دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

لیلا آزادبخت

اطلاعات تماس
فکس: 88984861
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
درباره
آخرین به روزرسانی: 1401/03/03

1.

Fellowship


علوم تغذيه, هاروارد امريکا , آمریکا, بهمن 1384 تا تير1385
2.

Ph.D


علوم تغذيه, دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي, تهران, ایران, شهريور 1385
3.

M.S


علوم تغذيه, دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي, تهران, ایران, بهمن 1380
4.

B.Sc


علوم تغذيه , دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي, تهران, ایران, اسفند 1377
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

جایزه ی مرحوم علامه طباطبایی برگزیده ی بنیاد ملی نخبگان


2.

برگزیده به عنوان دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی در سطح جهان بر اساس گزارش بر مبنای نظام رتبه بندی ESI


فوریه 2014,
3.

اخذ پاداش از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت به علت قرارگرفتن در لیست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی در سطح جهان بر اساس گزارش بر مبنای نظام رتبه بندی ESIدر


فوریه 2014,
4.

رییس مرکز تحقیقات امنیت غذایی به عنوان مرکز تحقیقات برگزیده در جشنواره علوم پزشکی رازی


1393,
5.

• پژوهشگر برتر وزارت بهداشت در چهاردهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور در هفته پژوهش


1392,
6.

• رییس مرکز تحقیقات امنیت غذایی به عنوان مرکز تحقیقات برگزیده در جشنواره علوم پزشکی رازی


1392,
7.

اخذ پاداش از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت به علت قرارگرفتن در لیست 1% برتر مقالات پرارجاع کشور،


1392,
8.

احراز رتبه اول محققین گروه علوم بهداشتی مدیریت و تغذیه در پانزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی


1388,
9.

همكار اصلي طرح برگزيده در دوازدهمين جشنواره علوم پزشكي رازي در گروه علوم تغذيه


1385,
10.

برگزيده در گروه علوم تغذيه در نهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي


1382,
11.

احراز رتبه اول به عنوان محقق با بیشترین استناد به مقاله در دانشکده تغذیه و علوم غذایی،در جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


1391,
12.

احراز رتبه اول به عنوان محقق با بیشترین استناد در مرکز تحقیقات امنیت غذایی در جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


1391,
13.

اخذ پاداش از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت به خاطر داشتن h-index بالا


1391,
14.

اخذ پاداش از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت به علت قرارگرفتن در لیست 1% برتر مقالات پرارجاع کشور


1390,
15.

رتبه سوم عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای بالاترين مقالات و بيشترين استناد


1390,
16.

انتخاب مرکز تحقیقات امنیت غذایی به ریاست دکتر آزادبخت به عنوان مرکز تحقیقات برگزیده در جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


1390,
17.

محقق برگزیده استان اصفهان در جشنواره پژوهشی استان اصفهان


1390,
18.

اخذ گرانت تحقيقاتي پژوهش و نوآوری از بنياد ملي نخبگان كشور


خرداد 1389,
19.

اخذ گرانت تحقيقاتي پژوهش و نوآوری از بنياد ملي نخبگان كشور


خرداد 1388,
20.

• محقق برگزیده استان اصفهان در جشنواره پژوهشی استان اصفهان


1388,
21.

اخذ گرانت تحقيقاتي جوانترين محقق برگزيده از معاونت تحقيقاتي از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در هفته پژوهش


آذر 1387,
22.

اخذ پاداش از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت به خاطر داشتن h-index بالاي 6


مرداد 87,
23.

اخذ گرانت تحقيقاتي محقق جوان برتر از بنياد ملي نخبگان كشور


خرداد 1387,
24.

کسب کرسي پژوهشي در دومين دوره اعطاي اين کرسي در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


1386,
25.

برگزيده پايان نامه سال دانشجويي در مقطع PhD


1386,
26.

دانشجوي برگزيده در پايان مقطع تحصيلي دكتراي تخصصي


1385,
27.

همكار اصلي طرح برگزيده در جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي


1385,
28.

پژوهشگر برجسته غير هيئت علمي در پنجمين جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي


1383,
29.

دانشجوي نمونه كشوري در مقطع PhD در كل كشور


1383,
30.

دانشجوي برجسته پژوهشگر در چهارمين جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي


1382,
31.

مجري طرح تحقيقاتي برگزيده دانشگاه در چهارمين جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي


1382,
32.

ارايه كننده مقاله برگزيده در دومين كنگره پيشگيري از بيماري هاي غير واگير


1382,
33.

رتبه اول در پايان مقطع كارشناسي ارشد


1379,
34.

رتبه اول آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد


1378,
35.

رتبه اول در پايان مقطع كارشناسي


1377,
36.

برگزیده در 3 دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


M.S

1.

روش تحقیق


نیمسال اول 94-نیم سال دوم 94 دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکد,M.S.
2.

ارزیابی وضع تغذیه


نیمسال دوم 94 -نیم سال دوم 94 دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکد,M.S.
3.

اپیدمیولوژی تغذیه


نیمسال اول 94-نیمسال اول 94 مبحث بیومارکرها, دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکد,M.S.
4.

تغذیه نظامی


نیمسال اول 94-نیمسال اول 94 مباحث دریافت های غذایی, دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکد,M.S.
5.

زبان تخصصی


دانشجویان علوم بهداشتی در تغذیه, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,M.S.
6.

مباحث جاری


دانشجویان علوم بهداشتی در تغذیه, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,M.S.
7.

مباحث جاری


دانشجویان علوم تغذیه, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,M.S.
8.

تغذيه پيشرفته 1


دانشجویان علوم بهداشتی در تغذیه, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,M.S.
9.

تغذيه پيشرفته 1


دانشجویان علوم تغذیه, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,M.S.

Ph.D

1.

مدیریت برنامه ریزی غذا و تغذیه


نیمسال اول 94-نیمسال دوم 94 رشته ی سیاست گذاری غذا و تغذیه- مبحث گذر تغذیه ای , دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکد,Ph.D.
2.

زبان تخصصي (پیش نیاز)


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,Ph.D.
3.

تغذيه پيشرفته 1 (پیش نیاز)


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,Ph.D.
4.

برنامه ريزي غذا و تغذيه


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,Ph.D.
5.

تغذیه و بیماریها


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,Ph.D.

MPH

1.

تغذیه


نیمسال دوم-نیم سال دوم رشته دندان پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,MPH.

MD

1.

كارگاه هاي مختلف علمي و دوره های مدون بازآموزی براي پزشكان


( كارگاه ديابت و كارگاه ديس ليپيدمي) , MD.

B.Sc

1.

اصول تغذيه درمانی مادر و کودک


رشته مامایی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,B.Sc.
2.

اصول تغذيه مادر و کودک


رشته مامایی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,B.Sc.
3.

تنظيم برنامه هاي غذايي


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,B.Sc.
4.

کارآموزي رژيم درماني


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,B.Sc.
5.

زبان تخصصی


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,B.Sc.
6.

برنامه ريزي غذا و تغذيه


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,B.Sc.
7.

مديريت خدمات غذايي


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,B.Sc.
8.

رژيم درماني 1


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,B.Sc.

Pharm D

1.

تغذيه و رژيم درماني داروسازي


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشک,Pharm D.
1.

"بررسی اثر مصرف سالاد قبل از وعده نهار و شام یا همزمان با مصرف وعده غذایی بر شاخصهای اَنترو پومتریک و شاخص های متابولیک "


Status: Completed, 10/12/90- بهمن ماه 1393
2.

"الگو های غذایی غالب مصرفی و ارتباط اَن با اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز در بین کودکان "


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 19/5/90 -بهمن ماه 1393
3.

" ارتباط بین مصرف برنج سفید و عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در بین جمعیت ایرانی"


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 18/2/92-18/7/93
4.

" بررسی پیش بینی کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش اَموزان دبیرستانی اصفهان با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال تحصیلی 1392-1391


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 2/7/1391-1/5/1392
5.

" بررسی تأثیر رژیم DASH برشاخص های کنترل قندخون، مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی کارآزمایی های بالینی تصادفی سازی شده".


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 10/3/90-25/11/91
6.

" تعیین پیش بینی کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی اصفهان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال تحصیلی91-90 "


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 2/7/91-22/3/92
7.

" پیاده سازی نظام تغذیه حمایتی در بخشICU بیمارستان الزهرا در اصفهان"


Status: Running, Executers: لیلا آزادبخت, 28/2/91
8.

" بررسی مقایسه ای تأثیر برنامه آرام سازی پیشرونده عضلانی و آموزش تغذیه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر پارامترهای افسردگی، اضطراب و استرس با سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان"


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 2/7/91-22/3/92
9.

" بررسی اثر مصرف سالاد، ماست و آب قبل از وعده ناهار و شام یا همزمان با مصرف وعده غذایی بر شاخص های آنتروپومتریک و شاخص های متابولیک


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 18/2/91-15/11/91
10.

"ارتباط مصرف کربوهیدرات رژیم غذایی با سندروم دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک در زنان معلم شهرستان لنجان."


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 21/10/90-2/5/92
11.

" بررسی نقش سازه های الگوی ارتقاء سلامت پندر در پیش بینی رفتارهای تغذیه ای در بیماران سندروم متابولیک شهر اصفهان "


Status: Completed, Main Partners: لیلا آزادبخت, 6/7/90-3/10/91
12.

"بررسی تأثیر مصرف رژیم غذایی با نمایه گلیسمی پایین بر فراسنج لیپیدی و آپولیپوپروتئین ها در دختران مبتلا به اضافه وزن و چاقی"


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 6/9/90-5/3/92
13.

"الگوهای غذایی غالب مصرفی و ارتباط آن با اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز در بین کودکان ایرانی"


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 19/5/90-9/9/90
14.

" اثر مصرف رژیم غذایی با نمایه و بارگلیسمی پایین برفاکتورهای التهابی و عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی و عملکرد در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به نفروپاتی "


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, Sponser: ( گرانت تعلق یافته از طرف بنیاد ملی نخبگان), 20/11/89
15.

" بررسی اثر مصرف شیر سویا بر عوامل التهابی، فیبرینولیتیک و قلبی – عروقی در خانم های غیر یائسه مبتلا به اضافه وزن و چاقی "


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 21/11/89-24/8/91
16.

" ارائه مدل کاربردی جهت آموزش لیست جانشینی مواد غذایی به دانشجویان رشته تغذیه"


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 6/11/88 -7/7/89
17.

" اثر مصرف شیر سویا بر شاخص های آنتروپومتریک در دختران جوان مبتلا به اضافه وزن و چاقی"


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, 6/11/88-18/12/89
18.

" ارتباط امتياز تنوع غذايي با چاقي و چاقي شکمي در دختران جوان دانشجو "


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان , 1387-1389
19.

"بررسي اثرات رژيم غذايي DASH بر عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در بيماران ديابتي نوع 2 "


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1386-1388
20.

" ارتباط الگوهاي غذايي غالب با شاخص هاي التهابي و اجزاي سندروم متابوليک"


Status: Completed, Sponser: طرح مصوب شوراي پژوهشي انستيتوتحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور, Main Partners: لیلا آزادبخت,
21.

" بررسي اثرات پروتيين سويا و آجيل سويا بر عملكرد آندوتليالي، شاخص هاي التهابي و استرس اكسيداتيو در زنان يايسه مبتلا به سندروم متابوليك"


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي انستيتوتحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور, 3/4/1383 -سال85
22.

"بررسي شيوع و عوامل خطر بيماري پوكي استخوان در زنان 60-40 ساله شهر تهران"


Status: Completed, Sponser: طرح مصوب شوراي پژوهشي انستيتوتحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور و مصوب شوراي پژوهشي وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي , Main Partners: لیلا آزادبخت,
23.

بررسي شيوع و عوامل مرتبط با چاقي در بزرگسالان تهراني


Status: Completed, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, Main Partners: لیلا آزادبخت, 29/7/138-سال85
24.

" ارتباط درشت مغذي ها و آنتي اكسيدانهاي غذايي با سطح كراتينين سرم "


Status: Completed, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, Main Partners: لیلا آزادبخت, 21/4/1382-21/4/1383
25.

" تعيين تنوع غذايي و ارتباط آن با كفايت رژيم غذايي در نوجوانان : مطالعه قند و ليپيد تهران"


Status: Completed, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, Main Partners: لیلا آزادبخت, 26/12/1381-20/10/1382
26.

" پيش بيني كننده هاي عوامل خطر بيماري هاي قلب عروقي در نوجوانان تهراني"


Status: Completed, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, Main Partners: لیلا آزادبخت, 26/11/1381-26/10/1382
27.

" پيش بيني كننده هاي عوامل خطر بيماري هاي قلب عروقي در بزرگسالان تهراني"


Status: Completed, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, Main Partners: لیلا آزادبخت, 30/10/1381-30/10/1382
28.

" تاثير اثر بخشي تركيبي از روشهاي مختلف درمان اضافه وزن و چاقي در كودكان، نوجوانان و بزرگسالان "


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, 29/7/1382-29/4/1384
29.

" تاثير رژيم غذايي بر بيماران ديابتي نوع 2"


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, 31/1/1382-30/9/ 1383
30.

" تاثير رژيم غذايي گام 2 كاهش كلسترول بر شاخص هاي خوني بيماران مبتلا به هيپر كلسترولمي"


Status: Completed, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي., Main Partners: لیلا آزادبخت, 31/1/1382-30/9/ 1383
31.

"تاثير رژيم غذايي DASH = Dietary Approach to Stop Hypertension بر فشار خون بيماران مبتلا به پر فشاري خون"


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, 17/3/ 1382-17/2/1383
32.

"بررسي تاثير دريافت رژيم گام 2 كاهش كلسترول بر شاخص هاي خوني و قطر و دانسيتهLDL,HDL در نوجوانان مبتلا به ديس ليپو پرو تئينمي "


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, Sponser: شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي .طرح متمم به طرح مداخله در شيوه زندگي. , 31/1/82-31/1/1383
33.


Status: Completed, Executers: لیلا آزادبخت, Sponser: مصوب شوراي پژوهشي انستيتوتحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور. , دي ماه 1382

راهنما

1.

" ارتباط دانسیته انرژی رژیم غذایی در دوران شیردهی با روند الگوی رشد شیرخوار"


,
M.S,
2.

" ارتباط قیمت تمام شده رژیم غذایی با کیفیت رژیم نمایه گلیسمی و کنترل گلیسمی در بیماران دیابتی"


,
M.S,
3.

" ارتباط قیمت تمام شده غذا با کیفیت تغذیه روده ای"


,
M.S,
4.

" ارتباط مصرف مواد قندی و نشاسته ای با پوسیدگی دندانی در دانش آموزان"


,
Ph.D,
5.

" بررسی اثر آموزش تغذیه و فعالیتهای ورزشی براساس الگوی اعتقاد بهداشتی با رویکرد مدرسه محور بر سطح دانش تغذیه ای ، BMI دختران نوجوان در معرض اضافه وزن و مبتلا به اضافه وزن "


,
M.S, دی91
6.

" بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار دانش آموزان دبیرستانی اصفهان در خصوص مصرف فست فود با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال تحصیلی 91-90"


,
M.S, آبان90
7.

" بررسی تاثیر آموزش براساس مدل بزنف روی پارامترهای بیوشیمیایی ، تن سنجی و فشار خون سالمندان دیابتی شهر اصفهان در سال 1388"


,
M.S, شهریور89
8.

" بررسی تاثیر مصرف رژیم غذایی با نمایه گلیسمی پایین بر سطح پروتئین واکنش C، اینترلوکین 6 و آدیپونکتین در دختران مبتلا به اضافه وزن و چاقی"


,
M.S, آذر91
9.

" ارتباط امتیاز کربوهیدرات رژیم غذایی با سندروم متابولیک در زنان معلم شهرستان لنجان"


,
M.S, شهریور91
10.

"بررسی اثر مصرف شیر سویا بر شاخصهای التهابی، قلبی– عروقی، کلیوی، فیبرینولتیک و استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به نفروپاتی مرحله 1 و 2"


,
M.S, شهریور90
11.

" ارزشیابی تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء مصرف ماهی در زنان دارای فرزند "


,
Ph.D, بهمن 91
12.

" اثربخشی آموزش تغذیه بر اساس الگوی ارتقای سلامت پندر بر کنترل عوامل خطر ساز سندرم متابولیک. "


,
M.S, شهریور92
13.

" بررسی برهم کنش کمیت و کیفیت کربوهیدرات رژیم غذایی و نیمرخ روانشناختی در شیوع اختلالات فوقانی دستگاه گوارش"


,
Ph.D,
14.

" ارتباط قیمت صرف شده غذا با کیفیت رژیم در بیماران کلیوی"


,
Ph.D,
15.

" بررسی دريافت‌هاي غذايي و شاخص‌های بیوشیمیایی و مقایسه اثرات رژيم غذايي كم كالري و كم كربوهيدرات كم كالري و كم كربوهيدرات كم كالري به همراه آجیل سويا بر عوامل التهابي و عملكرد كبدي در بيماران مبتلا به كبد چرب غیر الکلی"


,
Ph.D, خرداد92
16.

" بررسی اثر رژیم غذایی پر پروتئین بر شاخص های تن سنجی سطح اَدیپونکنین ، فاکتورهای التهابی و عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی "


,
M.S, بهمن ماه 1392
17.

" بررسی ارتباط الگو های غذایی با اختلالات فوقانی دستگاه گوارش در بزرگسالان ایرانی"


,
M.S, فروردین ماه 1393
18.

" ارتباط رژیم غذایی DASH با اختلالات دستگاه گوارش فوقانی در بزرگسالان ایرانی


,
M.S, فروردین ماه 1394

مشاور

1.

" بررسی مقایسه ای تأثیر دریافت شیرسویای پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس پلانتارومA7، شیرسویای حاوی اسانس زیره ی سبز و شیر سویای پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس پلانتارومA7 و اسانس زیره سبز بر سطح قند خون و پروفایل لیپیدی در موشهای صحرایی دیابتی شده"


,
M.S,
2.

" بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای ، تغذیه ای مرتبط با سرطان معده در زنان خانه دار اصفهان "


,
M.S, تیر89
3.

" بررسی اثر محدودیت متوسط کربوهیدرات رژیم غذایی و جایگزینی آن با چربیها بر سطح آدیپوسیتوکین ها بیومارکرهای التهابی سرم و شاخص های مربوط به عملکرد آندوتلیال در زنان مبتلا به سندرم متابولیک"


,
M.S, دی 90
4.

" اثر بخشی آموزش تغذیه بر شاخصهای آزمایشگاهی و تبعیت از رژیم غذایی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون بر اساس الگوی ارتقاء سلامت پندر "


,
Ph.D,
5.

" بررسی تاثیر مکمل یاری با کلسیم و ویتامین D برسطح عوامل التهابی و اَدیپو سیتو کین ها در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2"


,
M.S, َبان ماه 1392
6.

" ارتباط پیروی از الگوی غذایی DASH با سلامت کلی روان و شیوع اضطراب و افسردگی در افراد بزرگسال ایرانی"


,
M.S, َذر ماه 1393
7.

" بررسی تاثیر مصرف غلات کامل بر سطح اَدیپوسیتو کینها و بیومار کرهای التهابی در دختران چاق و یا دارای اضافه وزن "


,
M.S, فرودین ماه 1393

Farsi

1.

Role of soy in diabetes. In: “Discover the world of soy : impact on health”


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
Publisher: Alpro, 2009, تالیف
2.

Role of soy in metabolic syndrome. In: “Discover the world of soy: impact on health”


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
Publisher: Alpro, 2009, تالیف
3.

Determinants of Central Adiposity: An Iranian Perspective. In: Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and Disease


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A, Surkan PJ
Publisher: Springer, 2012, تالیف
4.

تغذیه را با تست و نکته یاد بگیرید


Publisher: آزادبخت ل، اسماعیل زاده ا, 1389, تالیف
5.

اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای


Authors: آزادبخت ل و اسماعیل زاده ا
Publisher: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 1389, تالیف
6.

"تغذيه و مراقبت هاي مبتني بر تشخيص"


Authors: رحماني، شهيدي، حسيني، سهراب، آزادبخت
Publisher: انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور, 1386, ترجمه
7.

تنظيم برنامه غذايي در دوران‌هاي مختلف زندگي


Authors: ميرميران. پ و آزادبخت ل
Publisher: انتشارات تيمورزاده. نشر طبيب, 1382, دوم, تالیف
8.

تنظيم برنامه غذايي در دوران‌هاي مختلف زندگي


Authors: ميرميران. پ و آزادبخت ل
Publisher: انتشارات تيمورزاده. نشر طبيب, 1380, اول, تالیف
9.

ويتامين ها


Authors: راهبه شاكرحسيني، ليلا آزادبخت
Publisher: انتشارات گرايش, 1383, اول, تالیف

مقالات

English

1.

High protein diets do not affect anthropometric indexes and cardiometabolic risk factors among children with excess weight: A randomized controlled trial


Authors: Izadi V, Esmaillzadeh A, Hashemipour M, Surkan PJ, Azadbakht L, Kelishadi R
Journal of cardiovascular and thoracic research, Vol.10, No.2, Year. 2018, Page:95,
2.

Associations Between Dietary Energy Density in Mothers and Growth of Breastfeeding Infants During the First 4 Months of Life


Authors: Moradi M, Maracy MR, Esmaillzadeh A, Surkan PJ, Azadbakht L
Journal of the American College of Nutrition, Year. 2018, Page:1-7,
3.

Major Maternal Dietary Patterns during Early Pregnancy and Their Association with Neonatal Anthropometric Measurement


Authors: Hajianfar H, Esmaillzadeh A, Feizi A, Shahshahan Z, Azadbakht L
BioMed Research International, Year. 2018,
4.

Association between adherence to the Dietary Approaches to Stop Hypertension diet with food security and weight status in adult women.


Authors: 9) Tabibian S, Daneshzad E, Bellissimo N, Brett NR, Dorosty‐Motlagh AR, Azadbakht L
Nutrition & Dietetics, Year. 2018,
5.

The association of neck circumference with risk of metabolic syndrome and its components in adults: A systematic review and meta-analysis


Authors: Namazi N, Larijani B, Surkan PJ, Azadbakht L
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, Vol.28, No.7, Year. 2018, Page:657-74,
6.

The association between fat mass and the risk of breast cancer: A systematic review and meta-analysis


Authors: Namazi N, Irandoost P, Heshmati J, Larijani B, Azadbakht L
Clinical Nutrition, Year. 2018,
7.

Association between the dietary inflammatory index and the incidence of cancer


Authors: Namazi N, Larijani B, Azadbakht L
Public health, No.164, Year. 2018, Page:148-56,
8.

The Association of Dietary Quality Indices and Cancer Mortality: A Systematic Review and Meta-analysis of Cohort Studies


Authors: Milajerdi A, Namazi N, Larijani B, Azadbakht L
Nutrition and cancer, Year. 2018, Page:1-5,
9.

Major dietary patterns and their associations with diet quality indices in Iranian adults


Authors: Haghighatdoost F, Fard NR, Karimi M, Baghaei MH, Azadbakht L
Progress in Nutrition, Vol.20, No.3, Year. 2018, Page:491-502,
10.

Macronutrient composition and Body Mass Index vary by season in college students


Authors: Haghighatdoost F, Malekahmadi M, Onvani S, Ramezani-Jolfaie N, Azadbakht L
Progress in Nutrition, Vol.20, No.3, Year. 2018, Page:489-90,
12.

Effects of bread with Nigella sativa on hematologic factors in metabolic syndrome patients.


Authors: Mohtashami A, Mahaki B, Azadbakht L, Entezari MH
Progress in Nutrition, Vol.20, No.1-S, Year. 2018, Page:134-9,
13.

Are the price patterns of cardioprotective vs. unhealthy foods the same? A report from Iran


Authors: Rouhani MH, Larijani B, Azadbakht L
Vol.4, No.12, Year. 2016, Page:172-179,
14.

The effect of preload/meal energy density on energy intake in a subsequent meal: A systematic review and meta-analysis


Authors: Rouhani MH, Surkan PJ, Azadbakht L
Eat Behav, Vol.3, No.26, Year. 2017, Page:6-15,
15.

Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Diabetes Biomarkers: a Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Clinical Trials


Authors: Moradi M, Haghighatdoost F, Feizi A, Larijani B, Azadbakht L
Arch Iran Med, Vol.19, Year. 2016, Page:588-96,
16.

White Rice Consumption, Body Mass Index, and Waist Circumference among Iranian Female Adolescents


Authors: Azadbakht L, Haghighatdoost F, Esmaillzadeh A
J Am Coll Nutr , Vol.17, Year. 2016, Page:1-9,
17.

Is dietary diversity a proxy measurement of nutrient adequacy in Iranian elderly women?


Authors: Tavakoli S, Dorosty-Motlagh AR, Hoshiar-Rad A, Eshraghian MR, Sotoudeh G, Azadbakht L et al
Appetite , Vol.105, Year. 2016, Page:468-76,
18.

Nutritional assessment in critically ill patients


Authors: Elnaz Daneshzad, Leila Azadbakhat, Felorance Neamani, Saeid Abasi, Fatemeh Shirani, Peyman Adibi
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics, Vol.1, No.3, Year. 2015, Page:157-164,
19.

Energy and nutrient requirements in the intensive care unit inpatients: A narrative review


Authors: Maryam Hajishafiee, Leila Azadbakht, Peyman Adibi
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics, Vol.1, No.2, Year. 2015, Page:63-70,
20.

The beneficiary effect of soy protein on lowering plasma levels of lipid and improving kidney function in type II diabetes with nephropathy


Authors: Azadbakht L, Shakerhosseini R, Atabak Sh, Jamshidian M, Mehrabi Y, Esmaillzadeh A
Eur J Clin Nutr, Vol.57, Year. 2003, Page:1292-4,
21.

Dietary diversity score in adolescent- A good indicator of nutritional adequacy of the diet: Tehran Lipid and Glucose Study


Authors: Mirmiran P, Azadbakht L, Esmaillzadeh A, Azizi F
Asia Pac J Clin Nutr, No.13, Year. 2004, Page:56-60,
22.

Concentrated pomegranate juice improves lipid profiles of diabetic patiens with hyperlipidemia


Authors: Esmaillzadeh A, Tahbaz F, Gaeini I, Alavi-majd F, Azadbakht L
J Med Food , No.7, Year. 2004, Page:305-8,
23.

Predictors of cardiovascular risk factors in Iranian adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study


Authors: Azizi F, Mirmiran P, Azadbakht L
Int J Vitam Nutr Res , Vol.74, Year. 2004, Page:307-12,
24.

Trends in overweight,obesity and central obesity in Tehranian adults


Authors: Azizi, F, Azadbakht, L, Mirmiran, P
Annal Nutr Metab , Vol.49, Year. 2005, Page:3-8,
25.

Beneficial effects of a Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) eating plan on features of metabolic syndrome


Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi T, Azizi F
Diabetes Care, Vol.28, Year. 2005, Page:2823-31,
26.

Dietary quality-Adherence to the Dietary guidelines in Tehranian adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study


Authors: Mirmiran P, Azadbakht L, Azizi F
Int J Vitam Nutr Res, Vol.75, Year. 2005, Page:195-200,
27.

Dairy consumption is inversely associated with the prevalence of the metabolic syndrome in Tehranian adults


Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi F
Am J Clin Nutr, Vol.82, Year. 2005, Page:523-30,
28.

Diet quality of most Tehranian adults needs improvement


Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Hosseini F, Azizi F
Asia Pacific J Clin Nutr , No.14, Year. 2005, Page:163-168,
29.

General obesity and central adiposity: associates and prevalence


Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Azizi F
Int J Vitam Nutr Res, Vol.75, Year. 2005, Page:297-304,
30.

Variety scores of food groups contribute to the specific nutrient adequacy in Tehranian adults


Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Azizi F
Eur J Clin Nutr, Vol.59, Year. 2005, Page:1233-40,
31.

Dietary diversity score is favorably associated with metabolic syndrome


Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Azizi F
Int J Obes , No.29, Year. 2005, Page:1361-1367,
32.

Predictors of cardiovascular risk factors in Iranian adults: Tehran Lipid and Glucose Study


Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Azizi F
East Mediterr Health J , No.12, Year. 2006, Page:88-97,
33.

Dietary diversity score and cardiovascular risk factors in Tehranian adults


Authors: Azadbakht L, Mirmian P, Esmaillzadeh A, Azizi F
Public Health Nutr, No.9, Year. 2006, Page:728-36,
34.

Independent and inverse association of hip circumference with metabolic risk factors in Tehranian adult men


Authors: Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azadbakht L, Amiri P, Azizi F
Prev Med , Vol.42, Year. 2006, Page:354-7,
35.

Dietary diversity within food groups: An indicator of specific nutrient adequacy in Tehranian women


Authors: Mirmiran P, Azadbakht L, Azizi F
J Am Coll Nutr , Vol.25, Year. 2006, Page:354-61,
36.

Cholesterol-lowering effect of concentrated pomegranate juice consumption in type II diabetic patients with hyperlipidemia


Authors: Esmaillzadeh A, Tahbaz F, Gaeini I, Alavi-majd F, Azadbakht L
Int J Vitam Nutr Res, Vol.76, Year. 2006, Page:147-51,
37.

High prevalence of the metabolic syndrome phenotype in Iranian children


Authors: Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azadbakht L, Etemadi A, Azizi F
Obesity , No.14, Year. 2006, Page:377-82,
38.

Prevalence of the hypertriglyceridemic waist phenotype in Iranian adolescents


Authors: Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azadbakht L, Azizi F
Am J Prev Med , Vol.30, Year. 2006, Page:52-58,
39.

Whole-grain intake, metabolic syndrome, and mortality in older adults


Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Am J Clin Nutr, Vol.83, Year. 2006, Page:1439-40,
40.

Fruit and vegetable intakes, C-reactive protein and the metabolic syndrome


Authors: Esmaillzadeh A, Kimiagar M, Mehrabi Y, Azadbakht L, Hu FB, Willett WC
Am J Clin Nutr, Vol.84, Year. 2006, Page:1489-97,
41.

Dietary behaviour of Tehranian adolescents does not accord with their nutritional knowledge


Authors: Mirmiran P, Azadbakht L, Azizi F
Public Health Nutr, No.10, Year. 2007, Page:897-901,
42.

Dietary soya intake alters plasma antioxidant status and lipid peroxidation in postmenopausal women with the metabolic syndrome


Authors: Azadbakht L, Kimiagar M, Mehrabi Y, Esmaillzadeh A, Hu FB, Willett WC
Br J Nutr, Vol.98, Year. 2007, Page:807-13,
43.

Particle size of LDL is affected by the National Cholesterol Education Program (NCEP) step II diet in dyslipidemic adolescents


Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Hedayati M, Azizi F
Br J Nutr, Vol.98, Year. 2007, Page:134-9,
44.

Better dietary adherence and weight maintenance achieved by a long-term moderate-fat diet


Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi F
Br J Nutr, Vol.97, Year. 2007, Page:399-404,
45.

Soy inclusion in the diet improves features of the metabolic syndrome: a randomized crossover study in postmenopausal women


Authors: Azadbakht L, Kimiagar M, Mehrabi Y, Esmaillzadeh A, Padyab M, Hu FB, Willett WC
Am J Clin Nutr, Vol.85, Year. 2007, Page:735-41,
46.

Soy consumption, markers of inflammation, and endothelial function: a cross-over study in postmenopausal women with the metabolic syndrome


Authors: Azadbakht L, Kimiagar M, Mehrabi Y, Esmaillzadeh A, Hu FB, Willett WC
Diabetes Care, Vol.30, Year. 2007, Page:967-73,
47.

Deitary patterns, insulin resistance and prevalence of the metabolic syndrome


Authors: Esmaillzadeh A, Kimiagar M, Mehrabi Y, Azadbakht L, Hu FB, Willett WC
Am J Clin Nutr, Vol.85, Year. 2007, Page:910-8,
48.

Deitary patterns and markers of systemic inflammation among Iranian women


Authors: Esmaillzadeh A, Kimiagar M, Mehrabi Y, Azadbakht L, Hu FB, Willett WC
J Nutr, Vol.137, Year. 2007, Page:992-998,
49.

Effect of Fenugreek Seeds on Blood Glucose and Lipid Profiles in Type 2 Diabetic Patients


Authors: Kassain N, Azadbakht L, Forghani B, Amini M
Int J Vitam Nutr Res, Vol.79, No.1, Year. 2009, Page:34-9,
50.

Identification of diet-disease relations through dietary pattern approach:a review


Authors: Esmaillzadeh A, Entezari MH, Paknahad Z, Safavi M, Jalali M, Ghiasvand R, Bahreini N, Nourian M, Azadbakht L
J Res Med Sci, No.13, Year. 2008, Page:337-48,
51.

Dietary and non-dietary determinants of central adiposity among Tehrani women


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
Public Health Nutr, No.11, Year. 2008, Page:528-34,
52.

Dietary determinants of pregnancy induced hypertension in Isfahan


Authors: Paknahad Z, Talebi N, Azadbakht L
J Res Med Sci, No.13, Year. 2008, Page:17-21,
53.

Soy and cardiometabolic abnormalities: an update


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
J Res Med Sci, No.13, Year. 2008, Page:88-96,
54.

Fast foods and risk of chronic diseases


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
J Res Med Sci, No.13, Year. 2008, Page:1-2,
55.

Dietary patterns among pregnant women in the west-north of Iran


Authors: Esmaillzadeh A, Samareh S, Azadbakht L
Pak J Biol Sci , No.11, Year. 2008, Page:793-796,
56.

Soy protein intake, cardio-renal indices and C-reactive protein in type 2 diabetes with nephropathy: a longitudinal randomized clinical trial


Authors: Azadbakht L, Atabak S, Esmaillzadeh A
Diabetes Care, No.3, Year. 2008, Page:648-54,
57.

Major dietary patterns in relation to general obesity and central adiposity among Iranian women


Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
J Nutr, Vol.138, Year. 2008, Page:358-363,
59.

Invited commentary: dietary flavonoid intake and cardiovascular mortality


Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Br J Nutr , Vol.100, Year. 2008, Page:695-697,
60.

Food intake patterns may explain the high prevalence of cardiovascular risk factors among Iranian women


Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
J Nutr, Vol.138, Year. 2008, Page:1469-1475,
61.

Home use of vegetable oils, markers of systemic inflammation, and endothelial dysfunction among women


Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Am J Clin Nutr , Vol.88, Year. 2008, Page:913-21,
62.

Evaluation of fatty acid content of some Iranian fast foods with emphasis on trans fatty acids


Authors: Asgary S, Nazari B, Sarrafzadegan N, Saberi S, Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Assia Pacific J Clin Nutr , Vol.18, Year. 2009, Page:187-92,
63.

Fatty acid composition of commercially available Iranian vegetable oils


Authors: Asgary S, Nazari B, Sarrafzadegan N, Saberi S, Azadbakht L, Esmaillzadeh A
J Res Med Sci, No.14, Year. 2009, Page:211-215,
64.

The Effectiveness of nutritional education on the knowledge of diabetic patients


Authors: Sharifirad G, Entezari M, Kamran A, Azadbakht L
J Res Med Sci, No.14, Year. 2009, Page:1-6,
65.

Do lifestyle interventions affect dietary diversity score (DDS) in general population?


Authors: Sarrafzadegan N, Azadbakht L, Mohammadifard N, Esmaillzadeh A, et al
Public Health Nutrition, No.12, Year. 2009, Page:1924-30,
66.

Do lifestyle interventions work in developing countries: findings from Isfahan Healthy Heart Program?


Authors: Sarrafzadegan N, Kelishadi R, Esmaillzadeh A, Mohammadifard N, Rabiei K, Ruhafza H, Azadbakht L, et al
Bull World Health Organ , Vol.87, Year. 2009, Page:39-50,
67.

Red meat intake is associated with the metabolic syndrome and plasma C-reactive protein levels


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
J Nutr, Vol.139, Year. 2009, Page:335-9,
68.

Soy-Protein Consumption and Kidney-Related Biomarkers Among Type 2 Diabetics: A Crossover, Randomized Clinical Trial


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
J Ren Nutr , Vol.19, Year. 2009, Page:479-86,
69.

Increased levels of inflammation among women with enlarged waist and elevated triglyceride concentrations


Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Ann Nutr Metab , Vol.57, Year. 2010, Page:77-84,
70.

Effects of education on self-monitoring of blood pressure based A on BASNEF model in hypertensive patients


Authors: Baghianimoghadam M H, Rahaee Z, Morowatisharifabad MA, Sharifirad G. Andishmand A, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.15, No.2, Year. 2010, Page:70-77,
71.

Dairy consumption and circulating levels of inflammatory markers among Iranian women


Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Pub Heal Nutr, Vol.13, No.9, Year. 2010, Page:1395-1402,
72.

A cross-over trial on soy intake and serum leptin levels in women with metabolic syndrom


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
J Res Med Sci, Vol.15, No.6, Year. 2010, Page:317-323,
73.

Inverse Association between Rice Consumptionand Cardiovascular Mortality: Additional DataAre Required


Authors: Rouhani MH, Azadbakht L, Esmaillzadeh A
J Nutr, Vol.141, Year. 2011, Page:1918,
74.

The effect of consuming oxidized oil supplemented with fiber on lipid profiles in rat model


Authors: Shafaeizadeh Sh, Jamalian J, Owji AA, Azadbakht L,Ramezani R, Karbalaei N, Rajaeifard A , Tabatabai N
J Res Med Sci, Vol.16, No.12, Year. 2011, Page:1541-1549,
75.

Anti atherosclerotic effects of verjuice on hypocholesterolemic rabbits


Authors: Setorki M, Nazari B, Asgary S, Azadbakht L.Rafieian-Kopaei M
Afr Jo Pharm Pharmaco , Vol.58, No.8, Year. 2011, Page:1038-1045,
76.

Effect of soy drink replacement in a weight reducing diet on anthropometric values and blood pressure among overweight and obese female youths


Authors: Azadbakht L, Nurbakhsh S
Asia Pac J Clin Nutr, Vol.20, No.3, Year. 2011, Page:383-389 ,
77.

Omega-3 fatty acids, insulin resistance and type 2 diabetes


Authors: Azadbakht L, Rouhani M.H, Surkan P.J
J Res Med Sci, Vol.16, No.10, Year. 2011, Page:1259-1260,
78.

Application of BASNEF educational model for nutritional education among elderly patients with type 2 diabetes: improving the glycemic control


Authors: Sharifirad Gh , Najimi A, Hassanzadeh A, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.16, No.9, Year. 2011, Page:1149-1158,
79.

The Dietary Approaches to Stop Hypertension eating plan affects C-reactive protein, coagulation abnormalities, and hepatic function tests among type 2 diabetic patients


Authors: Azadbakht L, Surkan PJ, Esmaillzadeh A, Willett WC
J Nutr, Vol.141, No.6, Year. 2011, Page:1083-8,
80.

Legumes: A component of a healthy diet


Authors: Azadbakht L, Haghighatdoost F, Esmaillzadeh A
J Res Med Sci, Vol.16, No.2, Year. 2011, Page:121-122,
81.

Knowledge and practice in association with self –medication of nutrient supplements, herbal and chemical pills among women based on Health Blief Model


Authors: Sharifirad Gh, Pirzadeh A, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.16, No.6, Year. 2011, Page:852-853,
82.

Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) eating plan on cardiovascular risks among type 2 diabetic patients


Authors: Azadbakht L, Rashidpourfard N, Karimi M, Baghaei MH, Surkan PJ, Rahimi M, Esmaillzadeh A, Willett W C
Diabetes Care, Vol.34, Year. 2011, Page:55,
83.

Effects of daily milk supplementation on improving the physical and mental function as well as school performance among children: results from a school feeding program


Authors: Rahmani Kh, Djazayery A, Ibrahim Habibi M, Heidari H, Dorosti Motlagh AR, Pourshahriari M, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.16, No.4, Year. 2011, Page:469-476,
84.

Different kinds of vegetable oils in relation to individual cardiovascular risk factors among Iranian women


Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
British Jour of Nutr , Vol.105, Year. 2011, Page:919-927,
85.

Dietary energy density and the metabolic syndrome among Iranian women


Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Eur J Clin Nutr , Vol.65, Year. 2011, Page:598-605,
86.

Dietary diversity score is related to obesity and abdominal adiposity among Iranian female youth


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
Pub Heal Nutr, Vol.14, No.1, Year. 2011, Page:62-69,
87.

Fast Food Consumption Quality of Diet, and Obesity among Isfahanian Adolescent Girls


Authors: Rouhani MH, Mirseifinezhad M, Omrani N, Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Journal of Obesity, Year. 2012, Page:1-8,
88.

Canola oil consumption and bone health


Authors: Haghighatdoost F, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.17, No.12, Year. 2012, Page:1094-5,
89.

Effect of Soymilk Consumption on Waist Circumference and Cardiovascular Risks among Overweight and Obese Female Adults


Authors: Keshavarz SA, Nourieh Z, Hosseinzadeh Attar MJ, Azadbakht L
Int J Prev Med, Vol.3, No.11, Year. 2012, Page:798-805,
90.

Development and Evaluation of a Questionnaire for Assessment of Determinants of Weight Disorders among Children and Adolescents: The CASPIAN IV Study


Authors: Kelishadi R, Majdzadeh R, Motlagh ME, Heshmat R, AminaeeT, elayol Ardalan G, Esmaillzadeh A, Azadbakht L, Poursafa P, Movahedian M, Baraz Sh
Int J Prev Med , Vol.3, No.10, Year. 2012, Page:699-705,
91.

Fatty acid analysis of Iranian junk food, dairy, and bakery products: Special attention to trans fats


Authors: Nazari B, Asgary S, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.17, No.10, Year. 2012, Page:952-957,
92.

Frute and vegetable intake and body mass index and waist circumference among young female students in Isfahan


Authors: Seyedghalaeh R, Gholi Z, Sarafbank S, Azadbakht L
Journal of Education & Health Promotion, Vol.1, No.3, Year. 2012, Page:1-5,
93.

An investigation on the effect of gastric cancer education based on Health Belief Model on knowledge, attitude and nutritional practice of housewives


Authors: Alidosti M, Sharifirad GH, Golshiri P, Azadbakht L, Hasanzadeh A, Hemati Z
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research , Vol.17, No.4, Year. 2012, Page:256-262,
94.

How dietary patterns could have a role in prevention, progression, or management of diabetes mellitus? Review on the current evidence


Authors: Maghsoudi Z, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.17, No.7, Year. 2012, Page:694-709,
95.

Dietary energy is inversely associated with the diet quality indices among Iranian young adults


Authors: Azadbakht L,Haghighatdoost F, Esmaillzadeh A
J Nutr Sci Vitaminol, Vol.58, Year. 2012, Page:29-35,
96.

Salt intake, obesity, and pre-hypertension among Iranian adults: A cross-sectional study


Authors: Khosravi A , Toghianifar N ,Sarrafzadegan N , Gharipour M , Azadbakht L
Pak J Med Sci, Vol.28, No.2, Year. 2012, Page:297-302,
98.

Soy intake and metabolic health: beyond isoflavones


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
Arch Iran Med, Vol.15, No.8, Year. 2012, Page:460-461,
99.

Fast Food Intake among Iranian Adults: Is it related to Diet Quality and Cardiovascular Risk Factors?


Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L, Malekzadeh R
Arch Iran Med , Vol.15, No.6, Year. 2012, Page:340-341 ,
100.

Consumption of energy-dense diets in relation to cardiometabolic abnormalities among Iranian women


Authors: Esmaillzadeh A, Boroujeni HK, Azadbakht L
Pub Heal Nutr , Vol.15, No.5, Year. 2012, Page:868-875,
101.

Red meat consumption: Emphasis on chronic diseases or sticking to nutrient deficiency?


Authors: Azadbakht L, Rouhani M.H
J Res Med Sci, Vol.17, No.4, Year. 2012, Page:315-316,
102.

Macro and Micro-Nutrients Intake, Food Groups Consumption and Dietary Habits among Female Students in Isfahan University of Medical Sciences


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
Iran Red Crescent Med J, Vol.14, No.4, Year. 2012, Page:204-209,
103.

Dietary energy density is favorably associated with dietary diversity score among female university students in Isfahan


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
Nutrition, Vol.28, No.10, Year. 2012, Page:991-995,
104.

Effect of soymilk consumption on Inflammatory markers and lipid profiles among non-menopausal overweight and obese female adults


Authors: Nourieh Z, Keshavarz SA, HosseinzadehAttar MJ, Azadbakht L
J of Res in Med Sci , No.1, Year. 2012, Page:1-8,
105.

Dietary patterns and attention deficit hyperactivity disorder among Iranian children


Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
Nutrition, Vol.28, Year. 2012, Page:242-9 ,
106.

Sleep deprivation is associated with lower diet quality indices and higher rate of general and central obesity among young female students in Iran


Authors: Haghighatdoost F, Karimi G, Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Nutrition, Vol.28, No.11-12, Year. 2012, Page:1146-50,
107.

Serum adiponectin level and different kinds of cancer: a review of recent evidence


Authors: Izadi V, Farabad E, Azadbakht L
ISRN Oncol, Year. 2012,
108.

Soy milk consumption, inflammation, coagulation, and oxidative stress among type 2 diabetic patients with nephropathy


Authors: Miraghajani MS, Esmaillzadeh A, Najafabadi MM, Mirlohi M, Azadbakht L
Diabetes Care, Vol.35, No.10, Year. 2012, Page:1981-5,
109.

Dietary calcium intake and risk of obesity in school girls aged 8-10 years


Authors: Samadi M, Sadrzadeh-Yeganeh H, Azadbakht L, Feizi A, Jafarian K, Sotoudeh G
J Res Med Sci, Vol.17, No.12, Year. 2012, Page:1102-7,
110.

Soy milk consumption and blood pressure among type 2 diabetic patients with nephropathy


Authors: Miraghajani MS, Najafabadi MM, Surkan PJ, Esmaillzadeh A, Mirlohi M, Azadbakht L
J Ren Nutr, Vol.23, No.4, Year. 2013, Page:277-282,
111.

Can health promotion model constructs predict nutritional behavior among diabetic patients?


Authors: Mohebi S, Sharifirad G, Feizi A, Botlani S, Hozori M, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.18, No.4, Year. 2013, Page:346-359,
112.

Relationship of Body Satisfaction, with Nutrition and Weight Control Behaviors in Women


Authors: Mostafavi Darani F, Daniali SSH, Azadbakht L
International Journal of Preventive Medicine, Vol.4, No.4, Year. 2013, Page:467-474,
113.

The association of sleep duration and cardiometabolic risk factors in a national sample of children and adolescents: The CASPIAN III Study


Authors: Azadbakht L, Kelishadi R, Khodarahmi M, Qorbani M, Heshmat R, Motlagh ME, Taslimi M, Ardalan G
Nutrition, Vol.29, No.9, Year. 2013, Page:1133-1141,
114.

Healthy Eating Index and Cardiovascular Risk Factors among Iranians


Authors: Haghighatdoost F, Sarrafzadegan N , Mohammadifard N, Sajjadi F, Maghroon M, Boshtam M, Alikhasi H, Azadbakht L
J Am Coll Nutr , Vol.32, No.2, Year. 2013, Page:111-121,
116.

Role of dietary n-3 polyunsaturated fatty acids in type 2 diabetes: A review of epidemiological and clinical studies


Authors: Jafari T, Fallah AA, Azadbakht L
Nutrition, Vol.74, No.4, Year. 2013, Page:303-8,
117.

Effect of glycemic index and glycemic load on energy intake in children


Authors: Rouhani M.H, Salehi-Abargouei A, Azadbakht L
Nutrition, Vol.29, No.9, Year. 2013, Page:1100-1105,
118.

Duration of breast-feeding and cardiovascular risk factors among Iranian children and adolescents: The CASPIAN III study


Authors: Izadi V, Kelishadi R, Qorbani M, Motlagh ME, Taslimi M, Heshmat R, Ardalan G, Azadbakht L
Nutrition, Vol.29, No.5, Year. 2013, Page:744-751,
120.

Epidemiologic Evidence on Serum Adiponectin Level and Lipid Profile


Authors: Izadi V, Farabad E, Azadbakht L
Int J Prev Med , Vol.4, No.2, Year. 2013, Page:133-40,
122.

Effect of consuming salad and yogurt as preload on body weight management and cardiovascular risk factors: a randomized clinical trial


Authors: Azadbakht L, Haghighatdoost F, Karimi G, Esmaillzadeh A
Int J Food Sci Nutr , Vol.64, No.4, Year. 2013, Page:392-399 ,
123.

Is the Association between Salt Intake and Blood Pressure Mediated by Body Mass Index and Central Adiposity?


Authors: Haghighatdoost F, Sarrafzadegan N, Khosravi A, Noori F, Boshtam M, Mohammadifard N, Abdollhi Z, Azadbakht L
Arch Iran Med , Vol.16, No.3, Year. 2013, Page:167-171,
124.

Potato consumption and cardiovascular disease risk factors among Iranian population


Authors: Khosravi-Boroujeni H, Mohammadifard N, Sarrafzadegan N, Sajjadi F, Maghroun M, Khosravi A, Alikhasi H, Rafiean M, Azadbakht L
Int J Food Sci Nutr , Vol.63, No.8, Year. 2013, Page:913-920,
125.

The association between poly unsaturated fatty acids intake, body mass index and waist circumference among female youths in Isfahan, Iran


Authors: Falah F, Mohaghegh-Nezhad E, Sarafbank S, Seyedghalaeh R, Azadbakht L
Pak J Med Sci, Vol.29, No.1, Year. 2013, Page:302-307,
126.

Breakfast eating pattern and its association with dietary quality indices and anthropometric measurements in young women in Isfahan


Authors: Azadbakht L, Haghighatdoost F, Feizi A, Esmaillzadeh A
Nutrition, Vol.29, Year. 2013, Page:420-425,
127.

Determinants of Central Adiposity among Iranian Population


Authors: Azadbakht L, Zaribaf F, Haghighatdoost F, Surkan S, Esmaillzadeh A
Zahedan J Res Med Sci, Vol.15, No.3, Year. 2013, Page:7-13,
129.

Socio-economic factors and diabetes consequences among patients with type 2 diabetes


Authors: Tol A, Sharifirad G, Shojaezadeh D, Tavasoli E, Azadbakht L
J Educ Health Promot, Vol.28, No.2, Year. 2013, Page:12,
130.

White rice consumption and CVD risk factors among Iranian population


Authors: Khosravi-Boroujeni H, Sarrafzadegan N, Mohammadifard N, Sajjadi F, Maghroun M, Asgari S, Rafieian-Kopaei M, Azadbakht L
J Health Popul Nutr, Vol.31, No.2, Year. 2013, Page:252-61,
131.

Structural role of perceived benefits and barriers to self-care in patients with diabetes


Authors: Mohebi S, Azadbakht L, Feizi A, Sharifirad G, Kargar M
J Educ Health Promot, No.2, Year. 2013, Page:1-7,
132.

Determinants of Fast Food Consumption among Iranian High School Students Based on Planned Behavior Theory


Authors: Sharifirad G, Yarmohammadi P, Azadbakht L, Morowatisharifabad MA, Hassanzadeh A
J Obes, Year. 2013,
133.

Dietary Quality Indices and Biochemical Parameters Among Patients With Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)


Authors: Hashemi Kani A, Alavian SM, Esmaillzadeh A, Adibi P, Azadbakht L
Hepat Mon, Vol.13, No.7, Year. 2013,
134.

Relationship between body satisfaction with self esteemand unhealthy body weight management


Authors: Daniali S, Azadbakht L, Mostafavi F
J Educ Health Promot, Vol.31, No.2, Year. 2013, Page:29,
136.

Review the key role of self-efficacy in diabetes care


Authors: Mohebi S, Azadbakht L, Feizi A, Sharifirad G, Kargar M
J Educ Health Promot, Vol.31, No.2, Year. 2013, Page:36,
137.

The Effect of an Energy Restricted Low Glycemic Index Diet on Blood Lipids, Apolipoproteins and Lipoprotein (a) Among Adolescent Girls with Excess Weight: a Randomized Clinical Trial


Authors: Rouhani MH, Kelishadi R, Hashemipour M, Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Lipids, Vol.48, No.12, Year. 2013, Page:1197-205,
138.

Understanding the relationship between nutritional knowledge, self-efficacy, and self-concept of high-school students suffering from overweight


Authors: Rabiei L, Sharifirad GR, Azadbakht L, Hassanzadeh A
J Educ Health Promot, Vol.31, No.2, Year. 2013, Page:39,
139.

The Effect of low glycemic index diet on body weight status and blood pressure in overweight adolescent girls: a Randomized Clinical Trial


Authors: Rouhani MH, Kelishadi R, Hashemipour M, Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Nutr Res Pract, Vol.7, No.5, Year. 2013, Page:385-92,
140.

Association between dairy and calcium intake and general and central obesity among female students


Authors: Saraf Bank S, Ghanjali N, Seyyed Ghalaeh R, Azadbakht L
J Educ Health Promot, No.2, Year. 2013,
141.

Importance of social support in diabetes care


Authors: Sharifirad G, Azadbakht L, Feizi A, Mohebi S
J Educ Health Promot, No.1, Year. 2013, Page:1-7,
142.

Dietary Treatment Options for Depression among Diabetic Patient, Focusing on Macronutrients


Authors: Haghighatdoost F, Azadbakht L
J Diabetes Res, Year. 2013,
143.

Sodium Intake, Dietary Knowledge, and Illness Perceptions of Controlled and Uncontrolled Rural Hypertensive Patients


Authors: Kamran A, Azadbakht L, Sharifirad G, Mahaki B, Sharghi A
Int J Hypertension, Year. 2014,
144.

To assess the effects of nutritional intervention based on advocacy approach on malnutrition status among school-aged children in Shiraz


Authors: Joulaei H, Nwagwu E, Nasihatkon A, Azadbakht L, Shenavar R, Keshtkar V, Ahmadi SM
J Res Med Sci, No.8, Year. 2013, Page:739-45,
145.

The association of birth weight with cardiovascular risk factors and mental problems among Iranian school-aged children: The CASPIAN-III Study


Authors: Azadbakht L, Kelishadi R, Saraf-Bank S, Qorbani M, Ardalan G, Heshmat R, Taslimi M, Motlagh ME
Nutrition, Vol.30, No.2, Year. 2014, Page:150-8,
146.

The Association Between Different Kinds of Fat Intake and Breast Cancer Risk in Women


Authors: Khodarahmi M, Azadbakht L
Int J Prev Med, No.4, Year. 2014, Page:6-15,
147.

Exploring effective factors of nutritional self-care in women with metabolic syndrome based on Pender's Health Promotion Model


Authors: Mohebi S, Azadbakht L, Feizi A, Kamran A, Hozoori M, Tabaraie Y, Sharifirad G
AFINIDAD , Vol.80, Year. 2014, Page:327-335,
148.

Nuts consumption and cardiovascular risks


Authors: Azadbakht L, Rouhani MH
J Res Med Sci, Vol.18, No.4, Year. 2013, Page:272-3,
149.

Moderate replacement of carbohydrates by dietary fats affects features of metabolic syndrome: a randomized crossover clinical trial


Authors: Rajaie S, Azadbakht L, Khazaei M, Sherbafchi M, Esmaillzadeh A
Nutrition, Vol.30, No.1, Year. 2014, Page:61-8,
150.

Whole-grain intake favorably affects markers of systemic inflammation in obese children: A randomized controlled crossover clinical trial


Authors: Hajihashemi P, Azadbakht L, Hashemipor M, Kelishadi R, Esmaillzadeh A
Mol Nutr Food Res, Vol.58, No.6, Year. 2014, Page:1301-8,
151.

Assessing body shape index as a risk predictor for cardiovascular diseases and metabolic syndrome among Iranian adults


Authors: Haghighatdoost F, Sarrafzadegan N, Mohammadifard N, Asgary S, Boshtam M, Azadbakht L
Nutrition, Vol.30, No.6, Year. 2014, Page:636-44,
152.

Weight loss maintenance: A review on dietary related strategies


Authors: Soeliman FA, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.19, No.3, Year. 2014, Page:268-75,
153.

Glycemic index, glycemic load and childhood obesity: A systematic review


Authors: Rouhani MH, Kelishadi R, Hashemipour M, Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Adv Biomed Res, Vol.24, No.3, Year. 2014, Page:47,
154.

Diet quality among Iranian adolescents needs improvement


Authors: Azadbakht L, Akbari F, Esmaillzadeh A
Public Health Nutr, No.12, Year. 2014, Page:1-7,
155.

Is there a relationship between red or processed meat intake and obesity? A systematic review and meta-analysis of observational studies


Authors: Rouhani MH1, Salehi-Abargouei A, Surkan PJ, Azadbakht L
Obes Rev, Vol.15, No.9, Year. 2014, Page:740-8,
156.

Diet macronutrients composition in nonalcoholic Fatty liver disease: a review on the related documents


Authors: Hashemi Kani A, Alavian SM, Haghighatdoost F, Azadbakht L
Hepat Mon, Vol.14, No.2, Year. 2014,
157.

Predicting of perceived self efficacy in the amount of macronutrients intake in women with metabolic syndrome


Authors: Mohebi S, Azadbakht L, Feizi A, Sharifirad G, Hozori M
J Educ Health Promot, Vol.21, No.3, Year. 2014, Page:21,
158.

Effects of a novel therapeutic diet on liver enzymes and coagulating factors in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A parallel randomized trial


Authors: Kani AH, Alavian SM, Esmaillzadeh A, Adibi P, Azadbakht L
Nutrition, Vol.30, No.7-8, Year. 2014, Page:814-21,
159.

Effects of calcium-vitamin D co-supplementation on metabolic profiles in vitamin D insufficient people with type 2 diabetes: a randomised controlled clinical trial


Authors: Tabesh M, Azadbakht L, Faghihimani E, Tabesh M, Esmaillzadeh A
Diabetologia, Vol.57, No.10, Year. 2014, Page:2038-47,
160.

A systematic review on diet quality among Iranian youth: focusing on reports from Tehran and Isfahan


Authors: Akbari F, Azadbakht L
Arch Iran Med, Vol.17, No.8, Year. 2014, Page:574-84,
161.

Influence of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet on blood pressure: A systematic review and meta-analysis on randomized controlled trials


Authors: Saneei P, Salehi-Abargouei A, Esmaillzadeh A, Azadbakht L
Nutr Metab Cardiovasc Dis, Vol.24, Year. 2014, Page:1253-61,
162.

Calcium-vitamin D co-supplementation influences circulating inflammatory biomarkers and adipocytokines in vitamin D insufficient diabetics: a randomized controlled clinical trial


Authors: Tabesh M, Azadbakht L, Faghihimani E, Tabesh M, Esmaillzadeh A
J Clin Endocrinol Metab, Vol.99, No.12, Year. 2014, Page:2485-93,
163.

Psychometric testing of an instrument designed to measure nutritional perceptions of hypertensive patients


Authors: Kamran A, Azadbakht L, Mahaki B, Sharifirad G
J Educ Health Promot, Vol.38, No.3, Year. 2014, Page:91,
164.

Dietary intakes and leptin concentrations


Authors: Izadi V, Saraf-Bank S, Azadbakht L
ARYA Atheroscler, Vol.10, No.5, Year. 2014, Page:266-72,
165.

Is Ramadan fasting related to health outcomes? A review on the related evidence


Authors: Rouhani MH, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.19, No.10, Year. 2014, Page:987-92,
166.

Energy and nutrient requirements in the intensive care unit inpatients: A narrative review


Authors: Hajishafiee M, Azadbakht L, Adibi P
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics, Year. 2015,
167.

Effect of non-soy legume consumption on inflammation and serum adiponectin levels among first-degree relatives of patients with diabetes: a randomized, crossover study


Authors: Saraf-Bank S, Esmaillzadeh A, Faghihimani E, Azadbakht L
Nutrition, Vol.31, No.3, Year. 2015, Page:459-65,
168.

Nutrient patterns and their relation to general and abdominal obesity in Iranian adults: findings from the SEPAHAN study


Authors: Salehi-Abargouei A, Esmaillzadeh A, Azadbakht L, Keshteli AH, Feizi A, Feinle-Bisset C, Adibi P
Eur J Nutr, Year. 2015,
170.

Effects of Legume-Enriched Diet on Cardiometabolic Risk Factors among Individuals at Risk for Diabetes: A Crossover Study


Authors: Saraf-Bank S, Esmaillzadeh A, Faghihimani E, Azadbakht L
J Am Coll Nutr, Vol.11, Year. 2015, Page:1-10 ,
171.

Effects of non-soy legume consumption on C-reactive protein: A systematic review and meta-analysis


Authors: Salehi-Abargouei A, Saraf-Bank S, Bellissimo N, Azadbakht L
Nutrition, Vol.31, No.5, Year. 2015, Page:631-639,
172.

Association of dietary acid load with cardiovascular disease risk factors in patients with diabetic nephropathy


Authors: Haghighatdoost F, Najafabadi MM, Bellissimo N, Azadbakht L
Nutrition, Vol.31, No.5, Year. 2015, Page:697-702,
173.

Usual Intake Distribution of Vitamins and Prevalence of Inadequacy in a Large Sample of Iranian At-Risk Population: Application of NCI Method


Authors: Heidari Z, Feizi A, Azadbakht L, Sarrafzadegan N
J Am Coll Nutr, Vol.9, Year. 2015, Page:1-12,
174.

The relationship between metabolic syndrome criteria and preeclampsia in primigravid women


Authors: Kianpour M, Norozi S, Bahadoran P, Azadbakht L
Iran J Nurs Midwifery Res, Vol.20, No.2, Year. 2015, Page:263-8,
175.

The relationship between blood pressure and the structures of Pender's health promotion model in rural hypertensive patients


Authors: Kamran A, Azadbakht L, Sharifirad G, Mahaki B, Mohebi S
J Educ Health Promot, Vol.27, No.4, Year. 2015 , Page:29,
176.

Sodium intake prediction with health promotion model constructs in rural hypertensive patients


Authors: Kamran A, Sharifirad G, Shafaeei Y, Azadbakht L
Indian J Public Health, Vol.59, No.2, Year. 2015 , Page:102-8,
177.

Dietary diversity score and obesity: a systematic review and meta-analysis of observational studies


Authors: Salehi-Abargouei A, Akbari F, Bellissimo N, Azadbakht L
Eur J Clin Nutr, Vol.70, No.1, Year. 2016 , Page:1-9,
178.

Low-carbohydrate-diet score and metabolic syndrome: An epidemiologic study among Iranian women


Authors: Shirani F, Esmaillzadeh A, Keshteli AH, Adibi P, Azadbakht L
Nutrition, Vol.31, No.9, Year. 2015 , Page:1124-30,
179.

Potato consumption as high glycemic index food, blood pressure, and body mass index among Iranian adolescent girls


Authors: Heidari-Beni M, Golshahi J, Esmaillzadeh A, Azadbakht L
ARYA Atheroscler, Vol.11, Year. 2015, Page:81-7,
180.

Comparison of soymilk and probiotic soymilk effects on serum high-density lipoprotein cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol in diabetic Wistar rats


Authors: Babashahi M, Mirlohi M, Ghiasvand R, Azadbakht L
ARYA Atheroscler, Vol.11, Year. 2015, Page:88-93,
181.

Soy product consumption and association with health characteristics and dietary quality indices in Isfahan, Iran


Authors: Sadeghian M, Hajishafiee M, Izadi V, Vahidianfar F, Azadbakht L
ARYA Atheroscler, Vol.11, Year. 2015, Page:94-101,
182.

Is there any association between rice consumption and some of the cardiovascular diseases risk factors? A systematic review


Authors: Izadi V, Azadbakht L
ARYA Atheroscler, Vol.11, Year. 2015, Page:109-15,
184.

Adherence to the DASH diet in relation to psychological profile of Iranian adults


Authors: Valipour G, Esmaillzadeh A, Azadbakht L, Afshar H, Hassanzadeh A, Adibi P
Eur J Nutr, Year. 2015,
185.

Snacking Behavior and Obesity among Female Adolescents in Isfahan, Iran


Authors: Azadbakht L, Hajishafiee M, Golshahi J, Esmaillzadeh A
J Am Coll Nutr, Vol.23, Year. 2015 , Page:1-8,
186.

Dietary exposure to tetracycline residues through milk consumption in Iran


Authors: Aalipour F, Mirlohi M, Jalali M, Azadbakht L
J Environ Health Sci Eng, Vol.23, No.13, Year. 2015, Page:80,
187.

Glycemic index, glycemic load, and common psychological disorders


Authors: Haghighatdoost F, Azadbakht L, Keshteli AH, Feinle-Bisset C, Daghaghzadeh H, Afshar H, Feizi A, Esmaillzadeh A, Adibi P
Am J Clin Nutr, Vol.103, No.1, Year. 2016, Page:201-9,
188.

Dietary approach to stop hypertension (DASH): diet components may be related to lower prevalence of different kinds of cancer: A review on the related documents


Authors: Onvani S, Haghighatdoost F, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.20, No.7, Year. 2015, Page:707-13,
189.

Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Eating Plan on the Metabolic Side Effects of Corticosteroid Medications


Authors: Azadbakht L, Izadi V, Ehsani S, Esmaillzadeh A
J Am Coll Nutr, Vol.35, No.4, Year. 2016, Page:285-90,
190.

Probiotic soy milk and anthropometric measures: Is probiotic soy milk beyond soy milk?


Authors: Haghighatdoost F, Azadbakht L
ARYA Atheroscler, Vol.11, No.5, Year. 2015 , Page:265-6,
191.

Minerals Intake Distributions in a Large Sample of Iranian at-Risk Population Using the National Cancer Institute Method: Do They Meet Their Requirements?


Authors: Heidari Z, Feizi A, Azadbakht L, Sarrafzadegan N
Int J Vitam Nutr Res, Vol.85, No.3-4, Year. 2015, Page:129-44,
192.

Evaluation of the relationship between major dietary patterns and uninvestigated reflux among Iranian adults


Authors: Khodarahmi M, Azadbakht L, Daghaghzadeh H, Feinle-Bisset C, Keshteli AH, Afshar H, Feizi A, Esmaillzadeh A, Adibi P
Nutrition, Vol.35, No.5, Year. 2016 , Page:573-83,
193.

Dairy consumption, cardiovascular risk factors and inflammation in elderly subjects


Authors: Rashidi Pour Fard N, Karimi M, Baghaei MH, Haghighatdoost F, Rouhani MH, Esmaillzadeh A, Azadbakht L
ARYA Atheroscler, Vol.11, No.6, Year. 2015, Page:332-31,
194.

The association between dietary glycemic index, glycemic load and diet quality indices in Iranian adults: results from Isfahan Healthy Heart Program


Authors: Azadbakht L, Mohammadifard N, Akhavanzanjani M, Taheri M, Golshahi J, Haghighatdoost F
Int J Food Sci Nutr, Vol.67, No.2, Year. 2016, Page:161-9,
195.

Dairy products, satiety and food intake: A meta-analysis of clinical trials


Authors: Onvani S, Haghighatdoost F, Surkan PJ, Azadbakht L
Clin Nutr, Year. 2016,
196.

The Impact of a Low Glycemic Index Diet on Inflammatory Markers and Serum Adiponectin Concentration in Adolescent Overweight and Obese Girls: A Randomized Clinical Trial


Authors: Rouhani MH, Kelishadi R, Hashemipour M, Esmaillzadeh A, Surkan PJ, Keshavarz A, Azadbakht L
Horm Metab Res, Vol.48, No.4, Year. 2016, Page:251-6,
197.

Effects of Bread with Nigella Sativa on Lipid Profiles, Apolipoproteins and Inflammatory Factor in Metabolic Syndrome Patients


Authors: Mohtashami A, Mahaki B, Azadbakht L, Entezari MH
Clin Nutr Res, Vol.5, No.2, Year. 2016 , Page:89-95,
198.

Adherence to the DASH and Mediterranean diets is associated with decreased risk for gestational diabetes mellitus


Authors: Izadi V, Tehrani H, Haghighatdoost F, Dehghan A, Surkan PJ, Azadbakht L
Nutrition, Year. 2016,
199.

Dietary fat intake and functional dyspepsia


Authors: Khodarahmi M, Azadbakht L
Adv Biomed Res, Vol.21, No.5, Year. 2016, Page:76,
200.

Associations between dietary energy density and obesity: A systematic review and meta-analysis of observational studie


Authors: Rouhani MH, Haghighatdoost F, Surkan PJ, Azadbakht L
Nutrition, Year. 2016,
201.

Specific dietary patterns and concentrations of adiponectin


Authors: Izadi V, Azadbakht L
J Res Med Sci, Vol.20, No.2, Year. 2015 , Page:178-84,
202.

The Effect of Low Calorie Diet on Adiponectin Concentration: A Systematic Review and Meta-Analysis.


Authors: Salehi-Abargouei A, Izadi V, Azadbakht L.
Horm Metab Res, Vol.47, No.8, Year. 2015, Page:549-55,

Farsi

1.

ارزيابي تغذيه اي بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان الزهرا در اصفهان در سال 1390


Authors: الناز دانش زاد, ليلا آزاد بخت, فلورانس نعماني, سعيد عباسي, فاطمه شيراني, پیمان ادیبی
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.10, No.4, Year. 1393,
2.

روانسنجی ابزار سنجش آگاهی تغذیه ای، ادراکات بیماری و پیگیری رژیم غذایی در بیماران پرفشاری خون


Authors: عزیز کامران, غلامرضا شریفی راد, سیامک محبی, بهزاد محکی, سهراب ایرانپور, امین اله علیزاده
مجله تحقیقات نظام سلامت, Year. 1392,
3.

مقایسه نمایه توده بدن با نمایه توده چربی بدن در تعیین اضافه وزن در کودکان


Authors: آزادبخت, کوروش جعفریان, عباس رحیمی
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.8, No.7, Year. 1391,
4.

ارتباط سنجی درک از بیماری و آگاهی تغذیه‌ای با رفتار تغذیه‌ای در بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان اردبیل


Authors: عزیز کامران, لیلا آزادبخت, غلامرضا شریفی راد, رحیم عبدلی, امین الله علیزاده
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.10, No.2, Year. 1393,
5.

ارتباط دریافت میوه و سبزی و سرطان كولوركتال: مروری بر شواهد موجود


Authors: فاطمه شیرانی, لیلا آزادبخت.
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.10, No.2, Year. 1393,
6.

نقش الگوی غذایی برهایپرگلایسمی ومقاومت به انسولین: یک مرور سیستماتیک


Authors: زهرا مقصودی, لیلا آزادبخت
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.10, No.3, Year. 1393,
7.

" عوامل پخت تأثیرگذار بر محتوای فلزات سنگین در برنج."


Authors: مورکیان ر، رضایی ا، آزادبخت ل، میرلوحی م.
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, Year. 1392, Page:1394-405,
8.

" تأثیر مصرف رژیم با نمایه گلیسمی پایین بر چاقی و فشارخون در دختران نوجوان مبتلا به چاقی."


Authors: روحانی م ح، کلیشادی ر، هاشمی پور م، اسماعیل زاده ا، ، آزادبخت ل
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل, Vol.15, No.4, Year. 1392, Page:47-56,
9.

" بررسی عوامل مرتبط با مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال تحصیلی 92-91."


Authors: یارمحمدی پ، شریفی راد غ، آزادبخت ل، پیرزاده آ، یارمحمدی پ
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, Year. 1392, Page:1595-604,
10.

" ارتباط مصرف کربوهیدرات رژیم غذایی و فنوتیپ دورکمر هیپر تری گلیسریدمیک در زنان معلم شهرستان لنجان."


Authors: شیرانی ف، اسماعیل زاده ا، حسن زاده ع، ادیبی پ، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, Year. 1392, Page:1539-48,
11.

" بررسی ارتباط اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه PUFA با سرطان پروستات."


Authors: متقی ط، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, Year. 1392, Page:1-12,
12.

" بررسی اثر مصرف مصرف سالاد و ماست به عنوان پیش غذا بر کنترل و عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی."


Authors: حقیقت دوست ف، کریمی گ، اسماعیل زاده ا، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, Year. 1392, Page:1549-61,
13.

" بررسی اثر مصرف رژیم با دانسیته پائین بر روی حفظ وزن کاهش یافته و خطر بروز بیماریهای قلبی و عروقی."


Authors: آزادبخت ل، کریمی گ، حقیقت دوست ف، اسماعیل زاده ا
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, Year. 1392, Page:1528-38,
14.

" بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده با میزان دریافت درشت مغذی های تغذیه ای در زنان مبتلا به سندروم متابولیک؛ یک مطالعه ی مقطعی با استفاده از تحلیل مسیر."


Authors: محبی س، آزادبخت ل، فیضی آ، شریفی راد غ، حضوري م
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران , Vol.15, No.2, Year. 1392, Page:121-31,
15.

" ارتباط چگالی انرژی رژیم غذایی با اختلالات قلبی-متابولیکی در زنان تهرانی"


Authors: خیاط زاده س، پروانه صانعي پ، خسروی بروجنی ح، آزادبخت ل، اسماعیل زاده ا
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان , Vol.20, No.1, Year. 1392, Page:38-48,
16.

" ارزیابی توزیع دریافت معمول موادمغذی و تخمین شیوع کمبود و اضافه دریافت آنها در جمعیت عمومی بالای 40سال نواحی مرکزی ایران: کاربرد روش NCI"


Authors: حیدری ز، آزادبخت ل، فیضی آ، صراف زادگان ن، محمدی فرد ن
مجله دانشکده پزشکی اصفهان, Vol.31, No.242, Year. 1392, Page:954-72,
17.

" بررسی نیازهای آموزشی زنان مبتلا به سندروم متابولیک شهر اصفهان درخصوص تغذیه سالم؛ کاربرد الگوی ارتقاء سلامت."


Authors: محبی س، آزادبخت ل، فیضی آ، حضوري م، کامران ع، شریفی راد غ
مجله سلامت و بهداشت , Vol.4, No.2, Year. 1392, Page:165-79,
18.

" مقايسه اثر رژيم هاي غذايي با نمايه گليسمي پايين با رژيم غذايي مبتني بر توصيه هاي تغذيه اي سالم در دختران چاق نوجوان."


Authors: روحانی م ح، کلیشادی ر، هاشمی پور م، اسماعیل زاده ا، ، آزادبخت ل
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد , Vol.15, No.5, Year. 1392, Page:1-11,
19.

" بررسی نقش فواید و منافع درک شده در پیش بینی دریافت درشت مغذی ها در زنان مبتلا به سندروم متابولیک: کاربرد تحلیل مسیر در یک مطالعه مقطعی."


Authors: محبی س، آزادبخت ل، فیضی آ، حضوري م، شریفی راد غ
مجله دانشکده پزشکی اصفهان, Vol.31, No.248, Year. 1392, Page:1226-38,
20.

" بررسی همبستگی خودمراقبتی تغذیه اي با سازه هاي الگوي ارتقاي سلامت در زنان مبتلا به سندرم متابولیک، سال 1391."


Authors: محبی س، آزادبخت ل، فیضی آ، شریفی راد غ، حضوري م.
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, Vol.7, No.5, Year. 1392, Page:42-52,
21.

" اسیدهای چرب امگا3 و کبد چرب غیرالکلی."


Authors: فروغی م، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, No.3, Year. 1392, Page:259-68,
22.

" لینو لئیک اسید کنژوکه و سندروم متابولیک: مرور سیستماتیک."


Authors: تابش م، تابش م، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, No.3, Year. 1392, Page:222-32,
23.

" شیوع چاقی و اضافه وزن با دانشجویان دانشکده پزشکی."


Authors: یاحی م، صمدانیان ف، حسینی م، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, No.4, Year. 1392, Page:421-9,
24.

" چربی لبنیات و شاخص های لیپیدی خون."


Authors: ترکان م، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, No.2, Year. 1392, Page:124-33,
25.

" سطح آدیپونکین سرم و میزان چربی های پلاسما."


Authors: ایزدی و، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, No.2, Year. 1392, Page:114-23,
26.

" ارتباط دریافت اسیدهای چند غیر اشباع(PUFA) ، چاقی و چاقی شکمی در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان."


Authors: فلاح مدواری ف، محفق نژاد ا، صراف بانک س، سیده قلعه ر، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.9, No.1, Year. 1392, Page:20-31,
27.

" بررسی ارتباط خودکارآمدی درک شده با میزان دریافت درشت مغذی ها در زنان مبتلا به سندروم متابولیک؛ یک مطالعه تحلیل مسیر"


Authors: محبی س، آزادبخت ل، فیضی آ، شریفی راد غ حضوري م، شعربافچی م
مجله دیابت و لیپید ایران , Vol.12, No.1, Year. 1391, Page:56-67,
29.

" اثر اسیدهای چرب بر سلامت استخوان و استئوپروز"


Authors: یزدان پناه ل، آزادبخت ل
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل , Vol.15, No.1, Year. 1391, Page:69-78,
30.

." ارتباط ميان مصرف حبوبات و سطوح در گردش ملكول هاي چسبنده و بيوماركرهاي التهابي در زنان ايراني "


Authors: پروانه صانعي پ، احساني س، آزادبخت ل
مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران, Vol.7, No.4, Year. 1391, Page:11-22,
31.

." مقايسه نمايه توده بدن با نمايه توده چربي بدن در تعيين اضافه وزن در كودكان."


Authors: صمدي م، صدرزاده يگانه ه، آزادبخت ل، جعفريان ک، رحيمي ع
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.8, No.7, Year. 1391, Page:1263-71,
32.

" رويكردي نوين بر ارتباط الگوهاي سالم غذايي در بيماري ديابت مليتوس بر مبناي شواهد."


Authors: مقصودی ز، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol. 8, No.6, Year. 1391, Page:903-21,
33.

." بررسي ارتباط بين تصور بدني، خودكارآمدي و فعاليت فيزيكي در زنان شاغل دردانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه اصفهان."


Authors: دانیالی س ش، آزادبخت ل، مصطفوي ف
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.8, No.6, Year. 1391, Page:991-1001,
34.

"الگوي غذایی مصرفی و ارتباط آن با اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز در بین کودکان ایرانی"


Authors: آزادبخت ل، روحاني م ح، اسماعیل زاده ا
مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, Vol.14, No.2, Year. 1391, Page:21-30,
35.

"بررسي ارتباط تغذيه و سرطان معده: مروري بر شواهد اپيدميولوژيك."


Authors: نیکنام م، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.8, No.5, Year. 1391, Page:1-12,
36.

." بررسي عوامل مؤثر بر مصرف ماهي بر اساس سازه هاي مدل هاي آموزش سلامت."


Authors: مطلبي م، شريفي راد غ، مصطفوي ف، محبي س، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.8, No.4, Year. 1391, Page:523-36,
37.

"گروههاي غذايي مصرفي و سرطان سينه:مروري بر شواهد موجود."


Authors: شکری مشهدی ن، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.8, No.5, Year. 1391, Page:1-9,
38.

" عادات و دريافت هاي غذايي در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان."


Authors: آزادبخت ل، شیرانی ف، اسماعیل زاده ا
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.8, No.5, Year. 1391, Page:1-11,
39.

" بررسي تأثير دريافت سويا بر سطح لپتين سرم در يك كارآزمايي باليني متقاطع در زنان مبتلا به سندرم متابوليك . "


Authors: آزادبخت ل، روحاني م ح، اسماعیل زاده ا.
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.8, No.3, Year. 1391, Page:407-14,
40.

" ارتباط مصرف برخی از غذاهای فراویژه با خطر بیماری های مزمن."


Authors: بحرینیان م، آزادبخت ل
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل , Vol.14, No.4, Year. 1391, Page:102-11,
41.

"بررسي ارتباط مصرف غذاهاي آماده(Fast food) با نمايه توده بدني و دور كمر در دختران نوجوان اصفهاني."


Authors: ميرسيفي نژاد م، عمراني ن، روحاني م ح، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.8, No.3, Year. 1391, Page:466-73,
42.

"اثر رژيم غذايي پرپروتئين بر عوامل خطر بيماري هاي قلبي- عروقي. "


Authors: ایزدی و، آزادبخت ل.
مجله دانشکده پزشکی اصفهان, Vol.30, No.193, Year. 1391, Page:1-12,
43.

"ارتباط بين الگوهاي غذايي، رژيم هاي كاهش وزن، تركيبات غذايي وسطوح آديپونكتين پلاسما."


Authors: ایزدی و، آزادبخت ل.
مجله دانشکده پزشکی اصفهان , Vol.30, No.199, Year. 1391, Page:1-14,
44.

" اثرات رژیم غذایی کنترل کننده پر فشاري خون (DASH)بر سطح التهاب و تستهاي عملکرد کبدي در بیماران دیابتی نوع 2 . "


Authors: آزادبخت ل، برزویی ا، اسماعیل زاده ا.
مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, Vol.14, No.2, Year. 1391, Page:9-15,
45.

" مروري بر روش هاي مختلف ارزيابي پيروي از الگوي غذايي مديترانه اي در مطالعات اپيدميولوژيك "


Authors: صانعی پ، آزادبخت ل.
مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol.30, No.177, Year. 1391, Page:1-18,
46.

" تاثیر پروتئین سویا بر شاخصهاي قلبی عروقی، سطح CRP و عملکرد کلیوي در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به نفروپاتی"


Authors: آزادبخت ل، اتابک ش، رجایی س، زاهدي م، تهرانی م، اسماعیل زاده ا.
مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان , Vol.14, No.2, Year. 1391, Page:31-8,
47.

" بررسي ارتباط كربوهيدرات رژيم غذايي و سندرم متابوليك"


Authors: شیرانی ف، آزادبخت ل
مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol.29, No.157, Year. 1390, Page:1563-74,
48.

." آنتی اکسیدان ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی در بیماران آلوده به ویروس HIV : یک مقاله ی مروری "


Authors: جانی ن، یادگارفر ق، حاجی شفیعی م، آزادبخت ل
مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol.29, No.135, Year. 1390, Page:445-56,
49.

«تبيين نقش خودكارآمدي (Self-efficacy) در خودمراقبتي بيماران ديابتي »


Authors: شریفی راد غ، آزادبخت ل ، فیضی آ، محبی س ، کارگر م، رضایی ع
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.6, Year. 1390, Page:1-12,
50.

" نمایه ی گلیسمی و بارگلیسمی رژیم غذایی و اضافه وزن و چاقی در کودکان: مروری بر مطالعات گذشته"


Authors: روحانی م ح، هاشمی پور م، کلیشادی ر، اسماعیل زاده ا، آزادبخت ل
مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol.29, No.166, Year. 1390, Page:1-19,
51.

. "بررس ارتباط عوامل اقتصادی – اجتماعی و پیامدهای مرتبط در مبتلایان به دیابت نوع 2"


Authors: طل آ،توسلی ا، شریفی راد غ، شجاعی زاده د، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.1, Year. 1390, Page:138-47,
52.

" مقايسه اثر مصرف شير سويا و شير گاو، بر عوامل خطر بيمار يهاي قلبي- عروقي و عملكرد مبتلا به نفروپاتي 2 كليه در بيماران مبتلا به نو"


Authors: میرآقاجانی م، مرتضوي نجف آبادی م ، اسماعیل زاده ا، ميرلوحي م، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.6, Year. 1390, Page:1-12,
53.

." آيا مصرف فرآورده هاي حاوي سويا مي تواند بر سطح التهاب اثرگذار باشد؟مروري بر شواهد موجود"


Authors: میرآقاجانی م، آزادبخت ل
مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol.29, No.151, Year. 1390, Page:1116-28,
54.

" جايگاه حمايت اجتماعي در خودمراقبتي بيماران مبتلا به ديابت؛ مطالعه مروري "


Authors: شریفی راد غ، آزادبخت ل ، فیضی آ، محبی س ، امیدی اسکویی ع
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.6, Year. 1390, Page:1-12,
55.

" رژیم غذایی کنترل کننده پر فشاري خون (DASH)و عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی در بیماران دیابتی نوع 2"


Authors: آزادبخت ل ، رشيدي پور فرد ن، كريمي م ، رحيمي م، بقايي م ح، برزويي ا، اسماعیل زاده ا.
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.3, Year. 1390, Page:347-52,
56.

." بر رفتارهاي تغذيه اي و شاخص هاي كنترل BASNEF تأثير آموزش تغذيه بر اساس مدل قند خون بيماران سالمند مبتلا به ديابت نوع2".


Authors: نجيمي آ ، شريفي راد غ، حسن زاده ا، آزادبخت ل
مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol.29, No.155, Year. 1390, Page:1247-58,
57.

." ابررسی اثر مصرف رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات بر عوامل خطر بیماریهای قلبی-عروقی در زنان مبتلا به سندروم متابولیک"


Authors: رجایی س، آزادبخت ل، خزایی م، اسماعیل زاده ا
مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol.29, No.171, Year. 1390, Page:1-17,
58.

" بررسي عوامل پیش بینی کننده رفتار دانش آموزان دبیرستانی اصفهان درخصوص مصرف فست فود با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده"


Authors: یارمحمدی پ، شریفی راد غ، آزادبخت ل، مروتی شریف آبادی م ع، حسن زاده ا
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.4, Year. 1390, Page:1-11,
59.

." بررسي اثر مصرف شير سويا روي فاكتورهاي التهابي و قلبي- عروقي زنان بزرگسال داراي اضافه وزن و چاقي "


Authors: نوريه ز، كشاورزس ع ، حسين زاده م ج، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.5, Year. 1390, Page:550-63,
60.

" بررسی ارتباط دانسیته انرژي و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی89-88. "


Authors: آزادبخت ل ، روحانی س م ، اسماعیل زاده ا
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان , Vol.13, No.4, Year. 1390, Page:83-93,
61.

." تاثير آموزش تغذيه بر عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي در سالمندان مبتلا به ديابت نوع ۲: يک کارآزمايي باليني تصادفي"


Authors: نجيمي آ ، آزادبخت ل ، حسن زاده ا، شريفي راد غ
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, Vol.13, No.3, Year. 1390, Page:256-263,
62.

" ارتباط مصرف میوه و سبزی با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران جوان دانشجو"


Authors: سیدقلعه ر، قلی ز، صراف بانک س، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.1, Year. 1390, Page:35-42,
63.

" عوامل مرتبط با ایجاد چاقی شکمی در زنان


Authors: آزادبخت ل، بحرینیان م، اسماعیل زاده ا
مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol.29, No.125, Year. 1390, Page:1-12,
64.

." بررسی نقش منافع و موانع درک شده در انجام رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتیک "


Authors: شریفی راد غ، آزادبخت ل، فیضی آ، محبی س، کارگر م
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.6, Year. 1390, Page:1-12,
65.

"بررسی اثر مصرف شیر سویا بر شاخص های آنتروپومتریک و فشارخون در دختران مبتلا به اضافه وزن و چاقی "


Authors: نوربخش ص، صراف زادگان ن، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.1, Year. 1390, Page:43-52,
66.

." بررسی اثرات مصرف لبنیات و کلسیم بر چاقی و چاقی شکمی در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"


Authors: صراف بانک س، گنجعلی ن، سیدقلعه ر، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.7, No.1, Year. 1390, Page:25-34,
67.

."ارتباط بین مصرف خانگی روغن های گیاهی با بیومارکرهای مربوط به التهاب سیستمیک و اختلال در عملکرد اندوتلیال در زنان "


Authors: زریباف ف، حقیقت دوست ف، آزادبخت ل، اسماعیل زاده ا
مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ایران, Vol.6, No.1, Year. 1390, Page:69-80,
68.

"ارتباط تنوع غذایی با چاقی و چاقی شکمی در میان دانشجویان دختر اصفهانی"


Authors: آزادبخت ل ، زریباف ف ، حقیقت دوست ف ، اسماعیل زاده ا
مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ایران, Vol.5, No.2, Year. 1389, Page:27-34,
69.

"بررسی ارتباط مصرف غلات کامل و بیماریهای مزمن"


Authors: حقیقت دوست ف ، زریباف ف ، اسماعیل زاده ا ، آزادبخت ل
مجله ديابت و ليپيد ايران, Vol.9, No.3, Year. 1389, Page:207-17,
70.

." ارزیابی وضعیت شاخص های تن سنجی و دریافت های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV"


Authors: کریمی ا ، کساییان ن ، عطایی ب ، طایری ک ، زارع م ، آزادبخت ل
مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol.28, No.107, Year. 1389, Page:238-47,
71.

"کارآیی آموزش تغذیه براساس مدل بزنف در بهبود شاخص های متابولیکی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2"


Authors: نجیمی آ، آزادبخت ل، حسن زاده ا، شریفی راد غ
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.6, No.3, Year. 1389, Page:549-58,
72.

"توصیف عادات غذایی دختران جوان اصفهانی : وضعیت دریافت چای، غذاهای آماده ،چربی ها "


Authors: برزویی ا ، آزادبخت ل
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.6, No.2, Year. 1389, Page:1-8,
73.

"الگوهای غذایی غالب، چاقی عمومی و چاقی شکمی در زنان معلم تهرانی "


Authors: اسماعیل زاده ا ، آ زادبخت ل ، خوش فطرت م ر، کیمیاگر م
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.6, No.1, Year. 1389, Page:80-93,
74.

" ارتباط دریافت گوشت قرمز با سندروم متابولیک و غلظت CRP پلاسما در زنان"


Authors: آزادبخت ل، فرجیان ص، برک ف، میرآقاجانی م، صراف زادگان ن، اسماعیل زاده ا
مجله تحقیقات نظام سلامت, Vol.6, No.4, Year. 1389, Page:666-75,
75.

"ارتباط دانسیته انرژی رژیم غذایی با سندرم متابولیک در زنان"


Authors: رجایی س، زاهدی م، صراف زادگان ن، آزادبخت ل، اسماعیل زاده ا
مجله تحقیقات نظام سلامت , Vol.6, No.4, Year. 1389, Page:613-25,
76.

"مقایسه تدریس به روش آموزش بر مبنای حل مسأله و سخنرانی به منظور آموزش درس رژیم درمانی 1 به دانشجویان رشته تغذیه"


Authors: آزادبخت ل، حقیقت دوست ف، اسماعیل زاده ا
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش) , Vol.10, No.5, Year. 1389, Page:1093-1101,
77.

"تأثیر دو روش مختلف تدریس به منظور آموزش لیست جانشینی مواد غذایی به دانشجو یان رشته تغذیۀ"


Authors: آزادبخت ل, اسماعيل زاده ا
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی , Vol.10, No.4, Year. 1389, Page:491-99,
78.

"پیامدهای مفید آموزشی به رشته تحلیل کشاندن مقالات تحقیقاتی در کنار مباحث تئوری در دروس نظری دوره کارشناسی ارشد"


Authors: آزادبخت ل ، حقیقت دوست ف ، اسماعیل زاده ا
مجله ایرانی آموزشی در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش) , Vol.10, No.5, Year. 1389, Page:651-58,
79.

"تأثیر مقدار و نوع درشت مغذیهای دریافتی بر سطح چربیهای خون : مروری بر شواهد"


Authors: اسماعیل زاده ا، حقیقت دوست ف، زریباف ف، کریمی گ، آزادبخت ل
مجله ديابت و ليپيد ايران, Year. 1388, Page:1-13,
80.

ارزیابی مقایسه ای شاخص های تن سنجی جهت پیشگویی پرفشاری خون در زنان تهرانی


Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه تهران, Vol.66, No.6, Year. 1387, Page:413-20,
81.

ارتباط مثبت فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک با اختلال متابولیک در افراد با سابقه فامیلی دیابت


Authors: زارع م، اسماعيل زاده ا، صادقي م ،آزادبخت ل ،محوري فر ن، اميني م، اميني م
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, Vol.10, No.4, Year. 1387, Page:313-22,
82.

شيوع سندروم متابوليک و عوامل خطر متابوليکي در خويشاوندان سالم درجه 1 بيماران ديابتي نوع 2


Authors: محوري فر ن، صادقي م ، آزادبخت ل، زارع م، اسماعيل زاده ا، اميني م
مجله ديابت و ليپيد ايران, Vol.7, No.3, Year. 1387, Page:305-14,
83.

اثر بخشي آموزش تغذيه به بيماران ديابتي نوع 2: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتي


Authors: شريفي راد غ، انتظاري م ح، کامران ع، آزادبخت ل
مجله ديابت و ليپيد ايران, Vol.7, No.4, Year. 1387, Page:379-86,
84.

تنوع غذايي شاخصي از سلامت و کفايت تغذيه اي


Authors: آزادبخت ل, اسماعيل زاده ا
مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين, Vol.13, No.2, Year. 1388, Page:89-95,
85.

. فنوتيپ دور كمر هيپر تري گليسريدميك با شاخص هاي التهابي در زنان معلم تهراني


Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل
مجله ديابت و ليپيد ايران, No.7, Year. 1386, Page:215-227,
86.

ارتباط مصرف لبنيات با سطح بيومارکرهاي التهابي در زنان


Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل
مجله دانشکده پزشکي اصفهان , Vol.25, No.87, Year. 1386, Page:22-35,
87.

تحليل بر مبناي الگوهاي غذايي: رويکردي جديد در ارزيابي ارتباط تغذيه با بيماريها


Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل، کيمياگر م
مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ایران, Vol.2, No.2, Year. 1386, Page:71-80,
88.

مطالعه تاثير مصرف سويا بر شاخص هاي استرس اكسيداتيو در زنان يائسه مبتلا به سندرم متابوليك


Authors: آزادبخت ل، کيمياگر م، محرابي ي، اسماعيل زاده ا، هو ف، ويلت و
مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ایران, No.2, Year. 1386, Page:1-12,
89.

ارتباط مصرف ميوه ها و سبزي ها با سطح CRP پلاسما و شيوع سندرم متابوليك در زنان


Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل
مجله ديابت و ليپيد ايران, Vol.6, No.3, Year. 1386, Page:271 -283,
90.

ارتباط الگوهاي غذايي غالب با بيومارکر هاي التهابي در زنان


Authors: اسماعيل زاده ا، كيمياگر م, محرابي ي, آزادبخت ل
مجله پژوهنده , Vol.12, No.3, Year. 1386, Page: 185 -203,
91.

الگوهاي غذايي غالب و ارتباط آنها با مقاومت انسوليني و سندروم متابوليک در زنان


Authors: اسماعيل زاده ا، كيمياگر م, محرابي ي, آزادبخت ل
مجله ديابت و ليپيد ايران, Vol.7, No.3, Year. 1387, Page:325- 343,
92.

بررسي اثرات مصرف دانه كامل سويا و پروتيين سوياي فرآوري شده بر اجزاي متشكله سندروم متابوليك و عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي


Authors: آزادبخت ل, كيمياگر م, محرابي ي, اسماعيل زاده ا
مجله ديابت و ليپيد ايران, No.7, Year. 1386, Page: 103 -114,
94.

مقايسه دريافت هاي غذايي زنان يائسه و غير يائسه: مطالعه قند و ليپيد تهران


Authors: ميرميران پ, عيني ا ,آزادبخت ل, عزيزي ف
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين , Vol.10, No.3, Year. 1385, Page:27-35,
95.

ارزيابي تاثير نوع رژيم غذايي گام 2 كاهش كلسترول در نوجوانان مبتلا به اختلالات چربي خون بر قطر ذرات ليپوپروتئين ها


Authors: آزادبخت ل,اسماعيل زاده ا,ميرميران پ,هدايتي م,شيوا ن,عزيزي ف
مجله دانشكده پزشكي, Vol.64, No.10, Year. 1385, Page:77-85,
96.

آثار سودمند رژيم كاهنده‌ي فشار بر اجزاي تشكيل دهنده‌ي سندرم متابوليك


Authors: ميرميران پ، آزادبخت ل، پادياب م، اسماعيل‌زاده ا، عزيزي ف
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, Vol.8, No.2, Page:127 -138,
97.

الگوهاي غذايي غالب و خطر بيماري‌هاي مزمن


Authors: اسماعيل زاده ا ,کيمياگر م ,آزادبخت ل ,محرابي ي
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.5, No.1, Year. 1384, Page:1-9,
98.

روند شيوع چاقي دركودكان و نوجوانان تهراني. مقايسه سه تعريف مختلف


Authors: اسماعيل‌زاده ا، ميرميران پ، آزادبخت ل، عزيزي ف
مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران, Vol.13, No.52, Year. 1385, Page:19 -29,
99.

مقايسه اثرات مصرف درازمدت رژيم كاهش وزن با مقدار چربي متوسط در مقايسه با رژيم كم چرب بر عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي


Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، اسماعيل زاده ا ، عزيزي ف
مجله غدد درون ريز و متابوليسم , Vol.7, No.4, Year. 1384, Page:340-331,
100.

ارتباط مصرف لبنيات با شيوع سندروم متابوليك در بزرگسالان تهراني


Authors: ليلا آزادبخت، پروين ميرميران، احمد اسماعيل زاده، دكتر توحيد عزيزي، دكتر فريدون عزيزي
مجله تغذيه ايران,
101.

. آيا ارتباطي بين تنوع رژيم غذايي و عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در بزرگسالان تهراني وجود دارد؟


Authors: پروين ميرميران ، ليلا آزادبخت، دكتر فريدون عزيزي
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, Vol.7, No.3, Year. 1384, Page:189-98,
102.

. ارتباط تنوع گروههاي غذايي مصرفي با کفايت دريافت مواد مغذي در گروهي از مردان تهران


Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، حسيني ف، عزيزي ف
مجله پژوهش در پزشكي, Vol.30, No.1, Year. 1385, Page:31 -39 ,
103.

تنوع اقلام مصرفي در گروههاي غذايي: شاخص كفايت مواد مغذي در زنان تهراني


Authors: ميرميران پ ، آزادبخت ل، عزيزي ف
مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران, Vol.12, No.47, Year. 1384, Page:155 -165,
104.

آيا امتياز تنوع غذايي با سندروم متابوليك در جامعه شهري تهران مرتبط است؟


Authors: ليلا آزادبخت، پروين ميرميران ، فريدون عزيزي
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران, Vol.63, No.5, Year. 1384, Page:405-414,
105.

بررسي روند شيوع اضافه وزن، چاقي و چاقي شكمي در بزرگسالان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران


Authors: عزيزي ف، آزادبخت ل، ميرميران پ
مجله پژوهش در پزشكي, No.2, Year. 1384, Page:123 -129 ,
106.

شيوع فنوتيپ دور كمر هيپرتري گليسريدميك در نوجوانان تهراني


Authors: اسماعيل‌زاده ا، ميرميران پ، آزادبخت ل، عزيزي ف
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران, No.4, Year. 1384, Page:337 -346,
107.

ارتباط دريافت درشت مغذي ها با عوامل خطر قلبي –عروقي در بزرگسالان : مطالعه قند و ليپيد تهران


Authors: ميرميران پ، آزادبخت ل، مهرباني ح، عزيزي ف
مجله علمي دانشگاه قزوين , No.38, Year. 1385, Page:16 -21,
108.

بررسي الگوي غذاي مصرفي و مواد مغذي دريافتي زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي در ماني ماكو


Authors: ثمره س ،اسماعيل زاده ا ،رحماني خ ، كلانتري ن،آزادبخت ل، خوش فطرت م
مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين, Vol.9, No.4, Year. 1384, Page:69 -75,
109.

عوامل خطر استئوپروز در زنان 40-60 ساله تهران


Authors: جمشيديان م,كلانتري ن,آزادبخت ل و احمد اسماعيل زاده، عليرضا رجائي، آناهيتا هوشيارراد، بنفشه گلستان، زينت كمالي
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, No.2, Year. 1383, Page:139 -145 ,
110.

شاخص تغذيه سالم و ارتباط آن با كفايت رژيم غذايي در نوجوانان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران


Authors: ميرميران پ, آزادبخت ل, عزيزي ف
مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران, No.43, Year. 1383, Page:829-840,
111.

. ارتباط كم‌گزارش‌دهي و بيش‌گزارش‌دهي انرژي دريافتي با نمايه توده بدن و عوامل مرتبط با شيوه زندگي: مطالعه قند و ليپيد تهران


Authors: ميرميران پ، آزادبخت ل، محمدي ف، زاهدي اصل ص، عزيزي ف
مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران, No.33, Year. 1382, Page:122-111,
112.

ارتباط درشت مغذي ها و آنتي اكسيدانهاي غذايي با عملكرد كليه ها: : مطالعه قند و ليپيد تهران


Authors: آزادبخت ل,عيني آ, ميرميران پ, عزيزي ف.
مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين, No.26, Year. 1382, Page:130-125,
113.

رابطه معكوس بين مصرف شير با نمايه توده بدن: مطالعه قند و ليپيد تهران


Authors: ميرميران پ، اسماعيل‌زاده ا، آزادبخت ل، عزيزي ف
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, No.2, Year. 1382, Page:81-73,
114.

بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد دانش آموزان منطقه 13 تهران در خصوص تغذيه سالم


Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، مومنان ع ، عزيزي ف
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, No.4, Year. 1382, Page:409-416,
115.

بررسي كفايت رژيم غذايي بزرگسالان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران


Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، سعادتي ن ، عزيزي ف
مجله پايش , No.3, Year. 1382, Page: 215-223,
116.

بررسي شيوع و عوامل مرتبط با چاقي در بزرگسالان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران


Authors: آزادبخت ل، ميرميران ف،عزيزي ف
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, No.4, Year. 1382, Page:379 -388,
117.

بررسي شيوع استئوپروز در زنان 60-40 ساله شهر تهران


Authors: جمشيديان م,كلانتري ن,آزادبخت ل عليرضا رجائي، آناهيتا هوشيار راد، بنفشه گلستان، زينت كمالي
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, No.4, Year. 1382, Page:271-276,
118.

پيشبيني كننده هاي عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در نوجوانان ساكن منطقه 13 تهران


Authors: ميرميران پ, آزادبخت ل, عزيزي ف
مجله پژوهش در پزشكي, No.3, Year. 1382, Page: 181-175,
119.

پيشبيني كننده هاي عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي دربزرگسالان ساكن منطقه 13 تهران


Authors: ميرميران پ, آزادبخت ل, اسماعيل زاده ا, سهراب گ, عزيزي ف
مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران , No.37, Year. 1382, Page:789 -797 ,
120.

تعيين تنوع مواد غذائي مصرفي در نوجوانان و ارتباط آن با كفايت دريافت مواد مغذي در منطقه اي از تهران


Authors: ميرميران پ, آزادبخت ل, حسيني ف, عزيزي ف
پژوهش در پزشكي , No.2, Year. 1382, Page:81-73,
121.

ارتباط درشت مغذي هاي دريافتي با نمايه توده بدن


Authors: ميرميران پ، اسماعيل‌زاده ا ، آزادبخت ل،محمدي ف، عزيزي ف
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, No.3, Year. 1382, Page:195 -202,
122.

ارتباط كلسيم، منيزيم و پتاسيم دريافتي با فشار خون: مطالعه قند و ليپيد تهران


Authors: اسماعيل‌زاده ا، ميرميران پ، آزادبخت ل، قنبريان آ، عزيزي ف.
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, Vol.20, No.4, Year. 1382, Page:313 -322,
123.

ارتباط نوع اسيدهاي چرب دريافتي، ميزان چربيها و ليپوپروتئينهاي سرم با غلظت كراتي‌نين و ميزان تصفيه گلومرولي كليه: مطالعه قند و ليپيد تهران.


Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، اسماعيل‌زاده ا، قانبيلي م، عزيزي ف.
مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان , Vol.11, No.1, Year. 1382, Page:14-21,
124.

اثرات مصرف رژيم غذايي حاوي پروتئين سويا بر شاخص‌هاي خوني و عملكرد كليه‌ها در بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به نفروپاتي.


Authors: آزادبخت ل، شاكر حسيني ر، اتابك ش، جمشيديان م، محرابي ي، اسماعيل‌زاده ا.
مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, Vol.16, No.4, Year. 1381, Page:223-217,

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

سیاستهای تغذیه ای جهت کاهش پرفشاری خون در زنان


سومین کنگره بین المللی زنان
Location: شیراز,
Date: 1393-
Authors: آزادبخت ل
Type : سخنرانی, Lecturer,
2.

اهمیت دریافتهای غذایی در دختران نوجوان جهت ارتقا سلامت زنان جامعه


دومین کنگره بین المللی زنان
Location: شیراز,
Date: 1392-
Authors: آزادبخت ل
Type : سخنرانی, Lecturer,
3.

تعیین کننده ها و عوامل مرتبط با چاقی شکمی در زنان ایرانی


اولین کنگره بین المللی زنان
Location: شیراز ,
Date: 1391-
Authors: آزادبخت ل
Type : سخنرانی, Lecturer,
4.

ارتباط تبعیت از الگوی غذایی DASH و سرطان


اولین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان
Date: 14 بهمن 1394- 16 بهمن 1394
Authors: آزادبخت ل
Type : سخنرانی, Lecturer,
5.

نوشیدنی های شیرین شده در ارتباط با التهاب سیستماتیک (استروک و بیماری های قلبی-عروقی) در میان زنان ایرانی


پنجمین همایش سراسری استروک
Location: اصفهان,
Date: آذر 1391-
Authors: امینی پ، اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل
6.

شاخص سلامت خوراك (HEI) و عوامل خطر بيماريهاي قلبي -عروقي در ايرانيان


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: حقيقت دوست ف، صرافزادگان ن، ن. محمديفرد ن ، سجادي ف، مقرون م، بشتام م، عليخواسي ح، آزادبخت ل
7.

آيا ارتباط بين نمك دريافتي و فشار خون بالا با BMI و دورکمر مرتبط می باشد؟


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: حقيقت دوست ف، صرافزادگان ن، خسروي ع، نوري ف، بشتام م، محمديفرد ن ، عبداللهي ز، آزادبخت ل.
8.

كم خوابي در بين دانشجويان دختر اصفهاني با كيفيت پايين تر رژيم غذايي و شيوع بالاتر چاقي عمومي و چاقي شكمي همراه است


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: حقيقت دوست ف، کریمی گ، اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل
9.

لينولئيك اسيد كنژوگه و سندرم متابوليك :مرور سيستماتيك


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: تابش م، تابش م، آزادبخت ل
10.

بررسي ارتباط مصرف ميوه ها و سبزي ها باعوامل التهابي و عملكرد اندوتلیال


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: تابش م، تابش م، آزادبخت ل، اسماعيل زاده ا
11.

بررسي ارتباط بين چربي دريافتي غذايي و سطح استروژن سرم و خطر سرطان سینه در زنان


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: خدارحمی م، آزادبخت ل
12.

بررسي اثر مصرف فيتواسترول ها بر روي سطح كلسترول سرم، مطالعه مروری


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: مهربانی س، آزادبخت ل
13.

ارتباط دانسيته انرژي رژيم غذايي با شاخصهاي كيفيت رژيم غذايي دردختران جوان اصفهاني


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: آزادبخت ل، حقيقت دوست ف، اسماعيل زاده ا
14.

بررسي اثر مصرف رژيم با دانسيتهٔ پايين برروي حفظ وزن كاهش يافته و خطر بروز بيماريهاي قلبي و عروقي.


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: آزادبخت ل، کریمی گ، حقيقتدوست ف، اسماعيل زاده ا.
15.

تأثير مصرف سالاد و ماست به عنوان پيش غذا بر تنظيم وزن بدن و عوامل خطر بيماريهاي قلبي-عروقي


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: آزادبخت ل، حقيقتدوست ف، کریمی گ، اسماعيل زاده ا
16.

ارتباط الگوي مصرف صبحانه با شاخصهاي كيفيت رژيم غذايي و اندازه گيريهاي تنسنجي در دختران جوان اصفهاني


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: آزادبخت ل، حقيقتدوست ف، اسماعيل زاده ا، فيضي آ
17.

بررسي ارتباط متغير هاي دموگرافيك با مصرف فست فود در نوجوانان شهر اصفهان1390


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: شريفي راد غ، آزادبخت ل، يارمحمدي پ
18.

ارتباط مصرف برنج بر ماركرهاي التهابي در زنان ايراني


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: صادقيان م، جاني ن، آزادبخت ل، اسماعيل زاده ا
19.

اثر چربي رژيمي بر اشتها، تعادل انرژي، عملكرد دستگاه گوارش و هورمونهاي گوارشي مرتبط با تنشيم اشتها


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: سالاري مقدم ا، حاجي هاشمي پ، آزادبخت ل
20.

ارتباط ميان مصرف حبوبات و سطوح در گردش مولكول هاي چسبنده و بيوماركرهاي التهابي در زنان ايراني


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: احسانی س، صانعی پ، آزادبخت ل، اسماعيل زاده ا
21.

ارزيابي دريافتهاي معمول غذايي و چگونگي انجام آن - يك مرور نظام مند


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: حیدری ز، آزادبخت ل ، فيضي آ
22.

بررسي فراواني سه عنصر سرب، كادميم و ارسنيك در برنج هاي عرضه شده در بازار يزد


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: موركيان علي ابادی ر، ميرلوحي م، آزادبخت ل
23.

بررسي ارتباط مصرف حبوبات غير سويا با عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقی


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: صراف بانك س، آزادبخت ل
24.

بررسي ارتباط مصرف غلات كامل و تصفيه شده با التهاب سيستميك در زنان


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: صراف بانك س، آزادبخت ل، اسماعيل زاده ا
25.

بررسي ارتباط اسيدهاي چرب غير اشباع با چند پيوند دو گانه (pufa) با سرطان پروستات


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: متقی ط، آزادبخت ل
26.

مروري بر شواهد موجود در زمينه ارتباط و تأثير الگو هاي غذايي بر سرطان سينه


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: امامی ف، روحاني م، آزادبخت ل
27.

ارتباط دريافت اسيدهاي چرب چند غيراشباع (pufa) و چاقي و چاقي شكمي در دختران دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: فلاح مدواري ف، محقق نژاد ا، صراف بانك س، سيدقلعه ر، آزادبخت ل
28.

بررسي ارتباط مصرف لبنيات و سندرم متابوليك در زنان


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: شريفي ا، آزادبخت ل، اسماعيل زاده ا
29.

ارتباط دريافت ترشي با نمايه توده بدن و فشار خون در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: آق ف، روحاني م، آزادبخت ل
30.

بررسي ارتباط كربوهيدرات رژيم غذايي و سندرم متابوليك


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: شيراني ف، آزادبخت ل
31.

بررسي شاخص هاي آنتروپومتريك و بيوشيميايي در بيماران بستري دربخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان الزهرا، اصفهان


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: دانش زاد ا، آزاد بخت ل، شيراني ف، نعماني ف، عباسي س، اديبي پ
32.

بررسي ميزان كالري دريافتي از مصرف فست فودها در نوجوانان شهراصفهان 1390


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: يارمحمدي پ، شريفي راد غ، آزاد بخت ل ، لله گاني ه
33.

نقش ريزمغذي ها در عملكرد سيستم ايمني بيماران آلوده به ويروسHIV مروري بر يافته ها


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: جاني ن، يادگارفر ق، حاجي شفيعي م، آزادبخت ل
34.

تأثير نمايه گليسمي و بار گليسمي رژيم غذايي بر انرژي دريافتي دركودكان و نوجوانان :متاآناليز


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: روحاني م، صالحي ابرقوئي ا، آزادبخت ل
35.

تأثير دريافت رژيم غذايي با نمايه گليسمي پايين بر چاقي و فشار خون در دختران نوجوان


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: روحاني م، هاشمي پور م، كليشادي ر، اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل
36.

ارتباط بين الگوهاي غذايي، رژيم هاي كاهش وزن، تركيبات غذايي وسطوح آديپونكتين پلاسما


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: ایزدی و، آزادبخت ل
37.

ارتباط دريافت ميوه و سبزي و سرطان كولوركتال :مروري بر شواهد موجود


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: شيراني ف، آزادبخت ل
38.

اثر تجويز وريدي روغن ماهي در بيماران بستري درICU


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: شريفي ا، صراف بانك س، آزادبخت ل
39.

بررسي شاخص پروفايل چربي خون ورابطه آن باوضعيت چاقي دربيماران مبتلابه ديابت مراجعه كننده به كلينيك تغذيه پلي كلينيك بهداشت ودرمان صنعت نفت فارس


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: ميرابراهيم ف، حاجي حسيني م، آزادبخت ل
40.

رابطه دريافت ميوه و سبزي با سرطان پروستات


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: روحاني م، آزادبخت ل
41.

تأثير مصرف رژيم با نمايه گليسمي پايين بر سطح فراسنج هاي ليپيدي،آپوليپوپروتئين ها و ليپوپروتئين(a)


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: روحاني م، هاشمي پور م، كليشادي ر، اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل
42.

بررسي تاثير دريافت سويا بر سطح لپتين سرم در يك كارآزمايي باليني متقاطع در زنان مبتلا به سندرم متابوليك


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: آزادبخت ل، روحاني م، اسماعيل زاده ا
43.

كلسيم دريافتي روزانه و خطر ابتلا به چاقي) بر اساس نمايه توده چربی بدنFMI) در دختران 10-8 ساله


دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
Location: اصفهان,
Date: آبان 1391-
Authors: صمدي م ، صدرزاده يگانه ه ، آزادبخت ل ، فيضي آ ، جعفريان ك ، ستوده گ.
44.

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با پروفایل چربی خون در افراد بزرگسال مراجعه کننده به کلینیک تغذیه پلی کلینیک بهداشت و درمان صنعت نفت فارس


سومین کنگره پیشگیری ودرمان چاقی در ایران
Location: تهران,
Date: آبان 1390-
Authors: حاجی حسینی م، میر ابراهیم ف، آزادبخت ل
45.

بررسی شاخص پروفایل چربی خون و رابطه آن با وضعیت چاقی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک تغذیه پلی کلینیک بهداشت و درمان صنعت نفت


سومین کنگره پیشگیری ودرمان چاقی در ایران
Location: تهران,
Date: آبان 1390-
Authors: میر ابراهیم ف، حاجی حسینی م، آزادبخت ل
46.

تأثیر آموزش تغذیه بر دریافت های غذایی و شاخص های کنترل قند خون سالمندان دیابتی : یک کارآزماییی بالینی تصادفی


یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده بهداشت و تغذیه,
Date: آبان 1389-
Authors: نجیمی آ، شریفی راد غ، آزادبخت ل و...
47.

ارتباط انواع اسیدهای چرب دریافتی با وزن و دورکمر در دختران جوان اصفهانی


یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده بهداشت و تغذیه,
Date: آبان 1389-
Authors: محقق نژاد ا، گنجعلی ن، آزادبخت ل
48.

پایایی پرسشنامه تکرر مصرف غذایی برای گروههای غذایی در کودکان و نوجوانان اصفهانی


یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده بهداشت و تغذیه,
Date: آبان 1389-
Authors: روحانی م، بحرینیان م ،... و آزادبخت ل
49.

آیا سطح ویتامینC سرم شاخص معتبری برای ارزیابی دریافت میوه ها و سبزی ها در کودکان است؟


یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده بهداشت و تغذیه,
Date: آبان 1389-
Authors: باقرنیا م ، کیانی ز .... و آزادبخت ل
50.

بررسی ارتباط سطح ویتامینC سرم با لیپیدهای خون در نوجوانان اصفهانی


یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده بهداشت و تغذیه,
Date: آبان 1389-
Authors: بحرنیان م، کیانی ز، .... و آزادبخت ل
51.

کفایت رژیم غذایی دریافتی و ارتباط آن با شاخص های متابولیکی در پسران دانشجو


یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده بهداشت و تغذیه,
Date: آبان 1389-
Authors: فروغی م. زارع ا، بیات ا و آزادبخت ل
52.

ارتباط مصرف مغزها با شیوع چاقی، چاقی شکمی، دور کمر و نمایه توده بدن در دختران جوان اصفهانی


یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده بهداشت و تغذیه,
Date: آبان 1389-
Authors: آزادبخت ل . حقیقت دوست ف و سیدقلعه ر
53.

ارتباط تنوع رژیم غذایی مصرفی با چاقی و چاقی شکمی در جوانان


یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده بهداشت و تغذیه,
Date: آبان 1389-
Authors: آزادبخت ل
54.

بررسی اثرات جایگزینی بخشی از کربوهیدرات رژیم با اسیدهای چرب MUFA بر شاخص های کنترل گلیسمی و لیپیدی در بیماران دریافت کننده تغذیه حمایتی روده ای


یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده بهداشت و تغذیه,
Date: آبان 1389-
Authors: آزادبخت ل
55.

ارایه مدل کاربردی مناسب برای آموزش لیست جانشینی مواد غذایی به دانشجویان رشته تغذیه


یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده بهداشت و تغذیه ,
Date: آبان 1389-
Authors: آزادبخت ل، اسماعيل زاده ا.
56.

الگوی صحیح تغذیه در مراکز آموزشی


همایش تخصصی نقش تغذیه در آموزش و تربیت فراگیران مراکز آموزشی مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین
Location: اصفهان,
Date: خرداد 1389-
57.

شيوع سندرم متابوليک در زنان معلم60-40 ساله تهراني


اولين كنگره سراسري سندروم متابوليك
Location: تبريز,
Date: خرداد 1387-
Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل.
58.

ارتباط شاخص هاي التهابي با مقاومت انسوليني در زنان يائسه مبتلا به سندروم متابوليك


اولين كنگره سراسري سندروم متابوليك
Location: تبريز,
Date: خرداد 1387-
Authors: آزادبخت ل، اسماعيل زاده ا.
59.

بررسي اثرات مصرف پروتيين سويا و دانه سوياي فرآوري شده بر شاخص هاي آنتروپومتريك در زنان يائسه مبتلا به سندروم متابوليك


اولين كنگره سراسري سندروم متابوليك
Location: تبريز ,
Date: خرداد 1387 -
Authors: آزادبخت ل، اسماعيل زاده ا.
60.

بررسي اثرات مصرف دانه کامل سويا و سوياي فرآوري شده بر عملکرد آندوتليالي در زنان يائسه


اولين کنگره تازه هاي غدد درون ريز و متابوليسم
Location: اصفهان,
Date: آبان 1386-
Authors: آزادبخت ل. کيمياگر م. محرابي ي. اسماعيل زاده ا
61.

اسماعيل زاده ا. بررسي اثرات مصرف دانه کامل سويا و سوياي فرآوري شده بر اجزاي متشکله سندروم متابوليک در زنان يائسه


اولين کنگره تازه هاي غدد درون ريز و متابوليسم
Location: اصفهان,
Date: آبان 1386-
Authors: آزادبخت ل. کيمياگر م. محرابي ي
62.

ارتباط فنوتيپ دور کمر هيپرتري گليسريدميک با شاخص هاي متابوليک در زنان


اولين کنگره تازه هاي غدد درون ريز و متابوليسم
Location: اصفهان,
Date: آبان 1386-
Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل.
63.

ارتباط مصرف روغنهاي هيدروژنه و غير هيدروژنه گياهي با خطر مقاومت انسوليني و سندرم متابوليک در زنان".


اولين کنگره تازه هاي غدد درون ريز و متابوليسم
Location: اصفهان,
Date: آبان 1386-
Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل.
64.

ارتباط الگوهاي غذايي حاصل از تحليل عاملي با چاقي عمومي و شکمي در زنان


اولين کنگره تازه هاي غدد درون ريز و متابوليسم
Location: اصفهان,
Date: آبان 1386 -
Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل.
65.

لگوهاي غذايي غالب حاصل از تحليل عاملي و ارتباط آن با مقاومت انسوليني و سندرم متابوليک در زنان


چهارمين کنگره اپيدميولوژي ايران
Location: اروميه,
Date: ارديبهشت 1386-
Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل.
66.

ارتباط مصرف ميوه ها و سبزيها با سطح CRP پلاسما و شيوع سندرم متابوليک در زنان


چهارمين کنگره اپيدميولوژي ايران
Location: اروميه,
Date: ارديبهشت 1386-
Authors: اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل.
67.

ارتباط چاقي شکمي با عوامل مربوط به شيوه زندگي و تغذيه در زنان40 تا60 ساله تهراني


چهارمين کنگره اپيدميولوژي ايران
Date: ارديبهشت 86 -
Authors: آزادبخت ل، اسماعيل زاده ا.
68.

ارتباط مصرف لبنيات با شيوع سندروم متابوليك در جامعه شهري تهران


ششمين كنگره پژوهشي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
Date: ارديبهشت ماه 1384-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ،اسماعيل زاده ا ، عزيزي ف
69.

بررسي ارتباط تنوع غذايي با عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در بزرگسالان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران


هفتمين كنگره بين المللي بيماري هاي غدد درون ريز
Date: مهر ماه 1383-
Authors: ميرميران پ، آزادبخت ل، عزيزي ف
70.

بررسي تاثير افزايش تعداد وعده هاي غذايي بر روي ميزان رعايت توصيه هاي هرم راهنماي غذايي و ريز مغذي هاي دريافتي در نوجوانان


هفتمين كنگره بين المللي بيماري هاي غدد درون ريز
Date: مهر ماه 1383-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، محمدي ف، عزيزي ف
71.

بررسي ارتباط تنوع غذايي با سندروم متابوليك در بزرگسالان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران


هفتمين كنگره بين المللي بيماري هاي غدد درون ريز
Date: مهر ماه 1383-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، عزيزي ف
72.

مداخلات تغذيه اي در مطالعه قند و ليپيد تهران


هشتمين كنگره تغذيه ايران
Date: شهريور 1383-
Authors: ميرميران پ، اسماعيل زاده ا. آزادبخت ل
Type : Presentaion, Lecturer,
73.

. ارزيابي كيفيت رژيم غذايي نوجوانان تهراني : كاربرد شاخص تغذيه سالم در مطالعه قند و ليپيد تهران


هشتمين كنگره تغذيه ايران
Date: شهريور 1383-
Authors: ميرميران پ، آزادبخت ل، محرابي ي، عزيزي ف
74.

بررسي رابطه عوامل خطري بيماري هاي قلبي عروقي و كفايت تغذيه اي بيماران بستري در بيمارستان طالقاني در سال 1382 بررسي رابطه عوامل خطري بيماري هاي قلبي عروقي و كفايت تغذيه اي بيماران بستري در بيمارستان طالقاني در سال 1382


هشتمين كنگره تغذيه ايران
Date: شهريور 1383-
Authors: عليزاده ف، ميابي م، آزادبخت ل، ميرميران پ
75.

آگاهي ، نگرش و عملكرد دانش آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان منطقه 13 تهران در زمينه نقش تغذيه سالم در پيشگيري از بيماري هاي غير واگير : يافته هايي از مرحله دوم مطالعه قند و ليپيد تهران


هشتمين كنگره تغذيه ايران
Date: شهريور 1383-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، مومنان اع، عزيزي ف
76.

آيا كفايت رژيم غذايي مردان تهراني نيازمند اصلاح و تغيير است! : كاربرد شاخص تغذيه سالم در مطالعه قند و ليپيد تهران


هشتمين كنگره تغذيه ايران
Date: شهريور 1383-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، عزيزي ف
77.

تنوع مواد غذايي مصرفي در دختران نوجوان تهراني: : مطالعه قند وليپيد تهران


همايش سراسري ارتقائ سلامت زنان
Location: مشهد,
Date: خرداد 1383-
Authors: ميرميران پ، آزادبخت ل، الهه عيني، عزيزي ف
78.

بررسي ارتباط بين دريافت ريز مغذي ها با بروز سندرم پيش قاعدگي در زنان 19-24 ساله شهر تهران


همايش سراسري ارتقائ سلامت زنان
Location: مشهد,
Date: خرداد 1383-
Authors: خوش فطرت م،ثمره س، آزادبخت ل، اسماعيل زاده ا
79.

آگاهي ، نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر در زمينه تغذيه سالم: مطالعه قند وليپيد تهران


همايش سراسري ارتقائ سلامت زنان
Location: مشهد ,
Date: خرداد 1383-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، عزيزي ف
80.

عوامل تغذيه اي تعيين كننده چاقي و چاقي شكمي در جامعه شهري تهران: مطالعه قند وليپيد تهران


پانزدهمين كنگره ساليانه جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1383-
Authors: آزادبخت ل ، ميرميران پ، عزيزي ف
81.

بررسي ارتباط مصرف گروههاي غذايي با اختللالات سطح چربي هاي خون در جامعه شهري تهران : مطالعه قند وليپيد تهران


پانزدهمين كنگره ساليانه جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1383-
Authors: ميرميران پ، آزادبخت ل ، عزيزي ف.
82.

ارتباط كم گزارش دهي و بيش گزارش دهي انرژي دريافتي با نمايه توده بدني و عوامل مرتبط با شيوه زندگي


دومين كنگره پيشگيري از بيماري هاي غير واگير
Location: تهران,
Date: اسفند 1382-
Authors: ميرميران پ، اسماعيل زاده ا، آزادبخت ل، كلهر ي، عزيزي ف
83.

بررسي عوامل مرتبط با چاقي در بزرگسالان تهراني : مطالعه قند وليپيد تهران


دومين كنگره پيشگيري از بيماري هاي غير واگير
Location: تهران,
Date: اسفند 1382-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، محمدي ف، عزيزي ف
84.

بررسي روند شيوع چاقي در بزرگسالان تهراني طي سالهاي 1378-81 : مطالعه قند وليپيد تهران


دومين كنگره پيشگيري از بيماري هاي غير واگير
Location: تهران,
Date: اسفند 1382-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، محرابي ي، عزيزي ف
85.

پيشبيني كننده هاي عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي دربزرگسالان ساكن منطقه 13 تهران: مطالعه قند و ليپيد تهران


چهاردهمين كنگره پزشكان داخلي
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1382-
Authors: ميرميران پ, آزادبخت ل,محمدي ف , ميرميران پ, عزيزي ف
86.

ارتباط درشت مغذي ها و آنتي اكسيدانهاي غذايي با غلظت كراتي نين سرم و ميزان تصفيه گلومرولي در بزرگسالان منطقه13 تهران: مطالعه قند و ليپيد تهران


چهاردهمين كنگره پزشكان داخلي
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1382-
Authors: آزادبخت ل, ميرميران پ, عزيزي ف
87.

بررسي شيوع استئوپروز در زنان60-40 ساله شهر تهران


چهاردهمين كنگره پزشكان داخلي
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1382-
Authors: جمشيديان م,كلانتري ن,آزادبخت ل و همكاران
88.

پيشبيني كننده هاي عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در نوجوانان ساكن منطقه 13 تهران


چهاردهمين كنگره پزشكان داخلي
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1382-
Authors: ميرميران پ, آزادبخت ل, عزيزي ف
89.

تعيين شاخص تغذيه سالم و ارتباط آن با عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در ساكنان منطقه 13 تهران: مطالعه قند وليپيد تهران.


اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير
Location: تهران,
Date: آبان 1381-
Authors: ميرميران پ، محمدي ف، آزادبخت ل، حسيني ف، عزيزي ف
90.

ارتباط دريافت ويتامين‌هاي B6 و B12 با عوامل خطر بيماريهاي قلبي، عروقي در بزرگسالان ساكن منطقه 13 تهران: مطالعه قند و ليپيد تهران


اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير
Location: تهران,
Date: آبان 1381-
Authors: آزادبخت ل، محمدي ف، ميرميران پ، عزيزي ف
91.

ارتباط دريافت آنتي‌اكسيدانها با عوامل خطر بيماريهاي قلبي ـ عروقي در بزرگسالان ساكن منطقه 13 تهران: مطالعه قند و ليپيد تهران


اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير
Location: تهران,
Date: آبان 1381-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، عزيزي ف
92.

بررسي ارتباط ميزان ويتامين c دريافتي از غذا با فشار خون: مطالعه قند و ليپيد تهران


اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير
Location: تهران,
Date: آبان 1381-
Authors: ميرميران پ، آزادبخت ل، محمدي ف، قنبريان آ، عزيزي ف
93.

ارزيابي كلسيم، منيزيم و پتاسيم دريافتي افراد مبتلا به پرفشاري خون: مطالعه قند و ليپيد تهران


هفتمين كنگره تغذيه ايران
Location: رشت,
Date: شهريور 1381-
Authors: ميرميران پ، محمدي ف، آزادبخت ل، قنبريان آ، عزيزي ف
94.

ويتامين c دريافتي و رابطه آن با مصرف گروههاي غذايي به ويژه ميوه‌ها و سبزيها در نوجوانان و بزرگسالان منطقه 13 تهران


هفتمين كنگره تغذيه ايران
Location: رشت,
Date: شهريور 1381-
Authors: محمدي ف، ميرميران پ، آزادبخت ل، حسيني ف، عزيزي ف
95.

ارتباط نوع اسيدهاي چرب دريافتي ميزان چربيها و ليپوپروتئين‌هاي سرم با غلظت كراتي‌نين سرم در بزرگسالان ساكن منطقه 13 تهران


هفتمين كنگره تغذيه ايران
Location: رشت,
Date: شهريور 1381-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، شيخ‌الاسلام م، قانبيلي م، عزيزي ف
96.

تعيين تنوع مواد غذائي مصرفي در نوجوانان 18-10 ساله منطقه 13 تهران: مطالعه قند و ليپيد تهران


هفتمين كنگره تغذيه ايران
Location: رشت,
Date: شهريور 1381-
Authors: آزادبخت ل، ميرميران پ، محمدي ف، حسيني ف، عزيزي ف
97.

ررسي ارتباط نمايه توده بدن و توزيع چربي در بدن با فشار خون در زنان تهراني


كنگره سراسري زن و سلامت
Location: اروميه,
Date: خرداد 1381-
Authors: اسماعيل‌زاده ا و آزادبخت ل
98.

بررسي تاثير آموزش تغذيه بر سطح فراسنج‌هاي ليپيدي بيماران ديابتي نوع 2


سيزدهمين كنگره سالانه جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1381-
Authors: اسماعيل‌زاده ا، طاهباز ف، گائيني ا، علوي مجد ح، آزادبخت ل
99.

اثرات مصرف پروتئين سويا و حيواني بر شاخص‌هاي متابوليسم پروتئين در بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به نفروپاتي


سيزدهمين كنگره سالانه جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1381-
Authors: آزادبخت ل، اتابك ش، شاكر حسيني ر، محرابي ي، جمشيديان م، اسماعيل‌زاده ا
100.

اثرات مصرف پروتئين سويا بر فشار خون بيماران ديابتي نوع II مبتلا به نفروپاتي


نخستين همايش غذا و تغذيه در استان بوشهر
Location: بوشهر,
Date: آبان 1380-
Authors: آزادبخت ل، شاكر حسيني ر، اتابك ش، جمشيديان م، محرابي ي، اسماعيل‌زاده ا.
101.

بررسي ارتباط ميزان روي سرم با شاخص‌هاي تمركز، توجه و فعاليت در كودكان دبستاني و پيش دبستاني مبتلا به اختلال بيش فعالي, نبود توجه و تمركز


همايش سراسري نقش تغذيه در پيشبرد سلامتي و كاربرد باليني آن
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1380-
Authors: آزادبخت ل، اسماعيل‌زاده ا و محمدي م
102.

بررسي نقش كربوهيدرات‌ها بر بهبود عملكرد شناختي در دوران سالمندي


همايش سراسري نقش تغذيه در پيشبرد سلامتي و كاربرد باليني آن
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1380-
Authors: آزادبخت ل و كيمياگر م
103.

بررسي اثر مصرف مكمل روي بر شاخص‌هاي تمركز، توجه و فعاليت در كودكان دبستاني و پيش دبستاني مبتلا به اختلال بيش‌فعالي، نبود توجه و تمركز


اولين سمينار اثر روي در سلامت انسان
Location: تهران,
Date: ارديبهشت 1380 -
Authors: آزادبخت ل، اسماعيل‌زاده ا، محمدي م
104.

ارتباط مدت تغذيه از شيرمادر و آسم پس از دوران از شيرگيري در كودكان مراجعه‌كننده به مركز طبي كودكان در سال 79-1378


ششمين كنگره سراسری تغذيه ايران
Location: اهواز,
Date: بهمن 1379-
Authors: آزادبخت ل و محمدي م
105.

بررسي ارتباط مصرف كربوهيدرات‌هاي ساده، رنگ‌ها و طعم‌هاي مصنوعي و شاخص‌هاي مرتبط با آهن سرم با اختلال بيش فعالي/ كمبود توجه و تمركز در كودكان دبستاني و پيش دبستاني


ششمين كنگره تغذيه ايران
Location: اهواز,
Date: بهمن 1379-
Authors: آزادبخت ل، رحماني خ، محمدي م
106.

بررسي ارتباط مقدار مصرف فيبر و اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع با بروز بيماري Multiple Sclerosis


ششمين كنگره تغذيه ايران
Location: اهواز,
Date: بهمن 1379-
Authors: آزادبخت ل، كيمياگر م، فهيميان آ
107.

بررسي ارتباط مدت شيردهي طبق دستورات اسلامي با كاهش بروز بيماريهاي عفوني كودكان


نخستين همايش تحقيقات علوم پزشكي در اسلام
Location: کرمان,
Date: آبان 1379-
Authors: آزادبخت ل و فهيميان آ
108.

بررسي ارتباط مدت تغذيه از شيرمادر با تعداد موارد و طول دوره ابتلا به عفونت‌هاي تنفسي و گاستروانتريت پس از دوران از شيرگيري در كودكان مراجعه‌كننده به مركز طبي كودكان تهران در سال 79-1378


دوازدهمين همايش بين‌المللي بيماري‌هاي كودكان
Location: تهران,
Date: مهرماه 1379-
Authors: آزادبخت ل و محمدي م
109.

مراقبت تغذيه‌اي براي سالمند


اولين كنگره سراسري سالمندي "نگاهي تازه به سالمندان
Location: تهران,
Date: آذرماه 1378-
Authors: رحماني خ و آزادبخت ل
110.

نقش مكمل‌ها در پيشگيري و درمان استئوپروز


اولين كنگره سراسري سالمندي "نگاهي تازه به سالمندان
Location: تهران,
Date: آذرماه 1378-
Authors: آزادبخت ل و جمشيديان م
111.

پوكي استخوان و سالمندان


اولين كنگره سراسري سالمندي "نگاهي تازه به سالمندان
Location: تهران,
Date: آذرماه 1378 -
Authors: جمشيديان م و آزادبخت ل
112.

مراقبت‌هاي تغذيه‌اي در دوران سالمندي


نخستين كنفرانس بين‌المللي سالمندي در ايران
Location: تهران,
Date: مهرماه 1378-
Authors: رحماني خ و آزادبخت ل
113.

سالمند استئوپروز و تغذيه


پنجمين كنگره تغذيه ايران
Location: تهران,
Date: شهريور 1378-
Authors: جمشيديان م و آزادبخت ل
114.

بررسي ضرورت و اهميت وجود اسيد دوكوزا هگزا انوئيك (DHA) در رژيم غذايي نوزادان


كنگره مسائل رايج طبي و جراحي كودكان
Location: اصفهان,
Date: ارديبهشت 1378-
Authors: آزادبخت ل و رحماني خ
115.

نقش شير مادر در افزايش ضريب هوشي، رشد و تكامل سلولهاي عصبي و فعاليت ذهني


همايش بزرگداشت هفته جهاني تغذيه با شيرمادر
Location: تهران,
Date: مرداد 1376-
Authors: آزادبخت ل
116.

ارتباط تبعیت از الگوی غذایی DASH و سرطان


اولین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان
Location: تهران- مجتمع بیمارستانی امام خمینی,
Date: 14 بهمن 1394-16 بهمن 1394Type : سخنرانی, Lecturer,

English

1.

Dietary intakes of Iranian youths need be improved: results from epidemiologic studies in Iran


Conference on Community Nutrition
Location: Shiraz,
Date: 1391-
Authors: Azadbakht L
2.

Beneficiary effects of dietary approaches to stop hypertension (dash) on the metabolic side effects of corticosteroids medications use


12’th Iranian congress of Nutrition
Location: Isfahan University of Medical Sciences,
Date: 1391-
Authors: Navabakhsh S, Ehsani S, Esmaillzadeh A, Azadbakht L
3.

Epidemiologic evidence on serum adiponectin level and lipid profile


12’th Iranian congress of Nutrition
Location: Isfahan University of Medical Sciences,
Date: 1391-
Authors: Izadi V, Azadbakht L, Farabad E
4.

Prostate, breast, gastro-intestinal tract, endometrial cancer and serum adiponectin level: the review of recent evidence


12’th Iranian congress of Nutrition
Location: Isfahan University of Medical Sciences,
Date: 1391-
Authors: Izadi V, Farabad E, Azadbakht L.
5.

The evaluation of the effect of fenugreek seeds consuming with yogurt or boiled water in type 2 diabetic patients


12’th Iranian congress of Nutrition
Location: Isfahan University of Medical Sciences,
Date: 1391-
Authors: Yarmohammadi P, Sharifirad, Azadbakht L, Morowati sharifabad M, Shabanian G
6.

The evaluation of the effect of fenugreek seeds consuming with yogurt or boiled water in type 2 diabetic patients


12’th Iranian congress of Nutrition
Location: Isfahan University of Medical Sciences,
Date: 1391-
Authors: Kassaian N,Azadbakht L ,Forghani B, Amini M, Arbabnia M
7.

Evaluation of dietary pattern among healty Isfahanian youths by a priori method: Application of dietary diversity score among healthy population


11’th Iranian congress of Nutrition
Location: Shiraz University of Medical Sciences. Faculty of Hygine and Nut,
Date: 1389-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
8.

Dietary diversity score, obesity. 11’th Iranian congress of Nutrition


11’th Iranian congress of Nutrition
Location: Shiraz University of Medical Sciences. Faculty of Hygine and Nut,
Date: 1389-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
9.

Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) eating plan on novel cardiometabolic risks and hepatic functional tests among type 2 diabetic patients


11’th Iranian congress of Nutrition
Location: Shiraz University of Medical Sciences. Faculty of Hygine and Nut,
Date: 1389-
Authors: Azadbakht L, Rashidi pour N, karimi M, et al
10.

Sarkan P. Determinants of central adiposity among Iranians: Results from epidemiologic studies in Iran


11’th Iranian congress of Nutrition
Location: Shiraz University of Medical Sciences. Faculty of Hygine and Nut,
Date: 1389-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
11.

. Dietary patterns and attention deficit hyperactivity disorder in Iranian children


11’th Iranian congress of Nutrition
Location: Shiraz University of Medical Sciences. Faculty of Hygine and Nut,
Date: 1389-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
12.

Red meat intake is associated with metabolic syndrome and plasma C- reactive protein concentrations in women


11’th Iranian congress of Nutrition
Location: Shiraz University of Medical Sciences. Faculty of Hygine and Nut,
Date: 1389-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
13.

Dietary determinants of central adiposity among Iranian women


The First Iranian International Conference of »Woman,s Health«.
Location: Iran, Shiraz ,
Date: June 2012-
Authors: Azadbakht L
14.

Intake of legumes in relation to adhesion molecules and inflammatory biomarkers among women


IX Asian Congress of Nutrition
Location: Singapor,
Date: Jul 2011-
Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
15.

Food group consumption and dietary habits among Iranian female youths


IX Asian Congress of Nutrition
Location: Singapor,
Date: Jul 2011-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
16.

Dietary energy density and the metabolic syndrome among Iranian women


IX Asian Congress of Nutrition
Location: Singapor,
Date: Jul 2011-
Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
17.

Dietary energy density is favorably associated with the dietary diversity score among Iranian female youths


IX Asian Congress of Nutrition
Location: Singapor,
Date: Jul 2011-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
18.

Dairy consumption obesity and central adiposity among Iranian female


IX Asian Congress of Nutrition
Location: Singapor,
Date: Jul 2011-
Authors: Azadbakht L, Sarrafbank S, Ganjeali N, Seyed Ghaleh R
19.

Breakfast eating pattern is associated with diet quality indice among female youths in Iran


IX Asian Congress of Nutrition
Location: Singapor,
Date: Jul 2011-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
20.

Effect of soy milk consumption on blood pressure among overweight and obese young adults


ІХ Asian Congress of Nutrition
Location: Singapor,
Date: Jul 2011-
Authors: Azadbakht L, Nurbakhsh S
21.

Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) eating plan on glycemic control, Lipid profiles and blood pressure status among tye 2 diabetic patients: A randomized cCross- over clinical trial


5th Asian Congress of Dietetics
Location: Thailand,
Date: Nov 2010-
Authors: Azadbakht L, Rashidi pour fard N, Karimi M, Baghaei M, Surkan PJ, Rahimi M, Esmaillzadeh A ,willett WC
22.

Dietary diversity score is favorably associated with obesity and central adiposity among Iranian female youths


5th Asian Congress of Dietetics
Location: Thailand,
Date: Nov 2010-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
23.

Variety of different food group consumption is an Indicator of the specific nutrient adequacy among Iranian female youths


5th Asian Congress of Dietetics
Location: Thailand,
Date: Nov 2010-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
24.

Consumption of energy dense diets in relation to cardiometabolic abnormalities among Iranian women


5th Asian Congress of Dietetics
Location: Thailand,
Date: Nov 2010-
Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
25.

Different kinds of vegetable oils in relation to individual cardiovascular risk factors among Iranian women


5th Asian Congress of Dietetics
Location: Thailand,
Date: Nov 2010-
Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
26.

A cross-over trial on soy intake and serum leptin levels in women with metabolic syndrome


Location: Thailand,
Date: Nov 2010-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
27.

Different foods groups intake and central adiposity among Iranian female youths


5th Asian Congress of Dietetics
Location: Thailand,
Date: Nov 2010-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
28.

Soy consumption and cardio-renal indices in diabetes


Location: Austrlia,
Date: Dec 2008-Type : سخنرانی, Lecturer,
29.

Soy consumption, inflammation and the metabolic syndrome among post menopausal women


Location: Austrlia,
Date: Dec 2008-Type : سخنرانی, Lecturer,
30.

Red meat intake, inflammation and metabolic syndrome


Location: Malasia,
Date: Oct 2008-
Authors: Azadbakht L, Esmaillzadeh A
31.

Major dietary pattern and diabetes


Location: Malasia ,
Date: Oct 2008-
Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
32.

The effect of soy consumption on the cardiorenal indices in type 2 diabetes with nephropathy


5th International congress on soy and health
Location: Belgium,
Date: June 2008-
Authors: Esmaillzadeh A, Azadbakht L
33.

The effect of soy consumption on the features of the metabolic syndrome


5th International congress on soy and health
Location: Belgium,
Date: June 2008-
Authors: Azadbakht L
Type : سخنرانی, Lecturer,
34.

Major dietary patterns, insulin resistance and prevalence of the metabolic syndrome among women


10th European Nutrition Congress
Location: Paris,
Date: July 2007-
Authors: Esmaillzadeh A, Kimiagar M, Mehrabi Y, Azadbakht L
35.

Fruit and vegetable intakes, C-reactive protein and the metabolic syndrome


10th European Nutrition Congress
Location: Paris,
Date: July 2007-
Authors: Esmaillzadeh A, Kimiagar M, Mehrabi Y, Azadbakht L
36.

Soy inclusion in the diet improves features of the metabolic syndrome: a cross-over study in postmenopausal women


10th European Nutrition Congress
Location: Paris,
Date: July 2007-
Authors: Azadbakht L, Kimiagar M, Mehrabi Y, Esmaillzadeh A
37.

Soy consumption and endothelial function: a cross-over study in postmenopausal women with metabolic syndrome


10th European Nutrition Congress
Location: Paris,
Date: July 2007-
Authors: Azadbakht L, Kimiagar M, Mehrabi Y, Esmaillzadeh A.
38.

COMPARISON OF THE EFFECT OF LONGTERM MODERATE AND LOW FAT DIETS ON METABOLIC RISK FACTORS


13th Asia-OceaniaCongress of Endocrinology (AOCE)
Location: Iran, Tehran,
Date: May 2006-
Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi F
39.

IS THE PARTICLE SIZE OF LOW AND HIGH DENSITY LIPOPROTEINS AFFECTED IN DYSLIPIDEMIC DOLESCENTS BY THE NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM (NCEP) STEP II DIET


13th Asia-OceaniaCongress of Endocrinology (AOCE)
Location: Iran, Tehran,
Date: May 2006-
Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Hedayati M, Esmaillzadeh A, Shiva N, Azizi F
40.

Dietary behaviour of Tehranian adolescents does not accord to their nutritional knowledge


18th International Congress of Nutrition
Location: Durban, South Africa,
Date: September 2005-
41.

Diet quality status of most Tehranian adults needs improvement.


18th International Congress of Nutrition
Location: Durban, South Africa,
Date: September 2005-
42.

Diet quality status of more than 70 percent of Tehranian adolescents needs improvement.


18th International Congress of Nutrition
Location: Durban, South Africa,
Date: September 2005-
43.

Variety scores of food groups contribute to the specific nutrient adequacy in Tehranian adults.


18th International Congress of Nutrition
Location: Durban, South Africa,
Date: September 2005-
44.

Beneficial effects of a Dietary Approach to Stop Hypertension eating plan on the features of the metabolic syndrome.


18th International Congress of Nutrition
Location: Durban, South Africa,
Date: September 2005-
45.

Dairy consumption and the prevalence of the metabolic syndrome in Tehranian adults


18th International Congress of Nutrition
Location: Durban, South Africa,
Date: September 2005-
46.

Dietary diversity score is favourably associated with the metabolic syndrome in Tehranian adults.


18th International Congress of Nutrition
Location: Durban, South Africa,
Date: September 2005-
47.

The effect of soy protein on cardiovascular risk factor in type 2 diabetes with nephropathy


18th International Diabetes Federation Congress
Location: France, Paris ,
Date: Aug 2003-
Authors: Shakerhosseini R, Azadbakht L, Jamshidian M, Mehrabi Y, Esmaillzadeh A
48.

Predictors of cardiovascular risk factors in Tehranian adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study


6th IEA Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting
Location: Iran,
Date: Dec 2003-
Authors: Mirmiran P, Azadbakht L, Azizi F
49.

Trends in obesity prevalence among adults in Tehran: Tehran Lipid and Glucose Study


6th IEA Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting
Location: Iran,
Date: Dec 2003-
Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Azizi F
50.

Obesity prevalence and associates: Tehran Lipid and Glucose Study


12th Congress of the ASEAN Federations of Endocrine Societies
Location: Singapor ,
Date: Nov 2003-
Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Azizi F
51.

Predictors of cardiovascular risk Factors in adults:Tehran Lipid and Glucose Study


9th European Congress on Nutrition
Location: Italy,
Date: Oct 2003-
Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Azizi F
52.

and potassium in relation to blood pressure: Tehran Lipid and Glucose Study


IX Asian Congress of Nutrition
Location: India,
Date: Feb 2003-
Authors: Esmaill-Zadeh A, Mirmiran P, Azadbakht L, Ghanbarian A, Azizi F
53.

Comparison of dietary intake and lipid profiles of smokers with that of non-smoker counterparts: Tehran Lipid and Glucose Study


IX Asian Congress of Nutrition
Location: India,
Date: Feb 2003-
Authors: Azizi F, Mirmiran P, Emami H, Azadbakht L
54.

Macronutrient and antioxidant consumption in relation to serum creatinine of adults: Tehran Lipid and Glucose Study


IX Asian Congress of Nutrition
Location: India,
Date: Feb 2003-
Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Ainy E, Azizi F
55.

Under-reporting of energy intake in relation to lipid profiles: Tehran Lipid and Glucose Study. , ,


The Fifth International Conference on Dietary Assessment Methods
Location: Thailand,
Date: January 26-2003-
Authors: Mirmiran P, Esmaill-Zadeh A, Azadbakht L, Azizi F
56.

Changes in diet composition caused by under-reporting: Tehran Lipid and Glucose S


The Fifth International Conference on Dietary Assessment Methods
Location: Thailand,
Date: January 26-29, 2003-
Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaill-Zadeh A, Azizi F
57.

Correlation of under- and over-reporting of energy intake to BMI and lifestyle related factors: Tehran Lipid and Glucose Study


The Fifth International Conference on Dietary Assessment Methods
Location: Thailand,
Date: January 26-29, 2003-
Authors: Esmaill-Zadeh A, Mirmiran P, Azadbakht L, Azizi F
58.

The dietary diversity score in inhibitants of Tehran: Tehran Lipid and Glucose Study


The Fifth International Conference on Dietary Assessment Methods
Location: Thailand,
Date: January 26-29, 2003-
Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Mohammadi F, Azizi F
59.

Healthy eating index in inhibitants of Tehran: Tehran Lipid and Glucose Study


The Fifth International Conference on Dietary Assessment Methods
Location: Thailand,
Date: January 26-29, 2003-
Authors: Mirmiran P, Azadbakht L, Azizi F
60.

Cholesterol-reducing effect of concentrated pomegranate juice in type II diabetic patients with hyperlipidemia


The 12th Asia-Oceania Congress of Endocrinology
Location: Taiwan,
Date: Sep 2002-
Authors: Esmaill-Zadeh A, Tahbaz F, Gaeini I, Alavi-Majd H, Azadbakht L
61.

Effect of soy protein consumption on renal function and proteinuria in type II diabetic patients with nephropathy


The 12th Asia-Oceania Congress of Endocrinology
Location: Taiwan,
Date: Sep 2002-
Authors: Azadbakht L, Shakerhosseini R, Atabak Sh, Jamshidian M, Mehrabi Y, Esmaillzadeh A
62.

Effect of soy protein consumption on the risk factor of heart disease


The Congress of Cardiology and Heart Disease
Location: Egypt,
Date: Sep 2002-
Authors: Azadbakht L, , Shakerhosseini R, Atabak Sh, Jamshidian M, Mehrabi Y, Esmaillzadeh A
63.

Essential fatty acids consumption in relation to serum lipids, lipoproteins and creatinine: Tehran Lipid and Glucose Study


The Fifth International Congress on Essential Fatty acids and Eicosanoid
Location: Taiwan,
Date: Aug 2002-
Authors: Azadbakht L, Mirmiran P, Sheikholeslam M, Ghanbili J, Azizi F
64.

Dietary intake of vitamins with antioxidant activity in a group of patients with type 2 diabetes


3rd Congress of Dietetics
Location: Malaysia,
Date: Aug 2002-
Authors: Esmaill-zadeh A,Tahbaz F,Gaiini I,Azadbakht L
65.

Nutrition education modifies cardiovascular disease risk factors in hyperlipidemic subject


Location: Canada,
Date: May 2002-
Authors: Esmaill-zadeh A,Tahbaz F,Gaiini I,Azadbakht L.
66.

Correlation of fatty acid type intake with incidence of multiple sclerosis.,,.


Location: Canada,
Date: May 2002-
Authors: Azadbakht L,Kimiagar M,Esmaill-zadeh A,Mohammadi M
67.

Correlation between consumption of simple sugar , artificial colors and flavors, serum iron indices with attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) in preschool and school age children


17th International Congress on Nutrition
Location: Austria,
Date: Aug 2001-
Authors: Azadbakht L, Rahmani Kh, Mohammadi M
1.

Nutrition and food science research


2013- عضو شورای نویسندگان,
2.

Journal of nutritional science and dietetics


2014- عضو شورای نویسندگان,
3.

Gratis journal of food and nutrition


2014- عضو شورای نویسندگان,
4.

Journal of blood disorders


2013- عضو شورای نویسندگان,
5.

Health System Research


2011- 2012, عضو شورای نویسندگان,
6.

Journal of Education and Health Promotion


2011- عضو شورای نویسندگان,
7.

JRMS (Journal of Research in Medical Sciences


2007- 2014, Editor,
8.

ARYA Atherosclerosis


2011- عضو شورای نویسندگان,
9.

IJPM ) International Journal of Preventive Medicine


2011- عضو شورای نویسندگان,
10.

World J Diabetes


2011- عضو شورای نویسندگان,
11.

Recent Patents on Food Nutrition and Agriculture


2010- عضو شورای نویسندگان,
12.

تحقیقات نظام سلامت


عضو شورای نویسندگان,
13.

BMC Public Health


2009- 2014, Editor,
14.

World Journal of translational medicine


2014- عضو شورای نویسندگان,
15.

The open access journal of science and technology


2014- عضو شورای نویسندگان,
16.

Journal of aging and gerontology


2014- عضو شورای نویسندگان,
17.

Public Health Nutrition


2014- Editor,
18.

J School Health


2013- عضو شورای نویسندگان,
19.

Women Health Buletin


2013- عضو شورای نویسندگان,
1.

عضو انجمن تغذیه بریتانیا


Activity Type:عضو
2.

عضو انجمن ترويج تغذيه با شير مادر


Activity Type:عضو
3.

عضو انجمن نخبگان كشور


Activity Type:عضو
4.

عضو انجمن تغذيه ايران (اتا)


Activity Type:عضو
5.

عضو انجمن بين المللي تحقيقات تغذيه


Activity Type:عضو
6.

عضو انجمن تغذيه باليني امريكا


Activity Type:عضو
7.

عضو انجمن علوم تغذيه امريكا


Activity Type:عضو
8.

عضو شورای آموزشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی


Activity Type:عضو
9.

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت


Activity Type:عضو
10.

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق


Activity Type:عضو
11.

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات امنیت غذایی


Activity Type:عضو
12.

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تغذیه و علوم غذایی


Activity Type:عضو
13.

عضو شورای پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی


Activity Type:عضو
14.

عضو شورای جامعه نگر دانشکده بهداشت


Activity Type:عضو
15.

عضو کمیته تأمین منابع علمی دانشکده بهداشت


Activity Type:عضو
16.

عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


Activity Type:عضو
17.

عضو شورای پژوهشهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


Activity Type:عضو
Top