Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

batool pouraboli

Contact Information
Tel: 02161054411
Academic Rank
Assistant Professor
School
Nursing and Midwifery
Pediatrics Nursing
About
CV last edited on: 2019/06/02

1.

Ph.D


پرستاری, دانشگاه کرمان, کرمان, ایران, 1393
Thesis Title:تبیین فرایند خود مراقبتی در بیماران تالاسمی
Supervisor:دکتر عابدی
2.

M.S


پرستاری, کرمان دانشکده پرستاری رازی , کرمان, ایران, 1375-1379
Thesis Title:بررسی نگرش معلمان شهر کرمان نسبت به اموزش جنسی و بررسی نظرات انان در مورد نکات مورد لزوم در اموزش جنسی به نوجوانان در سال 1378
Supervisor:خانم فروزی
3.

B.Sc


پرستاری , دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, زاهدان, ایران , 1370
1.

english


Speaking: Good, Reading: Good, Writing: Good
1.

کسب عنوان استاد نمونه سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی کرمان


1394,
2.

کسب عنوان مربی نمونه سال 1393 دانشکده پرستاری رازی کرمان


1393,

مو قعيت علمي _ آكادميك

1.

عضو شورای پژوهشی گروهکودکان و نوزادان


دانشکده پرستاری , 1393-تاکنون

سمت اجرايي

1.

راهنمایی و مشاوره آموزشی دانشجویان کارشناسی


دانشگاه علوم پزشکی تهران , 1397-تاکنون
2.

سوپر وایزر دانشجویان بین الملل کارشناسی ارشد


دانشگاه علوم پزشکی تهران , 1396-تاکنون

Scientific Position

1.

عضو شورای آموزشی گروه کودکان و نوزادان


دانشکده پرستاری تهران, 1394-تاکنون

Executive Position

1.

مسئول برگزاری امتحانات آسکی گروه کودکان و نوزادان


دانشکده پرستاری و مامایی , 1393-تاکنون

M.S

1.

تئوری های پرستاری


1393-1393 دانشکده پرستاری کرمان ,M.S.
2.

پرستاری دوره نوپایی


1394-1397 دانشکده پرستاری تهران ,M.S.
3.

پرستاری دوره نوزادی


1394-1397 دانشکده پرستاری تهران ,M.S.
4.

اصول مراقبتهای پیشرفته نوزادان


1394-1397 دانشکده پرستاری تهران ,M.S.
5.

اصول مراقبتهای نوزادان


1394-1397 دانشکده پرستاری تهران ,M.S.
6.

درس مقدمه ای بر پرستاری نوزادان


1393-تاکنون دانشکده پرستاری تهران,M.S.

B.Sc

1.

فن پرستاری


1381-1381 دانشکده پرستاری زرند ,B.Sc.
2.

پرستاری فوریتها


1381-1381 دانشکده پرستاری زرند ,B.Sc.
3.

پرستاری بیماری های کلیه


1394-1398 دانشکده پرستاری تهران ,B.Sc.
4.

درس بررسی وضعیت سلامت کودکان


1390-تاکنون دانشکده پرستاری کرمان و تهران,B.Sc.
5.

کودک بیمار


1381-تاکنون دانشکده پرستاری کرمان و تهران,B.Sc.
6.

درس کودک سالم


1381-تاکنون دانشکده پرستاری کرمان و تهران,B.Sc.
1.

همایش طب تسکینی


دانشگاه علوم پزشکی کرمان , خلاصه, Lecturer
2.

همایش نوزادان


دانشگاه علوم پزشکی ایران , 1393 خلاصه, Participant
3.

همایش کودکان


دانشگاه علوم پزشکی تهران , 1394 خلاصه, Lecturer
4.

همایش کودکان


دانشگاه علوم پزشکی تهران , 1393 خلاصه, Lecturer
5.

همایش کودکان


دانشگاه علوم پزشکی تهران , دانشکده پرستاری تهران , 1392 خلاصه, Lecturer
6.

همایش کودکان


دانشگاه علوم پزشکی تهران , 1391 1391, سخنرانی, Lecturer
1.

بررسي مشکلات رواني اجتماعي والدين کودکان مبتلا به بيماري تالاسمي مراجعه کننده به مرکز بيماري هاي خاص شهر کرمان در سال 85


Status: Completed, Executers: زهرا غضنفري ، فرخ اباذري، بتول پورابولي، دکتر اسحاق درتاج , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی کرمان, Location: کرمان,

مشاور

1.

تبیین فرهنگ مراقبت در سرای سالمندان شهر کرمان


صدیقه خدابنده شهرکی ,
B.Sc, دکترای پرستاری , 1397

راهنما

1.

بررسی تاثیر پوزیسن جنینی بر شدن درد ناشی خارج کردن لوله قفسه سینه در نوزادان تحت عمل جراحی قلب باز


سمیه اشتری ,
M.S, کارشناسی ارشد مراقبتهای ویزه نوزادان, 1397
2.

بررسی تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر استرس مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز


ملیحه ارین ,
M.S, پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان , 1397

Farsi

1.

فتو اطلس تجويز دارو


Authors: بتول پورابولی
فارسی, Publisher: بشری , 1388, اول , Original

Papers

Farsi

Abstracts and Presentations

English

1.

سخنرانی در همایش primery and helth care دوبی 17 تا 19 اوریل یا 28 تا 30 فروردین The effect of group hope therapy on happiness of patients with type II diabetes who referred to a diabetic clinic at southeast of Iran سخنرانی


Type : خلاصه, Lecturer,

Farsi

1.

همایش هماتولوژی و انکولوژی مشهد 1394 بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص های فیزیولوژیک و اضطراب در تزریق داروی شیمی درمانی در ناحیه اینتراتکال در کودکان 6 تا 12 سال مراجعه کننده به مرکز انکولوژی بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1393 . سخنرانی


Type : خلاصه, Lecturer,
2.

همایش واکاوی آموزش پرستاری 1394 بررسي عدالت آموزشي و رفتارهای مدنی تحصیلی از دیدگاه مدرسین و دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393 سخنرانی


Type : خلاصه, Lecturer,
3.

همایش بین المللی پرستاری کودکان 1393 تجربه رنج مراقبتی والدین کودکان تالاسمی سخنرانی


Type : خلاصه, Lecturer,
4.

همایش مراقبت و تندرستی اصفهان زندگی در مردابی مه آلود .تجربه رنج خود مراقبتی بیماران تالاسمی سخنرانی


Type : سخنرانی, Lecturer,
1.

I manager journal


2016- داور,
2.

Religion and health


2015- داور,
3.

مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت


4.7.1394- ادامه دارد , داور,
1.

همایش بین المللی کودکان


1394, دانشکده پرستاری تهران ,
1.

عضو کمیته علمی همایش بین المللی کودکان


Activity Type:عضو کمیته علمي
1394-تاکنون
1. تالاسمی
2. تحقیقات کیفی
3. نوزادان
4. کودکان
Top