دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

حامد پورآرام

اطلاعات تماس
تلفن: ١٢٢-٨٨٩٥٥٩٧٥
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
درباره
آخرین به روزرسانی: 1401/05/16

1.

Ph.D


Nutritional Sciences, Vienna Uni, Vienna, Austria, 2010
Thesis Title:The effect of flour fortification with iron and folic acid on oxidative stress biomarkers among non anemic adults
Supervisor:Prof. Elmadfa
2.

M.S


علوم تغذیه, علوم پزشکی شهید بهشتی, تهران, ایران, 1379
Thesis Title:بررسی وضعیت تغذیه با تاکید بر وضعیت آهن دختران دبیرستانی شهرستان آستانه اشرفیه گیلان
Supervisor:آقای دکتر کلانتری
3.

B.Sc


علوم تغذیه, علوم پزشکی تبریز, تبریز, ایران, 1371
1.

انگلیسی


2.

آلمانی


MSc & MSPH & MPH

1.

اپیدمیولوژی تغذیه


بهمن 1399-مرداد 1400 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک,MSc & MSPH & MPH.
2.

مدیریت امنیت غذا وتغذیه


20/06/98-15/10/98 دانشکده بهداشت,MSc & MSPH & MPH.

B.Sc

1.

اصول تغذیه مادر و کودک


10/11/98-5/5/99 دانشکده پرستاری و مامایی,B.Sc.
2.

اصول تغذیه مادر و کودک


25/11/97-15/03/98 پزستاری و مامایی,B.Sc.

M.S

1.

غذا و جمعیت


20/06/98-20/10/98 دانشکذه علوم تغذیه و رژیم شناسی,M.S.
2.

جغرافبای تغذیه


۹۵/۱۱/۱ دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی,M.S.
3.

جغرافبای تغذیه


۹۴/۱۱/۱ دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی,M.S.
4.

ایمنی مواد غذایی


1394/7/1 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی,M.S.
5.

جغرافیای تغذیه


1393/11/1 دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی,M.S.
6.

اپیدمیو لوزی بیماری های تغذیه


93/07/01 بصورت مشترک, دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی,M.S.
7.

تغذیه نظامی


93/07/01 دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی,M.S.
8.

برنامه های تغذیه جامعه


93/07/01 دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی,M.S.

Ph.D

1.

مدیریت و برنامه ریز غذا و تغذیه


20/06/98-20/10/98 دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی,Ph.D.
2.

امنیت غذایی و توسعه


15/11/97-15/03/98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی,Ph.D.
3.

مدیریت و برنامه ریزی غذا و تغذیه


۹۵/۱۱/۱ دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی,Ph.D.
4.

تغذیه و بهداشت بازوری


۹۵/۱۱/۱ پرستاری مامایی,Ph.D.
5.

تغذیه و بهداشت بازوری


۹۵/۱۱/۱ بین الملل, پرستاری مامایی,Ph.D.
6.

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک


۹۵/۷/۱ دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی,Ph.D.
7.

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک


۹۵/۷/۱ دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی,Ph.D.
8.

تغذیه و بهداشت بازوری


۹۵/۷/۱ دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی,Ph.D.
9.

تغذیه و بهداشت بازوری


۹۴/۱۱/۱ پرستاری مامایی,Ph.D.
10.

مدیریت و برنامه ریزی غذا و تغذیه


۹۴/۱۱/۱ دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی,Ph.D.
11.

فرآیندهای سیاستگداری


۹۴/۱۱/۱ دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی,Ph.D.
12.

برنامه ریزی مدیریت استراتژیک


1394/11/1 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی,Ph.D.
13.

فرآیندهای سیاستگذاری غذا و تغذیه


1393/7/1 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی,Ph.D.
14.

تغذیه و بهداشت باروری


93/07/01 دانشکده پرستاری و مامایی,Ph.D.
15.

مدیریت و برنامه ریزی غذا و تغذیه


بهمن 92 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی,Ph.D.

MPH

1.

امنیت غذایی


1393/7/1 بخشی از درس نقش تغذیه در بیماریها از مجموعه دروس MPH, دانشکده بهداشت,MPH.
1.

تدوين مستند حمايت طلبي كاهش مصرف اسيدهاي چرب اشباع و ترانس


Status: Completed, Executers: دکتر ربابه شیخ الاسلام, Sponser: فرهنگستان علوم پزشکی کشور, Location: کل کشور, Main Partners: دکتر حامد پورآرام, 1392-1393
2.

مقایسه امنیت غذایی در مادران با بارداری برنامه ریزی شده و نشده


Status: Running, Executers: دکتر حامد پورآرام, Sponser: وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی, Location: اصفهان, Main Partners: راضیه راستی, خرداد 1393-اسفند 1393
3.

طراحي بسيج چند رسانه اي كاهش مصرف نمك در كشور


Status: Running, Executers: دكتر سياسي، دكتر پورآرام, Sponser: وزارت بهداشت درمان و اموزش پز شكي, Location: كل كشور, Main Partners: دكتر درستي، دكتر رفيع فر، دكتر نادري مقام, ٢/٩٣-٦/٩٣
4.

پژوهشي در وضعيت ريزمغذيهاي كشور پورا-٢. National integrated micronutrient survey II


Status: Completed, Executers: آقای دکتر سیاسی, Sponser: وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی, Location: کل کشور, Main Partners: دكتر محمد، دكتر جزائري، دكتر درستي، دكتر پورآرام......, 1390-1393
5.

Overweight and obesity managment


Status: Completed, Executers: Dr Aminpour,. Dr. Pouraram, Sponser: World health organization, Main Partners: خانم زارعي, 2012-2013
6.

Impact of flour fortification program


Status: Completed, Executers: دکتر شیخ الاسلام, Sponser: وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت و یونیسف, Location: استان بوشهر, Main Partners: دكتر صديقي ، پورآرام ، عبداللهي ...., 1379-1386
7.

KAP survey about fortification in 3 provinces in Iran


Status: Completed, Executers: دکتر حشمت, Sponser: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی, Location: کل کشور, Main Partners: دكتر پورآرام ......, 2004-2004
8.

The effect of flour fortification program on oxidative stress biomarkers among non anemic adult


Status: Completed, Executers: دکتر درستی پورآرام, Sponser: انستیتو تحقیقات تغذیه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی, Location: استان سمنان, 2007-2010
9.

National salt consumption reduction and advocacy package


Status: Completed, Executers: دکتر صرافزادگان, Sponser: وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت , Location: کل کشور, Main Partners: دكتر خسروي، دكتر پورآرام، محمدي فر، ......, 1390-1391

Supervisor

1.

مقایسه وضعیت ید و عملکرد تیرویید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) با زنان سالم ساکن شهر اصفهان


سارا جانقربان,
M.Sc, علوم تغذیه , 1395
2.

بررسی برهمکنش آلودگی هوا و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی رژیم غذاییِ بر اضطراب و حافظه معلمین و کارکنان مدارس تهران در دو منطقه آلوده و سالم


مریم طامه,
M.Sc, تغذیه در بحران وبلایا,
3.

برهمکنش آلودگی هوا و ظرفیت کل آنتی اکسیدانی غذایی (DTAC) بر تمرکز وحافظه کوتاه مدت دانش آموزان تهرانی 12-9 ساله دردو منطقه آلوده و سالم


نرگس حسنی,
M.Sc, تغذیه در بحران وبلایا, 1396
4.

برهمکنش آلودگی هوا و دریافت کل آنتی اکسیدان غذایی بر نشانگر های استرس اکسیداتیو در استان بوشهر 1396.


سید حسین موسویان,
M.Sc, تغذیه در بحران وبلایا,
5.

بررسی ارتباط کمبود های چندگانه ریز مغذی ها با شاخص های تن سنجی کودکان 6ساله ایرانی


پگاه نصیری بابادی,
M.Sc, علوم تغذیه ,
6.

بررسی ارتباط کمبود های چندگانه ریز مغذی ها با شاخص های تن سنجی کودکان 23-15 ماهه ایرانی


یاسر شریف,
M.Sc, علوم بهداشتی در تغذیه, 1396
7.

مقایسه امنیت غذایی نوجوانان دبیرستانی سازگار و ناسازگار عاطفی، اجتماعی و آموزشی شهر بابلسر


امیر حسین رمضانی,
M.Sc, علوم تغذیه, 1394
8.

بررسی ارتباط الگوهای غذایی و ارتباط آن با وزن کودکان سنین دبستان در روستاهای شهر ستان بیجار


سیدرضا سبحانی,
M.S, علوم تغذیه, 1394/9/28
9.

بررسی ارتباط الگوهای غذایی و دریافت مواد مغذی با بهره هوش در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران


زهرا قنبری مهراندویی,
M.S, علوم تغذیه, 1394/10/22

راهنما

1.

مقایسه وضعیت تغذیه وامنیت غذایی مادران باردار با بارداری برنامه ریزی شده و نشده شهرستان فلاورجان


راضیه راستی,
M.Sc, علوم تغذیه, 1393/11/6

Farsi

1.

نان های بومی کشور


Authors: دکتر حامد پورآرام دکتر ابوالقاسم جزایری اکبر حق ویسی و....
فارسی, Publisher: اندیشه ماندگار, 1400, اول, Original
2.

امنیت غذا و تغذیه در اقتصاد مقاومتی


Authors: دکتر حامد پورآرام، دکتر زهرا عبداللهی، علی اکبر حق ویسی، ابوالفضل محمد کریمی، فتح اله پورعلی، زهرا ابراهیم نژاد
فارسی, Publisher: اندیشه ماندگار, 1396, اول, Original
3.

مجموعه آموزشی تغذیه برای تیم سلامت در برنامه پزشک خانواده


Authors: دکتر پورآرام، دکتر ترابی، مینا مینایی و ...
فارسی, Publisher: اندیشه ماندگار, 1392, اول, Original
4.

راهنمای کنترل و پیشگیری از سرطان


Authors: میترا ابتهی اعظم دوست محمدیان دکتر پورآرام
فارسی, Publisher: انستیتو تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 1393, اول, تالیف و ترجمه
5.

دانستنی های مواد غذایی


Authors: دکتر پورآرام میترا ابتهی دکتر رفیع فر
فارسی, Publisher: مهر راوش, 1393, اول, گردآوري
6.

راهنمای سالم زیستن با قلبی سالم


Authors: دکتر آقاجانی دکتر رفیع فر دکتر پورآرام دکتر اسلامی
فارسی, Publisher: مهرراوش, 1392, اول, Original
7.

اشپزی اسان برای شیرخواران


Authors: دکتر پارسای دکتر پورآرام ..
فارسی, Publisher: آرمان, 1392, پبجم, گردآوري

Farsi

1.

راهنماي تغذيه در بارداري و شيردهي


Authors: دكتر درستي دكتر پورآرام آقاي فلاح......
فارسي, Publisher: انديشه ماندگار, ١٣٩٢, اول, Original
2.

تغذيه صحيح در ماه مبارك رمضان


Authors: دكتر حامد پورآرام ميترا ابتهي
فارسي, Publisher: انديشه ماندگار, ١٣٩٠, اول, Original

English

1.

National plan on Iron Malnutrition and Flour/Food Fortification in Iran


Authors: Dr Mahboob, Pouraram, abdollahi
english, Publisher: WHO, 2006, h,g, Original

مقالات

1.


Authors:

2.


Authors:

3.


Authors:

English

1.

Iranian population exposures to heavy metals, PAHs, and pesticides and their intake routes: a study protocol of a national population health survey


Authors: Soleimani, Z., Haghshenas, R., Masinaei, M.,Pouraram H Mesdaghinia, A., Farzadfar, F.
Environmental Science and Pollution Research,, Year. 2021,
2.

Adherence to Alternative Healthy Eating Index (AHEI-2010) is not associated with risk of stroke in Iranian adults: A case-control study


Authors: Mousavi, S.M., Milajerdi, A., Pouraram, H., (...), Tan, S.C., Esmaillzadeh, A.
International Journal for Vitamin and Nutrition Research, Year. 2020,
3.

Glycemic index (GI) values for major sources of dietary carbohydrates in Iran


Authors: Kazemi, F., Danaei, G., Farzadfar, F., H Pouraram, (...), Rahmani, J., Motlagh, A.R.D.
International Journal of Endocrinology and Metabolism, 18(3),2265, Year. 2020,
4.

Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants


Authors: Rodriguez-Martinez, A., Zhou, B., Sophiea, M.K., (...), H Pouraram, Zuziak, M., Ezzati, M.
The Lancet, Vol.396(10261), pp. 1511-1524, Year. 2020, Number of Page:14
5.

Association between dietary insulin index and load with obesity in adults


Authors: Anjom-Shoae, J., Keshteli, A.H., Sadeghi, O.,Pouraram H Esmaillzadeh, A., Adibi, P
European Journal of Nutrition, 59(4), pp. 1563-1575, Year. 2020,
6.

Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults


Authors: Bixby, H., Bentham, J., Zhou, B., H Pouraram, (...), Zuniga Cisneros, J., Ezzati, M.
Nature, , Year. 2019,
7.

Discretionary salt intake and readiness for behavioral change among women in Tehran


Authors: Pirasteh, A., Pouraram, H., Kholdi, N., Abtahi, M.
International Journal of Preventive Medicine, 10(1),167, Vol. International Journal of Preven, Year. 2019,
8.

The association of serum levels of zinc and vitamin D with wasting among Iranian pre-school children


Authors: Nasiri-babadi, P., Sadeghian, M., Sadeghi, O., (...), Esmaillzadeh, A., Pouraram, H.
Eating and Weight Disorders, Vol.Eat Weight Disord. 2020 Jan 3. d, Year. 2020,
9.

Association of vitamin D, retinol and zinc deficiencies with stunting in toddlers: findings from a national study in Iran


Authors: Sharif, Y., Sadeghi, O., Dorosty, A., (...), Pouraram, H., Esmaillzadeh, A.
Public Health, 181, pp. 1-7, Vol.Public Health, 181, pp. 1-7, Year. 2020,
10.

Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents and adults


Authors: Ezzati M, Bentham James, Di Cesare M, Bilano V, Bixby H, Zhou B, et all Pouraram H
Lancet, Year. 2017, Page:1-16, Number of Page:455
Download
11.

Fortification of wheat flour with iron: ANational fortification program in Iran


Authors: Hamed Pourarm
Nutrition and food sciences research, Vol.4, No.3, Year. 2017, Page:1-2,
12.

food insecurity is related to womens mmental and physical health in Babolsar


Authors: Ahmadi AH, Heshmat R, vedadhir A, Sobhani SR, Ahmadi S, Pouraram H
Nutrition and food sciences research, Vol.4, No.3, Year. 2017, Page:3-10,
13.

An Explanation for Variation in Age at Menopause in Developing Countries Based on the Second National Integrated Micronutrient Survey in Iran


Authors: Mahboubeh Parsaeian PhD1, Hamed Pouraram PhD2, Abolghasem Djazayery PhD2, Zahra Abdollahi PhD3, Ahmadreza Dorosty PhD2, Mahmood Jalali PhD2, Katayoon Khodaverdian DCL4, Gity Sotoudeh PhD2, Amirhusein Yarparvar MSc5, Ramin Heshmat PhD6, Fereydoun Siassi PhD2, Kazem Mohammad PhD·1
Archives of Iranian Medicine, Vol.20, No.06, Year. 2017,
Download
14.

Improvement in Activity of Daily Living and Fatigue in Multiple Sclerosis Patients: the Impact of Nutrition Education


Authors: Farnoosh Rashvand ; Mitra Abtahi , Zahra Moshtagh Eshgh, Maryam Farvid ; and Hamed Pouraram 5
Nurs Midwifery Stud, Vol.5, No.4, Year. 2016,
15.

Stretegies and opportunities Ahead to Reduce Salt Intake


Authors: Shahram Rafieifar, Hamed Pouraram , Abolghassem Djazayery , Fereydoun Siassi, Zahra Abdollahi, Amad Reza Dorosy, Mitra Abtahi, Hossein Kazemeini, Farshad Farzadfar
Archives of Iranian Medicine, Vol.19, No.10, Year. 2016, Page:733-38,
16.

Association between Dietary Patterns and Non Verbal Intelligence Quotient among School Age Girls in Tehran


Authors: Zahra Ghanbari Mehrandouie, Hamed Pouraram, Abbas Rahimi Froushani, Khadijeh Mirzaei
IRJABS, Vol.10, No.7, Year. 2016,
17.

relationship between prevalence of overweight and obesity in adolescent girls,...


Authors: Abtahi M, Pouraram H, Djazayery A, Eshraghian M, Amini M
Jouranal of Nutrition and Health, Vol.2, No.1, Year. 2016,
18.

community interventional trial(CITFOMIST) of vitamin D fortified versus non-fortified milk...


Authors: Keshtkar A, Ebrahimi M, Khasayar P, Abdolahi Z, Pouraram H
Archives of Iranian Medicine, Vol.18, No.5, Year. 2015, Page:272-276,
19.

comparison of food insecurity and nutritional satus in planned with unplanned pregnancy


Authors: rasti R, Pouraram H, Dorosty AR, Heshmat R
IRJABS, Vol.9, No.11, Year. 2015, Page:1916-1920,
20.

Iron-fortified flour: can it induce lipid peroxidation


Authors: Mitra Abtahi, Tirang Reza Neyestani, Hamed Pouraram, Fereydoun Siassi, Ahmad Reza Dorosty, Ibrahim Elmadfa, and Aazam Doustmohammadian
International Journal of Food Sciences and Nutrition, Vol.Int J Food Sci Nutr, Early Onlin, Year. 2014,
Download
21.

Dietary pattern of adolescent girls in relation to socio-economic factors: A comparison between North and South Tehran


Authors: Pouraram H , Abtahi M, Djazayeri A, , Eshraghian MR, Khodadadi E
Journal of Paramedical Sciences (JPS), Vol.Vol.4, No.4 , No.ISSN 2008-4978, Year. 2013, Page:3-10,
22.

The nutrition knowledge level of physicians, nurses and nutritionists in some educational hospitals


Authors: Abdollahi M, Houshiar rad A, Abtahi M, Pouraram H
Journal of Paramedical Sciences.supplement. , Vol.vol.4 , Year. 2013,
23.

Advocacy Strategies and Action Plans for Reducing Salt Intake in Iran


Authors: Noushin Mohammadifard , Saman Fahimi, Alireza Khosravi, Hamed Pouraram, Sima Sajedinejad,Paul Pharoah, Reza Malekzadeh Nizal Sarrafzadegan
Arch Iran Med. , Vol.15(5), Year. 2012,
24.

Long-Term Consequences of Iron-Fortified Flour Consumption in Non-anemic Men


Authors: H. Pouraram, I. Elmadfa, M. Abtahi, AR. Dorosti, F. Siassi, TR Neyestani
Annals of Nutrition and Metabolism , Year. 2012,
25.

Development of fortified biscuit using NaFeEDTA


Authors: Mohammadi, Mehrdad; Abedi, Abdol-Samad; Azizi, Mohammad; Seyed Ahmadian, Fariba; Pouraram, Hamed
Journal of the Science of Food and Agriculture , , DOI: 10.1002/jsfa.4405, Vol.Volume 91, Year. 2011,
26.

Impact of flour fortification with iron on oxidative stress indicators in a non-anemic elderly population


Authors: H. Pouraram, I. Elmadfa, M. Abtahi, AR. Dorosti, F. Siassi,
Die Ernarung (nutrition), , , Vol.vol 35, Year. 2011,
27.

Oxidative stress among Non-anemic adults following flour fortification with Iron


Authors: Hamed Pouraram, Ibrahim Elmadfa, Fereidon Siassi, Ahmadreza Dorosty, Ramin Heshmat, Mitra Abtahi
Annals of Nutrition and Metabolism , Vol.56, Year. 2010,

Farsi

1.

The Relationship between Food Insecurity and Adjustment of High School Students: Case-Control Study


Authors: AH Ramezani Ahmadi, A Vedadhir, R Heshmat , H Pouraram
Iranian Journal of Nutrition Sciences and Technology, Vol.11, No.3, Year. 2016, Page:43-52, Number of Page:12
2.

Major Dietary Patterns and Their Association with Weight Status in School Age Rural Children of bijar, Kordestan


Authors: R sobhani, H pouraram , A Keshtkar , AR Dorosti-Motlagh
Iranian Journal of nutrition sciences and food technology, Vol.11, No.2, Year. 2016,
3.

Association of school children's overweight and obesity with maternal overweight and obesity in the rural areas


Authors: Seyed Reza Sobhani, Dr Ahmad Reza Dorosti, Dr Abbasali Keshtkar, Amir Hossein Ramazani , Dr Hamed Pouraram
scientific journal of kurdistan University of Medical Sciences, Vol.20, No.6, Year. 2016,
4.

Food Insecurity and Some Demographic and Socioeconomic Characteristics, Fertility, and Pregnancy in Women with Planned and Unplanned Pregnancy


Authors: R Rasty, H Pouraram , A Dorosty motlagh , R Heshmat
Iranian journal of epidemiology, Vol.11, No.3, Year. 2015, Page:42-34,
5.

Association of major dietary patterns with socioeconomic factors among rural school-aged children in Bijar, 2014


Authors: R sobhani, H pouraram , A Keshtkar , AR Dorosti-Motlagh
yafteh journal of medical sciences, Vol.17, No.3, Year. 2015, Page:57,
6.

Is there any association between fat intake pattern and abdominal obesity in adolescent girls?


Authors: Abtahi M, Djazayeri A, Pouraram H, Eshraghian MR, et al
Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. ;, Vol.vol.7, No.4, Year. 2013,

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

flour fortification program in Iran


سمینار
Location: نپال,
Date: 09/04/98-12/04/98Type : Presentaion, Lecturer,
2.

salt consumption reduction


Internation Nutrition Policy
Location: Vienna University,
Date: 16/12/2014-19/12/2014Type : سخنرانی, Lecturer,
3.

III world congress of public health nutrition, SPAIN, national prevalence of overweight and obesity among adolescents:I.R.IRAN trend 2001-2012


III world public Health Nutrition
Location: SPAIN,
Date: 9th Nov 2014-12th Nov Type : سخنرانی, Lecturer,
1.

Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology


2011- Manuscript Peer Reviewer (National Journal),
2.

Iranian Journal of Public Health


2011- Manuscript Peer Reviewer (National Journal),
1.

انجمن تغذيه اتريش


Activity Type:عضو کمیته پیوسته
٢٠٠٨-تاكنون
1. آموزش تغذیه
2. غنی سازی مواد غذایی
3. کاهش مصرف نمک و سایر عوامل خطر تغذیه در جامعه
4. کنترل اضافه وزن و چاقی
Top