th Asia-Oceania Congress of Endocrinology
Location: Tehran-Iran,
19-22/2/85
Authors: دكتر حميد رضا محمود زاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي،
Type : Presentaion, Lecturer,
3.

EFFECTS OF LEAD ON HISTOLOGICAL CONSTRUCTION OF FETAL RAT’S JOINT


17th Iranian Congress of physiology & Pharmacology
Location: Kerman, I.R. Iran,
October1-4, 2005
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : Poster, Lecturer,
4.

Study of Diabetic Kidney Following Administration of Different Doses of Streptozotocin


The First International Congress of Biochemistry & Molecular Biology
Location: Tehran, I.R. Iran,
Seotamber 11-15,
Authors: دكتر سيد محمدحسين نوري موگهي، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري
Type : Poster, Lecturer,
5.

Cardiovascular diseases and lead pollution due to the industrial advances


7-th Congress of European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics
Location: Poland,
June 25-29,2005
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي- دكتر سيد باقر نبوي
Type : Poster, Lecturer,
6.

A Survey of Cancerous and None Cancerous Ovarian Tissue Samples from 4 Pathological Centers of Iran Using ICD Method


The 3rd Regional Conference of Asian Pacific Organization for Cancer prevention (APOCP)-
Location: .Iran,
April 25-27,2005
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي- دكتر منصور جمالي زواره‌اي
Type : Poster, Lecturer,
7.

The effect of Serotonergic system on Withdrawal – like Syndrome in a Mouse model of Cholestasis


19th European Workshop on Drug Metabolism
Location: Antalia, Turkey,
8-3 اكتبر 2004
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر حميد رضا صادقي پور رودسري
Type : Poster, Lecturer,
8.

The Effects of Nitric Oxide (NO) system on cardiovascular development of rat embryo


The 10th International Congress of Toxicology – Tampere
Location: Finland,
11-15 July 2004
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : Poster, Lecturer,
9.

Retrospective study of Skin Neurofibromatosis (SN) of twenty years period (1981-2000) in 4 Iranian Pathology center


دومين سمپوزيوم فدراسيون انجمن‌هاي آسيايي و اقيانوسيه‌اي علوم اعصاب (FAONS)
Location: تهران,
30-28 ارديبهشت 1
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر منصور جمالي، دكتر باقر مينايي، عبدالقادر عليشاه
Type : Poster, Lecturer,
10.

Studding and registration with ICDO method samples related to ovaries of 20 years (1981-2000)


6th IEA Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting
Location: Ahwaz- Iran,
11-9 دسامبر 2003
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي - دكتر منصور جمالي‌زواره‌اي، دكتر باقر مينايي، خانم اقبال ذاكرحسيني
Type : Poster, Lecturer,
11.

Effects of environmental lead pollution on blood indices in male adult rats


19th International Inhalation Symposium (INIS
Location: آلمان- هانوور,

Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي - دكتر زهرا حيدري- دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب
Type : Poster, Lecturer,
12.

Effect of lead on parietal and basement membrane cells of bowman's capsule in fetal rat under the E.M


24th IAP
Location: آمستردام- هلند,
11-5 اكتبر 2002
Authors: دكتر باقر مينايي- دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي
Type : Poster, Lecturer,
13.

Microscopic study of the effect of lead on sinusoidal endothelial cells of the fetal rat spleen


24th IAP
Location: آمستردام- هلند ,
11-5 اكتبر 2002
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - دكتر باقر مينايي
Type : Poster, Lecturer,
14.

A stereological analysis of renal glumerula following chorionic lead intoxication in rat during a continuous period of 8 weeks


24th IAP
Location: آمستردام- هلند ,
11-5 اكتبر 2002
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري
Type : Poster, Lecturer,
15.

Comparative study of Malva Sylvestris and Bromhexin HCL consumption on intraepithelial moucus glands of chicken


ICTAM
Location: هاله- آلمان ,
23-17 اگوست 2002
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - دكتر بهنام - دكتر باقر مينايي
Type : Presentaion, Lecturer,
16.

Atherosclerotic histopathologic changes to corn oil 10% (CO) in rabbits aortal segment


18th European Congress of Pathology 2001
Location: برلين- آلمان,
13-8 سپتامبر 200
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - دكتر بهنام
Type : Poster, Lecturer,
17.

Teratogenic effects of metoxsalon pill consumption during pregnancy on rabbit liver


(Curical issues in inhalation research mechanistic, clinical and epidemiologic) 8 th international inhalation symposium
Location: هانور- آلمان,
9-6 ژوئن 2001
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي
Type : Poster, Lecturer,
18.

Comparative histological and histochemical studies of the tracheal wall of mammals-part I- study of the hyman tracheal wall at d


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران
22- 24 آبان 1380
Authors: دكتر چيت‌نيس- دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - جابرجلالي
Type : Presentaion, Lecturer,
19.

Special report of esophageal carcinoma Iran (1981-1999)


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران
22- 24 آبان 1380
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي - دكتر بهنام - دكتر منصور جمالي
Type : Poster, Lecturer,
20.

Effects of palmatic chiristic (P.C.O) on repairing cornea


International conference and workshop on recent advances in medical toxicology and histopathology
7-2 نوامبر 1998
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي -دكتر باقر مينايي
Type : Presentaion, Lecturer,
21.

Abnormal maturation under the effect of Tran placental gentamicin in next generation male pregnant rabbits


14th international congress of international academy of pathology (IAP).
Location: ناگويا- ژاپن,
20-5 اكتبر 2000
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي -دكتر بهنام
Type : Poster, Lecturer,
22.

The contribution of CNS malignant tumors among registered malignances in Imam Khomeini Hospital in Tehran 1981-1999, A pilot stu


14th international congress of international academy of pathology (IAP).
Location: ناگويا- ژاپن,
20-15 اكتبر 2000
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : Poster, Lecturer,
23.

The effects of corn oil as an interactive nutrient on the liberkuin glands of rabbit


Sixth international symposium on biological reactive inter mediates chemical and biological mechanisms
Location: پاريس- فرانسه,
July 16-20 2000
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي - دكتر بهنام
Type : Poster, Lecturer,
24.

Comparative study of Alcea sulphurea and Bromhexine hydrochloride consumption effects on the tracheal mucuciliary system of Lakh


Sixth international symposium on biological reactive intermediates chemical and biological mechanisms
Location: پاريس- فرانسه ,
July 16-20 2000
Authors: دكتر بهنا م- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : Poster, Lecturer,
25.

The effects of pregnent rabbits, gentamicin consumption on the next generation testis development


VII world conference on clinical pharmacology and therapeutics 4th congress of European association for clinical pharmacology an
Location: فلورانس- ايتاليا,
17 جولاي 2000Type : Poster, Volume: 5, Issue: 20, Lecturer,
26.

The effects of ryimen contiains 10% cornoil on the risk of developing atherosclerosis on rabbits larg arteries


Sixth international symposium on biological reactive inter mediates chemical and biological mechanisms parts
Location: فرانسه- پاريس,
Jolly 16-20 2000
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : Presentaion, Volume: 5, Issue: 20, Lecturer,
27.

Comparative study of Malva sylvestris and Bromhexine ClH consumption on intraepthelial mucous glands of chiken


Sixth international symposium on biological reactive intermediates chemical and biological mechanisms
Location: فرانسه- پاريس,
July 16-20 2000
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : Poster, Lecturer,
28.

Comparison of the effects of corn oil and fish oil on ovarian folliculogenesis in female rabbit at prenatal stage.


International congress on frontiers in pharmacology and therapeutics in 21st century
Location: دهلي‌نو- هندوستان,
1st-4th Dec 1999
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : Poster, Lecturer,
29.

The effects of regimen contains 10% corn oil (C.O) on the exocrine pant of rabbit pancreatic tissues


The 4th congress of toxicology in developing countries Nov
Location: تركيه,
Nov. 1999; 6-10
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : Poster, Lecturer,
30.

Histological and histochemical studies on the affected tissues of integumentary system


International conference and workshop on recent advances in medical toxicology and histopathology
Nov 1998; 2-7
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي -دكتر باقر مينايي
Type : Presentaion, Lecturer,

Farsi

1.

بررسي توزيع فراواني و فراواني نسبي اختلالات هيستوپاتولوژيك پوستي (خال) كه طي 20 سال (1379-1360) در چهار مركز دانشگاهي علوم پزشكي


ششمين همايش سراسري علوم تشريحي ايران – شيراز
17-15 ارديبهشت 8
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر منصور جمالي زواره‌اي، دكتر باقر مينايي، مريم مدرسي
Type : پوستر, مدرس,
2.

مطالعه اثرات ليتيوم موجود در آب آشاميدني بر تغييرات حجمي مغز رت با استفاده از روش استريولوژيك


اولين كنگره ملي محيط زيست ، شغل و سرطان در ايران-تهران

Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر حميد رضا محمود زاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري
Type : سخنرانی, مدرس,
3.

بدون مقاله


هفتمين همايش سراسري علوم تشريحي ايران-كاشان
22-20/2/1385 ساير ,
4.

بدون مقاله


كاربرد عملي مهندسي بافت-تهران
30/3/1385 مدرس,
5.

بررسي اثر ملاتونين بر ايسكمي ـ ريپرفيو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژن روده اي در رت


ايران – كرمان
9-12 مهر ماه 138
Authors: سارا سعيدنيا- فريد ابوالحسني- پريچهر پاسبخش- محمود قاضي خوانساري- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
6.

مطالعه كمي تغييرات حجمي مخچه رت به دنبال كاربرد ليتيوم


هشتمين همايش سم شناسي و مسموميت‌هاي ايران - تهران
4-1 آذر 1383
Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميد رضا محمود زاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
7.

تغييرات استريولوژيك پارامترهاي حجمي مغز رت به دنبال كاربرد ليتيوم


هشتمين همايش سم شناسي و مسموميت‌هاي ايران - تهران
4-1 آذر 1383
Authors: دكتر حميد رضا محمود زاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
8.

بررسي اثرات نيتريك اكسايد بر تغييرات كمي و كيفي رحم موش‌هاي صحرايي باردار


هشتمين همايش سم شناسي و مسموميت‌هاي ايران - تهران
4-1 آذر 1383
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي،دكتر مهناز آذر نيا، نرگس قبه مهاجر
Type : پوستر, مدرس,
9.

اثرات تجويز همزمان ليتيوم و جنتامايسين بر ساختار هيستو امبريوژنز جنين رت


هشتمين همايش سم شناسي و مسموميت‌هاي ايران - تهران
4-1 آذر 1383
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر باقر مينائي زنگي، دكتر محمد اكبري
Type : پوستر, مدرس,
10.

زندگاني و آثار ابن سينا، با تأكيد بر كتاب قانون در طب


همايش بين المللي ابن سينا - همدان
3-1 شهريور 1383
Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميد رضا محمود زاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
11.

ابن سينا، مكتب و نظريه‌هاي جهان شناسي او


همايش بين المللي ابن سينا - همدان
3-1 شهريور 1383
Authors: دكتر حميد رضا محمود زاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, Lecturer,
12.

نظريات و آثار ابوعلي سينا در باب علوم طبيعي و رياضي


همايش بين المللي ابن سينا - همدان
3-1 شهريور 1383
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر حميد رضا محمود زاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري
Type : سخنرانی, مدرس,
13.

بررسي نقش مهار كننده نيتريك اكسايد سنتتاز بر عوارض سيتوپاتولوژي ناشي از كلستازيس در سلول‌هاي كبدي و مجاري صفراوي داخل كبدي موش‌ه


ششمين همايش سراسري علوم تشريحي ايران – شيراز
17-15 ارديبهشت 8
Authors: ولي ا. . . مرادي، دكتر علي‌رضا منصف‌نيا، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر ابراهيم نصيري
Type : سخنرانی, مدرس,
14.

محاسبه حجم گلومرول‌هاي كليه در رت‌هاي ديابتيك تحت درمان با داروي لوواستاتين با استفاده از قانون كاواليري (Principal of Cavalieri


ششمين همايش سراسري علوم تشريحي ايران – شيراز
17-15 ارديبهشت 8
Authors: علي اكبر رجب‌زاده، دكتر عبدالرحمن دزفوليان، دكتر حميد رضا محمود زاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
مدرس,
15.

تغييرات هيستوپاتولوژيك تيروئيد در رت بالغ نر به دنبال مصرف ليتيوم


ششمين همايش سراسري علوم تشريحي ايران – شيراز
17-15 ارديبهشت 8
Authors: دكتر حميد رضا محمود زاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : سخنرانی, مدرس,
16.

ارزيابي هورمون‌هاي گنادوتروپين و تستوسترون در موش‌هاي صحرايي نر بالغ كلستاتيك


ششمين همايش سراسري علوم تشريحي ايران – شيراز
17-15 ارديبهشت 8
Authors: دكتر ابراهيم نصيري، دكتر محسن پور قاسم، دكتر سيد محمد حسين نوري، دكتر احمد رضا دهپور
Type : سخنرانی, مدرس,
17.

بررسي توزيع فراواني و فراواني نسبي اختلالات هيستوپاتولوژيك پوستي (خال) كه طي 20 سال (1379-1360) در چهار مركز دانشگاهي علوم پزشكي


ششمين همايش سراسري علوم تشريحي ايران – شيراز
17-15 ارديبهشت 8
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر منصور جمالي زواره‌اي، دكتر باقر مينايي، مريم مدرسي
Type : پوستر, مدرس,
18.

بدون مقاله


كنگره بين المللي چهارمين جشنواره تحقيقات ناباروري رويان
26-24 شهريور 82
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
مدرس,
19.

بررسي فراواني سني اختلالات هيستوپاتولوژيك بيضه با استفاده از روش ICD طي 20 سال (1379-1360) در چهار مركز دانشگاهي ايران


دهمين كنگره باروري و ناباروري ايران – تهران
27-25 بهمن 82
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي - دكتر منصور جمالي، دكتر باقر مينايي، دكتر محمد رضا مصطفايي
Type : پوستر, مدرس,
20.

تأثير كلستاز انسدادي بر روي عملكرد سلول هاي زاينده بيضه موش هاي صحرايي بالغ


اولين كنفرانس سراسري زيست شناسي سلولي و تكويني - تهران
23/6/82
Authors: دكتر نصيري- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
21.

بررسي اثرDETA-NONO ate(No-donor) در روند ترميم زخم هاي نرمال در Rat


هفتمين كنگره سراسري بيوشيمي ايران – اهواز
9-6 بهمن 82
Authors: دكتر شعباني، دكتر انصاري، دكتر دشتي، دكتر ورداسبي- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي- دكتر زينب حتمي
Type : پوستر, مدرس,
22.

بررسي اثر PAPA NONO ate (No-donor) در روند ترميم زخم‌هاي عفوني نرمال در Rat


هفتمين كنگره سراسري بيوشيمي ايران – اهواز
9-6 بهمن 82
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر ورداسبي، دكتر شعباني، دكتر انصاري، دكتر دشتي، دكتر ميرصالحيان
Type : پوستر, مدرس,
23.

بررسي فراساختمان و الگوي گرانول‌هاي سيتوپلاسميك نوتروفيل‌هاي طحال جنين رت (Rat) به دنبال مسموميت با سرب و تغييرات واكنش‌هاي بيوش


هفتمين كنگره سراسري بيوشيمي ايران - اهواز
8/11/82
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي - دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده‌ثاقب
Type : سخنرانی, مدرس,
24.

بررسي اثرات نيتريك اكسيد بر تشكيل قلب و رگ‌هاي خوني در جنين موش صحرايي


شانزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
19/2 /82
Authors: دكتر مهناز آذرنيا، دكتر غريب‌زاده، خانم طاهره جمالي‌هرسيني- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
25.

مطالعه هيستوپاتولوژيك لوله‌هاي مني‌ساز بيضه رت به دنبال مسموميت با سرب


شانزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
19/2 /82
Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : خلاصه, مدرس,
26.

تغييرات بافت‌شناسي لوله‌هاي پيچيده نزديك (PCT) كليه رت (Rat) به دنبال تجويز استات سرب


شانزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
19/2 /82
Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده- ثاقب- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : خلاصه, مدرس,
27.

تغييرات مورفومتريك بافت كليه به دنبال القاي ديابت با مقادير مختلف استرپتوزتوسين


شانزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
19/2 /82
Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : خلاصه, مدرس,
28.

محاسبه تعداد گلومرول‌هاي كليوي در رت ديابتي شده با استفاده از تكنيك استريولوژيك Physical dissector/fractionators


شانزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
19/2 /82
Authors: دكتر زهرا حيدري - دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : خلاصه, مدرس,
29.

آموزش سنتي يا يادگيري با رايانه


اولين همايش ملي توسعة دانشگاه مجازي
25/2 /82
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي - دكتر زهرا حيدري- دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب
Type : پوستر, مدرس,
30.

اثرات مصرف چربي‌هاي غيراشباع پلي (روغن ذرت) بر ساختمان هيستولوژيك غده ليبركون


كنگره صنايع ملي غذايي ايران- تهران
23/7 /81
Authors: شبنم موثقي، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي- دكتر باقر مينايي
Type : پوستر, مدرس,
31.

اثرات آلفا ديابت قندي بوسيله استرپتوزوسين: يك مطالعه استريولوژيك در مورد بافت پارانشيم كليه


هشتمين همايش علوم دارويي ايران- شيراز
6 /6 /81
Authors: دكتر زهرا حيدري - دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
32.

دوره طولاني مدت ديابت به دنبال تجويز استرپتوزوتوسين باعث كاهش تعداد گلومرول‌ها مي‌شود: در يك ديدگاه استريولوژيك


هشتمين همايش علوم دارويي ايران- شيراز
6 /6 /81
Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب - دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
33.

بررسي اثرات سيتوپاتولوژيك كرم هيدروكينون 2% بر سلول‌هاي اپانديم خرگوش


هشتمين همايش علوم دارويي ايران- شيراز
5 /6 /81
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي - دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
34.

شاخص سفاليك و پرسوپيك: مقايسه در نوزادان يك روزه پسر زاهدان


كنگره ساليانه پاتولوژي- تهران
4 /8 /81
Authors: دكتر زهرا حيدري - دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب -دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : سخنرانی, مدرس,
35.

بررسي اثرات سيتوپاتولوژيك كرم هيدروكينون 2% بر سلول‌هاي اپانديم نخاع خرگوش


كنگره ساليانه پاتولوژي- تهران
6 /8 /81
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي
Type : سخنرانی, مدرس,
36.

بررسي اثرات مصرف جنتامايسين تزريقي در دوره بارداري بر ساختار هيستومورفولوژيكي لوله‌هاي مني‌ساز بيضه خرگوش‌هاي بالغ نسل بعد


كنگره ساليانه پاتولوژي- تهران

Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - دكتر سالار ارزيده
Type : سخنرانی, مدرس,
37.

بررسي اثرات سرب موجود در آب آشاميدني بر بروز اختلالات قلبي نوزاد رت (Rat)


اولين كنگره پيشگيري از بيماري‌هاي غيرواگير- تهران
8 /8 /81
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - دكتر باقر مينايي، دكتر سيد محمد صدر كبير
Type : پوستر, مدرس,
38.

اثرات مصرف رژيم غذايي حاوي 10% روغن ذرت توسط مادران باردار در طول دورة بارداري بر بلوغ زودرس بافت مخاطي لوله‌هاي رحمي خرگوش


ششمين كنگره سراسري تغذيه ايران- اهواز-دانشگاه علوم پزشكي اهواز
27-24 بهمن 1379
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - دكتر عليرضا زرين‌آرا - دكتر جواد سلمي‌زاده
Type : پوستر, Lecturer,
39.

بررسي اثران مصرف قرص متوكسالن در دورة بارداري بر سيتومورفولوژي هپاتوسيت‌هاي كبد خرگوش‌هاي نسل بعد


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران
22- 24 آبان 1380
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
40.

بررسي سيستم موكوسيلياري لوله‌هاي رحمي نوزادان خرگوش‌هايي كه مادران آنها در دوران بارداري با جيره غذايي حاوي 10% روغن ماهي تغذيه


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران
22- 24 آبان 1380
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : سخنرانی, مدرس,
41.

اثرات جيره غذايي حاوي 10% روغن ذرت بر روي تغييرات هيستومورفولوژيك مخاط كولون خرگوش ماده


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران
22- 24 آبان 1380
Authors: شبنم موثقي-ناديا شريفي - فرشته مظفريان- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : خلاصه, مدرس,
42.

آناليز استريولوژيك گلومرول‌هاي كليه بدنبال مسموميت مزمن با سرب در موش صحرايي آزمايشگاهي در يك دوره پيوسته 8 هفته‌اي


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران
22- 24 آبان 1380
Authors: دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر عبدالرحمن دزفوليان، دكتر زهرا حيدري، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي- دكتر باقر مينايي
Type : خلاصه, مدرس,
43.

تجزيه‌و تحليل استريولوژيك گلومرول‌هاي كليه بدنبال مسموميت مزمن با سرب


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران
22- 24 آبان 1380
Authors: دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكترعبدالرحمن دزفوليان، دكتر زهرا حيدري، دكتر باقر مينايي
Type : خلاصه, مدرس,
44.

تغييرات شاخص‌هاي رشد جنين بدنبال مسموميت مزمن با استات سرب


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران
22- 24 آبان 1380
Authors: دكتر زهرا حيدري، دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي- دكتر سينا محبي
Type : خلاصه, مدرس,
45.

نخستين گزارش سلول كشنده طبيعي (NKC) يا pit cell در جنين رت (Rat) در ايران


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران
22- 24 آبان 1380
Authors: دكتر زهرا حيدري - دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي - دكتر سينا محبي
Type : خلاصه, مدرس,
46.

مورفولوژي و تعداد اريتروسيت‌ها و لكوسيت‌هاي خون در رت بالغ نر بدنبال مسموميت مزمن با سرب در يك دورة 12 هفته‌اي پيوسته


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران
22- 24 آبان 1380
Authors: دكتر زهرا حيدري دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي - دكتر سينا محبي
Type : خلاصه, مدرس,
47.

فراساختمان و الگوي گرانول‌هاي سيتوپلاسميك نوتروفيل‌هاي فعال جنين رت بدنبال مسموميت‌با سرب


پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريحي ايران- تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران
22- 24 آبان 1380
Authors: دكتر زهرا حيدري - دكتر حميدرضا محمودزاده ثاقب- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر سينا محبي
Type : خلاصه, مدرس,
48.

يافته‌هاي هيستولوژيك ناشي از طول دورة مصرف جيره غذايي حاوي روغن ذرت 10%


اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي
12- 10 خرداد 137
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - دكتر بهنام
Type : سخنرانی, مدرس,
49.

تغييرات هيستولوژيك سلول‌هاي اپانديمي ناشي از مصرف هيدروكينون جذبي از طريق بند ناف در دوران حاملگي


اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي
12- 10- خرداد 13
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - دكتر بهنام
Type : پوستر, مدرس,
50.

مقايسه تأثير گل‌ختمي و برم‌هگزين‌كلريد بر روي سيستم موكوسيلياري تراشه مرغ نژاد لكهورن


اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي
24- 23 آبان 1371
Authors: دكتر بهنام- دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي
Type : سخنرانی, مدرس,
51.

بررسي اثرات گاز خردل بر غدد عرق پوست انسان


اثرات جنگ‌هاي شيميايي بيولوژيك بر انسان، محيط زيست و جامعه
24- 23 خرداد 136
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - دكتر چيت‌نيس
Type : سخنرانی, مدرس,
52.

مطالعه هيستولوژيكي و هيستوشيميايي بر بافت‌هاي سيستم جلدي در رزمندگاني كه تحت تأثير عوامل شيميايي جنگي قرار گرفته‌اند


اولين كنگره بين‌المللي پزشكي گازهاي شيميايي جنگي در ايران
26- 23 خرداد 136
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري- موگهي دكتر چيت‌نيس
Type : سخنرانی, Lecturer,
53.

بررسي اثرات سمي مصرف آب آشاميدني سرب‌دار بر اولتراستركچرهپاتوسيت‌هاي جنين رت (Rat)


كنگره سم‌شناسي و مسموميت‌هاي ايران- دانشگاه علوم پزشكي اهواز
ايران 27-25 آبان
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : سخنرانی, مدرس,
54.

مقايسه اثرات روغن ذرت و ماهي بر فوليكوژنز تخمدان خرگوش‌هاي ماده در مرحله قبل از تولد


سومين كنگره علوم تشريحي ايران
13- 11 اسفند 137
Authors: دكتر سيدمحمد حسين نوري موگهي - استاد دكتر شمس شريعت تربقان
Type : خلاصه, مدرس,
55.

بررسي هيستوپاتولوژي اثرات رژيم غذايي حاوي 10% روغن ذرت، 10% روغن ماهي و 10% روغن پنبه دانه بر روي كبد خرگوش‌هاي باردار و نوزادان


سومين كنگره علوم تشريحي ايران
13-11 اسفند 1375
Authors: دكتر باقر مينايي- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : پوستر, مدرس,
56.

اولين گزارش اندوتلياليتيز (ETC) در ايران (Endotheliatities


سومين كنگره علوم تشريحي ايران
13-11 اسفند 1375
Authors: دكتر باقر مينايي- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : سخنرانی, مدرس,
57.

كبد و كاهش ويتامين A


سومين كنگره علوم تشريحي ايران
13-11 اسفند 1375
Authors: دكترباقر مينايي- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : سخنرانی, مدرس,
58.

تأثير روغن ذرت بر روي وضعيت غدد ليبركون (طول و تعداد) كولون خرگوش


سومين كنگره علوم تشريحي ايران
13-11 اسفند 1375
Authors: خانم شبنم موثقي- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : سخنرانی, مدرس,
59.

تأثير سرب بر ساختار هيستولوژيك طحال جنين رت (Rat


سومين كنگره علوم تشريحي ايران
13-11 اسفند 1375
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي -دكتر زهرا حيدري
Type : سخنرانی, مدرس,
60.

بررسي اثرات سرب بر لوله پيچيده نزديك كليه در جنين رت (Rat)


سومين كنگره علوم تشريحي ايران
13- 11 اسفند 137
Authors: دكترعلي نورافشان- دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي
Type : سخنرانی, مدرس,
61.

اثر رژيم غذايي حاوي روغن بر غدة بزاقي شكمي (پانكراس)


سومين كنگره علوم تشريحي ايران
13- 11 اسفند 137
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي -دكتر باقر مينايي
Type : پوستر, مدرس,
62.

اثر سرب بر خصوصات هيستولوژيك كبد جنين رت (Rat)


سومين كنگره علوم تشريحي ايران
13-11 اسفند 1375
Authors: دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي -دكتر كريم‌فر
Type : پوستر, مدرس,
1.

سردبير مجله علمي پزشكي ايلام


20/2/81- تاكنون , سردبیر,
1.

كميته تحقيقات دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي اهواز


Activity Type:سایر
18/1/73-18/1/74
2.

كميته نظارت بر هزينه هاي تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي اهواز


Activity Type:سایر
29/1/73-1/1/74
3.

شوراي تخصصي گروه آناتومي دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:سایر
3 سال
4.

شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس


Activity Type:سایر
2 سال
5.

شوراي عالي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز


Activity Type:سایر
1 /4 /72-يكسال
6.

كميته مركزي سازمان بهداشت جهاني در دانشگاه علوم پزشكي اهواز


Activity Type:سایر
21/10/71-يكسال
7.

عضويت هيئت بورد تخصصي رشته بافت‌شناسي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


Activity Type:سایر
14/7 /75-تا كنون
8.

شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:سایر
13/11/1377
9.

كميته تحقيقات، تحول و فن‌آوري بيوتكنولوژي برنامه سوم توسعه


Activity Type:سایر
10.

هيأت داوران جشنواره ابن‌سينا


Activity Type:سایر
سال 1370-1/9/80
11.

كميته بهداشتي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:سایر
1/9/80
12.

شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:سایر
14/1 /75-25/5/83
13.

شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:سایر
25/1 /75-25/5/83
14.

شوراي دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:سایر
25/1 /77-1/9/80
1. ستريولوژي
2. هيستوشيمي
3. جنين شناسي
4. بافت شناسي
5. مطالعه اثرات گياهان دارويي بر بافت ها
6. مطالعه اثرات ناهنجاري زايي داروها بر بافت ها در دوره جنيني
7. مطالعه اثرات داروها بر بافت ها
8. مطالعه اثرات نيتريك اكسايد (NO) بر بافت ها
Top