Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Mostafa Hosseini

Contact Information
Tel: 00982188989127
Fax: 00982188989125
Academic Rank
Professor
School
Public Health
Epidemiology and Biostatistics
About
CV last edited on: 2021/02/11

1.

Postdoctoral fellowship


research in Medical statistics, Thesis Title:Worked on seven papers which all published,(numbered 7 to 13 in publication section below!). Being involved in various aspect of teaching (statistical practicals, and computing advisory).
2.

Ph.D


Medical Statistics, London School Of Hygiene & Tropical Medicine, London, England, 1997
Thesis Title:Construction of height and weight growth chart for Iran; with an investigation of appropriate statistical methods'
Supervisor:Professor Robert G. Carpenter

مشاور

1.

کلونینگ، بیان و تخلیص محصول ژن های tig T,flid, kata از هلیکوباکترپیلوری و بررسی آن ها از نظر واکنش با سرم و ممدفوع افراد مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از تولید آنتی بادی پلی کلونال و تکنیک الایزا


محمد خلیفه قلی,
Ph.D, باکتری شناسی, 1392
2.

تاثیر کاهش وزن بر واسپین و آدپو نکتین (فاکتور های مترشحه از بافت چربی) در افراد دچار چاقی مفرد قبل و بعد از جراحی باریاتریک


عاطفه گلپایی ,
M.Sc, علوم تغذیه, 1390
3.

تعیین شاخص های عملکرد و میزان رضایت بیماران در بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در شش ماهه اول 1383


نیره جوزوکلی ,
MSc & MSPH & MPH, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, 1383
4.

طراحی الگوی مدیریت فراگیر برای بخش بهداشت شهرستان کاشان بر اساس ادراک و انتظار دریافت کنندگان خدمت از کیفیت خدمات ، و ارائه دهندگان خدمت ار مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر


علی کبریایی,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, 1382
5.

بررسی ارتباط رژیم غذایی گیاهخواری با سطح متابولیسم پایه و برخی از فاکتور های استرس اکسیداتیو


هدی ندیمی,
M.Sc, علوم تغذیه, 1389
6.

بررسی اثر مکمل کوئرستین بر سطح خونی آسیمتریک دی متیل آرژنین در افراد در فاز مزمن سکته مغزی


فرناز اسمعیل زاده ,
M.Sc, علوم تغذیه, 1391
7.

بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، دموگرافیکی در بیماران همو دیالیزی تحت پوشش بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران


داوود پناهی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی,
8.

بررسی تاثیر گیاه زنجبیل بر میزان تهوع و استفراغ بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی


سید میثم ابراهیمی,
M.Sc, پرستاری, 1389
9.

بررسی رابطه نا امنی غذایی و عوامل مرتبط با آن با بهره هوشی در دختران دبستانی شهرستان بندر انزلی


محبوبه صفرپور,
M.Sc, علوم تغذیه, 1391
10.

بررسی روند تغییرات برخی شاخص های سلامت و بیماری در ایران بر اساس تحلیلهای داده های دو طرح سلامت و بیماری


,
M.Sc, 1385
11.

مقایسه سطح سرمی آدروپین ، نسفاتین-1 ، انسولین پروفایل لیپیدی و قند بین بزرگسالان مبتلا به چاقی و افراد دارای وزن طبیعی


نازنین خادمین همدانی,
M.Sc, علوم تشریح, 1391
12.

ارائه مدل ارگونومی ایستگاه قالیبافی با تاکید بر وضعیت بدنی مناسب، بر پایه بررسی میدانی و مداخله های آزمایشگاهی


علیرضا چوبینه,
Ph.D, بهداشت حرفه ای, 1382
13.

طراحی AFR score formula برای مصدومین ناشی از بلایای طبیعی با استفاده از اطلاعات کلینیکی و آزمایشگاهی بیماران بستری شده زلزله بم 1382


مهدی مهرانی ,
MD, پزشکی, 1386
14.

بررسی تاثیر برخی ریز مقذی ها بر عوامل خطر قلبی عروقی و نفرو پاتی در دیابت نوع دو


مریم السادات فروید,
Ph.D, علوم تشریح, 1383
15.

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان پس مقطع پیش دانشگاهی شهرستان کازرون در سال 79-80


حمیدرضا رصافیانی,
MSc & MSPH & MPH, آموزش بهداشت, 1380
16.

بررسی تاثیر اجرای برنامه بهسازی مهارت های ارتباطی سرپرستاران بر رضایت شغلی آنان و پرستاران شاغل


عباس وروانی فرهانی,
M.Sc, پرستاری, 1390
17.

ارزیابی ریسک از دیدگاه ماکرو ارگونومی به روش شاخص قشار نسبی RCI در یک صنعت دارویی


میثم براریان,
M.Sc, بهداشت حرفه ای, 1384
18.

بررسی شتاب باروری و عوامل موثر بر آن در استان مازندران


بهاره امامی,
M.Sc, آمار زیستی, 1381
19.

بررسی وضع تغذیه نوزادان ضهرستان بجنورد به روش تن سنجی و برخی عوامل موثر بر آن 1380


مریم خسروی,
MSc & MSPH & MPH, علوم تغذیه, 1381
20.

بررسی نقش غلظت های استروژن بر تزاید سلول های سرطانی پستان رده MCF-7 در محیط کشت DMEM


علی نیا پور,
M.Sc, علوم تشریح, 1384
21.

ارزیابی زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی ایران به منظور حذف آرسنیک از آبهای آشامیدنی


رابعه منهاج نیا,
M.Sc, سم شناسی, 1383
22.

بررسی و تعیین تایپ سودوموناس آیروژینوسا جدا شده از عفونت های سوختگی با روش کلاسیک پلاسمید پروفایلینگ و ایزو آنزیم آنالیز در سال 1380


رامین عبیری,
Ph.D, میکروب شناسی پزشکی, 1383
23.

بررسی شیوع چاقی و برخی عوامل مرتبط با آن در دختران دبستانی منطقه 6 آموزش و پرورش تهران در سال 1381


پروتنه حجت,
M.Sc, علوم تغذیه, 1382
24.

بررسی توزیع جایگاه های اتصال لاکتینی طی تکوین فولیکول ها در سیکل تخمدانی موش سوری


سید محمد حسینی پناه,
Ph.D, علوم تشریح, 1382
25.

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر تعدیل سبک زندگی و کاهش عود مجدد آنژین صدری نا پایدار در بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهد


محمد رضا شیدفر,
Ph.D, آموزش بهداشت, 1383
26.

اثرات روشنایی مصنوعی درخشان بر روی حالات خلقی پرستاران نوبتکار در یک بیمارستان خصوصی


محمد هادی رحیمی,
MSc & MSPH & MPH, بهداشت حرفه ای, 1384
27.

اراته مدل پیش بینی صدای ترافیک در خیابان هایی با جریان آزاد ترافیک در تهرا ن و بررسی ناراحتی صوتی صدای ناشی از ترافیک جاده ای در شاغلین غیر صنعتی


ایرج علی محمدی,
Ph.D, بهداشت حرفه ای, 1384
28.

پیش بینی ضایعات داخل جمجمه ای در اسکن جمجمه ای مصدومین از ناحیه سر با استفاده از مدل رگرسیون


سهیل سعادت,
Ph.D, اپیدمیولوژی, 1385
29.

بررسی فراوانی آنتی بادی بر علیه ویروس هپاتیت C و فاکتور های خطر مربوطه در بیماران هموفیلی و تالاسمی استان یزد


غلامرضا مبینی,
M.Sc, ویروس شناسی, 1387
30.

بررسی اثر عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی در هوا


راحله هاشمی,
M.Sc, بهداشت حرفه ای, 1384
31.

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد ذهنی و نیاز های آموزشی مادران کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان قائم شهر در ارتباط با عفونت های فوقانی تنفس


کاظم سلطانی ها,
MSc & MSPH & MPH, آموزش بهداشت, 1379
32.

بررسی عوامل موثر بر باروری اضافی با استفاده از مدل چند سطحی


شمیم حسام زاده,
MSc & MSPH & MPH, آمار زیستی, 1382
33.

بررسی میزان مراجعین مراکز بهداشت تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سیستم ارائه خدمات بهداشتی - درمانی در سه ماهه تابستان 1380


جلیل سیدی اندی,
MSc & MSPH & MPH, آموزش بهداشت, 1381
34.

بررسی آنتی ژن های بزاق phlebotomus papatasi و ایمنی زایی آن در مقابل عفونت Lishmania major


امیر احمد اخوان,
MD,
35.

بررسی ادراک بیماران بستری در بخش های بالینی بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه مشارکت در تصمیمات درمانی و ایمنی بیمار


الهام موحد گر,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, 1390
36.

بررسی تاثیر سرمایه اجتمایی بر سطح سلامت خود ابراز در مناطق شهر تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل چند سطحی


لیلا قالیچی,
Ph.D, 1390
37.

بررسی کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش مراکزو پایگاه های بهداشتی درمانی سطح شهر مریوان و متغیر های و دموگرافیکی و زمینه ای موثر بر آن در سال 1389


بختیار پیروزی ,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, 1390
38.

تدوین استاندارد های قد و وزن در شیر خواران و کودکان زیر هفت سال در منطقه جغرافیایی شهر تهران و مقایسه آن با نمودار های ارائه شده توسط centers for disease control and prevention


بهاره حسامی فرد ,
MD, دکترای عمومی, 1390
39.

بررسی تاثیر انواع خشونت خانگی بر وضعیت سلامت و روان زنان متاهل 10 تا 49 ساله ساکن شهرستان مرند در سال 1384


رضا حنیفه پور,
MPH, بهداشت عمومی, 1384
40.

بررسی تاثیر بکار گیری مدل مدیریت متمرکز بر علایم بر میزان HBA1C آگاهی و رفتار های خود مراقبتی بیماران دیابتی نوع دو بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی 1389


حمید صالحی,
M.Sc, پرستاری, 1389
41.

بررسی رابطه استرس شغلی با سلامت روانی ، تیپ شخصیتی و رویداد های استرس زا ی زندگی در پرستاران در اورژانس 115 در تهران در سال 1388


هادی تهرانی ,
MSc & MSPH & MPH, آموزش بهداشت, 1389
42.

ارزیابی ارگونومی فشار وضعیتی وارده بر اندام های فوقانی کارگران خطوط مونتاژ کارخانجات مخابراتی ایران - شیراز به روش LUPA


مجتبی کمالی نیا,
M.Sc, بهداشت حرفه ای, 1385
43.

بررسی ارتباط شاخص های عملکرد و میزان رضایت بیماران به منظور ارائه پیشنهادات جهت بهبود کیفیت خدمات در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران


,
M.Sc, 1384
44.

برسی نگرش ایمنی کارگران و ارتباط آن با حوادث اتفاق افتاده در یک کارخانه کبریت سازی تبریز


یوسف همت جو,
MSc & MSPH & MPH, بهداشت حرفه اب, 1383
45.

بررسی ارتباط اپیویید ها و سوانح ترافیکی منجر به جرح به روش case crossover


زهرا رجب پور,
M.Sc, اپیدمیولوژی, 1384
46.

بررسی رابطه تنفس دهانی و ضریب هوشی در کودکان زیر 6 سال مراجعه کننده به داننشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385


مهرنوش بیات,
Ph.D, دندان پزشکی, 1386
47.

بررسی افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان میرزا کوچکخان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1381


فریبا حسینی سازی,
MSc & MSPH & MPH, آموزش بهداشت, 1382
48.

مقایسه دریافت غذایی و غلظت سرمی کارتنوئید ها در بیماران مبتلا به سرطان ریه بستری در بیمارستانهای تهران و مقایسه آن با افراد سالم


سمیه اسبقی,
MSc & MSPH & MPH, علوم تغذیه, 1391
49.

تعیین رابطه توانایی شناختی با عملکرد شغلی در مهندسی نرم افزار شاغل در شرکت های رایانه ای شهر تهران


سارا طرزی مقدم,
M.Sc, ارگونومی, 1391
50.

بررسی رابطه امنی غذایی و عوامل مرتبط با آن با بهره هوشی در دختران دبستانی


محبوبه صفر پور,
M.Sc, علوم تغذیه, 1391
51.

بررسی ارتباط دریافت های غذایی و نا امنی غذایی با سندروم متابولیک در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در سال 1390


سمانه عزیزی,
M.Sc, علوم تغذیه, 1391
52.

بررسی مقایسه ای شاخص های SW,WBGT,DI در برآورد استرس گرماییدر یکی از شرکت های پتروشیمی پارس جنوبی


رسول همت جو,
MSc & MSPH & MPH, بهداشت حرفه ای, 1389
53.

بررسی نقش و تاثیر مدل ویژگی های شغلی روی رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در سال 1386


عبیدالله فرجی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, 1386
54.

بررسی توانایی های شناختی رانندگان حرفه ای و نقش آن در بروز خطاهای رانندگی


تیمور الهیاری,
Ph.D, بهداشت حرفه ای, 1386
55.

بررسی میزان آگاهی کادر پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه عفونت های بیمارستانی در سال 1385


محسن مرد علی ,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, 1386
56.

کاربرد مدل رگرسیون لجستیک تجمعی شرطی در تعیین و بررسی عوامل موثر بر وضعیت مراجعات مادران بار دار در طی 9 ماه دوران بارداری به بیمارستان شهید اکبر آبادی و بیمارستان امام خمینی


شهلا امیری پور,
M.Sc, آمار زیستی, 1382
57.

بررسی مشکلات بیمارستان های خصوصی شهر تهران در ارتباط با سازمان ها و نهاد های مهم مرتبط در سال 1387


فاطمه زرینی,
MSc & MSPH & MPH, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, 1388
58.

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر فعالیت جسمانی منظم کارکنان زن مراکز بهداشتی در زنان شهر کرج در سال 1389


شیوا نجار نصر آبادی,
M.Sc, آموزش بهداشت, 1390
59.

بررسی سلامت جسمانی گروه های مختلف سنی سالمندان و ارتباط آن با عوامل اقتصادی - اجتماعی در تهران سال 1389


معصومه آرشین چی,
MPH, بهداشت عمومی, 1389
60.

بررسی برخی عوامل موثر بر کم وزنی نوزادان حین تولد متولد شده در بیمارستان تجمیه تهران با استفاده از مدل های آماری لجستیک و پروبیت و مقایسه آن


جمیله ابولقاسمی,
MSc & MSPH & MPH, آمار زیستی, 1380
61.

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان پسرمقطع پیش دانشگاهی شهرستان کازرون در سال تحصیلی 79-80


حمیدرضا رصافیان,
M.Sc, آموزش بهداشت, 1380
62.

تاثیر کاهش وزن بر واسپین و آدیپونکتین در افراد دچار چاقی مفرد قبل و بعد از جراحی باریاتریک


عاطفه گلپایی,
MSc & MSPH & MPH, تغذیه, 1389
63.

ارتباط بین فعالیت های فیزیکی با برخی از شاخص های آنتروپومتریک در هورموپ های کراتین در دانش آموزان 6-9 ساله شهر تهران


ایوب زمانی ,
MSc & MSPH & MPH, تغذیه, 1390
64.

مقایسه فاکتور های کلینیکی و آزمایشگاهی بین گروهای وتفاوت از جهت outcome نفرولوژیک در مصدومین زلزله بم 1382


سعیده صفری,
MD, مدیریت امور پژوهشی, 1387
65.

ارزیابی ارگونومیک ریسک فاکتور های اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران ساختمان سازی به روش PHTA


محمد حاج آقا زاده ,
MSc & MSPH & MPH, بهداشت حرفه ای, 1385
66.

بررسی نگرش پزشکان، پرستاران و بیماران بستری در بیمارستان های منتخب روانپزشکی شهر تهران در خصوص مفاد منشور حقوق بیمار و تطبیق آن با نیاز های بیماران روانی


مهرنوش عباسی,
MSc & MSPH & MPH, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, 1388
67.

بررسی اثر بخشی ایمن سازی نوجوانان در مدارس بر بار بیماری هپاتیت B در ایران


محمد حسین فروزان فر,
Ph.D, اپیدمیولوژی, 1384
68.

شناسایی DNA اختصاصی strongyloides stercoralis در نمونه های مدفوع انسانی ( coprp-DNA) با استفاده از روش Nested-PCR و single PCR


حکیمه مقدس ثانی,
M.Sc, انگل شناسی, 1389
69.

مقایسه روند رشد قدی کودکان با وزن تولد کم و طبیعی از بدو تولد تتا دو سالگی و تعیین برخی عوامل موثر بر آن در شهرستان اسلامشهر


قاسم حیدری,
MSc & MSPH & MPH, تغذیه, 1380
70.

مقایسه وضع تغذیه و بر عوامل موثر بر آن بین دانشآموزان نوجوان 11-14 سال مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر دامغان سال 1383-84


حسین فلاح,
MSc & MSPH & MPH, علوم بهداشتی در تعذیه, 1385
71.

ترکیب مدل های خطی آمیخته تعمیم یافته برای داده های شمارشی چند سطخی


عباس مقیم بیگی ,
Ph.D, آمار زیستی, 1387
72.

بررسی فراوانی آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C و فاکتور های خطر مربوطه بین بیماران دیالیزی 9 مرکز دیالیز استان یزد


سید محمد ابراهیم طاهایی,
M.Sc, ویروس شناسی, 1386
73.

تعیین عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر گرفتگی عروق کرونریدر افراد کمتر از 45 سال بیمارستان قلب شهید رجایی (تابستان 1387)


آتنا برات,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, 1387
74.

تعیین میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد انترنها و رزیدنت ها دانشگاه علوم پزشکی سطح تهران نسبت به دیالیز سفاقی در سال 1384-85


احمد صادق پور,
MD, 1386,
75.

مقایسه سطح سرمی ویسفاتین و واسپین و 25-هیدروکسین ویتامین D در زنان چاق و زنان دارای وزن نرمال


سمیه صبوری,
MSPH, علوم تغذیه, 1390
76.

تعیین فراوانی و پلی مورفیسم ژن entA در نمونه های بالینی استافیلو کوکوس اوروئوس با استفاده از روس PCR-RFLP ور ارزیابی الگوی مقاوم آنتی بیوتیکی آنها


مجتبی معماریانی ,
M.Sc, میکروب شناسی پزشکی, 1388
77.

بررسی تغییرات وزن یکسان پس از زایمان در مقایسه با وزن قبل از بارداری و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی یزد


فهیمه مزیدی شرف آبادی,
M.Sc, علوم تغذیه , 1391
78.

بررسی ارتباط دریافت های غذایی و نا امنی غذایی با سندروم متابولیک در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1390


سمانه عزیزی,
M.Sc, علوم تغذیه, 1391
79.

بررسی وضعیت هزینه های خدمات سلامت سالمندان استان خراسان شمالی در سال 1390


بابک فرخی,
MPH, بهداشت عمومی, 1391
80.

بررسی اپیدمیلوژی بیماران مالاریا با تاکید بر ناقلین در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان


داریوش مهدی پور,
MPH, علوم بهداشتی, 1391
81.

یررسی رابطه نا امنی غذایی با سرطان دستگاه گوارش فوقانی در بیماران تازه تشخیص داده شده بیمارستان امام خمینی تهران


میلاد دانشی مسکونی,
M.Sc, علوم تغذیه, 1391
82.

مقایسه در یافت غذایی و غلظت سرمی کارتنوئید ها در بیماران مبتلا به سرطان ریه بستری در بیمارستان های تهران و مقایسه آن با افراد سالم


سمیه اسبقی,
MSPH, علوم تغذیه, 1391
83.

بررسی خصوصیات آنتروپومتری کودکان دبستانی شهر پیرانشهر با استفاده از نمایه توده بدنی و دور کمردر شش ماهه اول سال1390


علی ریحانی,
MPH, 1391
84.

ارزیابی روش Real Time- PCR جهت تشخیص عفونت استرو نژیلوئیدس استرکورالیس در نمونه های مدفوع و تعیین کاراییآن در شرایط میدانی در مقایسه با روش های رایج انگل شناسی


میثم گلین شریف دینی,
Ph.D, انگل شناسی پزشکی, 1393
85.

ایتفاده از حشرات در بررسی آلودگی تالاب شادگان به فلزات سنگین


حسن نصیریان,
Ph.D, حشره شناسی پزشکی, 1392
86.

بررسی اثر مکما روغن ماهی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و ADMA در بیماران مبتلابه فیبریلاسیون دهلیزی مزمن


الناز خرمی,
M.Sc, علوم تغذیه, 1391
87.

بررسی وضعیت سندرم خستگی مزمن در رانندگان حرفه ای استان آذربایجانن غربی در سال 1390-1391


حسن کریمی,
MPH, بهداشت عمومی, 1391
88.

ارزیابی اثر بخشی و هزینه-اثر بخشی ممیزی و بازخورد بر شاخص های تجویز دارو توسط پزشکان مطالعه کار آزمایی تصادفی شده و ارزشیابی اقتصادی


دکتر فاطمه سلیمانی,
M.S, داروسازی, 1392
89.

بررسی رابطه نا امنی غذایی با پوکی استخوان در زنان یائسه50-60 سالهمراجعه کننده به مرکز سنجش


شیما کریمی,
M.Sc, علوم تغذیه, 1391
90.

بررسی تاثیر مداخله ای آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به پمفیگوس مراجعه کننده به بیمارستان رازی تهران در سال 1391-92


آزیتا مرادی,
MSPH, آموزش بهداشت, 1392

راهنما

1.

کاربرد مدل رگرسیون لجستیک شرطی در تعیین عوامل خطر سرطان پروستات در استان مازندران


یونس جهانی,
M.Sc, آمار زیستی, 1386
2.

تعیین عوامل خطر بیماری آنمی با استفاده از مدل های تامیم یافته چند سطحی و مقایسه آن با مدل های تک سطحی


سمانه حسن زاده,
MSc & MSPH & MPH, آمار زیستی, 1381
3.

تدوین نموگرام های فشار خون برای شیر خواران و کودکان قرار گرفته در محدوده سنی صفر تا هفت سال در منطقه جغرافیایی تهران بزرگ


,
MD, 1385
4.

بررسی میزا ن آمادگی فرهنگی مدیران حوزه های ستادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت فراگیر در سال 1382


فاطمه بنادرویش,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, 1383
5.

بررسی اثر آزیترومایسین در کنترل عود علایم سینوزیت مزمن بعد از عمل جراحی آندوسکوپی سینوس و مقایسه آن با درمان استاندارد موجود در بیمارستان امام خمینی در سال 1391تا 1392


نرگس حسن پور,
MD, پزشکی عمومی, 1391
6.

بررسی میزان شیوع بیماری فشار خون وعموامل موثر بر آن در نوجوانان 12 تا 18 ساله با استفاده از مدل های سطحی


فریبا منجمی,
M.Sc, آمار زیستی, 1381
7.

تعیین رابطه میزان فشار خون و شاخص توده بدنی BMI درکودکان و نوجوانان محدوده سنی 13-18 سال در منطقه جغرافیایی شهر تهران از مهر 1385 تا شهریور 1386


پونه طیاری گرکانی,
MD, پزشکی عمومی, 1387
8.

کاربرد روشهای تحلیل داده های پیشامد های باز گردنده در تعیین عوامل موثر بر عود بیماری پوستولر پسوریازیس ژنرالیزه در بیمارستان راضی تهران در فاصله سالهای 1369-1386


آرش جلالی,
M.Sc, آمار زیستی, 1386
9.

سهم هزینه های کلینیکی و پاراکلینیکی جراحی شده ها نسبت به کل هزینه ها و تاثیر عوامل مختلف بیماران بر روی آنها در بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران در سال 1384


حسین فرهانچی,
M.Sc, آمار زیستی, 1386
10.

بررسی تاثیر گاز های بیهوشی پخش شده در اتاق عمل بر آزمایش آنالیز سلول های خونی در کارکنان اتاق عمل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 88-89


سید مرصاد موسوی عبدالهی,
MD, 1389
11.

طراحی ابزار ارزیابی آمادگی بیمارستانی در برابر اپیدمی آنفولانزا


اعظم صبوری,
MPH, بهداشت عمومی, 1390
12.

بررسی عوامل موثر بر بقاء بیماران تحت درمان دیالیز صفاقی (CAPD) با استفاده از مدل هاای کاکس تعمیم یافته در کشور از سال 1375تا 85


علی زارع,
M.Sc, آمار زیستی, 1387
13.

بررسی میزان شیوع بیماری فشار خون و عوامل موثر در آن در نوجوانان 12-18 ساله ایرانی با استفاده از مدل های چند سطحی


فریناز منجمی,
M.Sc, آمار زیستی, 1381
14.

بررسی تابع تجمعی بروز مرگ در حضور رخداد های رقیب با استفاده از روش های پارامتریک در بیماران تحت درمان دیالیز سفاقی شهر تهران


مرضیه عسگری,
M.Sc, آمارزیستی , 1391
15.

بررسی ارتباط سرطان معده و سلامت و بهداشت و دهان و دندان


مهشید مرتضوی,
MD, بهداشت عمومی, 1392
16.

رابطه سرسختی روان شناختی و تاب آوری با سلامت روان در تکنیسین های اورژانس پیش بیمارستانی استان گیلان سال 1391


سحر ابریشم کش,
MPH, بهداشت عمومی, 1392
17.

مقایسه اثر ضد حساسیتخمیر دندان های ضد حساسیت پونه و خمیر دندان سنسوداین


مریم جوهری,
MPH, بهداشت عمومی, 1392
18.

بررسی اثر درمان جامع بر عملکرد اجتماعی-فردی بیماران اپیزود اول سایکوزبا استفاده از تحلیل داده های طولی با گم شدگی غیر یکنوا در متغیر پاسخ رسته ای


پریسا رضانژاد اصل,
M.Sc, آمار زیستی, 1392
19.

بررسی تابع تجمعی بروز مرگ در حضور رخداد های رقیب با استفاده از روش های پارامتریک در بیماران تحت درماندیالیز صفاقی شهر تهران


مرضیه عسگری,
M.S, آمار زیستی, 1391
20.

بررسی اث اووفور کتونی و نقش استرادیول بر افسردگی موش های سوری Bile Duct Ligated شده : بررسی اثر نیتریک اکساید


محمد منصوری,
M.Sc, پزشکی عمومی, 1392
21.

استفاده از روش های بیزی در تایین عوامل محیطی موثر بر سرطان ریه


باقر پهلوان زاده,
M.Sc, آمار زیستی, 1392

Papers

English

1.

Accuracy of cystatin C in prediction of acute kidney injury in children; serum or urine levels: which one works better? A systematic review and meta-analysis


Authors: : Babak Nakhjavan-Shahraki, Mahmoud Yousefifard, Neamatollah Ataei1,, Masoud Baikpour, Fatemeh Ataei, Behnaz Bazargani, Arash Abbasi, Parisa Ghelichkhani, Faezeh Javidilarijani and Mostafa Hosseini.
BMC Nephrol, Year. 2017,
Download
2.

Age-Period-Cohort Analysis of Obesity and Overweight in Iranian Children and Adolescents.


Authors: Mostafa Hosseini, Roya Kelishadi, Masoud Baikpour, Neamatollah Ataei, Mostafa Qorbani, Mahmoud Yousefifard, Ramin Heshmat, Mohammad-Esmail Motlagh, Behnaz Bazargani, Arash Abbasi, and Kazem Mohammad
International Journal of Endocrinology and Metabolism, Year. 2017,
Download
3.

Blood Pressure Nomograms for Children and Adolescents by Age and Body Mass Index in Tehran, Iran.


Authors: : Neamatollah ATAEI, Masoud BAIKPOUR, Mostafa HOSSEINI , Mahmoud YOUSEFIFARD, Mohammad FAYAZ, Fatemeh ATAEI, Arash ABBASI.
Iranian Journal of Public Health,
Download
4.

Diagnostic Value of Technetium-99m-Dimercaptosuccinic Acid Scintigraphy in Prediction of Vesicoureteral Reflux in Children with First-time Febrile Urinary Tract Infection.


Authors: Fatemeh Ataei, Isa Neshandar Asli, Masoumeh Mohkam, Samaneh Hosseinzadeh, Neamatollah Ataei, Alireza Ghavi, Mahmoud Yousefifard, Alireza Oraii, Mostafa Hosseini
International Journal of Pediatrics, Year. 2017,
Download
5.

Early versus Late Decompression for Traumatic Spinal Cord Injuries; a Systematic Review andMeta-analysis.


Authors: Mahmoud Yousefifard, Vafa Rahimi-Movaghar,Masoud Baikpour, Parisa Ghelichkhani4,Mostafa Hosseini, AliMoghadas Jafari, Heidar Aziznejad, Abbas Tafakhori
Emergency, Year. 2017,
Download
6.

Evaluation of the efficacy and safety of β-D-mannuronic acid in patients with ankylosing spondylitis: A 12-week randomized, placebo-controlled, phase I/ II clinical trial


Authors: Mohammad Javad Fattahi, Ahmad Reza Jamshidi, Mahdi Mahmoudi, Mahdi Vojdanianb, Mir Saeed Yekaninejad, Fahimeh Jafarnezhad-Ansarihaa,, Hossein Ahmadi, Bernd H.A. Rehm, Hidenori Matsuo, Salvatore Cuzzocrea, Mostafa Hosseini, Seyed Naser Hashemi, Zahra Aghazadeh, Abbas Mirshafiey
International Immunopharmacology, Year. 2017,
Download
7.

Height-adjusted percentiles evaluated central obesity in children and adolescents more effectively than just waist circumference


Authors: Mostafa Hosseini, Roya Kelishadi, Mahmoud Yousefifard, Mostafa Qorbani, Behnaz Bazargani, Ramin Heshmat, Mohammad Esmail Motlagh, Babak Mirminachi, Neamatollah Ataei
Emergency, Year. 2017,
Download
8.

META-ANALYSIS OF NEURON SPECIFIC ENOLASE IN PREDICTING PEDIATRIC BRAIN INJURY OUTCOMES


Authors: Babak Nakhjavan-Shahraki, Mahmoud Yousefifard, Alireza Oraii, Arash Sarveazad, Mostafa Hosseini
EXCLI Journal, Year. 2017,
Download
9.

Neck Circumference Percentiles of Iranian Children and Adolescents: TheWeight Disorders Survey of CASPIAN IV Study.


Authors: Mostafa Hosseini, Mohammad Esmail Motlagh, Mahmoud Yousefifard, Mostafa Qorbani, Neamatollah Ataei, Hamid Asayesh, Mehdi Yaseri, Rasool Mohammadi, Masoud Baikpour, Arash Abbasi, and Roya Kelishadi
International Journal of Endocrinology and Metabolism, Year. 2017,
Download
10.

Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) prediction rules in identifying high risk children with mild traumatic brain injury


Authors: B. Nakhjavan‑Shahraki, M. Yousefifard, M. J. Hajighanbari, A. Oraii, S. Safari, M. Hosseini
European journal of trauma and emergency surgery, Year. 2017,
Download
11.

Prediction of Clinically Important Traumatic Brain Injury in Pediatric Minor Head Trauma; proposing Pediatric Traumatic Brain Injury (PTBI) Prognostic Rule


Authors: Babak Nakhjavan-Shahraki, Mahmoud Yousefifard, Alireza Oraii, Arash Sarveazad, Mohammad Javad Hajighanbari, Saeed Safari, Alireza Baratloo, Abbas Tafakhori, Mostafa Hosseini
International Journal of Pediatrics, Year. 2017,
Download
12.

Prevalence and Associated Factors of HIV Infection among Male Prisoners in Tehran, Iran


Authors: SeyedAhmad SeyedAlinaghi, Behnam Farhoudi, Minoo Mohraz, Fatemeh GolsooratPahlaviani, Mostafa Hosseini, Marzieh Farnia, Mohammad Shahbazi, Ramin Alasvand, Mehrzad Tashakoriyan
HIV Prevalence and Associated Factors in a Prison, Year. 2017,
Download
13.

Prevalence of adeno-associated virus and human papillomavirus DNA in Iranian women with and without cervical cancer.


Authors: Nazanin Zahra Shafiei-Jandaghi, Jila Yavarian, Ebrahim Faghihloo, Nastaran Ghavami, Zohreh Yousefi Ghalejoogh, Seyed Jalal Kiani, Somayeh Shatizadeh Malekshahi, Reza Shahsiah, Eisa Jahanzad, Mostafa Hosseini, Talat Mokhtari Azad
Pathology - Research and Practice,
Download
14.

Prevalence of diabetic retinopathy in Iran: a systematic review and Meta-analysis


Authors: Saman Maroufizadeh, Amir Almasi-Hashiani, Mostafa Hosseini, Mahdi Sepidarkish, Reza Omani Samani
Journal of Ophthalmol, Year. 2017,
Download
15.

Prevalence of HIV in a Prison of Tehran by Active Case Finding


Authors: Seyed Ahmad SEYEDALINAGHI, Behnam FARHOUDI, Minoo MOHRAZ, Mona MO-HAMMADI FIROUZEH, Mostafa HOSSEINI, Kianoush KAMALI
Iranian Journal of Public Health, Year. 2017,
Download
16.

Rapid Acute Physiology Score versus Rapid Emergency Medicine Score in TraumaOutcomePrediction; aComparative Study


Authors: Rapid Acute Physiology Score versus Rapid Emergency Medicine Score in TraumaOutcomePrediction; aComparative Study
Emergency, Year. 2017,
Download
17.

Risk factors of severe peritoneal sclerosis in chronic peritoneal dialysis patients


Authors: Sudabeh Alatab, Iraj Najafi, Gholamreza Pourmand, Mostafa Hosseini & Soroosh Shekarchian
Journal Renal Failure , Year. 2017,
Download
18.

Squill Oxymel, a traditional formulation from Drimia Maritima (L.) Stearn, as an add-on treatment in patients with moderate to severe persistent asthma: A pilot, triple blind, randomized clinical trial


Authors: : Fatemeh Nejatbakhsh, Hossein Karegar-Borzi, Gholamreza Amin, Alireza Eslaminejad, Mostafa Hosseini, Mahbubeh Bozorgi, Mehrnaz Asadi Gharabaghi
Journal of EthnopharmacolLogy, Year. 2017,
Download
19.

The efficacy of probiotics in prevention of urinary tract infection in children: A systematic review and meta-analysis.


Authors: Mostafa Hosseini, Mahmoud Yousefifard, Neamatollah Ataei, Alireza Oraii, Jalaledin Mirzay Razaz, Anahita Izadi
Journal of Pediatric Urology, Year. 2017,
Download
20.

The influence of occupational heat exposure on cognitive performance and blood level of stress hormones: a field study report.


Authors: The influence of occupational heat exposure on cognitive performance and blood level of stress hormones: a field study report.
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Year. 2017,
Download
21.

The Relationship between Food Insecurity and Esophageal and Gastric Cancers: A Case-Control Study


Authors: Milad Daneshi-Maskooni, Mahtab Badri-Fariman, Nahal Habibi, Ahmadreza Dorosty-Motlagh, Hashem Yavari, Arvin Kashani, Mostafa Hosseini
Journal of Research in Health Sciences, Year. 2017,
22.

Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) and Cystatin C in Early Detection of Pediatric Acute Kidney Injury; a Diagnostic Accuracy Study


Authors: Neamatollah Ataei, Sonbol Ameli, Mahmoud Yousefifard, Alireza Oraei, Fatemeh Ataei, Behnaz Bazargani, Arash Abbasi, Mostafa Hosseini
Emergency, Year. 2017,
Download
23.

Worthing Physiological Score vs Revised Trauma Score in Outcome Prediction of Trauma patients; a Comparative Study


Authors: Babak Nakhjavan-Shahraki,Mahmoud Yousefifard,Mohammad Javad Hajighanbari, Parviz Karimi, Masoud Baikpour, JalaledinMirzay Razaz, Mehdi Yaseri, Kavous Shahsavari, FatemehMahdizadeh, Mostafa Hosseini.
Emergency, Year. 2017,
Download
24.

20-Day Trend of SerumPotassiumChanges in Bam Earthquake Victims with Crush Syndrome; a Cross-sectional Study.


Authors: Saeed Safari, Iraj Najafi, Mostafa Hosseini, Alireza Baratloo ,Mahmoud Yousefifard, Hamidreza Mohammadi
Emergency, Year. 2017,
Download
25.

A randomized controlled trial of smoking cessation methods in patients newlydiagnosed with pulmonary tuberculosis


Authors: Mahshid Aryanpur, Mostafa Hosseini, Mohammad Reza Masjedi, Esmaeil Mortaz, Payam Tabarsi, Hamid Soori, Habib Emami, Gholamreza Heidari, Mehdi Kazempour Dizagie and Masoud Baikpour
BMC Infect Dis, Year. 2016,
Download
26.

A Systematic Review of Iranian Experiences in Seismo-Nephrology


Authors: Behrooz Hashemi, Saeed Safari, Mostafa Hosseini, Mahmoud Yousefifard, Elham Erfani, Alireza Baratloo, Farhad Rahmati, Maryam Motamedi, Mohammad Mehdi Forouzanfar, and Iraj Najafi
Arch Trauma Res, Year. 2016,
Download
27.

Acceptability of the Urban Family Medicine Project among


Authors: Elham Movahed Kor, Arash Rashidian, Mostafa Hosseini, Farbod Ebadi Fard Azar & Mohammad Arab
Global Journal of Health Science, Year. 2016,
Download
28.

Bayesian Statistical Methods and Their Valuable Applications in the Pharmaceutical Sciences


Authors: Farzan MADADIZADEH , Mohammad EZATI ASAR , Mostafa HOSSEINI
Iran J Public Health, Year. 2016,
Download
29.

Application of Ultrasonography and Radiography in Detection of Hemothorax; a Systematic Review and Meta-Analysis


Authors: Vafa Rahimi-Movaghar, Mahmoud Yousefifard, Parisa Ghelichkhani, Masoud Baikpour, Abbas Tafakhori, Hadi Asady, Gholamreza Faridaalaee, Mostafa Hosseini, Saeed Safari
Emergency, Year. 2016,
Download
30.

Comparison of Ultrasonography and Radiography in Detection of Thoracic Bone Fractures; a Systematic Review and Meta-Analysis


Authors: Mahmoud Yousefifard, Masoud Baikpour, Parisa Ghelichkhani, Hadi Asady, Abolfazl Darafarin, Mohammad Reza Amini Esfahani, Mostafa Hosseini, Mehdi Yaseri, Saeed Safari
Emergency, Year. 2016,
Download
31.

Contribution of Targeted Subsidies Law to the Equity in Healthcare Financing in Iran: Exploring the Challenges of Policy Process


Authors: Hamed Zandian, Alireza Olyaeemanesh, Amirhossein Takian, Mostafa Hosseini
Electronic Physician, Year. 2016,
Download
32.

Protein-protein interaction network of celiac disease


Authors: Mona Zamanian Azodi , Hassan Peyvandi , Mohammad Rostami-Nejad , Akram Safaei , Kamran Rostami , Reza Vafaee , Mohammadhossein Heidari , Mostafa Hosseini , Mohammad Reza Zali
Gastroenterol Hepatol Bed Bench, Year. 2016,
Download
33.

Protein-protein interaction network of celiac disease


Authors: Mona Zamanian Azodi , Hassan Peyvandi , Mohammad Rostami-Nejad , Akram Safaei , Kamran Rostami , Reza Vafaee , Mohammadhossein Heidari , Mostafa Hosseini , Mohammad Reza Zali
Gastroenterol Hepatol Bed Bench, Year. 2016,
Download
34.

IL-17 and IL-22 genetic polymorphisms in HBV vaccine non- and low-responders among healthcare workers


Authors: Zohreh Borzooy, Adrian Streinu-Cercel, Abbass Mirshafiey, Azam Khamseh, Masoud Karkhaneh Mahmoudie, Shadi Sadat Navabi, Marjan Nosrati, Zahra Najafi, Mostafa Hosseini, Seyed Mohammad Jazayeri
Germs, Year. 2016,
Download
35.

Intention to Quit Smoking and Associated Factors in Smokers Newly Diagnosed with Pulmonary Tuberculosis


Authors: Mahshid Aryanpur , Mohammad Reza Masjedi , Esmaeil Mortaz ,Mostafa Hosseini ,Hmidreza Jamaati , Payam Tabarsi , Hamid Soori , Gholam Reza Heydari , Mehdi Kazempour-Dizaji , Habib Emami ,Alireza Mozafarian
Tanaffos, Year. 2016,
Download
36.

Introduction of inflammatory bowel disease biomarkers panel using protein-protein interaction (PPI) network analysis


Authors: Hamid Asadzadeh-Aghdaee , Shabnam Shahrokh, Mohsen Norouzinia, Mostafa Hosseini, Aliasghar Keramatinia, Mostafa Jamalan, Bijan Naghibzadeh, Ali Sadeghi, Somayeh Jahani Sherafat, Mohammad Reza Zali
Gastroenterol Hepatol Bed Bench, Year. 2016,
Download
37.

Rodenticide Comparative Effect of Klerat® and Zinc Phosphide for Controlling Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Central Iran


Authors: Arshad VEYSI , Hassan VATANDOOST , Mohammad Reza YAGHOOBI-ERSHADI , Reza JAFARI , Mohammad Hossein ARANDIAN , Mostafa HOSSEINI , Reza FADAEI , Javad RAMAZANPOUR , Kamal HEIDARI , Ali SADJADI , Mohammad Reza SHIR-ZADI , Amir Ahmad AKHAVAN
ran Journal Parasitol, Year. 2016,
Download
38.

Screening Performance Characteristic of Ultrasonography and Radiography in Detection of Pleural Effusion; a Meta-Analysis


Authors: Mahmoud Yousefifard, Masoud Baikpour, Parisa Ghelichkhani, Hadi Asady, Kavous Shahsavari Nia, Ali Moghadas Jafari, Mostafa Hosseini, Saeed Safari
Emergncy, Year. 2016,
Download
39.

Synergistic induction of apoptosis in B‑cell chronic lymphocytic leukemia cells after treatment with all‑trans retinoic acid in combination with interleukin‑21 and rituximab


Authors: Kazem Abbaszadeh‑ Goudarzi, Fazel Shokri, Mostafa Hosseini, Farhad Jadidi‑Niaragh, Ghasem Ghalamfarsa, Ali Akbar Saboor‑Yaraghi
Journal of Cancer Research and Therapeutics, Year. 2016,
Download
40.

The combined effects of all‑trans‑retinoic acid and docosahexaenoic acid on the induction of apoptosis in human breast cancer MCF‑7 cells


Authors: Mina Abdolahi, Fazel Shokri, Mostafa Hosseini, Maryam Shadanian, Ali‑Akbar Saboor‑Yaraghi
Journal of Cancer Research and Therapeutics, Year. 2016,
Download
41.

The effects of probiotics on mental health and hypothalamic–pituitary–adrenal axis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial in petrochemical workers


Authors: Ali Akbar Mohammadi, Shima Jazayeri, Kianoush Khosravi-Darani, Zahra Solati, Nakisa Mohammadpour, Zatollah Asemi, Zohre Adab, MahmoudDjalali, Mehdi Tehrani-Doost, Mostafa Hosseini & Shahryar Eghtesadi
Nutritional Neuroscience, Year. 2016,
Download
42.

Social capital in association with health status of women in reproductive age: study protocol for a sequential explanatory mixed methods study


Authors: Azam Baheiraei،Fatemeh Bakouei،Eesa Mohammadi،Mostafa Hosseni
Reproductive Health, Year. 2014,
Download
43.

Heavy Metal Bioabsorption Capacity of Intestinal Helminths in Urban Rats


Authors: Salma TEIMOORI 1, 2, Aliakbar SABOUR YARAGHI 3, Mahsa Sadat MAKKI 2, Farideh SHAHBAZI 2, Shahrokh NAZMARA 4, Mohhamad Bagher ROKNI 2, Alireza. MES-DAGHINIA 4, Abdoreza SALAHI MOGHADDAM 5, Mostafa HOSSEINI 6, Arash RAKHSHANPOUR 2, *Gholamreza. MOWLAVI
Iranian J Publ Health, Year. 2014,
Download
44.

Effect of Educational Intervention on Oral Health Behaviour based on Health Belief Model in Female Secondary School Students of Paveh in 2011


Authors: Mostafa Hosseini Ph.D.1, Gona Bekry M.Sc.2, Hamid Reza Mozaffari D.D.S., M.S.3, Roya Sadeghi Ph.D.2, Mahmoud Yousefifard Ph.D.4, Morteza Rostambeigi D.D.S., Ph.D.5, Davoud Shojaeezadeh Ph.D.2*
Mostafa Hosseini Ph.D.1, Gona Bekry M.Sc.2, Hamid Reza Mozaffari D.D.S., M.S.3, Roya Sadeghi Ph.D.2, Mahmoud Yousefifard Ph.D.4, Morteza Rostambeigi D.D.S., Ph.D.5, Davoud Shojaeezadeh Ph.D.2*, Year. 2014,
Download
45.

Evaluation of DI, WBGT, and SWreq/PHS Heat Stress Indices for Estimating the Heat Load on the Employees of a Petrochemical Industry


Authors: MOHAMAD REZA MONAZZAM1, FARIDEH GOLBABAEI2*, RASOUL HEMATJO3, MOSTAFA HOSSEINI4, PARVIN NASSIRI 5, and SOMAYEH FAHANG DEHGHAN6
MOHAMAD REZA MONAZZAM1, FARIDEH GOLBABAEI2*, RASOUL HEMATJO3, MOSTAFA HOSSEINI4, PARVIN NASSIRI 5, and SOMAYEH FAHANG DEHGHAN6, Year. 2014,
Download
46.

Smoking and Diet in Healthy Adults: A Cross-Sectional Study in Tehran, Iran, 2010


Authors: Gholamreza HEYDARI 1, Farrokh HEIDARI 2, Mahmoud YOUSEFIFARD 3, *Mostafa HOSSEINI 4
Iranian J Publ Health, Year. 2014,
Download
47.

Spatial distribution of Sarcophagidae (Insecta, Diptera) in Fars province, Iran


Authors: Javad Rafinejad1, Kamran Akbarzadeh1*, Jamasp Nozari2, Yavar Rassi1, Mohammad Mehdi Sedaghat1, Mostafa Hosseini3, Yaser Salim Abadi4
Applied and Basic Sciences, Year. 2014,
Download
48.

Assessing Markov and Time Homogeneity Assumptions in Multi-state Models: Application in Patients with Gastric Cancer Undergoing Surgery in the Iran Cancer Institute


Authors: Ali Zare, Mahmood Mahmoodi*, Kazem Mohammad, Hojjat Zeraati, Mostafa Hosseini, Kourosh Holakouie Naieni
$VLDQ3DFLÀF-RXUQDORI&DQFHU3UHYHQWLRQ, Year. 2014,
Download
49.

Prevalence of HIV infection and the correlates among homeless in Tehran, Iran


Authors: Abbas Ostad Taghi zadeh1 , SeyedAhmad SeyedAlinaghi2 , Farshad Fakhimi Hassanzad3 , Mehdi Hajizadeh3 , SeyedNajmeddin Mohamadi3 , Sahra Emamzadeh-Fard2,4, Koosha Paydary2,4, Mostafa Hosseini5*
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, Year. 2014,
Download
50.

Comparative study on the effectiveness of coumavec® and zinc phosphide in controlling zoonotic cutaneous leishmaniasis in a hyperendemic focus in central iran


Authors: Veysi A, Vatandoost H, Yaghoobi-Ershadi M, Arandian M, Jafari R, Hosseini M, Abdoli H, Rassi Y, Heidari K, Sadjadi A, Fadaei R, Ramazanpour J, Aminian K,Shirzadi M, Akhavan A.
J Arthropod Borne Dis, Year. 2012,
Download
51.

Occupational exposure to manganese-containing welding fumes and pulmonary function indices among natural gas transmission pipeline welders


Authors: Hassani H, Golbabaei F, Ghahri A, Hosseini M, Shirkhanloo H, Dinari B, Eskandari D, Fallahi M
J Occup Health, Year. 2012,
Download
52.

Hepatitis C virus infection among multi-transfused patients and personnel in haemodialysis units in central Islamic Republic of Iran


Authors: Samimi-Rad K, Hosseini M, Mobeini G, Asgari F, Alavian SM, Tahaei ME, Salari H.
East Mediterr Health J., Year. 2012,
Download
53.

Dust exposure and respiratory health effects in cement production


Authors: Kakooei H, Gholami A, Ghasemkhani M, Hosseini M, Panahi D, Pouryaghoub G.
Acta Med Iran., Year. 2012,
Download
54.

Prevalence of chronic kidney disease and its associated risk factors: the first report from Iran using both microalbuminuria and urine sediment.


Authors: Najafi I, Shakeri R, Islami F, Malekzadeh F, Salahi R, Yapan-Gharavi M, Hosseini M, Hakemi M, Alatab S, Rahmati A, Broumand B, Nobakht-Haghighi A, Larijani B, Malekzadeh R.
Arch Iran Med., Year. 2012,
Download
55.

Patient outcome in primary peritoneal dialysis patients versus those transferred from hemodialysis and transplantation


Authors: Najafi I, Hosseini M, Atabac S, Sanadgol H, Majelan NN, Seirafian S, Naghibi M, Makhdoumi K, Saddadi F, Soleymanian T.
Int Urol Nephrol., Year. 2012,
Download
56.

A highly selective fluorescent probe for pyrophosphate detection in aqueous solutions


Authors: Ganjali MR, Hosseini M, Aboufazeli F, Faridbod F, Goldooz H, Badiei AR
Luminescence., Year. 2011,
Download
57.

A modified trap for adult sampling of medically important flies (insecta: Diptera).


Authors: Akbarzadeh K, Rafinejad J, Nozari J, Rassi Y, Sedaghat MM, Hosseini M
J Arthropod Borne Dis, Year. 2012,
Download
58.

Accuracy of urine dipstick in the detection of patients at risk for crush-induced rhabdomyolysis and acute kidney injury.


Authors: Alavi-Moghaddam M, Safari S, Najafi I, Hosseini M.
Eur J Emerg Med., Year. 2012,
Download
59.

Knowledge, Attitude and Practice of Tehran’s Inhabitants for an Earthquake and Related Determinants


Authors: Abbas Ostad Taghizadeh,Mostafa Hosseini,Iman Navidi,Ali Asghar Mahaki,Hassan Ammari, Ali Ardalan
PLoS Curr, Year. 2012,
Download
60.

Ondansetron in patients with tinnitus: randomized double-blindplacebo-controlled study


Authors: Taslimi S, Vahidi H, Pourvaziri A, Modabbernia A, Fallah AY, Yazdani N, Taslimi N, Hosseini M, Zarandi MM.
Eur Arch Otorhinolaryngol, Year. 2013,
Download
61.

Industrial noise exposure and salivary cortisol in bluecollar industrial workers


Authors: Fouladi DB, Nassiri P, Monazzam EM, Farahani S, Hassanzadeh G, Hoseini M
Noise Health, Year. 2012,
Download
62.

Changes in Lipid Profile and Insulin Resistance in Morbidly Obese Patients Following Laparoscopic Total Gastric Vertical Plication


Authors: Atefeh Golpaie 1 ; Mohammad Hosseinzadeh-Attar 2, 3, * ; Mostafa Hoseini 4 ; Zohreh Karbaschian 1 ; and Mohammad Talebpour
Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences, Year. 2012,
Download
63.

Suicide in the Islamic Republic of Iran: an integrated analysis from 1981 to 2007


Authors: Shirazi HR, Hosseini M, Zoladl M, Malekzadeh M, Momeninejad M, Noorian K, Mansorian MA
East Mediterr Health J., Year. 2012,
Download
64.

Evaluation of Quality of Life of the Elderly Population Covered by Healthcare Centers of and the Influencing De,ographic Background Factors in 2010


Authors: Farzianpour F, Arab M, Hosseini SM, Pirozi B, Hosseini S.
Iran Red Crescent Med J., Year. 2012,
Download
65.

Occupational Exposure to Manganese-containing Welding Fumes and Pulmonary Function Indices among Natural Gas Transmission Pipeline Welders


Authors: Hassani H, Golbabaei F, Ghahri A, Hosseini M, Shirkhanloo H, Dinari B, Eskandari D, Fallahi M
J Occup Health, Year. 2012,
Download
66.

Survival Analysis of Patients with Esophageal Cancer using Parametric Cure Model


Authors: Rasouli M, Ghadimi MR, Mahmoodi M, Mohammad K, Zeraati H, Hosseini M.
Asian Pac J Cancer Prev., Year. 2011,
Download
67.

Short-term effect of weight loss through restrictive bariatric surgery on serum levels of vaspin in morbidly obese subjects


Authors: Golpaie A, Tajik N, Masoudkabir F, Karbaschian Z, Talebpour M, Hoseini M, Hosseinzadeh-Attar MJ.
Eur Cytokine Netw, Year. 2011,
Download
68.

Detection of Sea, Seb, Sec, Seq genes in staphylococcus aureus isolated from nasal carriers in Tehran province, Iran; by multiplex PCR


Authors: Mojtaba Saadati, Babak Barati, Mohammad Doroudian, Hadi Shirzad, Mehrdad Hashemi, Saed Mostafa Hosseini, Ahmad Reza Salehi Chaleshtari, Mirza-Khalil Bahmani, Saeid Hosseinzadeh, Saber Imani
Journal of Paramedical Sciences (JPS) Spring , Year. 2011,
Download
69.

An Estimate of Happiness among Students of Tehran University of Medical Sciences: A Means


Authors: Farzianpour F, Eshraghian MR, Emami AH, Hosseini Sh, Hosseini SM, Farhud D.
Iran Red Crescent Med J, Year. 2011,
Download
70.

Molecular Diagnosis of Strongyloides stercoralis Infection by PCR Detection of Specific DNA in Human Stool Samples


Authors: Moghaddassani H, Mirhendi H, Hosseini M, Rokni M, Mowlavi G, Kia E.
Iran J Parasitol, Year. 2011,
Download
71.

Slime layer formation and the prevalence of mecA and aap genes in Staphylococcus epidermidis isolates


Authors: Pourmand MR, Abdossamadi Z, Salari MH, Hosseini M.
J Infect Dev Ctries, Year. 2011,
Download
72.

Epidemiology of Culture-Negative Peritonitis in Iranian Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis


Authors: Najafi I, Ossareh S, Hosseini M, Ganji MR, Naghibi M, Makhdoomi K, Ardalan MR, Nouri-Majalan N, Azmandian J, Sanadgol H, Seirafian S, Atabak S
Iran J Kidney Dis, Year. 2011,
Download
73.

Sensitivity and specificity of international prostate symptom score (IPSS) for the screening of Iranian patients with prostate cancer


Authors: Hosseini M, Ebrahimi SM, SeyedAlinaghi S, Mahmoodi M
Acta Med Iran., Year. 2010,
Download
74.

Respiratory Complications in Iranian Hospitalized Patients with HIV/AIDS


Authors: Vaghari, B.; Roham, M.; Badie, B. M.; Jam, S.; Foroughi, M.; Djavid, G. E.; Hajiabdolbaghi, M.; Hosseini, M.; Mohraz, M.; McFarland, W.
Journal of Respiratory Disease, Thoracic Surgery, Intensive Care and Tuberculosis, Year. 2011,
Download
75.

Outcomes of fasciotomy in patients with crash-related acute kidney injury after bam earthquake


Authors: Safari S, Najafi I, Hosseini M, Sanadgol H, Sharifi A, Alavi Moghadam M, Abdulvand A, Rashid Farrokhi F, Borumand B.
Iran J Kidney Dis, Year. 2011,
Download
76.

Tetanus Quick Stick as an applicable and cost-effective test in assessment of immunity status


Authors: Hatamabadi HR, Abdalvand A, Safari S, Kariman H, Dolatabadi AA, Shahrami A, Alimohammadi H, Hosseini M
Am J Emerg Med, Year. 2011,
Download
77.

Prophylactic fluid therapy in crushed victims of Bam earthquake


Authors: Iraj N, Saeed S, Mostafa H, Houshang S, Ali S, Farin RF, Shiva S, Ahmad M, Samimagham H, Pourfarziani V, Shahnaz A, Shahrzad O, Behrooz B.
Am J Emerg Med, Year. 2011,
Download
78.

Effects of eicosapentaenoic acid and fluoxetine on plasma cortisol, serum interleukin-1beta and interleukin-6 concentrations in patients with major depressive disorder


Authors: Jazayeri S, Keshavarz SA, Tehrani-Doost M, Djalali M, Hosseini M, Amini H, Chamari M, Djazayery A.
Psychiatry Res, Year. 2010,
Download
79.

Renal Function and Risk Factors of Moderate to Severe Chronic Kidney Disease in Golestan Province, Northeast of Iran


Authors: Najafi I, Attari F, Islami F, Shakeri R, Malekzadeh F, Salahi R, Gharavi MY, Hosseini M, Broumand B, Haghighi AN, Larijani B, Malekzadeh R
PLoS One, Year. 2010,
Download
80.

Prevalence of smuggled and foreign cigarette use in Tehran, 2009


Authors: Heydari G, Tafti SF, Telischi F, Joossens L, Hosseini M, Masjedi M, Ghafari M.
Tob Control, Year. 2010,
Download
81.

The Effect of Cement Dust on the Lung Function in a Cement Factory, Iran


Authors: ABDOLHOSSEIN POORNAJAF1 , HOSSEIN KAKOOEI2*, MOSTAFA HOSSEINI3 , FARHAD FERASATI1 , HOJATTOLLAH KAKAEI1
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL HYGIENE, Year. 2010,
Download
82.

Diet intervention to improve cardiovascular risk factors among Iranian postmenopausal women


Authors: Abedi P, Lee MH, Kandiah M, Yassin Z, Shojaeezade D, Hosseini M, Malihi R.
Nutr Res Pract, Year. 2010,
Download
83.

. Prevalence and Correlates of Co-infection with Human Immunodeficiency Virus and Hepatitis C Virus in Male Injection Drug Users in Iran


Authors: Hosseini M, SeyedAlinaghi S, Kheirandish P, Esmaeli Javid G, Shirzad H, Karami N, Jahani M, Seyed Ahmadian M, Payvarmehr F, Mohraz M, Emadi Koochak H, McFarland W
Arch Iran Med, Year. 2010,
Download
85.

Predictors of Patient Survival in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. 10-Year Experience in 2 Major Centers in Tehran


Authors: Hakemi MS, Golbabaei M, Nassiri A, Kayedi M, Hosseini M, Atabak S, Ganji MR, Amini M, Saddadi F, Najafi I.
Iran J Kidney Dis, Year. 2010,
Download
86.

The Relation of Body Mass Index and Blood Pressure in Iranian children and adolescents aged 7- 18 years old


Authors: Hosseini M, Ataei N, Aghamohammadi A, Yousefifard M, Taslimi Sh, Ataei F.
Iran J Public Health, Year. 2010,
Download
87.

High Prevalence of Chronic Hepatitis B Infection among Injection Drug Users in Iran: The Need to Increase Vaccination of Adults at Risk


Authors: SeyedAlinaghi SA, Kheirandish P, Karami N, Salem S, Shirzad H, Jahani MR, SeyedAhmadian MR, Valiollahi P, Hosseini M, Mohraz M, McFarland W
Acta Med Iran, Year. 2009,
Download
88.

. INCIDENCE OF MONGOLIAN SPOTS AND ITS COMMON SITES AT TWO UNIVERSITY HOSPITALS IN TEHRAN, IRAN


Authors: Reza AM, Farahnaz GZ, Hamideh S, Alinaghi SA, Saeed Z, Mostafa H.
Pediatr Dermatol., Year. 2010,
Download
89.

Prevalence and Correlates of HIV Infection Among Male Injection Drug Users in Detention, Tehran, Iran


Authors: Kheirandish P, Seyedalinaghi SA, Hosseini M, Jahani MR, Shirzad H, Foroughi M, Ahmadian MR, Jabbari H, Mohraz M, McFarland W
J Acquir Immune Defic Syndr, Year. 2010,
Download
90.

. FACTORS AFFECTING ROAD TRAFFIC NOISE ANNOYANCE AMONG WHITE-COLLAR EMPLOYEES WORKING IN TEHRAN


Authors: *1I. Alimohammadi, 2P. Nassiri, 3M. Azkhosh, 4M. Hoseini
Iran. J. Environ. Health, Year. 2010,
Download
91.

. A Case-Control Study of Risk Factors for Prostate Cancer in Iran


Authors: Hosseini M, SeyedAlinaghi S, Mahmoudi M, McFarland W
Acta Med Iran, Year. 2010,
Download
92.

. Prevalence and Correlates of Hepatitis C Infection among Male Injection Drug Users in Detention, Tehran, Iran


Authors: Kheirandish P, SeyedAlinaghi S, Jahani M, Shirzad H, Seyed Ahmadian M, Majidi A, Sharifi A, Hosseini M, Mohraz M, McFarland W
J Urban Health, Year. 2009,
Download
93.

High Prevalence of SEA Gene Among Clinical Isolates of Staphylococcus aureus in Tehran


Authors: Sahebekhtiari N, Nochi Z, Eslampour MA, Dabiri H, Bolfion M, Taherikalani M, Khoramian B, Zali MR, Emaneini M
Acta Microbiol Immunol Hung, Year. 2009,
Download
94.

. Environmental risk factors for lung cancer in Iran a case–control study


Authors: Hosseini M, Naghan PA, Karimi S, SeyedAlinaghi S, Bahadori M, Khodadad K, Mohammadi F, Kaynama K, Masjedi MR
Int J Epidemiol, Year. 2009,
Download
95.

Practical Strategies to Reduce Morbidity and Mortality of Natural Catastrophes: A Retrospective Study Based on Bam Earthquake Experience


Authors: Najafi I, Safari S, Sharifi A, Sanadgol H, Hosseini M, Rashid-Farokhi F, Seirafian S, Mooraki A, Samimagham H, Osare S, Pourfarziani V, Atabak S, Boroumand B
Arch Iran Med., Year. 2009,
Download
96.

Wide Spectrum of Traumatic Rhabdomyolysis in Earthquake Victims


Authors: Mostafa Hosseini1,Saeed Safari2,3, Ali Sharifi2, Manuchehr Amini2, Farin Rashid Farokhi4, Houshang Sanadgol5, Shiva Seirafian6, Ahmad Mooraki7, Hamidreza Samimagham8, Vahid Pourfarziani9, Shahnaz Atabak10, Shahrzad Osareh11, Behrouz Boroumand7, and Iraj Najafi*
Accepted, Year. 2009,
Download
97.

A Clinicopathologic Study of Lung Cancer Cases in Iran


Authors: Mostafa Hosseini 1, Seyed Ahmad Seyed Alinaghi 2, Parisa Adimi Naghan 3,4, Shirin Karimi 5,6, Moslem Bahadori 5, Kian Khodadad 4,7, Forozan Mohammadi 5,6,8, Kaveh Keynama 3, Laleh Rahmani 3, Mohammad Reza Masjedi 3,4
Tanaffos, Year. 2009,
Download
98.

HIV Seroconversion among Injection Drug Users in Detention, Tehran, Iran


Authors: Jahani MR, Kheirandish P, Hosseini M, Shirzad H, Seyedalinaghi SA, Karami N, Valiollahi P, Mohraz M, McFarland W
AIDS, Year. 2009,
Download
99.

Tuberculin Skin Test Conversion among Students during their Educational Course in Medical and Pharmacy Schools: A Multiple Cohort Study


Authors: Emadi-Koochak, H.; Rasoulinejad, M.; Alinaghi, S. A. S.; Parsa, M.; Salehi, F.; Jam, S.; Shakeri-Badkhor, A.; Rambod, K.; Hosseini, M.; McFarland, W.
TANAFFOS - Journal of Respiratory Disease, Year. 2009,
Download
100.

The Relationship of Body Mass Index and Blood Pressure in Iranian Children <7 Years Old.


Authors: Ataei N, Hosseini M, Iranmanesh M
J Trop Pediatr, Year. 2009,
Download
101.

Determinants Number of Cigarette Smoked with Iranian Adolescents: A Multilevel Zero Inflated Poisson Regression Model


Authors: A Moghimbeigi, *MR Eshraghian, K Mohammad, K Nourijelyani, M Husseini
Iranian J Publ Health, Year. 2009,
Download
102.

Prediction of intracranial computed tomography findings in patients with minor head injury by using logistic regression


Authors: Saadat S, Ghodsi SM, Naieni KH, Firouznia K, Hosseini M, Kadkhodaie HR, Saidi H.
J Neurosurg, Year. 2009,
Download
103.

Opium consumption and the risk of traffic injuries in regular users: a case-crossover study in an emergency department


Authors: Majdzadeh R, Feiz-Zadeh A, Rajabpour Z, Motevalian A, Hosseini M, Abdollahi M, Ghadirian P
Traffic Inj Prev., Year. 2009,
Download
104.

Fluid Therapy in Pediatric Victims of the 2003 Bam, Iran earthquake


Authors: Sanadgol H, Najafi I, Rajabi Vahid M, Hosseini M, Ghafari A
Prehosp Disaster Med., Year. 2009,
Download
105.

The effects of vacuumic bracing system on the patellofemoral articulation in patients with patellofemoral pain syndrome


Authors: Roostayi MM, Bagheri H, Moghaddam ST, Firooznia K, Razi M, Hosseini M, Shakiba M
Complementary Therapies in Clinical Practice, Year. 2009,
Download
107.

Cognitive Failures, Driving Errors and accidents


Authors: Allahyari T, Saraji GN, Adl J, Hosseini M, Iravani M, Younesian M, Kass SJ.
Int J Occup Saf Ergon, Year. 2008,
Download
108.

Early detection of patients at high risk for acute kidney injury during disasters: development of a scoring system based on the Bam earthquake experience


Authors: Najafi I, Van Biesen W, Sharifi A, Hoseini M, Rashid Farokhi F, Sanadgol H, Vanholder R
J Nephrol, Year. 2008,
Download
109.

Hepatitis C Virus Infection and HCV Genotypes of Hemodialysis Patients


Authors: *K Samimi-rad 1, M Hosseini 2, B shahbaz 1
Iranian J Publ Health, Year. 2008,
Download
110.

Relationship between Visceral Adiposity and Plasma Adiponectin Concentration: Effect of Weight Loss


Authors: E Nasseri1, *M Djalali1, SA Keshavarz1, M Hosseini2, AR Dorosty1, M Chamari1
Iranian J Publ Health, Year. 2008,
Download
111.

Comparison of therapeutic effects of omega-3 fatty acid eicosapentaenoic acid and fluoxetine, separately and in combination, in major depressive disorder


Authors: Jazayeri S, Tehrani-Doost M, Keshavarz SA, Hosseini M, Djazayery A, Amini H, Jalali M, Peet M.
Aust N Z J Psychiatry, Year. 2008,
Download
112.

The prevalence of cagA and cagE genes in Helicobacter pylori strains isolated from different patient groups by polymerase chain reaction


Authors: Ghasemi A, Shirazi MH, Ranjbar R, Khorramizadeh MR, Daryani NE, Hosseini M.
Pak J Biol Sci, Year. 2008,
Download
113.

Study of Intestinal Protozoan Parasites in Rural Inhabitants of Mazandaran Province, Northern Iran


Authors: EB Kia 1, M Hosseini 2, MR Nilforoushan 1, AR Meamar 3, *M Rezaeian 1
Iranian J Parasitol, Year. 2008,
Download
114.

Musculoskeletal problems in Iranian hand-women carpet industry: Guidelines for workstation design


Authors: Choobineh A, Hosseini M, Lahmi M, Khani Jazani R, Shahnavaz H.
Appl Ergon, Year. 2007,
Download
115.

Deltamethrin-impregnated bed nets and curtains in an anthroponotic cutaneous leishmaniasis control program in northeastern Iran


Authors: Moosa-Kazemi SH, Yaghoobi-Ershadir MR, Akhavan AA, Abdoli H, Zahraei-Ramazani AR, Jafari R, Houshmand B, Nadim A, Hosseini M
Ann Saudi Med, Year. 2007,
Download
116.

Solid Phase Extraction for 1-Hydroxypyrene as a Biomarker of Occupational Exposure to PAHs Prior to High Performance Liquid Chromatography


Authors: Ibrahimi, Leila; Golbabaei, Farideh; Hosseini, Mostafa; Fouladi Dehghi, Behzad
Iran. J. Chem. Chem. Eng. , Year. 2007,
Download
117.

Prevalence of smoking among high-school students of Tehran in 2003


Authors: Heydari G, Sharifi H, Hosseini M, Masjedi MR.
East Mediterr Health J, Year. 2007,
Download
118.

Applying Morphometric Variation of Seta 2 (Antepalmate Hair) among the Larvae of the Members of the Maculipennis Subgroup (Diptera: Culicidae) in Iran


Authors: S Doosti 1, H Vatandoost 1, MA Oshaghi 1, M Hosseini 2, *MM Sedaghat 1
Iranian J Arthropod-Borne Dis, Year. 2007,
Download
119.

Useful field of view and risk of accident in simulated car driving


Authors: T Allahyary,G Nasl seraji, J Adl,M Hosseini,M Younesian,M Iravani
Iran j,Environ.Health, Year. 2007,
Download
120.

Tabacco Dependency Evaluation with Fagestrom Test among the Entrants of Smoking Cessation Clinic


Authors: Heydari, G. R., Ariyanpour, M., Kashani, B. S., Ramezankhani, A., Tafti, S. F., Hosseini, M., & Masjedi, M. R
Tanaffos , Year. 2007,
Download
121.

Effect of modest weight loss on cardiovascular inflammatory markers in obese woman


Authors: Esmat Nasseri(1), Seyed Ali Keshavarz(2), Mahmood Djalali(3),Mostafa Hosseini(4), Maryam Chamary
ARYA Atherosclerosis Journal , Year. 2007,
Download
122.

Optimization of sample preparation for 1- Hydroxypyrene as a major biomarker of exposure to PAHs prior to HPLC


Authors: Shahtaher, S.J.a , Ibrahimi, L.a, Goldbabei, F.a, Hosseini, M.b, Fouladi, B
Iranian Journal of Public Health, Year. 2006,
Download
123.

Human preadipocytes inhibit proliferation of MCF-7 breast cancer cell line


Authors: Ragerdi Kashani, I.a , Barbarestani, M.a, Etesam, F.a, Shokrgozar, M.A.b, Abdolvahabi, M.A.a, Haddad, P.c, Noori Mokohi, M.H.a, Hosseini, M
Acta Medica Iranica, Year. 2006,
Download
124.

Evaluation of deltamethrin-impregnated bed nets AND curtains for control of zoonotic cutaneous leishmaniasis in a hyperendemic area of iran


Authors: Yaghoobi-Ershadi MR, Moosa-Kazemi SH, Zahraei-Ramazani AR, Jalai-Zand AR, Akhavan AA, Arandain MH, Abdoli H, Houshmand B, Nadim A, Hosseini M
Bull Soc Pathol Exot, Year. 2006,
Download
125.

Transmission of Mycobacterium Tuberculosis to households of Tuberculosis patients: A comprehensive contact tracing study


Authors: Khalilzadeh S, Masjedi H, Hosseini M, Safavi A, Masjedi MR
Arch Iran Med, Year. 2006,
Download
126.

Risk assessment in pharmaceutical industry by using relative stress index (RSI)


Authors: Bararian, M.; Saraji, G. N.; Hosseini, M.; Adl, J.
Journal of Applied Science, Year. 2006,
Download
127.

Taxonomic differentiation of Anopheles Sacharovi and An. Maculipennis S.L.(Diptera:Culicidae) larvae by Seta 2(Antepalmate Hair).


Authors: S. Doosti, S. Azari-Hamidian, H. Vatoost, M. A. Oshaghi M. Hosseini
Acta Medica Iranica, Year. 2006,
Download
128.

Evaluation of human Breast Adenocarcinoma (MCF-7) cells proliferation in co-culture with human Adipocytes in three dimentional collagen gel matrix: Norepinephrine as a lipolytic factor


Authors: Mohammad Barbarestani*1, Iraj Ragerdi Kashani1, Farideh Etesam1,Mohammad Ali Shokrgozar2, Meer Abbas Abdolvahabi1, Peiman Haddad3,Mohammad Hossain Noori Mokohi1 and Mostafa Hosseni4
Iranian Biomedical Journal , Year. 2006,
Download
129.

Comparison of clinic visits among children of smoking and non-smoking families


Authors: Hassan Heydarnejad 1,2, Hamid Reza Jamaati 1,2, Saeed Fallah Tafti 2,3, Gholam Reza Heydari 2 , Shideh Shariat-Panahi 2, Mostafa Hossein
Tanaffos, Year. 2006,
Download
130.

Smoking in Iranian physicians: Preliminary report


Authors: Gholam Reza Heydari 1, Sanaz Amini 1, Mostafa Hosseini 2, Mohammad Reza Masjedi 3
Tanaffos, Year. 2005,
Download
131.

Comparison of the Effect of Vitamins and/or Mineral Supplementation on Glomerular and Tubular Dysfunction in Type 2 Diabetes


Authors: Maryam Sadat Farvid, PHD1, Mahmoud Jalali, PHD2,Fereydoun Siassi, PHD2 and Mostafa Hosseini, PHD3
Diabetes Care , Year. 2005,
Download
132.

Blood pressure nomograms for school children in Iran


Authors: Ataei N, Aghamohammadi A, Yousefi E, Hosseini M, Nourijelyani K, Tayebi M, Khorasani G, Chavoshian A, Hosseini M, Yousefi M.
Pediatr Nephrol, Year. 2004,
Download
133.

Evaluation of some Iranian natural Zeolites and their relevant synthetic Zeolites as sorbents for removal of arsenate from drinking water


Authors: R Menhage-Bena, H Kazemian, M Ghazi-Khansari, M Hosseini, SJ Shahtaheri
Iranian Journal of Public Health, Year. 2004,
Download
134.

Attitude of High School Students of Tehran towards Tobacco Use


Authors: Gholam Reza Heydari1, Hooman Sharifi Milani1, Mostafa Hosseini2, Mohammad Reza Masjedi3
Tanaffos, Year. 2004,
Download
135.

Evaluation of Factors Affecting the Tendency towards Cigarette Smoking in High School Students of Tehran


Authors: Gholam Reza Heydari1, Hooman Sharifi Milani1, Mostafa Hosseini2, Mohammad Reza Masjedi3
Tanaffos, Year. 2004,
Download
136.

The Impact of Vitamin and/or Mineral Supplementation on Lipid profile in Type 2 Diabet


Authors: Maryam Sadat Farvida,Fereydoun Siassia, Mahmoud Jalalia, Mostafa Hosseinib, Navid Saadatc
Diabetes Research and Clinical Practice, Year. 2004,
Download
137.

The Impact of Vitamins and/or Mineral Supplementation on Blood Pressure in Type 2 Diabet


Authors: Maryam Sadat Farvid PhDa*, Mahmoud Jalali PhDa,Fereydoun Siassi PhDa, Navid Saadat MDc & Mostafa Hosseini PhDb
Journal of the American College of Nutrition, Year. 2004,
Download
138.

Weaving posture analyzing system (WEPAS) interdiction and validation


Authors: CHOOBINEH Alireza ; HOSSEINI Mostafa ; LAHMI Mohammadali ; SHARIFIAN Saeed ; ARASH HASHEMI HOSSEINI ;

Download
139.

Workstation Design in Carpet Hand-Weaving Operation: Guideliens for Prevention of Musculoskeletal Disorders


Authors: Alireza Choobineh, Mohammadali Lahmi, Mostafa Hosseini, Houshang Shahnavaz, Reza Khani Jazani
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics(JOSE) , Year. 2004,
Download
140.

Musculoskeletal symptoms as related to Ergonomic factors in Iranian Hand-Woven carpet Industry and general Guidelines for Workstation Design


Authors: Choobineh A, Lahmi M, Shahnavaz H, Jazani RK, Hosseini M.
Int J Occup Saf Ergon, Year. 2004,
Download
141.

The Effect of Training and Behavioral Therapy Recommendations on Smoking Cessation (A Report of the First “smoking cessation clinic” in Iran)


Authors: Gholam Reza Heydari1, Hooman Sharifi Milani1, Mostafa Hosseini2, Mohammad Reza Masjedi3
Tanaffos, Year. 2003,
Download
142.

Effective Factors on Smoking Cessation among the Smokers in the First "Smoking Cessation Clinic" in Iran


Authors: Mohammad Reza Masjedi1, Hassan Azaripour Masooleh1, Mostafa Hosseini2, Gholam Reza Heydari1
Tanaffos , Year. 2002,
Download
143.

Serodiagnosis of tuberculosis in children using A60 antigen


Authors: Soheila Khalilzadeh 1, Mojgan Yazdanpanah 1, Mostafa Hosseini 2, Nooshin Baghaie 1, Ali Akbar Velayati 1, Mohammad Reza Masjedi 3
Tanaffos , Year. 2002,
Download
144.

Modeling Drainage Performance in Slums of Developing Countries: How good is good enough?


Authors: P. Kolsky*, D. Butler**, S. Cairncross*, U.J. Blumenthal*, M. Hosseini*
Water Science and Technology, Year. 1999,
Download
145.

Weight-for-height of children in iran


Authors: M. Hosseini, R. G. Carpenter, K. Mohammad
Ann Hum Biol, Year. 1999,
Download
146.

Body Mass Index reference curves for Iran


Authors: M. Hosseini, R. G. Carpenter, K. Mohammad
Annals of Human Biology, Year. 1999,
Download
147.

Standardized percentile curves of body mass index of Iranian children compared to the US population reference


Authors: Hosseini M, Carpenter RG, Mohammad K, Jones ME
Int J Obes Relat Metab Disord, Year. 1999,
Download
148.

Identification of outlying height and weight data in the Iranian National Health Survey


Authors: M. Hosseini, R. G. Carpenter & K. Mohammad
Journal of Applied Statistics, Year. 1998,
Download
149.

Growth of children in Iran


Authors: Hosseini M, Carpenter RG, Mohammad K
Ann Hum Biol, Year. 1998,
Download
150.

In silico and experimental characterization of chimeric Bacillus thermocatenulatus lipase with the complete conserved pentapeptide of Candida rugosa lipase


Authors: Hosseini M, Karkhane AA, Yakhchali B, Shamsara M, Aminzadeh S, Morshedi D, Haghbeen K, Torktaz I, Karimi E, Safari Z
Appl Biochem Biotechnol, Year. 2013,
Download
151.

Trend of Blood Cholesterol Level in Iran:Results of Four National Surveys During 1991-2008


Authors: Hosseini M, Yousefifard M, Taslimi S, Sohanaki H, Nourijelyani K, Asgari F, Etemad K, Koohpayehzadeh J, Heidarian Miri H, Rafei A, Gouya MM, Mohammad K
Acta Med Iran, Year. 2013,
Download
152.

Toxocara Nematodes in Stray Cats from Shiraz, Southern Iran: Intensity of Infection and Molecular Identification of the Isolates


Authors: Fattaneh MIKAEILI , Hossein MIRHENDI , Mostafa HOSSEINI , Qasem ASGARI , *Eshrat Beigom KIA
Iranian J Parasitol, Year. 2013,
Download
153.

Survival Analysis of Iranian Patients Undergoing Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Using Cure Model


Authors: Akhlaghi AA, Najafi I, Mahmoodi M, Shojaee A, Yousefifard M, Hosseini M
J Res Health Sci, Year. 2013,
Download
154.

Opium could be considered as an independent risk factor for lung cancer


Authors: Masjedi MR, Naghan PA, Taslimi S, Yousefifard M, Ebrahimi SM, Khosravi A, Karimi S, Hosseini M, Mortaz E
Respiration, Year. 2013,
Download
155.

Depression, Prevalence and Some Risk Factors in Elderly Nursing Homes in Tehran, Iran


Authors: Nazemi L, Skoog I, Karlsson I, Hosseini S, Hosseini M, Hosseinzadeh MJ, Mohammadi MR, Pouransari Z, Chamari M, Baikpour M
Iran J Public Health, Year. 2013,
Download
156.

Postural Loading Assessment in Assembly Workers of an Iranian Telecommunication Manufacturing Company


Authors: Kamalinia M, Nasl Saraji G, Kee D, Hosseini M, Choobineh A
Int J Occup Saf Ergon, Year. 2013,
Download
157.

Serum Cholesterol Level Nomograms for Iranian Population; Suggestion for National Cut-Offs


Authors: Hosseini M, Taslimi S, Yousefifard M, Asgari F, Etemad K, Heidarian Miri H, Rafei A, Koohpayehzadeh J, Navid I, Gouya MM.
Iran J Public Health, Year. 2013,
Download
158.

Patient Safety in Tehran University of Medical Sciences’ General Hospitals, Iran


Authors: Arab M, Akbari Sari A, Movahed Kor E, Hosseini M, Toloui Rakhshan S, Ezati M
Iran J Public Health, Vol.42, Year. 2013,
Download
159.

Prevalence of HIV infection and the correlates among beggars in Tehran, Iran


Authors: SeyedAhmad SeyedAlinaghi1 , Abbas Ostad Taghi Zadeh2 , Hossein Zaresefat3 , Mehdi Hajizadeh3 , Seyed Najmeddin Mohamadi3 , Koosha Paydary1 , Sahra Emamzadeh Fard1 , Mostafa Hosseini4*
Asian Pacific Journal of Tropical Disease, Year. 2013, Page:76-78,
Download
160.

Dietary Diversity and Its Related Factors among Adolescents: A Survey in Ahvaz-Iran


Authors: Mahdis Vakili1, Parvin Abedi2, Mehrdad Sharifi3 & Mostafa Hosseini4
Global Journal of Health Science, Vol.5, Year. 2013,
Download
161.

The Relation between Nursing Administration’s Self-Confidence and the Staff’s Vocational Satisfaction


Authors: Fereshteh FARZIANPOUR,1,* Seyyed Mostafa HOSSEINI,2 Elham MOVAHED KOR,1 Shayan HOSSEINI,3 Mohamad AMERZADEH,1 and Batul AHMADI
Iran J Public Health, Year. 2013, Page:410–416,
Download
162.

Weight, Height and Body Mass Index Nomograms; Early Adiposity Rebound in a Sample of Children in Tehran, Iran


Authors: Mostafa Hosseini, Iman Navidi, Bahare Hesamifard1, Mahmoud Yousefifard2, Nasim Jafari1, Sakine Ranji Poorchaloo3, Neamatollah Ataei1,4
International Journal of Preventive Medicine, Vol.4, Year. 2013,
Download
163.

Prevalence of HIV infection and the correlates among homeless in Tehran, Iran


Authors: Abbas Ostad Taghi Zadeha, SeyedAhmad SeyedAlinaghib, Farshad Fakhimi Hassanzadc, Mehdi Hajizadehc, SeyedNajmeddin Mohamadic, Sahra Emamzadeh-Fardb, d, Koosha Paydaryb, d, Mostafa Hosseinie
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, Year. 2014,
Download
164.

The effects of education based on extended health belief model in type 2 diabetic patients: a randomized controlled trial


Authors: Bayat F, Shojaeezadeh D, Baikpour M, Heshmat R, Baikpour M, Hosseini M1.
J Diabetes Metab Disord, Year. 2013,
Download
165.

Prevalence of HIV infection and the correlates among homeless in Tehran, Iran


Authors: Abbas Ostad Taghi Zadeha, SeyedAhmad SeyedAlinaghib, Farshad Fakhimi Hassanzadc, Mehdi Hajizadehc, SeyedNajmeddin Mohamadic, Sahra Emamzadeh-Fardb, d, Koosha Paydaryb, d, Mostafa Hosseinie
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, Year. 2014,
Download
166.

Prevalence of HIV infection and the correlates among homeless in Tehran, Iran


Authors: Abbas Ostad Taghi zadeh1 , SeyedAhmad SeyedAlinaghi2 , Farshad Fakhimi Hassanzad3 , Mehdi Hajizadeh3 , SeyedNajmeddin Mohamadi3 , Sahra Emamzadeh-Fard2,4, Koosha Paydary2,4, Mostafa Hosseini5*
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, Year. 2014,
Download

Farsi

1.

ارتباط میزان افزایش وزندر دوران بارداری با تغییر وزن یکسال پس از زایمان در مقایسه باوزن قبل از بارداری در زنان یزدی


Authors: فهیمه مزیدی شرف آبادی،هاله صدر زاده یگانه*مصطفی حسینی،آزاده نجارزاده،سهیلا میرزاییان
مجله دیابت و لیپید ایران, Year. 1392,
Download
2.

تاثیر آموزش بر اساس مدل مدیریت متمرکزبر علایم بر میزان هموگلوبین کلیکوزیله، آگاهی دیابتی، رفتارهای خود مراقبتی و علایم بیماران دیابتی نوع دو


Authors: مهوش صلصالی،حمید صالحی*،هایده نکته دان،مصطفی حسینی،محسن خوش نیت نیکو،سید میثم ابراهیمی
فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد, Year. 1392,
Download
3.

نا امني غذايي و برخي عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر در زنان مبتلا به سندروم متابوليک


Authors: سمانه عزيزي ۱، هاله صدرزاده يگانه ۲*، سيد مصطفي حسيني ۳، افسانه احمدي ۴، ميلاد دانشي مسکوني ۱، محجوبه صفرپور ۱، نرجس نجيبي
ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج, Year. 1392,
Download
4.

بررسي اثرات مكمل ياري با اسيدهاي چرب لينولئيك كونژوگه بر فشار خون و تركيب بدني مردان جوان 20 تا 27 سال: يك كارآزمايي باليني دوسوكور


Authors: ميلاد تاج منش،*دكتر ناهيد آريائيان،دكتر مصطفي حسيني،دكتر رضا مظاهري،دكتر رامين كردي
مجله علوم پزشكي رازي, Year. 1392,
Download
5.

ارتباط نوع شغل و بخش محل خدمت پرسنل پرستاري با فراواني اختلالات اسكلتي عضلاني


Authors: سعيد رئيسي،دكتر مصطفي حسيني،دكتر مير سعيد عطارچي،دكتر مجيد گل آبادي،مهديه سادات رضائي،*محمد نامور
مجله علوم پزشكي رازي, Year. 1392,
Download
6.

بررسى روايى و پايايى پرسشنامه استرس شغلى عمومى نايوش در مطالعه اي بر روي (NIOSH Generic Job Stress Questionnaire) آتش نشانان شهر تهران


Authors: سجاد كازرونيان 1 - سيد ابوالفضل ذاكريان 2* - جبرئيل نسل سراجى 3 - سيد مصطفى حسينى
فصلنامه بهداشت و ايمنى کار, Year. 1392,
Download
7.

طراحی و ارایه پرسشنامه اختصاصی فرهنگ ایمنی بر اساس مدل بومی در یک صنعت خودرو سازی در ایران


Authors: قاسم طوری،عادل مظلومی،مصطفی حسینی
فصلنامه بهداشت و ايمنى کار, Year. 1392,
Download
8.

اثر مکمل یاري ال-آرژنین بر فعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدانی، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ترکیب بدن در افراد مبتلا به پیش دیابت


Authors: سیاوش فاضلیان* 1، احمد ساعدي صومعه علیا 2، مریم میرفتاحی 3، مصطفی حسینی 4، هاله صدرزاده یگانه 2 جواد حشمتی 1، نازلی نمازي
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک, Year. 1392,
Download
9.

ارزيابي كيفيت هواي ورودي به توربين هاي گازي دريك نيروگاه


Authors: فريده گلبابايى 1* - صابر مرادى حنيفى 2 - حميد حسنى 3 -حميد شيرخانلو 4 - سيد مصطفى حسينى
فصلنامه بهداشت و ايمنى کار, Year. 1392,
Download
10.

کاربرد مدل توام بقاو داده های طولی در بیماران دیالیز صفاقی


Authors: الهام مدرسه،محمود محمودی،سید مصطفی حسینی،حجت زراعتی،ایرج نجفی
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, Year. 1392,
Download
11.

بررسي تاثير مداخله آموزشي تركيبي بر پيشگيري از اعتياد به اينترنت در دانشجويان دختر ساكن خوابگاه هاي علوم پزشكي تهران : كاربرد مدل اعتقاد بهداشتي


Authors: آق بابك ماهري 1، داود شجاعي زاده 2، آذر طل 3، مصطفي حسيني 4، محمدنبي بهرامي 5، رويا صادقي
مجله تحقيقات نظام سلامت, Year. 1392,
Download
12.

ارايه برنامه آموزشي مبتني بر الگوي پرسيد به منظور ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در دانش آموزان شهر تهران


Authors: حيدر ندريان 1، آذر طل 2،داود شجاعي زاده 3، زيبا خليلي 4، مصطفي حسيني 5، زهرا بيگم آقاميري
مجله تحقيقات نظام سلامت, Year. 1392,
Download
13.

کیفیت زندگی پرستاران: مطالعه اي از استان زنجان


Authors: سمیرا جعفری،عزیزاله باطبی،رویا صادقی،سید مصطفی حسینی،میترا ابراهیم پور،مریم واعظی
فصلنامه پایش, Year. 1392,
Download
14.

بررسی عوامل موثر بر تنش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های علوم پزشکی زنجان در سال 1390


Authors: فاطمه شجاعی،عزبزاله باطبی،رویا صادقی،مصطفی حسینی،مریم واعظی،سمیرا جعفری
مجله بهداشت و توسعه, Year. 1392,
Download
15.

طراحی نظام اطلاعاتی هماهنگ با ساختار سازمانی بیمارستان ها


Authors: سمانه حیدری،فیض اله اکبری،سیدمصطفی حسینی،ابوالقاسم پور رضا،شهرام توفیقی
مجله دلنشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان, Year. 1392,
Download
16.

شیوع ناامنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر در درمان بیماران مبتلا به سرطان های گوارش فوقانی


Authors: ﻣﯿﻼد داﻧﺸﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، اﺣﻤﺪرﺿﺎ درﺳﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ، ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﮐﺎﻇﻢ زﻧﺪه دل، روﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰي، ﻣﺤﺠﻮﺑﻪ ﺻﻔﺮﭘﻮر
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ, Year. 1392,
Download
17.

بررسی فراوانی ژن کد کننده ادهسین متصل شونده به اسید سیالیک در ایزوله های هلیکوباکترپیلوری


Authors: زهرا پاکباز، دکتر محمد حسن شيرازی*، دکتر محمد رضا پورمند، دکتر رضا رنجبر، دکتر مصطفی حسينی ، زيبا ويسی ملک شاهی ، سارا حاجی خانی
مجله دانشگاه علومپزشکی کردستان،, Year. 1392,
Download
18.

مقایسه مدلهای بقا شفا یافته وایبل، لگ نرمال و لگ لجستیک در تحلیل بقا ء بیمارانی که دیالیز صفاقی سرپایی مداوم می شوند


Authors: علي اصغر اخلاقي1، مصطفي حسيني2، محمود محمودي3، منصورشمسي پور4، ايرج نجفي5
مجله اپیدمیولوژی ایران, Year. 1391,
Download
19.

تعیین میزان دی اتیل هگزیل فتالئات (DEHP)موجود در وسایل مورد استفاده در همودیالیز


Authors: مهدوي مزده ميترا,جاهدخانيكي غلامرضا,يونسيان مسعود,رجلاني حميد,نظم آرا شاهرخ,سيدعلي نقي سيداحمد,راستكاري نوشين,جباري حسين*,حسيني مصطفي,ناصري سيمين
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ, Year. 1390,
Download
20.

مقايسه شاخص هاي استرس حرارتيDI، WBGT، SW با پاسخ هاي فيزيولو‍‍‍‍‍‍‍‍زيكي مردان در محيط كار گرم و مرطوب


Authors: فريده گلبابايی1، محمدرضا منظم اسماعيل پور2، رسول همت جو*3، پروين نصيری1، غلامرضا پوريعقوب4 ، مصطفی حسينی5
ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺮان, Year. 1391,
Download
21.

مقايسه شاخص هاي استرس حرارتيDI، WBGT، SW با پاسخ هاي فيزيولو‍‍‍‍‍‍‍‍زيكي مردان در محيط كار گرم و مرطوب


Authors: فريده گلبابايی1، محمدرضا منظم اسماعيل پور2، رسول همت جو*3، پروين نصيری1، غلامرضا پوريعقوب4 ، مصطفی حسينی5
ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺮان, Year. 1391,
Download
22.

مواجهه شغلي كارگران با گرد و غبار سيمان و اثرات آن بر عملكرد دستگاه تنفسي در يك كارخانه سيمان


Authors: كاكويي حسين,غلامي عبداله*,قاسم خاني مهدي,حسيني مصطفي
اﻓﻖ داﻧﺶ, Year. 1391,
Download
23.

. فرواني آلودگي به باكتري استافيلوكوكوس اورئوس در بين كاركنان بخشهاي درماني بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي تهران


Authors: زينعلي نيا ندا,پورمند محمدرضا*,قانع مسعود,افروغ پرويز,حسيني مصطفي,عبدالصمدي زهرا
بيمارستان, Year. 1390,
Download
24.

. ارتباط سلامت روانی با تیپ شخصیتی و رویدادهای زندگی پرستاران شاغل در خدمت اورژانس تهران(تهران115


Authors: هادی طهرانی، داوود شجاعی زاده*، سيد مصطفی حسينی ، شهرزاد عليزادگان
نشریه پرستاری ایران, Year. 1391,
Download
25.

وضعیت اضطراب و افسردگی و احساس خوب بودن روانی، در سالمندان شهری منطقه ی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران


Authors: 5 ، ﺣﺴﻴﻦ روﺣﺎﻧﻲ 4 ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ آرﺷﻴﻦﭼﻲ 4 ، اﻋﻈﻢ دﺧﺖ رﺣﻴﻤﻲ 3 ، دﻛﺘﺮ داود ﺷﺠﺎﻋﻲزاده 2 دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ * ، 1 دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺘﺎب ﻋﻠﻴﺰاده
(مﺠﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي اﻳﺮان, Year. 1391,
Download
26.

بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی بر بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع2


Authors: فاطمه بيات, داود شجاعي زاده, سيد مصطفي حسيني, رويا صادقي, آذر طل
آغازه, Year. 1391,
Download
27.

بررسی اثر مکمل یاری ال-آرژنین بر فشار خون افراد مبتلا به پیش دیابت دارای اضافه وزن


Authors: مريم ميرفتاحي1، احمد ساعدي صومعه‌عليا1*، گيتي ستوده1، محمدرضا مهاجري تهراني2، سيدعلي كشاورز1، مصطفي حسيني3، سروش سيفي‌راد2
مجله دیابت و لیپید ایران, Year. 1391,
Download
28.

بررسی اثرات تخفیفی زنجبیل بر تهوع ناشی از شیمی درمانی: فاز تاخیری


Authors: سید میثم ابراهیمی, زهره پارسا یکتا, علیرضا نیکبخت نصرآبادی, سید مصطفی حسینی, صنمبر صدیقی, محمد حسین صالحی سورمقی
آغازه, Year. 1391,
Download
30.

بررسی گونه کنه های سخت و آلودگی آنها به خانواده انتروباکتریاسه در دامهای شهرستان آمل


Authors: امير کيهانی، جليل نجاتی، علی رستمی، دکتر مصطفی حسينی، دکتر بهروز داوری ، دکتر سيد حسن موسی کاظمی
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, Year. 1391,
Download
31.

. بررسی ارتباط بین خودباوری مدیران پرستار با رضایتمندی بیماران در بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران


Authors: دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﺮزﻳﺎن ﭘﻮر، 2 دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ 3 ﺳﻴﺪ ﺷﻬﺎب ﺣﺴﻴﻨﻲ5 ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ زاده 4 اﻟﻬﺎم ﻣﻮﺣﺪﻛﺮ
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان(ﭘﻴﺎورد ﺳﻼﻣﺖ) , Year. 1391,
Download
32.

. رابطه ی ناامنی غذایی، فعالیت بدنی و برخی عوامل اجتماعی- اقتصادی با پوکی استخوان در زنان یائسه ی 50تا 60 ساله در اصفهان


Authors: شیما کریمی, احمدرضا درستی مطلق, هاله صدرزاده یگانه, مصطفی حسینی, سید بهزاد آیت‌اللهی, محمدرضا سلامت
آغازه, Year. 1391,
Download
33.

مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان شاغل در شرکت ساپکو


Authors: وحیده ناصرخاکی, عزیز اله باطبی, سید مصطفی حسینی, داود شجاعی‌زاده, لیلا ناصرخاکی
آغازه, Year. 1391,
Download
34.

. ارزیابی مواجهه شغلی کارگران با سیلیس آزاد و گردوغبار کل در کارگاه حفر تونل زیرزمینی متروی تهران خط 1


Authors: حسین کاکویی ، سجاد موسوی2، داود پناهي3، منصورضا زاده آذری4، مصطفی حسینی5
بهداشت و ایمنی کار, Year. 1390,
Download
35.

تاثير طب فشاري بركاهش تهوع بيماران تحت عمل جراحي استرابيسم


Authors: عليرضا نيکبخت نصرآبادی1، زهرا عليزاده*2، معصومه ايمانی‌پور3، سيد مصطفی حسينی4، سيد حسين صدرالسادات5 ، رضا حشمت6
حيات, Year. 1390,
Download
36.

فراوانی آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در بین کارکنان بخشهای درمانی بیمارستان های علوم پزشکی تهران


Authors: ندا زينعلی نيا، محمدرضا پورمند، مسعود قانع، پرويز افروغ، مصطفی حسينی ، زهرا عبدالصمدی
بیمارستان, Year. 1390,
Download
37.

مقايسه ميزان سرمي ويسفاتين در دو سيستم پورت و وريدي افراد چاق مفرط تحت عمل جراحيBariatric


Authors: كرباسچيان زهره,حسين زاده عطار محمدجواد*,حسيني مصطفي,طالب پور محمد,كوثري فريد,كرباسچيان نرگس,رضوان ندا,مظاهريون مريم,نديمي هدي,گلپايي عاطفه,حسين نژاد آرش
مجله ديابت و ليپيد ايران, Year. 1390,
Download
38.

بررسي ارتباط ر‍زيم غذايي گياه خواري با سطح متابوليسم استراحت(RMR) و تركيب بدن


Authors: هدی ندیمی1، ابولقاسم جزایری1، مصطفی حسینی1، سعید حسینی* 1،2
مجله دیابت و لیپید ایران، , Year. 1390,
Download
39.

تعيين عوامل موثر بر پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان مری با استفاده از مدل رگرسیون لگ لجستیک


Authors: محمودرضا قدیمی1، محمود محمودی2، کاظم محمد3، حجت زراعتی4، مصطفی حسینی3، اکبر فتوحی3
مجله اپیدمیولوژی ایران، , Year. 1390,
Download
40.

پای بندی به پروفیلاکسی با داروهای ضدتروویروسی به دنبال مواجهه ی شغلی وغیرشغلی با HIV درافراد مراجعه کننده25. به مرکز مشاوره ی بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی(ره) طی سال های1387 لغایت1388


Authors: آذر ﺣﺪادي، ﻣﻬﺮﻧﺎز رﺳﻮﻟﻲﻧﮋاد، ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻧﻘﻲ، ﻛﻮﺷﺎ ﭘﺎﻳﺪاري، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻳﺮ، اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺷﺠﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺮوس ﻓﺮﺟﻲ، ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮي، ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻲ، ﻣـــﺼﻄﻔﻲ ﺣـــﺴﻴﻨﻲ
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ, Year. 1390,
Download
41.

تعیین فراوانی عفونت هم زمان هپاتیت های ویروسیBوCباHIV وعوامل موثر بر آن


Authors: مرادمندبديع بنفشه,سيدعلي نقي سيداحمد,چمن رضا,حسيني مصطفي,حسيبي مهرداد,محرمي بهاره,جنتي معصومه,رسولي نژاد مهرناز*
مجله دانش و تندرستي , Year. 1390,
Download
42.

بررسی الگوی خواب دانش آموزان 6 تا 9 ساله ی شهر تهران


Authors: دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد واﻋﻆ زاده 1 ، اﻳﻮب زﻣﺎﻧﻲ 2 ، دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ 1 اﻣﻴﺮ ﺻﺎﺑﺮ ﻗﺮاﻣﻠﻜﻲ
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن, Year. 1390,
Download
43.

استمداد از گیاهان دارویی به عنوان راهکاری برای تخفیف استفراغ مرحله حاد ناشی از شیمی درمانی


Authors: دکتر زهره پارسا يکتا، سيد ميثم ابراهيمی، دکتر سيد مصطفی حسينی، دکتر عليرضا نيکبخت نصرآبادی، دکتر صنمبر صديقی ، دکتر محمد حسين صالحی سورمقی
مجله علوم پزشکی رازی, Year. 1390,
Download
44.

. تعیین تنوع ژنی اشریشیاکلی از آب چاه پارکهای تهران به روش مولتی پلکس


Authors: سلطان دلال محمدمهدي*,سپهري سامان,حسيني مصطفي,طباطبايي بفرويي اكرم,ديلمي خياباني زهرا
پژوهنده , Year. 1390,
Download
45.

عوامل مؤثر بر بقا بيماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از مدل‌هاي شکنندگي


Authors: قديمي محمودرضا,محمودي محمود*,محمد كاظم,حسيني مصطفي,رسولي محبوبه
پايش, Year. 1390,
Download
46.

بررسي تأثير تغيير سبك زندگي با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي بر ريسك فاكتورهاي قلبي درزنان يائسه شهر اهواز


Authors: پروین عابدی, مری هوانگ سولی, میرنا لینی کندای, زیتون یاسین, داوود شجاعی زاده, مصطفی حسینی
آغازه, Year. 1390,
Download
47.

فراوانی عوامل خطر عفونتهای HIV و هپاتیت در افراد بی خانمان شهر تهران طی سالهای 86- 1384


Authors: سعيد رحماني1 ، محمود محمودي فراهاني2 ، سيد مصطفي حسيني2 ، ربيع اله رحماني3 ، آرش اكابري4 سيد احمد سيد علي نقي
مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار , Year. 1390,
Download
48.

. بررسي ميزان کارايي نوعي بريس جديد زانو براي ايجاد فاصله بين سطوح مفصلي کشککي- راني با استفاده از نيروي مکشي : يک مطالعه مقدماتي


Authors: دکتر محمدحسن روستائي, دکتر عباس رحيمي, دکتر سعيد طالبيان‌مقدم, دکتر حسين باقري, دکتر مصطفي حسيني, احمد فراهاني
آغازه, Year. 1390,
Download
49.

جداسازی و شناسایی گونه های نوکاردیا از نمونه لاواژ بیماران برونکوسکوپی شده به روش کلاسیک و مولکولی


Authors: حيدرزاده سيامك,پورمند محمدرضا,قاسمي امير,زرين فر حسين,صابر ساسان,سوري طاهره,ميرهندي سيدحسين,حسيني مصطفي,خليفه قلي محمد,مرداني ناديا,اشراقي سيدسعيد*
مجله دانشكده پزشكي , Year. 1390,
Download
50.

. آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیمار: مطالعه ای در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران


Authors: ﻣﺤﻤــﺪ ﻋــﺮب،اﺻﻐﺮ زارﻋﻲ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴینی
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ, Year. 1389,
Download
51.

تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش و مقایسه ی آن در مدل های پارامتری و مدل کاکس


Authors: محمودرضا قديمي، محمود محمودي، کاظم محمد، حجت زراعتي، مصطفي حسيني، محمود شيخ فتح الهي
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ, Year. 1389,
Download
52.

نگرش پزشکان، پرستاران و بیماران بستری در بیمارستان های منتخب روانپزشکی شهر تهران در مورد حقوق بیماران روانی


Authors: مهرنوش عباسی، دكتر آرش رشيديان*، دكتر محمد عرب، دكتر همايون امينی ، دكتر مصطفی حسينی
مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران, Year. 1389,
Download
53.

. میزان رضایتمندی و عوامل موثر بر رضایت سالمندان از خدمات بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران


Authors: عرب محمد,حسيني مصطفي,رنجبرعزت آبادي محمد,رشيديان آرش,پوررضا ابوالقاسم,ورمقاني مهدي*,تاجور مريم
يمارستان, Year. 1389,
Download
54.

بررسي فراواني آنتي بادي برعليه ويروس هپاتيت C (anti-HCV Ab) و فاکتورهاي خطر مربوطه در بيماران اختلال انعقادي استان يزد


Authors: مبيني غلامرضا*,حسيني مصطفي,شهباز بابك,طاهايي سيدمحمدابراهيم,سالاري محمدحسين,مختاري آزاد طلعت,ناطق رخشنده,شاه محمودي شهره,منصوري شاهين
مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد , Year. 1389,
Download
55.

آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمايي پسرانه شهر تهران در مورد مصرف دخانيات


Authors: حيدري غلامرضا,رمضان خاني علي,حسيني مصطفي*,يوسفي فرد محمود,مسجدي محمدرضا
پايش, Year. 1389,
Download
56.

آيا دليل مصرف سيگار با نتيجه درمان ترك سيگار ارتباطي دارد؟


Authors: غلامرضا حيدري، مصطفي حسيني، محمود يوسفي فرد، علي رمضانخاني، محمدرضا مسجدي
پایش, Year. 1389,
Download
57.

ديدگاه مديران ارشد بيمارستان‌هاي خصوصي شهر تهران در مورد مشکلات بيمارستان‌هاي خصوصي


Authors: زريئي گاوگاني فاطمه,پوررضا ابوالقاسم,حسيني مصطفي*,اكبري فيض اله
پايش, Year. 1389,
Download
58.

. رابطه ي سطح فن آوري اطلاعات با ابعاد سه گانه ي ساختار سازماني در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران


Authors: فیض اله اکبری, سید مصطفی حسینی, ابوالقاسم پوررضا, شهرام توفیقی, سمانه حیدری
آغازه, Year. 1389,
Download
59.

جراحي انكوپلاستيك پستان: بررسي نتايج در نخستين تجربيات در كشور


Authors: حمد کاویانی،1* شروین تسلیمی،2 بهادر اطهاری،2 مسعود یونسیان،3 مصطفی حسینی،4 عباس ربانی1
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان, Year. 1389,
Download
60.

بررسي ميزان پاسخ سيستم ايمني بيماران HIV/AIDS به واکسيناسيون هپاتيتB


Authors: اسماعيلي پور نگين,ميرزايي ناهيد,چمن رضا,رسولي نژاد مهرناز,حاجي عبدالباقي محبوبه,رهام مريم,سيدعلي نقي سيداحمد,حسيني سيدمصطفي,پارسا مازيار,پايورمهر لادن,عمادي كوچك حميد*
مجله دانش و تندرستي , Year. 1389,
Download
61.

جداسازی سویه های اشریشیاکلی مهاجم(EIEC) از اسهال کودکان با تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR


Authors: دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻳﺰدي 2 ، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻮرﻣﻨﺪ 1 اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻛﺒﺮي *5 ، دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎن دﻻل 4 دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان (ﭘﻴﺎورد ﺳﻼﻣﺖ, Year. 1388,
Download
62.

مقایسه سه روش پورپلیت، بیشترین شمارش احتمالی و فیلتر غشائی در شناسایی اشریشیاکلی از نمونه های آب چاه پارک


Authors: محمد مهدی سلطان دلال*، مصطفی حسينی، ترانه پيمانه عابدی محتسب ، اکرم طباطبايی بفرويه
مجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی, Year. 1388,
Download
63.

بررسي شيوع لكه هاي مغولي و برخي عوامل مؤثر بر آن در نوزادان شهر تهران48


Authors: سيدعلي نقي سيداحمد,حسيني سيدمصطفي*,چمن رضا,اشرفي محمودرضا,گنجي زاده فرحناز,زنديه سعيد,كشت كار عباسعلي
مجله دانش و تندرستي , Year. 1388,
Download
64.

بررسی میزان آگاهی کادر پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه عفونت های بیمارستانی در سال1385


Authors: فيض الله اکبری حقيقی، مصطفی حسينی، ابوالقاسم پور رضا ، محسن مردعلی
بیمارستان, Year. 1387,
Download
65.

کم وزني حين تولد و رابطه آن با حاملگي هاي ناخواسته؛ يک مطالعه همگروهي


Authors: حسيني مصطفي,قوامي بيتا,سليم زاده حميده,افتخاراردبيلي حسن*
پژوهشنامه بازرگاني , Year. 1388,
Download
66.

ارتباط عوامل اقتصادي-اجتماعي با انسداد عروق كرونر در افراد كمتر از ۴۵ سال، بيمارستان قلب شهيد رجايي: مطالعه مورد-شاهدي


Authors: پوررضا ابوالقاسم,برات آنا,حسيني مصطفي*,اکبري ساري علي,عقبايي حبيب
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Year. 1388,
Download
67.

بررسي نتايج درماني سندرم كمپارتمان در مصدومين زلزله بم -1382 ايران


Authors: ايرج نجفی1، مصطفی حسينی2، سعيد صفری*3، عباس شجاعی4، علی شريفی5، مهدی مهرانی4 ، رسول بابايی4
مجله اپیدمیولوژی ایران, Year. 1388,
Download
68.

سيگار‌هاي مصرفي شهر تهران در سال 1387


Authors: دکتر غلامرضا حيدری، دکتر بابک شريف‌کاشانی، دکتر هومن شريفی، دکتر مصطفی حسينی* ، دکتر محمدرضا مسجدی
مجله پژوهشي حكيم., Year. 1388,
Download
69.

. روشي آسان براي تشخيص وابستگي شديد به نيکوتين در افراد سيگاري


Authors: حيدري غلامرضا,حسيني مصطفي,رمضان خاني علي,شريفي ميلاني هومن,مسجدي محمدرضا*
حكيم, Year. 1388,
Download
70.

بررسی میزان آگاهی کادر پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه عفونت های بیمارستانی در سال1385


Authors: فيض الله اکبری حقيقی، مصطفی حسينی، ابوالقاسم پور رضا ، محسن مردعلی
بیمارستان, Year. 1387,
Download
71.

بررسی میزان آگاهی کادر پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه عفونت های بیمارستانی در سال1385


Authors: فيض الله اکبری حقيقی، مصطفی حسينی، ابوالقاسم پور رضا ، محسن مردعلی
بیمارستان, Year. 1387,
Download
72.

. اختلاف قد و وزن كودكان و نوجوانان شهري و روستائي و مقايسه آن در دو بررسي سلامت و بيماري كشوري[در سالهاي 1370- 1369 و 1378]


Authors: حسيني مصطفي, محمد كاظم, صفري سعيد
مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران, Year. 1387,
Download
73.

ارزيابي عوامل خطرساز سرطان پروستات در استان مازندران


Authors: دکتر مصطفی حسينی*، يونس جهانی، دکتر محمود محمودی، دکتر محمدرضا اشراقيان، يوسف يحيی پور ، دکتر عباسعلی کشتکار
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, Year. 1387,
Download
75.

ارزيابي فشار وضعيتي وارده بر اندامهاي فوقاني به روشLUBA دركاركنان خطوط مونتاژ كارخانجات مخابراتي ايران، شيراز


Authors: مجتبی کمالی نيا1، جبرائيل نسل سراجی*2، عليرضا چوبينه3 ، سيدمصطفی حسينی4
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, Year. 1387,
Download
76.

نقش و تاثير مدل ويژگيهاي شغلي (JCM)Job Characteristics Model روي رضايت شغلي


Authors: عبيدالله فرجی1، ابوالقاسم پوررضا*2، مصطفی حسينی3، محمد عرب4 ، فيض الله اکبری5
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, Year. 1387,
Download
77.

ارزيابي ارگونوميك ريسك فاكتورهاي اختلالات اسكلتي- عضلاني در كارگران ساختمان سازي با روشPATH


Authors: حاج آقازاده فيرورق محمد,نسل سراجي جبرائيل*,حسيني سيدمصطفي,عدل جواد
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, Year. 1387,
Download
78.

شیوع پرفشاری خون در دانش آموزان محدوده سنی13 تا 18 سال در ایران


Authors: عطايي نعمت اله*,آقامحمدي اصغر,ضيايي وحيد,حسيني مصطفي,دهسرا فرزين,رضانژاد علي اصغر
مجله بيماريهاي كودكان ايران, Year. 1386,
Download
79.

مطالعه اختلالات اسكلتى - عضلانى در كارگران صنعت ساختمان سازي


Authors: نسل سراجي جبرائيل*,حاج آقازاده فيرورق محمد,حسيني سيدمصطفي,عدل جواد
سلامت كار ايران بهار , Year. 1386,
80.

. فراواني لكه هاي مغولي و مكان هاي شايع آن در نوزادان زنده متولد شده در بيمارستان شريعتي


Authors: حميده شجري, محمود‌رضا اشرفي, فرحناز گنجي‌زاده, سيد احمد سيد علي نقي, سعيد زنديه, سيد مصطفي حسيني
مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, Year. 1386,
Download
81.

بررسي اثر رژيم هاي پرپروتئين بر غلظت پروتئين هاي التهابي پلاسما در زنان چاق


Authors: ناصري عصمت*,كشاورز سيدعلي,جلالي محمود,حسيني مصطفي,درستي احمدرضا,چمري مريم
مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران, Year. 1386,
Download
82.

مقايسه مدل هاي مختلف بقا در مطالعه طول مدت شيردهي


Authors: حسيني مصطفي*,محمد كاظم,رحيم زاده كيوي ميترا,محمودي محمود
حكيم, Year. 1386,
Download
83.

بررسي برخي عوامل موثر طول مدت شيردهي در استان مازنداران با استفاده از آناليز بقا


Authors: رحيم زاده كيوي ميترا*,حسيني مصطفي,محمودي محمود,محمد كاظم
كومش, Year. 1386,
Download
84.

نقش هیالورونان در طی تکامل فولیکول تخمدانی موش


Authors: حسيني پناه سيدمحمد*,آهي محمد,حبيبي رضايي مهران,حسيني مصطفي,مرادي ولي اله,رجب زاده علي اكبر
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام , Year. 1385,
Download
85.

روند تغييرات رشد(وزن و قد) کودکان و نوجوانان 18-2 ساله ايراني در طول يک دهه (سال هاي 70-69 تا سال 1378)


Authors: دکتر کاظم محمد*، دکتر مصطفی حسينی ، دکتر احمدعلی نوربالا
مجله پژوهشي حكيم, Year. 1385,
Download
86.

آگاهي، نگرش و کاربست تغذيه اي مادران کودکان 6-36 ماه کرمان - 1382


Authors: مرادي شهربابك حسن,درستي مطلق احمدرضا,حسيني مصطفي,صدرزاده يگانه هاله
مجله دانشكده پزشكي , Year. 1385,
Download
87.

بررسي دريافت مواد مغذي و ارزيابي تن سنجي نوجوانان 14-11 ساله مدارس غيرانتفاعي شهر دامغان(1384


Authors: حسين فلاح* دکتر مصطفي حسينی** دکتر سيد علي کشاورز ***
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد, Year. 1385,
Download
88.

شناسائي عوامل تعيين کننده وضعيت بدن و طراحي ايستگاه کار با استفاده از روش طراحي فاکتوريل


Authors: عليرضا چوبينه* ، مصطفی حسينی
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, Year. 1385,
Download
89.

تاثير خانواده در گرايش به مصرف سيگار دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران ، سال 1382


Authors: حيدري غلامرضا*,شريفي هومن,حسيني مصطفي,مسجدي محمدرضا
مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران , Year. 1385,
Download
90.

. مقايسه اثر دو نوع وعده غذائي به دنبال کاهش ذخاير گليکوژني بر عملکرد ورزشي، سطح انسولين و گلوکز سرم در ورزشکاران مرد رشته


Authors: محمد حضوری*، سيد علی کشاورز، سيد مصطفی حسينی، شهرام فرج زاده، علی اکبر صبور يراقی ، هاله صدرزاده يگانه
مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, Year. 1385,
Download
91.

بررسي اثربخشي برنامه همگاني ايمن سازي عليه هپاتيت ب بر بار بيماري در ايران


Authors: دکتر محمدحسين فروزان‌فر*، دکتر کاظم محمد، دکتر سيدرضا مجدزاده، دکتر رضا ملک‌زاده، دکتر فريد ابوالحسنی، دکتر مهدی محمدنژاد، دکتر کورش هلاکوئی‌نائينی، دکتر مصطفی حسينی ، دکتر محسن نقوی
مجله پژوهشي حكيم, Year. 1385,
Download
92.

عوامل موثر بر رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران


Authors: اكبري فيض اله,حسيني مصطفي,عرب محمد,چوزوكلي نيره
فيزيولوژي و فارماكولوژي , Year. 1385,
Download
93.

استفاده از يک مدل آماري براي پيش بيني ضايعات داخل جمجه اي در مصدومان ضربه مغزي خفيف


Authors: سعادت سهيل*,قدسي سيدمحمد,هلاكويي ناييني كوروش,محمودي محمود,فيروزنيا كاووس,حسيني مصطفي
پايش, Year. 1385,
Download
94.

اعتبار و روايي ترجمه فارسي آزمون حساسيت به صداي واينشتاين


Authors: علي محمدي ايرج*,نصيري پروين,ازخوش منوچهر,ثابت مهرداد,حسيني سيدمصطفي
پژوهشهايروانشناختي, Year. 1385,
Download
95.

. تاثير مداخله آموزشي بر تعديل سبک زندگي بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر مشهد


Authors: دكتر محمد رضا شيدفر*دكتر مصطفي حسيني** دكتر داوود شجاعي زاده ***دكتر نازيلا اساسي**** دكتر فرشته مجلسي*****
فصلنامه طلوع بهداشت , Year. 1385,
Download
96.

. تاثير برنامه آموزشي بر آگاهي و نگرش بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر مشهد؛ نتايج مداخله


Authors: شيدفر محمدرضا*,حسيني مصطفي,شجاعي زاده داوود,اساسي نازيلا,مجلسي فرشته,ناظمي سعيد
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند, Year. 1386,
Download
97.

بررسي وضعيت آگاهي، نگرش، و عملکرد دانش آموزان دختر مدارس راهنمائي قائم شهر در مورد فقر آهن و کم خوني ناشي از آن در سال 84


Authors: مشرفه چالشگر* دکتر مصطفي حسيني** دکتر داوو شجاعي زاده ***حميده پيشوا****
فصلنامه طلوع بهداشت , Year. 1385,
Download
98.

. مقايسه وضعيت تغذيه اي و تعيين برخي عوامل موثر بر آن در دانش آموزان 11-14 ساله مدارس دولتي و غيرانتفاعي شهر دامغان در سال 1384


Authors: (Ph.D) سيدعلي كشاورز 2 ،(M.Sc) حسين فلاح 2 ،(Ph.D)* مصطفي حسيني 1
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان, Year. 1385,
Download
99.

. تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي ، نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر در مورد كم خوني ناشي از فقر آهن


Authors: دکتر مصطفی حسينی*، دکتر داوود شجاعي‎زاده، مشرفه چالشگر ، حميده پيشوا
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, Year. 1385,
Download
100.

وضعیت تغذیه نوزادان ترم و سالم به روش تن سنجی بجنورد-1380


Authors: خسروي مريم,كشاورز سيدعلي,حسيني مصطفي
مجله دانشكده پزشكي, Year. 1384,
Download
101.

بررسی مهم ترین عوامل موثر بر شاخص های تن سنجی نوزادان شهرستان بجنورد در سال1380


Authors: كشاورز سيدعلي,حسيني مصطفي,خسروي مريم*
مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان , Year. 1384,
Download
102.

افسردگی حین بارداری: لزوم ادغام بیماریابی، افزایش مشارکت همسران


Authors: حسيني سازي فريبا*,پوررضا ابوالقاسم,حسيني مصطفي,شجاعي زاده داوود
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, Year. 1384,
Download
103.

بررسی اثر خماری بر سوانح ترافیکی منجر به جرح با استفاده از روش case-crossover86


Authors: زهرا رجب‌پور1، سيدرضا مجدزاده*2، علی فيض زاده خراسانی3، عباس متوليان4 ، مصطفی حسينی5
اپيدميولوژي ايران, Year. 1384,
Download
104.

ارتباط بین مصرف مواد مخدر افیونی و سوانح ترافیکی منجر به جرح


Authors: زهرا رجب پور، دكتر سيدرضا مجدزاده، دكتر علي فيض زاده خراساني، دكتر عباس متوليان، دكتر مصطفي حسيني،
مجله علمي پزشكي قانوني , Year. 1384,
Download
105.

بررسي وضعيت تغذيه دانش آموزان 11-14 ساله مدارس دولتي شهر دامغان


Authors: حسين فلاح، سيدعلی کشاورز، مصطفی حسينی، هاله صدرزاده‌يگانه ، ناهيد جاراللهی
كومش, Year. 1384,
Download
106.

بررسي شيوع استعمال دخانيات و بيماريهاي مختلف در اعضاي سازمان نظام پزشكي ايران ، سال 1382


Authors: دكتر غلامرضا حيدري، دكتر ساناز اميني، دكتر مصطفي حسيني، دكتر محمدرضا مسجدي،
مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران , Year. 1382,
107.

شکاف کيفيت خدمات بهداشتي اوليه ارايه شده در مراکز بهداشتي شهرستان کاشان


Authors: دکتر علی کبريايی*، دکتر فيض الله اکبری، دکتر سيدمصطفی حسينی، دکتر حسن افتخار اردبيلی ، دکتر ابوالقاسم پوررضا
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, Year. 1383,
Download
108.

. اثر ويتامينها و مينرالها بر ميزان چربي خون افراد ديابتي نوع2


Authors: مريم‌السادات فرويد*، فريدون سياسی2، محمود جلالی2، مصطفی حسينی3 ، نويد سعادت4
مجله‌ي غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران, Year. 1383,
Download
109.

بررسي اثر درشت مغذي ها بر پاسخهاي قلبي – عروقي در افراد سالم و ديابتي نوع2


Authors: كاسب فاطمه,سلطاني محمدحسين,كيمياگر سيدمسعود,حسيني مصطفي
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان , Year. 1382,
Download
110.

. بررسي وضعيت مصرف سيگار و عوامل همراه آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران در سال 1382


Authors: حيدري غلامرضا*,شريفي هومن,حسيني مصطفي,مسجدي محمدرضا
پژوهنده, Year. 1383,
Download
111.

. بررسي کمي و کيفي فاضلاب صنايع شيميايي و الکترونيک تهران بزرگ


Authors: دکتر امیرحسین محوی 1 حسن ایزانلو 2 دکتر علیرضا مصداقی نیا 3 دکتر سیمین ناصری 3 مصطفی حسینی 4
مجله پزشکی هرمزگان, Year. 1383,
Download
112.

بررسي کمي و کيفي فاضلاب صنايع غذايي و دارويي تهران بزرگ


Authors: میرحسین محوی؛ محمد مسافری؛ سیمین ناصری؛ مصطفی حسین
علوم و تکنولوژي زيست, Year. 1383,
113.

. بررسي مقايسه اي شکاف کيفيت خدمات بهداشتي اوليه ارايه شده در واحدهاي بهداشتي درماني شهري و روستايي کاشان


Authors: كبريايي علي,اكبري فيض اله,حسيني سيدمصطفي,افتخاراردبيلي حسن
دانشور, Year. 1382,
114.

. برسي آگاهي، نگرش و سبک زندگي بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر مشهد


Authors: محمدرضا شيدفر, داود شجاعي زاده, مصطفي حسيني, نازيلا اساسي, فرشته مجلسي
پايش, Year. 1381,
Download
115.

اختلالات اسکلتي- عضلاني در صنعت قاليبافي ايران


Authors: عليرضا چوبينه*، محمدعلی لحمی، مصطفی حسينی، رضا خانی جزنی ، هوشنگ شاهنواز
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, Year. 1382,
Download
116.

. بررسي تغيير شاخصهاي قندي منطقه شفاف فوليکول در طي چرخه تخمداني


Authors: دكتر محمد بربرستاني ، سيد محمد حسيني پناه ، دكتر عليرضا فاصل
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲﻭﺧﺪﻣﺎﺕﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲﺩﺭﻣﺎﻧﻲﻫﻤﺪﺍﻥ, Year. 1382,
Download
117.

. بررسي اثر درشت مغذي ها بر پاسخ هاي متابوليک و قلبي-عروقي افراد ديابتي نوع 3


Authors: دكتر فاطمه كاسب 1، دكتر محم دحسين سلطاني 2، دكتر مسعود كيميا گر 3، دكتر مصطفي حسيني 4
مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد, Year. 1383,
Download
118.

بيماري سل در بيماران افغاني و ايراني ارجاع شده به مرکز آموزشي.پژوهشي و درماني سل و بيمارهاي ريوي 1379-1377


Authors: مژگان يزدان پناهي ،حيدر مسجدي ،مصطفي حسيني ،علي اكبر ولايتي ،محمدرضا مسجدي
فصلنامه حكيم , Year. 1381,
Download
119.

نقش ان-استيلاسيون گالاکتوز و گلوکوز در تکامل فوليکول


Authors: سيدمحمد حسينی پناه، محمد بربرستانی، عليرضا فاضل، مهران حبيبی رضايی ، مصطفی حسينی
كومش, Year. 1381,
Download
120.

ميزان رضايت مراجعين به مراکز بهداشتي-درماني شهري تابعه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران از نظام ارائه خدمات


Authors: سيدجليل سيدي اندي، داود شجاعي زاده، عزيزاله باطبي، سيدمصطفي حسيني، رزيتا رضائي
مجله دانشگاه علوم پزشکي بابل, Year. 87-80,
Download
1.

EPI INFO, EGRET and S-PLUS.


2.

STATA, SPSS-PC, ML3 and MLN, and Minitab, and am familiar with Glim 4, STATXACT, SAS,


3.

Computer Knowledge


1.

The 15th RAZI Research Festival on Medical Science


Date: 2010,
Top