دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

دکترمهرداد محمدپور

اطلاعات تماس
www.lasik20.com
تلفن: 09392002452-88727469
آدرس: فارابي
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
پزشكي
چشم پزشكي
بیمارستان
فارابي
قرنيه
درباره
مطب ولیعصر بالاتر از شهید بهشتی جنب بانک ملی پلاک ۲۲۱۲ تلفن ۸۸۷۲۷۴۶۹ـ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲
آخرین به روزرسانی: 1399/09/18

1.

B.Sc


پزشکی, البرز, ایران, 1378

در سال 1368 به عنوان نفر اول از کالج البرز فارغ التحصیل شدند و در همان سال در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به عنوان دانشجوی پزشکی پذیرفته شده وادامه تحصیل دادند. در سال 1376 به عنوان دانشجوی ممتاز از دانشگاه فارغ التحصیل شدندودرسال1378 بعداز خدمت دوران مقدس سربازی دوره تخصصی چشم پزشکی را شروع نموده وبعد از آن موفق به اتمام رشته  فوق تخصصی قرنیه شدند واز سال 1382 تاکنون بیش از ده ها هزار جراحی چشم را با موفقیت کامل انجام دادند وبیش از 100 مقاله علمی در زمینه چشم پزشکی و لیزیک از ایشان در معتبرترین مجلات چشم پزشکی اروپا وآمریکا به چاپ رسیده است. همچنین بیش از200 متخصص و فوق تخصص چشم را به عنوان هیات علمی تربیت کرده اند. همچنین ایشان داور معتبرترین مجلات چشم پزشکی داخل وخارج کشور می باشند و سخنرانی های متعددی در مجامع علمی چشم پزشکی داخلی و خارجی ایراد نموده اند.ایشان مبتکر چندین جراحی نوین چشم پزشکی و مخترع  اولین نانو داروی چشم پزشکی درایران می باشند و هم اکنون به عنوان عضو هیات علمی رسمی گروه آموزشی چشم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بیمارستان فارابی مشغول تدریس دانشجویان ودستیاران  تخصصی و فوق تخصصی رشته چشم پزشکی می باشند.همچنین ایشان یکی ازبالاترین شاخص های ارجاع به مقالات چشم پزشکی را درکل دنیا دارا می باشند و هم اکنون دانشیار گروه آموزشی چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.

2.

-


Cornea fellow, Graduated from Shaheed Beheshty Medical University in 2006 as ,
3.

-


Genrral Ophthalmologist, Graduated from Shaheed Beheshty Medical University in 2003 as th,
4.

پزشك عمومي


General physician, Graduated from Tehran Medical University in 1996 as the top stud,
1.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

Graduated from College of Alborz as the Top student in


1989 ,

مقالات

English

2.

Penetration of Silicate Nanoparticles into the Corneal Stroma and Intraocular Fluids


Authors: Mehrdad Mohammadpour, MD, Hassan Hashemi, MD, Mahmoud Jabbarvand, MD,and Elham Delrish, MSc
Cornea, Year. 2014,
Download
4.

Incidence of and risk factors for vitreous loss in resident-performed phacoemulsification surgery


Authors: Hassan Hashemi, MD, Mehrdad Mohammadpour, MD, Mahmoud Jabbarvand, MD, Zahra Nezamdoost, MD, Hadi Ghadimi, MD
JCRS, Year. 2013,
Download
9.

Implantation of a Complete Intrastromal Corneal Ring at 2 Different Stromal Depths in Keratoconus


Authors: Mahmoud Jabbarvand, MD, Hassan Hashemi, MD, Mehrdad Mohammadpour, MD,Hassan Khojasteh, MD, Mehdi Khodaparast, MD, and Hesam Hashemian
CORNEA, Year. 2014,
Download
10.

Antiangiogenic effect of silicate nanoparticles on corneal neo-vascularisation induced by vascular endothelial growth factor


Authors: Mehrdad Mohammadpour *, Mahmoud Jabbarvand , Elham Delrish ,
Journal of Medical Hypotheses and Ideas ,
Download
11.

Safety, efficacy, predictability and stability indices of photorefractive keratectomy for correction of myopic astigmatism with Planoscan and Tissue-Saving Algorithms


Authors: Mehrdad Mohammadpour MD ,Hassan Hashemi MD, Mahmoud Jabbarvand MD1, Asieh Aslani MD,Mehdi Zandian MD, Sare Safi
Iranian Journal of Ophthalmology , Vol.25, No.3,
Download
12.

End-Gaze Leukocoria as the First Manifestation of Retinoblastoma


Authors: Mehrdad Mohammadpour ,Fariba Ghassemi,Roja Toosi,Batool Naghavi
Iranian Journal of Ophthalmology , Vol.24, No.4,
Download
13.

Radiation Cataract .A clinicopathologic Report.


Authors: Mehrdad Mohammadpour, Zahra Movahed,, Mahmoud Jabbarvand, • Hassan Hashemi
Cataract Refract Surg, Vol.2013 Feb;39(2):285-8. ,
Download
14.

Therapeutic Possibilities of Ceftazidime Nanoparticles in Devastating Pseudomonas Ophthalmic Infections; Keratitis and Endophthalmitis.


Authors: 2012; Vol. 1, No 1.P 7-9
Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal,
Download
16.

Surgical Management versus Spontaneous Resorption of Congenital Membranous Cataracts.


Authors: Mehrdad Mohammadpour, • Mostafa Mafi, Mahmoud Jabbarvand, • Hassan Hashemi,
Iranian Journal of Ophthalmology 2012;24(3):65-68,
Download
17.

A controlled study of amniotic membrane transplantation for acutePseudomonaskeratitis


Authors: Ahmad Kheirkhah, Ali Tabatabaei, Mehdi Khodaparast Zavareh, Alireza Khodabandeh, Mehrdad Mohammadpour, Vadrevu K. Raju
Canadian Journal of Ophthalmology , Vol.Volume 47, Issue 3, June 2012, P,
18.

Bilateral Candida Keratitis in A Patient with Transconjunctival Substance Abuse.


Authors: Mehrdad Mohammadpour, MD • Farid Kalantari • Mahmood Jabbarvand,. Hassan Hashemi, • Nasser Karimi
Iranian Journal of Ophthalmology , Vol.24, No.1,
Download
19.

Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty performed by cornea fellows.


Authors: Hassan Hashemi, Hossein Asghari, Kazem Amanzadeh, Mahmood Jabarvand Behrooz , Amirhooshang Beheshtnejad MD2, Mehrdad Mohammadpour
Cornea, Vol.6, No.31,
Download
20.

Capsulorrhexis;Pearls and Pitfalls


Authors: M. Mohammadpour, R. Erfanian, N. Karimi,
Saudi Journal of Ophthalmology (2012),. 2012 26;33-40, Vol.26,
Download
21.

Management of conjunctival and corneal intraepithelial Neoplasia


Authors: Mohammadpour M
Cornea , Vol.(4):465, No.4,
Download
22.

Retreatment by Lifting the Original Laser in Situ Keratomileusis Flap after Eleven Years.


Authors: - Hassan Hashemi. Mehrdad Mohammadpour
Iranian Journal of Ophthalmology , Vol.20(2):60-64 , No.2,
Download
23.

Antibiotic susceptibility patterns of pseudomonas corneal ulcers in contact lens wearers


Authors: Mohammadpour M, Mohajernezhadfard Z, Khodabande A, Vahedi P M
.Middle East Afr J Ophthalmol. 2011 Jul;18(3):228-31, Vol.18, No.3,
Download
24.

Effect of preemptive topical diclofenac on postoperative pain relief after photorefractive keratectomy


Authors: Mohammadpour M, Jabbarvand M, Nikdel M, Adelpour M, Karimi N.
J Cataract Refract Surg, Vol.37, No.4, Year. 2011, Number of Page:633-7
Download
25.

Comparison of Corneal and Anterior Chamber Parameters following Myopic laser in situ keratomileusis and photorefractive keratectomy by Pentacam as A New Imaging Technique


Authors: Dr. Mohammad Ali Zare, Dr. Hassan Hashemi, Dr. Mahtab Jamali, Dr. Mohammadreza Fallah Tafti, Dr. Mohammad Naser Hashemian, Dr. Ahmad Kheirkhah, Dr. Hadi Z-Mehrjardi, Dr. Mehrdad Mohammadpour
Iranian Journal of Ophthalmology , Vol.23, No.1, Year. 2011,
Download
26.

Deep intrastromal bevacizumab injection for management of corneal stromal vascularization after deep anterior lamellar keratoplasty, a novel technique


Authors: Hashemian MN, Zare MA, Rahimi F, Mohammadpour M
Cornea, Vol.30, No.2, Year. 2011, Number of Page:215-8
Download
27.

Efficacy of intralesional bevacizumab injection in decreasing pterygium size


Authors: Fallah Tafti MR, Khosravifard K, Mohammadpour M, Hashemian MN, Kiarudi MY
Cornea, Vol.30, No.2, Year. 2011, Number of Page:127-9
Download
28.

The Role of Corneal Volume Distribution and Percentage Increase in Volume in Detection of Mild and Moderate Keratoconus


Authors: Dr. Mohammadreza Fallah Tafti, Dr. Shahab Heidarian, Dr. Mohammad Yaser Kiarudi, Dr. Mehrdad Mohammadpour, Dr. Mercede Majdi Nasab
Iranian Journal of Ophthalmology , Vol.22, No.4, Year. 2010,
Download
29.

Management of Corneal Astigmatism by Limbal Relaxing Incisions during Cataract Surgery


Authors: Dr. Mohammad Ali Zare, Dr. Mehdi Hosseini Tehrani, Dr. Mohsen Gohari, Dr. Mahmood Jabbarvand, Dr. Mohammad Naser Hashemian, Dr. Mehrdad Mohammadpour, Hadi Z-Mehrjerdi, Nasim Siatiri
Iranian Journal of Ophthalmology , Vol.22, No.1, Year. 2010,
Download
30.

Rescue of an extending capsulorrhexis by creating a midway tangential anterior capsular flap: a novel technique in 22 eyes


Authors: Mohammadpour M
Can J Ophthalmol, Vol.45, No.3, Year. 2010, Number of Page:256-8
Download
31.

Comparison of postoperative higher-order aberrations and contrast sensitivity: tissue-saving versus conventional photorefractive keratectomy for low to moderate myopia


Authors: Hashemi H, Nazari R, Amoozadeh J, Beheshtnejad AH, Jabbarvand M, Mohammadpour M, Hashemian H
J Cataract Refract Surg, Vol.36, No.10, Year. 2010, Number of Page:1732-40
Download
32.

PRK wit and without mitomycin-C


Authors: Mohammadpour M
Cornea, Vol.28, No.6, Year. 2009, Number of Page:716-7
Download
33.

Risk of recurrent suprachoroidal hemorrhage


Authors: Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.35, No.3, Year. 2009, Number of Page:408-9
Download
34.

Deep lamellar keratoplasty in keratoconus with healed hydrops


Authors: Jabbarvand M, Mohammadpour M
Cornea, Vol.27, No.9, Year. 2008, Number of Page:1100
35.

Simultaneous phacoemulsification and DSEK in patients with concomitant cataract and bullous keratopathy due to Fuchs endothelial dystrophy


Authors: Mohammadpour M, Jabbarvand M
.J Cataract Refract Surg, Vol.34, No.10, Year. 2008, Number of Page:1615
36.

LASIK stromal versus epithelial herpetic keratitis


Authors: Mohammadpour M,Jabbarvand M
J Cataract Refract Surg, Vol.34, Year. 2008, Number of Page:719-718
37.

In Response


Authors: Behroozi Z, Rabie HM, Mohammadpour M
Journal of Glaucoma, Vol.17, No.3, Year. 2008, Number of Page:250-249
38.

Oil drop cataract


Authors: Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.34, No.9, Year. 2008, Number of Page:1425
39.

Risk factors of Ectasia after LASIK


Authors: Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.34, No.7, Year. 2008, Number of Page:1056
40.

Bilateral Electric cataracts- A Clinicopathologic Report


Authors: Hashemi H, Jabbarvand M, Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.34, No.8, Year. 2008, Number of Page:1409-12
Download
42.

Deep Lamellar Keratoplasty In Keratoconus With Healed Hydrops


Authors: Jabbarvand M- Mohammadpour M
Cornea,IN PRESS, Year. 2008,
Download
43.

Self-repositioned IOL in a viterectomized eye


Authors: Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.34, No.3, Year. 2008, Number of Page:348-347
Download
44.

Risk for ectasia with LASIK


Authors: Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.34, No.2, Year. 2008, Number of Page:182-181
Download
45.

ikTopical steroids for prevention of Diffuse Lamellar Keratitis following LAS


Authors: Karimian F,Yourdkhani - Mohammadpour M
J Ophthalmic vision Research , Vol.2, No.2, Year. 2007, Number of Page:123-119
Download
46.

Focal corneal decompensation after filtering surgery with mitomycin C


Authors: Mohammadpour M, Jabbarvand M, Javadi MA
Cornea, Vol.26, No.10, Year. 2007, Number of Page:1285
Download
47.

Pediatric anterior capsulotomy preferences of cataract surgeons world wide


Authors: Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.33, No.10, Year. 2007, Number of Page:1838
Download
48.

Quality of Life ,An Overlooked issue


Authors: Mohammadpour M
Iran J Ophthalmic Research , Vol.2, No.1, Year. 2007, Number of Page:6-5
Download
49.

Corneal Ectasia after LASIK in one eye and uneventful PRK in the fellow eye


Authors: Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.33, No.10, Year. 2007, Number of Page:1677
Download
50.

Long-term Outcomes of Penetrating Keratoplasty in Chronic and Delayed Mustard Gas Keratitis


Authors: Javadi MA, Yazdani S, Kanavi MR, Mohammadpour M, Baradaran-Rafiee A, Jafarinasab MR, Einollahi B, Karimian F, Zare M, Naderi M, Rabei HM
Cornea, Year. 2007,
Download
51.

Four-incision Capsulorhexis in Pediatric Cataract Surgery


Authors: Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.33, No.7, Year. 2007, Number of Page:1155-7
Download
52.

Penetrating Keratoplasty for Keratoconus


Authors: Mohammadpour M
Ophthalmology, Vol.114, No.10, Year. 2007, Number of Page:1952
Download
53.

LASIK and systemic contraindications


Authors: Mohammadpour M
Ophthalmology, Vol.114, No.5, Year. 2007, Number of Page:1032-3
Download
54.

Comparison of External Magnet and Intraocular Forceps for Intravitreal Foreign Body Extraction


Authors: Soheilian M, Abolhassani A-MohammadpourM, Sahebghalam R
Techniques in OphthalmologyComparison of External Magnet and Intraocular Forceps for Intravitreal Foreign Body Extraction ., Vol.5, No.1, Year. 2007, Number of Page:39-33
Download
55.

Prevalence of Open –angle Glaucoma , Glaucoma suspect and ocular hypertension in thyriod – related immune Orbitopathy


Authors: Behrouzi Z, Rabei HM, Azizi F, Daftarian N, Mehrabi Y, Ardeshiri M, Mohammadpour M
J Glaucoma , Vol.16, No.4, Year. 2007, Number of Page:362-358
Download
56.

Excimer laser refractive surgery in patients with underlying autoimmune diseases


Authors: Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.33, No.2, Year. 2007, Number of Page:175
Download
57.

Progressive Corneal Vascularization due to Graft Versus Host Disease


Authors: Mohammadpour M
Cornea, Vol.26, No.2, Year. 2007, Number of Page:225-6
Download
58.

Outcomes of Acute Postoperative Inflammation after Cataract Surgery


Authors: -Mohammadpour M, Jafarinasab MR, Javadi MA
European J Ophthalmology , Vol.17, No.1, Year. 2007, Number of Page:20-8
Download
59.

Toric IOL and Post-keratoplasty Astigmatism


Authors: Mohammadpour M
Ophthalmology, Vol.114, No.4, Year. 2007, Number of Page:825-6
Download
60.

Bilateral Exudative Retinal Detachment Secondary to Bilateral Choroidal Metastasis of Bilateral Breast Carcinoma


Authors: Mohammadpour M,Dehghan MH,Ahmadieh H
Acta Medica Iranica, Vol.44, No.3, Year. 2006, Number of Page:221-219
Download
61.

Safe and effective


Authors: Mohammadpour M
Ophthalmology, Vol.113, No.2, Year. 2006, Number of Page:358-9
Download
62.

Comparison of silicon oil removal with various viscosities after complex retinal detachment surgery


Authors: Soheilian M, Mazareei M, Mohammadpour M, Rahmani B
BMC Ophthalmol, Vol.6, Year. 2006, Number of Page:21
Download
63.

Combined ICRS insertion and LASIK in high myopia


Authors: Mohammadpour M
J Cataract Refract Surg, Vol.32, No.5, Year. 2006, Number of Page:706-7
Download
64.

Keratectasia after LASIK but not after PRK in one patient


Authors: Javadi MA, Mohammadpour M, Rabei HM
J Refract Surg, Vol.22, No.8, Year. 2006, Number of Page:817-20
Download
65.

Management of radial tears during capsulorhexis Techniques in Ophthalmology


Authors: Mohammadpour M
Vol.4, No.2, Year. 2006, Number of Page:60-56
Download
66.

Limbal stem cell deficiency in the context of outoimmune polyendocrinopathy European


Authors: Mohammadpour M
Journal of ophthalmology European , Vol.16, No.6, Year. 2006, Number of Page:870-2
Download
67.

Keratitis Associated with multiple endocrine deficiency


[pubmed]
Authors: Mohammadpour M
Cornea, Vol.25, No.1, Year. 2006, Number of Page:112-4
Download
68.

Concomitant optic nerve transection and chorioretinitis sclopetaria


Authors: Mohammadpour M
BMC Ophthalmol, Vol.5, Year. 2005, Number of Page:29
Download
69.

Comparison of Different Devices for Measuring Corneal Thickness


Authors: Mohammadpour M
Journal of Refractive Surgery, Vol.21, No.5, Year. 2005,
70.

Outcomes of phacoemulsification and in-the - bag. Intraocular lens Implantation in FHIC


Authors: Javadi MA, Jafarinasab MR, Sanjari Araghi A, Mohammadpour M.,Yazdani S
Journal of cataract and Refractive surgery , Vol.2005; 31:997–1001, Year. 2005,
Download
71.

Causes of severe visual impairment and blindness


Authors: MirDehghan SA,Dehghan H, Mohammadpour M
British Journal of Ophthalmology, Vol.2005;89:612–614., Year. 2005, Page:612-614,
Download

Farsi

3.

شيوع گلوكوم زاويه باز، گلوكوم مشكوك و هيپرتانسيون چشمي در اربيتوپاتي گريوز


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
مجله چشم پزشكي ايران, Year. 1385,
4.

نتا بج اندوكراتوپلاستي به روش جداسازي د سمه در مبتلابان به كراتوپاتي تاولي پس از جراحي كاتاراكت


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
مجله چشم پزشكي بينا, Year. 1385, Number of Page:202-196
Download
7.

آنستزي در چشم پزشكي


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
مجله چشم پزشكي ايران, Year. 1382,
8.

ويژگيهاي مبتلايان به يوئيت استريل بعد از عمل جراحي كاتاراكت و عوارض مربوط به آن


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
چاپ شده در مجله چشم پزشكي بينا, Vol.4, No.سال 8, Year. 1382,
Download
9.

گزارش يك مورد كراتيت عفوني دو طرفه بعد از ليزيك


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
مجله چشم پزشكي بينا, Vol.2, No.سال 6,
10.

وسيكوالاستيكها در چشم پزشكي


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
(مقاله مروري) مجله چشم پزشكي بينا,
Download
11.

گزارش يك مورد جداشدگي اگزوداتيو شبكيه در بيمار مبتلا به كارسينوم دو طرفه پستان


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
مجله چشم پزشكي بينا, Vol.4, No.سال 9,
Download
12.

كراتيت ديررس و كراتيت تاخيري از گاز خردل


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
مجله چشم پزشكي بينا, Vol.3, No.سال 9,
Download
13.

گزارش يك مورد كراتيت ناشي از نقص هورموني متعدد دختر 8 ساله با نورهراسي و كاهش ديد پيشرونده


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
مجله چشم پزشكي بينا, Vol.3, No.سال 9,
14.

درمان سوختگي هاي قليايي چشم


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
مجله چشم پزشكي بينا, Vol.1, No.سال 6,
15.

كار گذاشتن اپملنت اوليه هيدروكسي آپاتيت همراه با تخليه چشم در بيماران مبتلا به اندوفتالميت


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
مجله چشم پزشكي بينا, Vol.4, No.سال 5,
16.

تشخيص و درمان يوئيت هرپسي قدامي


Authors: مهرداد محمدپور بلويردي
مجله چشم پزشكي بينا, Vol.4, No.سال 5,
1.


عمده فعالیت ایشان در زمینه جراحی های برداشتن عینک موسوم به لیزیک،لازک،فمتولیزیک واسمایل می باشد.همچنین ایشان مبتکر جراحی همزمان کراسلینک و لینک های داخل قرنیه به صورت همزمان برای درمان قوزقرنیه برای اولین بار در جهان می باشند.

2.


ایشان بیست سال سابقه جراحی چشم دارند.که نتایج رضایتمندی بیماران ایشان درسایت
dr-mohammadpour.com قابل رویت می باشد.

Top