Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Hooman Shahsavari

Contact Information
Tel: 61054342 -61054319
Academic Rank
Associate Professor
School
Nursing and Midwifery
Medical surgical nursing
About
CV last edited on: 2018/18/08

1.

Ph.D


Nursing, Tehran University of Medical Sciences,
2.

M.S


Medical Education, Tehran University of Medical Sciences,
3.

M.S


Nursing, Isfahan University of Medical Sciences,
4.

B.Sc


Nursing, Tehran University of Medical Sciences,
1.

English


Speaking: Medium, Reading: Medium, Writing: Medium
1.

کسب عنوان استاد برگزیده از نگاه دانشجویان در پنجمین دوره انتخاب استاد محبوب من، شورای نمایندگان دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران


1397,
2.

برگزیده جایزه تلاشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشکی ر نوزدهمین جشنواره ابن سینا


1396,
3.

کسب عنوان استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهاردهمین همایش نکوداشت مقام استاد


1395,
4.

کسب عنوان استاد محبوب در سومین دوره انتخاب استاد محبوب من، شورای نمایندگان دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران


1395,
5.

کسب عنوان دانش آموخته برتر دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران


1392,
6.

کسب جایگاه ارائه دهنده فرایند برتر دانشگاهی ششمین جشنوارة آموزشی شهید مطهری با همکاری در فرايند توانمند سازي دانشجويان كارشناسي پرستاري براي ورود به كارورزي در عرصه: بكارگيري برنامه بازآموزي مهارتهاي باليني پايه پيش عرصه جهت ارتقاء مهارت و خودكارآمدي بالين


1392,
7.

کسب جایگاه ارائه دهنده فرایند برتر دانشگاهی دومین جشنوارة آموزشی شهید مرتضی مطهری در طرح کلنیک پرستاری سرطان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


1388,
8.

کسب جایگاه ارائه دهنده فرایند برتر دانشگاهی دومین جشنوارة آموزشی شهید مرتضی مطهری با همکاری در طرح ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران مبتلا به سرطان با بکارگیری سیستم ثبت الکترونیک مراقبت بر اساس فرایند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


1388,
9.

دریافت تقدیر نامه از سوی ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی حضرت سیدالشهداء اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


1386,
10.

کسب رتبه دانشجوی ممتاز در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


1384-1385,
11.

عضو کانون اندیشه های پویا ( دفتر استعدادهای درخشان) دانشگاه علوم پزشکی تهران


1380-1383,
12.

دریافت لوح تقدیر از طرف قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دانشجوی ممتاز


1380,
13.

کسب رتبه دانشجوی ممتاز کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران


79-83,

Scientific Position

1.

Faculty Member of Medical -Surgical Nursing Department


School of Nursing & Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences, 2013-Present-
2.

Faculty Member of Medical -Surgical Nursing Department


School of Nursing & Midwifery ,Isfahan University of Medical Sciences, 2006-2008

Executive Position

1.

Director of Media & External Relations Division


TUMS Education Development Center, 2013-2018
2.

(Director of Education Development Office (EDO


School of Nursing & Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences, 2013-2018
3.

Director of Educational Evaluation Committee


School of Nursing & Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences, 2013-2014
4.

Member of Faculty Research Committee


School of Nursing & Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences, 2014-present
5.

Member of Educational Evaluation Committee


School of Nursing & Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences, 2014-Present
6.

Member of Research Committee of Medical -Surgical Nursing Department


School of Nursing & Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences, 2013-2017
7.

Member of Faculty Postgraduate Committee


School of Nursing & Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences, 2017-Present-
8.

Head of Research Committee of Medical -Surgical Nursing Department


School of Nursing & Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences, 2017-2018
9.

Head of Medical-Surgical Nursing Department


School of Nursing & Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences, 2017-2018
10.

Vice-Dean of Education


School of Nursing Midwifery ,Tehran University of Medical Sciences, 2017

راهنما

1.

بررسی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیماران در بیمارستان پس از پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران


محمود امیری,
M.S, پرستاری داخلی جراحی,
2.

مقایسه ای مشاوره به دوروش دورا پرستاری و رو دررو بر علائم اختلال استرس پس از سانحه و تبیین تجربیات بیماران از مداخله


نعیما خدادادی,
Ph.D, پرستاری,
3.

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی بر رفتارهای پرخطر جنسی مبتلایان به ویروس پاپیلومای انسانی


نیما پورغلام,
M.S, پرستاری داخلی جراحی,
4.

بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص مبتنی بر سلامت جنسی بر عملکرد جنسی بیماران تحت جراحی پروستاتکتومی از طریق مجاری ادراری (TURP )


رامین بیات,
M.S, پرستاری داخلی جراحی,
5.

بررسی تأثیر برنامه ترخیص مبتنی بر نقش مراقبتی خانواده بر وضعیت و شاخص های آزمایشگاهی تغذیه ای و کیفیت زندگی بیماران دچار شکستگی مفصل ران


سحر ماله میر,
M.S, پرستاری داخلی جراحی,
6.

مراقبت انتقالی در بیماران تحت جراحی ستون فقرات: طراحی برنامه و ارزیابی اثربخشی آن


جعفر علی حیدری,
Ph.D, پرستاری,
7.

تبیین فرایند خلق موقعیت یادگیری در آموزش پرستاری: ارائه مدل نظری


زهرا زارع,
Ph.D, پرستاری,
8.

تبیین ابعاد مراقبت در منزل: تدوین و استانداردسازی پروتکل


حشمت اله حیدری,
Ph.D, پرستاری, 1395
9.

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبتی جهت بیماران در انتظار پیوند کبد: یک مطالعه اقدام پژوهی


شیما سادات آقا حسینی,
Ph.D, پرستاری,
10.

بررسی تاثیر برنامه خنده درمانی بر خستگی و افسردگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی


رویا هاشمی تزگی,
M.S, پرستاری داخلی جراحی, 1393
11.

بررسی نیازهای برآورده نشده و ارتباط آن با سطح خودکارآمدی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر مشهد سال93-1392


الهه رمضان زاده,
M.S, پرستاری داخلی جراحی, 1393
12.

طراحی و روان سنجی ابزار پیش‌بینی پایبندی به برنامه بازتوانی قلبی


بهزاد همدانی,
M.S, پرستاری داخلی جراحی, 1394
13.

مقایسه تاثیر به کارگیری دو شیوه بازآموزی دارویی با نرم افزار و بسته نوشتاری آموزشی بر سطح دانش و رضایتمندی پرستاران بخش CCU


مهسا حاجی محمدحسینی ,
M.S, پرستاری داخلی جراحی, 1393
14.

بررسی مقایسه ای اثر خود مدیریتی جامع و خود مدیریتی دارویی بر وضعیت سلامتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون


سمیه بهرامی,
M.S, پرستاری داخلی جراحی, 1394
15.

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر سطح اضطراب و شاخصهای فیزیولوژیک بیماران کاندید برونکوسکوپی


مرضیه ابراهیمی ,
M.S, پرستاری داخلی جراحی, 1394

مشاور

1.

قابلیت پیش گویی خطر سقوط ابزار EASY-Care استاندارد 2010 در سالمندان ساکن در جامعه شهر تهران


سحر کیوانلو,
M.S, پرستاری سالمندی,
2.

روانسنجی نسخه فارسی ابزارM-TICS در شناسایی نقص شناختی در جمعیت سالمندان ساکن شهر تهران


فاطمه غنودی,
M.S, پرستاری سالمندی,
3.

بررسی تاثیر برنامه ی خودتدبیری بر تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگیِ بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب سال


سجاد ابراهیمی,
M.S, مراقبت ویژه پرستاری, 1394
4.

بررسی تاثیر استفاده از چک لیست بر آگاهی و عملکرد پرستاران بخش مراقبت های ویژه در اندازه گیری فشار ورید مرکزی و سنجش رضایتمندی پرستاران از به کارگیری این ابزار


فرشید میرزایی پور,
M.S, مراقبت ویژه پرستاری , 1394
5.

بررسی ارتباط شیوه ی مدیریت کلاس درس مدرسین پرستاری با اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران


زهرا گودرزی,
M.S, پرستاری داخلی جراحی, 1394

Farsi

1.

پرستاری اتاق عمل - داخلی جراحی برونر و سودارث 2014


Authors: هومن شهسواری، زهرا زارع
انگلیسی, Publisher: اندیشه رفیع, 1393, ترجمه
2.

ایمونولوژی ایدز و روماتولوژی- داخلی جراحی برونر و سودارث 2014


Authors: هومن شهسواری، زهرا زارع
انگلیسی, Publisher: انتشارات اندیشه رفیع, 1393, ترجمه
3.

پرستاری اتاق عمل – داخلی جراحی برونر و سودارث 2010 ویرایش دوازدهم


انگلیسی, Publisher: انتشارات اندیشه رفیع, 1389, ترجمه
4.

ایدز، آلرژی و روماتولوژی - داخلی جراحی برونر و سودارث 2010 ویرایش دوازدهم


Authors: هومن شهسواری
انگلیسی, Publisher: انتشارات اندیشه رفیع, 1389, ترجمه
5.

مرور های نظام مند :در مطالعات اثربخشی (راهنمای کوکران)– ترجمه - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1388


Authors: مهری دوستی، زهرا زارع، هومن شهسواری
انگلیسی, Publisher: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 1388, ترجمه

Farsi

1.

اضطراب و مراقبتهاي پرستاري مربوط به آن به انضمام پرسشنامه هاي رايج سنجش اضطراب


Authors: زهرا زارع، مهری دوستی، هومن شهسواری، مهین معینی
فارسی, Publisher: کنکاش, 1387, تالیف

Papers

English

1.

Exploration of the administrative aspects of the delivery of home health care services: A qualitative study


Authors: Hooman Shahsavari, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Mohammad Almasian, Heshmatolah Heydari and Abdolrahim Hazini
Asia Pacific family medicine, Vol.17, No.1, Year. 2018,
2.

Learning Situations in Nursing Education: A Concept Analysis


Authors: Shahsavari, Hooman & Zare, Zahra & Parsa-Yekta, Zohreh & Griffiths, Pauline & Vaismoradi, Mojtaba . . .
Research and Theory for Nursing Practice, Vol.32, Year. 2018, Page:23-45,
3.

Leadership identity development through reflection and feedback in Team-Based Learning medical student teams


Authors: Maryam Alizadeh, Azim Mirzazadeh, Dean X Parmelee, Elizabeth Peyton, Neda Mehrdad, Leila Janani, Hooman Shahsavari
Teaching and learning in medicine, Vol.30, No.1, Year. 2017, Page:76-83,
4.

Effect of a clinical skills refresher course on the clinical performance, anxiety and self-efficacy of the final year undergraduate nursing students


Authors: Shahsavari, Hooman, Shahrzad Ghiyasvandian, Marian L. Houser, Masomeh Zakeri Moghadam, Sosan Noori Kermanshahi, and Sedigheh Torabi
Nurse Education in Practice, Vol.https://doi.org/10.1016/j.nepr.2, Year. 2017,
5.

Life Experiences of Hepatitis Patients Waiting for Liver Transplantation


Authors: Sadat Aghahosseini, Shima & dehghan nayeri, Nahid & Shahsavari, Hooman & Nasiri Tosi, Mohsen
Hepatitis Monthly, Year. 2017,
6.

Predictors of Post-Traumatic Stress Disorder among Victims of Serious Motor Vehicle Accidents


Authors: Khodadadi-Hassankiadeh N, Dehghan Nayeri N, Shahsavari H, Yousefzadeh-Chabok Sh, Haghani H
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, Vol.5, No.4, Year. 2017,
7.

Unmet needs in Iranian cancer patients


Authors: Elahe Ramezanzade Tabriz, Zohre Parsa Yekta, Sara Shirdelzade, Masume Saadati, Arezoo Orooji, Hooman Shahsavari , Mehdi Khorshidi
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI, Vol.31, No.1, Year. 2017, Page:202-206,
8.

Psycho-social and Mental Variables and Post-Traumatic Stress Disorder in Traffic Accident Survivors in Northern Iran


Authors: Dehghan-Nayeri, Nahid, Hooman Shahsavari, Shahrokh Yousefzadeh-Chabok, and Hamid Haghani
Bulletin of Emergency And Trauma, Vol.5, No.3, Year. 2017, Page:197-205,
9.

The effects of foot reflexology on anxiety and physiological parameters among the candidates for bronchoscopy: a randomized controlled tria


Authors: Shahsavari, Hooman, Marzieh Ebrahimi Eshrat Abad, and Mir Saeed Yekaninejad
European Journal of Integrative Medicine, Vol.12, Year. 2017, Page:177–181,
10.

Effects of self-management program and telephone follow up on medical adherence in patients with ischemic heart disease [Persian]


Authors: Gholizadeh B, Ebrahimi S, Zakerimoghadam A, Shahsavari H, Naboureh A.
koomesh, Vol.19, No.1, Year. 2017, Page:213-221,
11.

Exploring the Barriers of Home Care Services in Iran: A Qualitative Study.


Authors: Heydari, H., Shahsavari, H., Hazini, A. and Nasrabadi, A.N.
Scientifica, Year. 2016,
12.

The effect of self-management program after discharging on therapeutic adherence in patient with ischemic heart disease


Authors: Zakerimoghadam M, Ebrahimi S, shahsavari H, Haghani H.
IJNR, Vol.11, No.1, Year. 2016, Page:17-24,
13.

Effect of self-care education on the quality of life in patients with breast cancer


Authors: Shahsavari, H., Matory, P., Zare, Z., Taleghani, F. and Kaji, M.A
Journal of Education and Health Promotion, Vol.4, No.1, Year. 2015,
14.

Effect of Checklist Application on Performance of Intensive Care Nurses in Measuring Central Venous Pressure


Authors: Mirzaeipour, F., Imanipour, M., Shahsavari, H., Haghani, H. and Hazaryan, M
Journal of hayat, Vol.21, No.2, Year. 2015, Page:18-28,
15.

First Encounters With Instructors: The Experiences and Perceptions of Nursing Students in Iran


Authors: Shahsavari, Hooman; Parsa-Yekta, Zohreh; Houser, Marian L.; Ghiyasvandian, Shahrzad
Journal of Nursing Research, Vol.Publish Ahead of Print, Year. 2015,
16.

Health students’ expectations of the ideal educational environment: a qualitative research


Authors: Aghamolaei, Teamur, Mandana Shirazi, Ideh Dadgaran, Hooman Shahsavari, & Amin Ghanbarnejad
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, Vol.2, No.4, Year. 2014, Page:151,
17.

Perceived clinical constraints in the nurse student - instructor interactions: A qualitative study


Authors: Shahsavari, Hooman, Zohreh Parsa Yekta, Marian L. Houser, Shahrzad Ghiyasvandian
Nurse Education in Practice, Vol.13, No.6, Year. 2013, Page:546-552,
18.

Patients experiences of cardiac rehabilitation effects


Authors: Shahriari, M., Shahsavari, H., Alimohammadi, N., & Rafieian, M
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol.12 , No.4, Year. 2008,
19.

Effects of therapeutic touch on the vital signs of patients before coronary artery bypass graft surgery


Authors: Zare, Z., Shahsavari, H., & Moeini, M
Iranian journal of nursing and midwifery research, Vol.15, No.1, Year. 2010, Page:37,
20.

Motivational factors of adherence to cardiac rehabilitation


Authors: Shahsavari, H., Shahriari, M., & Alimohammadi, N
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol.17, No.4, Year. 2012,
21.

Iranian Effective Clinical Nurse Instructor (IECNI) Evaluation Tool: Development and Psychometric Testing


Authors: Shahsavari, H,. Parsa Yekta, Z,. Zare, Z,. Emami, A
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol.19, No.2, Year. 2014, Page:132,
22.

Liver Transplant Recipients Quality of Life Instrument: Development and Psychometric Testing


Authors: Yekta, Z. P., Tayebi, Z., Shahsavari, H., Ebadi, A., Tayebi, R., Bolourchifard, F., & Rafii, F
Hepatitis monthly, Vol.13, No.10, Year. 2013,

Farsi

1.

Correlation between Quality of Life and Individual Factors in the Patients with Breast Cancer in SeiedAlshohada Hospital in Isfahan in 2013


Authors: Shahsavari H, Matory P, Zare Z.
Community Health Journal , Vol.9, No.1, Year. 2015, Page::58-67,
2.

بررسی نيازهای برآورده نشده و ارتباط آن با مديريت افسردگی در بيماران مبتلا به سرطان


Authors: الهه رمضان‌زاده تبريز ، زهره پارسايکتا ، هومن شهسواری ، ميرسعيد يکانی‌نژاد
پژوهش پرستاری, Vol.9, No.4, Year. 1393, Page:12-21,
3.

پرستاری به عنوان هنر


Authors: هومن شهسواری، مهوش صلصالی، محمد پور
حیات, Vol.16, No.1, Page:23-33,
1.

Nurse Education in Practice


Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
2.

Nurse Education Today


Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
3.

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research


Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
4.

گاهنامه علمی - خبری رویش


سردبیر,

مربوط به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تهران

1.

سمینار سراسری ارزیابی صلاحیت بالینی


Activity Type:دبير كميته اجرايي
26 بهمن 1395
2.

بخش آموزش جشنواره دانشجويي ابن سينا


Activity Type:عضو كميته
آبان ماه 95
3.

پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی amee 2016


Activity Type:دبير كميته اجرايي
شهریور 1395
4.

سمینار سراسری ارزشیابی استاد


Activity Type:دبير كميته اجرايي
29 بهمن 1394
5.

بخش آموزش جشنواره دانشجويي ابن سينا


Activity Type:عضو كميته
آبان ماه 94
6.

پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی AMEE2015


Activity Type:دبير كميته اجرايي
شهریور 1394
7.

سمینار سراسری ادغام در آموزش پزشکی


Activity Type:دبير كميته اجرايي
30 بهمن ماه 93
8.

بخش آموزش جشنواره دانشجويي ابن سينا


Activity Type:عضو كميته
آبان ماه 93
9.

پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی AMEE2014


Activity Type:دبير كميته اجرايي
شهریور 93
1. Orthopedic Nursing
2. Development and Evaluation of Complex Care Interventions
3. Nursing & Medical Education
4. Instrument development & Scaling
5. Assessment & Evaluation
6. Qualitative Research Methodology
7. Patient education programs
Top