Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Golnar Ghane

Contact Information
Tel: 02161054317
Academic Rank
Assistant Professor
School
Nursing and Midwifery
Medical surgical nursing
About
CV last edited on: 2023/24/01

1.

Ph.D


آموزش پرستاری, علوم پزشکی تهران, تهزان, ایران, 1400/12/23
Thesis Title:تبیین فرایند شکل گیری مرگ اجتماعی در افراد مبتلا به شکستگی مفصل ران
Supervisor:جناب آقا دکتر هومن شهسواری
2.

M.S


پرستاری داخلی جراحی, علوم پزشکی ایران, تهران, ایران, 1394/10/27
Thesis Title:تاثیر برنامه آموزشی حمایتی بر فشار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین بیماران تحت همودیالیز
Supervisor:سرکار خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی

رتبه اول و عضو استعداد درخشان

3.

B.Sc


پرستاری, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, بجنورد, ایران, 1391/5/15

نفر دوم دوره کارشناسی و عضویت در استعداد درخشان دانشگاه 

1.

English


Speaking: Medium, Reading: Medium, Writing: Medium
2.

Persian


Speaking: Native, Reading: Native, Writing: Native
1.

نفر اول آزمون جامع دوره 19 دکتری پرستاری


2.

دانشجو ممتاز و عضو استعداد درخشان دوره کارشناسی


شرکت در دوره المپیاد های علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1391 تهران و 1392 تبریز در حیطه استدلال بالینی و مدیریت نظام سلامت 

3.

دانشجو ممتاز و استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد


4.

تقدیر نامه به عنوان مسئول EDO و کارشناس پژوهش بیمارستان امام علی(ع)شهرستان بجنورد ۹۶-۹۷


5.

تقدیرنامه فعالیت در مرکز پژوهش دانشجویی سال ۱۳۹۲- ۱۳۹۱ علوم پزشکی بجنورد


6.

تقدیرنامه پرستار نمونه بیمارستان امام علی(ع) شهرستان بجنورد 96-97


7.

تقدیرنامه فعالیت در مرکز پژوهش دانشجویی سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ علوم پزشکی ایران


8.

تقدیرنامه از رییس بیمارستان علی(ع) به عنوان رابط آموزشی در بیمارستان طی سال های 94-97


9.

تقدیر به عنوان پرستار بالینی و رابط آموزشی و پژوهشی در سال 94-98


مو قعيت علمي _ آكادميك

1.

گذراندن طرح پرستاری


بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد, 1391-1392
2.

مربی بالینی حق التدریس


دانشکده های پرستاری مامایی بجنورد , 1395-1397
3.

مربی بالینی حق التدریس


دانشکده های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1392-1394
4.

عضو هیئت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی


دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران, دی ماه 1401-ادامه دارد

سمت اجرايي

1.

پرستار بالینی بخش اورژانس و پوست و خون


بیمارستان رسول اکرم(ص) تهران, 1392-1394
2.

پرستاری بالینی در بخش های مختلف( اورانس> سوختگی و icu)


بیمارستان امام علی (ع) خراسان شمالی, 1394-1400
3.

مسئول EDO


بیمارستان امام علی(ع) بجنورد, 1397-1399
4.

ابط و مسئول آموزش بخش های مختلف در کل ۹ سال سابقه کار بالینی


بیمارستان ها دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی , 1391-1400

B.Sc

1.

ارزیاب آزمون های آسکی


1396-ادامه دارد دانشگاه علوم پزشکی تهران,B.Sc.
2.

کارآموزی انکولوژی


1393-1394 بیمارستان فیروزگر تهران,B.Sc.
3.

کاراموزی جراحی اعصاب


1394-1395 دانشکده پرستاری بجنورد ,B.Sc.
4.

کارآموزی جراحی عمومی


1394-1395 دانشکده پرستاری بجنورد ,B.Sc.
5.

اورژانس داخلی و تروما


1394-1396 دانشکده پرستاری بجنورد ,B.Sc.
6.

کارآموزی پوست و سوختگی


1395-1397 دانشکده پرستاری بجنورد و شیروان,B.Sc.
7.

کارآموزی ارتوپدی 22.5 واحد


1396-1400 ) دانشکده پرستاری تهران(,B.Sc.
8.

( کارآموزی داخلی جراحی) گوارش، انکولوژی، ارتوپدی


1393-1394 دانشکده پرستاری ایران,B.Sc.
1.

برگزاری برنامه های متعدد در هفته آموزش و غربالگری سلامت


دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده پرستاری مامایی, 1393 خلاصه, Organizer
2.

گواهینامه آموزش در سازمان هلال احمر بجنورد


1391-1392 خلاصه, Lecturer
3.

فعالیت در کارگاه های داخل بیمارستانی(اقدامات لازم در شیمی درمانی، کار با پورت در شیمی درمانی)


بیمارستان رسول اکرم(ص), 1393 خلاصه, Lecturer
4.

فعالیت در کارگاه های داخل بیمارستانی آموزش ( کنترل عفونت، هموویژولانس)


بیمارستان رسول اکرم(ص), خلاصه, Lecturer
5.

شرکت در کنگره 3 روزه انجمن ارتوپدی ایران


دانشگاه علوم پزشکی تهران, مجتمع درمانی امام خمینی(ره), 1397 خلاصه, Participant
6.

مطالعات و روش تحقیق ترکیبی( کمی و کیفی)


دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1399 خلاصه, Lecturer
7.

روش تحقیق کیفی( کانتنت آنالیز، فنومنولوژی و گراندد تئوری)


دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1398 1399, خلاصه, Lecturer
8.

کار با نرم افزار اندنوت و spss


دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1393-1394 خلاصه, Lecturer
9.

روش تحقیق پیشرفته


دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1393 خلاصه, Lecturer
10.

، آمار مقدماتی و پیشرفته


دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1392 خلاصه, Lecturer
11.

-شرکت در دور تخصصی هموپرفیوژن و دیالیز کبدی به مدت 4 روز در دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشگاه علوم پزشکی تهران , بخش Icu جنرال بیمارستان امام خمینی(ره), 1399 خلاصه, Participant
12.

کارگاه مهارت های آنالیز کیفی


انجمن علمی پرستاری ایران, 1399 خلاصه, Lecturer
13.

کارگاه مدیریت زخم و انواع پانسمان های نوین


مرکز پژوهش های دانشجوییدانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1397 خلاصه, Lecturer
14.

-شرکت در کارگاه مدیریت زخم و زخم بستر و راهکارهای نوین درمانی


بیمارستان ام خمینی) ره( دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1397 خلاصه, Lecturer
15.

آنالیز آماری با نرم افزار R و لیزرل


دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1397 خلاصه, Participant
16.

کارگاه مکس کیودا،


دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1397 خلاصه, Participant
17.

شرکت در دوره های کارگاه های پژوهشی مقاالات و انواع روش تحقیق کیفی


معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1396 1397, خلاصه, Participant
18.

-شرکت در کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و انتشار آثار آن


دانشکده پرستاری مامایی تهران, 1397 خلاصه, Participant
19.

۰ -شرکت فعال کارگاه » روش تحقیق گراندد تئوری


انجمن علمی پرستاری, 1399 خلاصه, Lecturer
20.

شرکت در »دوره مدیریت زخم و انواع پانسمان های نوین پیشرفته«


شرکت کیتوتک , 2019 خلاصه, Lecturer
21.

شرکت در دوره» مقاالت مروری نظام مند«


دانشگاه علوم پزشکی تهران , دانشگاه علوم پزشکی تهران, ۱ و ۲ اسفند سال خلاصه, Participant
22.

-شرکت در دوره آموزشی ابزارسازی در پزشکی به مدت 3۲ ساعت


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ۱5 تا ۱۸ تیر 13 خلاصه, Participant
23.

-شرکت در کارگاه اورژانس و سوختگی بیمارستان مطهری تهران


دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1394 خلاصه, Participant
24.

شرکت فعال در کارگاه پروپوزال نویسی به مدت ده ساعت


دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1396 خلاصه, Participant
25.

کارگاه های روش هایSPSS جستجو پیشرفته،


دانشگاه علوم پزشکی تهران , 1392-1394 خلاصه, Lecturer
26.

۱ -شرکت در دوره های آموزشی ICU ,CCU در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به مدت ۶۰ ساعت تئوری و عملی


جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی, خلاصه, Participant
27.

-شرکت فعال در کارگاه های آموزشی و پژوهشی کنگره یوسرن Congress۲۰۲۱ USERN International 6th the i


Presentaion, Participant
28.

-شرکت فعال در کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران د


ر دانشکده پرستاری مامایی ایران, تاریخ ۲۳ تا ۲۵ خلاصه, Participant
29.

برنامه پیشگیری از زخم بستر و درمانهای مناسب که توسط پژوهشکده بازتوانی عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران


پژوهشکده بازتوانی عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران, با ۲۶/۰۸ /۱۳۹۷ خلاصه, Lecturer
30.

-شرکت فعال در برنامه کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوری با شناسه ۱۰۳۱۲۳ که توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگا


۱۳۹۶/۰۹/۱۶-۱ خلاصه, Participant
31.

-شرکت فعال در برنامه کنترل عفونت با کد ۱


دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ لغای خلاصه, Lecturer
32.

شرکت فعال در هفتمین کنگره آموزش بهداشت و ارتقا سالمت در مرکز همایش های بیمارستان امام خمینی


بیمارستان امام خمینی ره دانشگاه علوم پزشکی تهران, ۱۴ و ۱۵ اردیبهش خلاصه, Participant
33.

شرکت فعال در برنامه سواد سلامت


دانشگاه علوم پزشکی مشهد, تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱ خلاصه, Lecturer
34.

شرکت فعال چهارمین کنگره خودمراقبتی و آموزش به بیمار، کد ۱۱۰۰۰۸۱


/ پژوهشکده بازتوانی عصبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران, ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ ت خلاصه, Lecturer
1.

تبیین فرایند شکل گیری مرگ اجتماعی در افراد مبتال به شکستگی مفصل ران) پایان )تخصصی دکتری دوره نا


Status: Completed, Executers: گلنار قانع، هومن شهسواری , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهرانIR.TUMS.FNM.REC.1397.210, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: دکتر زهرا زارع، دکتر بابک سیاوشی، دکترشیرین احمدنیا, 1397-1401
2.

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی ابزار کیفیت بهبودی بعداز عمل) )15-QoR ) استاد: دکتر هومن شهسواری، دانشگاه علوم پزشکی تهران) کدا طرح: Sciences (IR.TUMS.FNM.REC.1398.42902)).


Status: Completed, Executers: گلنار قانع، هومن شهسواری , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهرانکدا طرح: Sciences (IR.TUMS.FNM.REC.1398.42902))., Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: فاطمه نجفی, 1398-1400
3.

تبیین درک دانشجویان پرستاری از مفهوم مراقبت بیمار محور و جایگاه آموزش پرستاری استاد: دکتر مریم اسماعیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران


Status: Completed, Executers: مریم اسماعیلی، گلنار قانع, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران کد طرح: IR.TUMS.FNM.REC.1397.013)), Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: -, 1397-1399
4.

تاثیر برنامه آموزشی حمایتی بر فشار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین بیماران تحت همودیالیز ز


Status: Completed, Executers: گلنار قانع، منصوره اشقلی فراهانی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی ایران۹۴-۰۱-۲8-۲۵8۳۴ :طرح ک, Location: دانشگاه علوم پزشکی ایران, Main Partners: -, 1393-1394
5.

بررسی ابعاد مدیریت منابع انسانی استراتژیک از دیدگاه کارکنان در دانشکده پرستاری مامایی تهران در سال 1


Status: Completed, Executers: گلنار قانع، حرمت اسادات امام زاده قاسمی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهرانIR.TUMS.FNM.REC.1398.166, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: -, 1398-1400
6.

بررسی فشار مراقبتی و مهارت های مقابله ای در مراقبین خانوادگی بیماران تحت همودیالیز: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز


Status: Completed, Executers: دکتر ناهید دهقان نیری، گلنار قانع، , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهرانIR.TUMS.FNM.REC.1398.197, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: فاطمه نجفی, 1398-1400
7.

بومی سازی و روانسنجی ابزار مراقبت از دست رفته


Status: Completed, Executers: فاطمه نجفی، هومن شهسواری , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهرانIR.TUMS.FNM.REC.1398.218, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: گلنار قانع, 1398-1400
8.

نیاز سنجی آموزشی مراقبت های دوران بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بجنورد1390 - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


Status: Completed, Executers: مهدی حارث آبادی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, Location: دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, Main Partners: گلنار قانع ، طاهره سربوزی حسین آبادی, 1388-1390
9.

بررسی شیوع عفونت بیمارستانی مقاوم در در بخش ICUبیمارستان امام علی )ع( بجنورد در طی سال های96-94


Status: Completed, Executers: محدثه امینی, Sponser: ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, Location: بیمارستان امام علی بجنورد, Main Partners: گلنار قانع, 1396

Farsi

1.

کتاب سیاست گذاری در پرستاری


Authors: دکتر محمد علی چراغی، پروانه عسگری، گلنار قانع و...
فارسی, Publisher: انتشارات جامعه نگر, 1401, اول, تالیف
2.

برونرمراقبت در اتاق عمل202


Authors: دکتر هومن شهسواری، دکتر گلنار قانع، دکتر زهرا زارع
فارسی, Publisher: انتشارات اندیشه رفیع, 1401, اول, ترجمه
3.

کتاب مراقبت های ویژه پرستاری تلان2022 اختالالت غدد درون ریز


Authors: دکتر معصومه ذاکری مقدم، گلنارقانع، اعظم قربانی
فارسی, Publisher: انتشارات حیدری, 1400, اول, ترجمه
4.

کتاب مراقبت های ویژه پرستاری تلان 2022 ( سوختگی و گوارش بخش 3 در 3۵ ،29 ،28 ،31،32.27فص


Authors: دکتر معصومه ذاکری مقدم، گلنارقانع، پگاه مطوری پور، لیلا مردانیان، رویا خرمی، شهلا ایوبی
فارسی, Publisher: انتشارات حیدری, 1400, اول, ترجمه
5.

ترجمه کتاب روش های تحقیق ترکیبی( کمی- کیفی) کرسول -


Authors: دکتر معصومه ذاکری مقدم، پگاه مطوری پور، گلنارقانع، پروانه عسگری و...
فارسی, Publisher: انتشارات حیدری, 1398, اول, ترجمه

Papers

English

1.

Social death in patients: Concept analysis with an evolutionary approach


Authors: Golnar Ghane, Hooman Shahsavari, Zahra Zare, Shirin Ahmadnia, Babak Siavashi
SSMPopulation Health)ISI, PUBMED, Scopus (IF: 4.316, Year. 2021,
2.

Psychometric properties of the Persian version of the quality of recovery-15 questionnaire/


Authors: iGolnar Ghane*Hooman Shahsavari,Shahrzad Ghiyasvandian,Masoumeh Zakerimoghadam and Fatemeh Najaf
J Patient Rep Outcomes)ISI, PUBMED, Scopus(, Year. 2021,
3.

Concept analysis of the Four‐Season‐Symphony of Intellectuality–Spirituality–Ethics– Esthetics (FSS: I SEA) in nursing research


Authors: Golnar Ghane, Mohammad A Cheraghi, Shahzad Pashaeypoor, Fateme Najafi
Nursing Forum) ISI, PUBMED, Scopus( IF: ۲.۲, Year. 2021,
4.

Nursing students' perception of patient‐centred care: A qualitative study


Authors: G Ghane, M Esmaeili
Nursing open ISI, PUBMED, Scopus IF: 1.8, Year. 2020,
5.

The Effect of Supportive Educative Program on the Quality of Life In Family Caregivers of Hemodialysis Patients


Authors: Golnar Ghane, Mansoreh Ashghali Farahani, Naime Seyedfatemi, Hamid Haghani
Journal of education and health Promotion:ISI, PUBMED, Scopus, Year. 2017,
6.

Status of Patient-centered Care in Health System of Iran


Authors: Golnar Ghane, Maryam Esmaeili
Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 4 (3), 1-5, Year. 2019,
7.

Effect of problem-focused coping strategies on the quality of life in family caregivers of hemodialysis patients


Authors: G Ghane, MA Farahani, N Seyedfatem, H Haghani‏
sKoomesh Journal of Semnan University of Medical Sciences and Health Services scoup, Year. 2017,
8.

Effect of home care training program on the Burden on Caregivers of Hemodialysis Patients


Authors: Ashghali Farahani, G Ghane, N Sydfatemi, ‏
Journal of Evidence Based Care Scopus, PUBMED, Year. 2016,
9.

Effectiveness of Problem-Focused Coping Strategies on the Burden on Caregivers of Hemodialysis Patients


Authors: G Ghane, MA Farahani, N Seyedfatemi, H Haghani
Journal of Nursing and midwifery studies ISI, PUBMED, Year. 2016,
10.

Effect of Educatinal program on quality of life in family caregivers of people undergoing hemodialysis


Authors: G Ghane, FM ASHGHALI, FN SEYED, H Haghani
Journal of Client-Centered Nursing Care/ Scopus, Year. 2015,
11.

Nurses’ adaptation instrument in the oncology wards: Development and psychometric testing


Authors: Shahrzad Ghiyasvandian, Hooman Shahsavari, Azam Ghorbani, Masoumeh Zakerimoghadam, Pegah Matourypour, Golnar Ghane
J Patient Rep Outcomes)ISI, PUBMED, Scopus(, Year. 2020,
12.

Clarifying the concept of the four‐season symphony (I SEA) in nursing practice: A Wilson's approach to concept analysis


Authors: Fatemeh Najafi, Mohamadali Cheraghi, Shahzad Pashaeipour, Golnar Ghane
Nursing Forum(ISI, PUBMED, Scopus)( IF: ۲.۲, Year. 2021,
13.

NURSES' DEATH ANXIETY DURING THE COVID19 PANDEMIC


Authors: Golnar Ghane Hosseinali Soltani
medicin, Year. 2021,

Farsi

1.

Effectiveness of supportive educative program on the burden in family caregivers of hemodialysis patients


Authors: Golnar Ghane, FARAHANI MANSOUREH ASHGHALI,
Nursing And Midwifery Journal, Year. 2017,
2.

Actual Position of Patient Safety Culture in the Health System: A Review Study


Authors: *Taraneh Taghavi Larijani, Golnar Ghane
Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, Year. 2018,

Abstracts and Presentations

English

1.

Concept analysis of the Four‐ Season‐Symphony of Intellectuality–Spirituality– Ethics–Esthetics (FSS: I SEA) in nursing research


Location: IRAN, TUMS,
Date: 2021-
Authors: , Golnar Ghane ,Mohammad Ali Chraghi
Type : Oral Presentation & Abstract, Learner,
2.

بررسی میزان رعایت اصول اخالق حرفه پرستاری در مراقبت پرستاری افراد سالمند از دیدگاه پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بجنورد


کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوری مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران,
Date: 1396-
Authors: گلنار قانع
Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
3.

Common signs and symptoms in patients with hypothyroidism in NorthWestern Ira


International Conference of Social science, Medicine and Nursing(SSMN-2015)
Location: Turkey,
Date: 2015-
Authors: Golnar Ghane
Type : Oral Presentation & Abstract, Participant,

Farsi

1.

تاثیر آموزش بر کیفیت زندگی مراقبین بیماران تحت همودیالیز


چهارمین کنگره خودمراقبتی و آموزش به بیمار
Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران,
Date: 29 و 30 دی 1394-
Authors: گلنار قانع، منصوره اشقلی فراهانی
Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
2.

تاثیر مهارت های مقابله ای مسئله محور بر فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران تحت همودیالیز


ولین همایش ملی سواد سالمت /17 و 18 فروردین 139۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Location: دانشگاه علوم پزشکی مشهد,
Date: 17 و 18 فروردین 1395-
Authors: گلنار قانع، منصوره اشقلی فراهانی
Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
3.

تاثیر برنامه آموزش مراقبت در منزل بر فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران تحت همودیالیز


، 14 و 1۵ اردیبهشت1
Authors: گلنار قانع، منصوره اشقلی فراهانی
Type : پوستر, Participant,
4.

بررسی سطح اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان ترمآخر پرستاری در بیمارستان امام علی )ع( شهرستان بجنورد


دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران: فرصت ها و تهدیدها،
Location: دانشگاه علوم پزشکی ایران,
Date: 23 ابان 1396-
Authors: گلنار قانع
Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
1.

Nursing Forum


2020- continues, Referee,

REVIEWER SUMMARY in Web of Science: 12 total

(5 articles) Nursing Forum 
2.

Nursing Open


2020- continues, Referee,

(2) Nursing Open

3.

OMEGA - Journal of Death and Dying


2020- continues, Referee,
REVIEWER SUMMARY in Web of Science:
(5 Articles) OMEGA - Journal of Death and Dying
 
4.

مجله پیاورد سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران


1400- ادامه دارد, داور,

داوری ۳ مقاله در مجله علمی پژوهشی پیاورد سالمت

1.

-کسب مهارت های هفتگانه 2,1 ICDL


2.

دوره های مختلف توانمندی ها و آموزش پرستاری


دوره های مختلف توانمندی ها و آموزش پرستاری( جنبه روانی مراقبت پرستاری، پرستاری داخلی جراحی، هموویژووالنس، مدیریت راه هوایی، کنترل عفونت، مدیریت زخم، مدیریت زخم بستر، مراقبت از بیماران صرع، پرستاری اطفال، پرستاری اورژانس تروما، پرستاری بیماران تحت جراحی، مراقبت از شکم حاد، مراقبت از نارسایی قلبی، مراقبت از بیماران حاد و مزمن، زخم دیابتی، آنفوالنزا، سوء مصرف مواد، شیمی درمانی و پرتودرمانی، مراقبت بیماران انکولوژی، کنفرانس های هفتگی مکرر مراقبت از کیس های مختلف ارتوپدی و جراحی و سایر مراقبت های بالینی و....) در آموزش مداوم پرستاری به عنوان پرستار بالینی به مدت 412 ساعت

3.

مدیریت زخم و سوختگی و انواع پانسمان های نوین پیشرفته


سابقه 5 سال کار بالینی در بخش سوختگی و به کارگیری پانسمان های متعدد و وکیوم تراپی و...

1.

عضویت در نظام پرستاری


Activity Type:Member
1394-ادامه دارد
2.

عضو EDO بیمارستان امام علی (ع) بجنورد


Activity Type:Header
1397
3.

عضو کمیته هفته سلامت دانشکده پرستاری و مامایی ایران


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1393
1.

Wound care


Date: 1399,
2.

Critical care nursing


Date: 1394,
3.

مدیریت در بحران هلال احمر


Date: 1391و 1396,
1. The gap between nursing theory and practice
2. Wound care
3. patient centered care
4. Home care
5. Interdisciplinary studies
6. طراحی ابزار و برنامه های مراقبتی برای بیماران و مراقبین
7. مطالعات بین رشته ای ( پرستاری با روانشناسی و جامعه شناسی پزشکی )
8. پرستاری ارتوپدی
9. آموزش پرستاری
Top