Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

mohammadsadegh ahmadakhondi

Contact Information
Tel: 88986677
Fax: 88986688
Academic Rank
Associate Professor
School
Emeritus Faculty
Orthodontics
About
CV last edited on: 2022/29/05

1.

M.S


ارتودنسی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, 1369
2.

DDS


دندانپزشكي , دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, 1364
1.

ثبت اختراع با عنوان :Designing a method based on optical image and soft ware program for evaluation of tooth enamel cracks


1386,
2.

مؤلف برگزيده دانشگاه تهران


1381,
3.

رتبه اول تاليف كتاب سومين جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد هدايت


1381,

مو قعيت علمي _ آكادميك

1.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي دندانپزشكان


2.

عضو هيئت مؤسس انجمن دندانپزشكي ايران


3.

عضو هيئت مديره كلينيك دندانپزشكي گسترش


4.

معاون آموزشى وپژوهشي دانشكده دندانپزشكي شاهد


5.

مشاور معاون درمان در امور دندانپزشكي


6.

معاون اداره كل تجهيزات پزشكي


7.

عضو هيئت موسس انجمن ارتودنتيست هاي ايران


8.

سرپرست دفتر امور دندانپزشكي


9.

عضو دوره اول ودوم هيئت مديره انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران


10.

عضو هيئت تحريريه مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان


11.

دبير چهارمين جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد دكتر احمد هدايت


12.

قائم مقام مركزتحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران


13.

معاون پژوهشی مركزتحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران


14.

عضو هيئت بورد تخصصي ارتودنسي دوره هاي16و17و20 وزارت بهداشت درمان


15.

دبير شوراي مركزي جامعه اسلامي دندانپزشكان


16.

رئيس هيئت مديره موسسه حمايت از افراد با افت شنوائي


17.

دبیر کمیته دندانپزشکی کمیسون نشریات پزشکی کشور


18.

عضو هيئت مؤسس جراحي هاي جمجمه، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکي تهران


1.

طراحي روش تصوير اپتيكي و برنامه نرم‌افزاري آن براي بررسي ترك‌هاي ميناي دندان


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
2.

بررسي سرو اپيدميولوژيک ويروسهاي HIVو هپاتيتهاي B و C و بررسي ميزان آنتي بادي متعاقب واكسيناسيون هپاتيت(Anti- HBs) B در گروه دندانپزشکي


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی-دکتر مومنی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
3.

ارزیابی توانایی Doplin imaging software در پیش‌بینی تغیرات نسج نرم پس از جراحی‌های ارتوگناتیک


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: دانشکده دندانپزشکی,
4.

بررسی اثر ضد جرم خمیر دندان سه رنگ در مقایسه با خمیر دندان معمولی در بیماران مراجعه کننده به بخش پریو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران در سال 85 (طرح ارتباط با صنعت)


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: شرکت گلتاش,
5.

مدیریت و برقراری سیستم الکترونیک در ساختار اجرایی مجله و انجام کلیه امور پیش از چاپ شماره مجله دندانپزشکی شامل بازبینی و داروی مقالات، تایپ و صفحه آرایی (طرح HSR )


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
6.

بررسي مقايسه‌اي Tensile Bond strength باندينگ براكتهاي فلزي بر سطح سراميك گليز شده با سه روش Surface treatment مختلف


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
7.

In vitro cytotoxicity of fixed orthodontic metallic appliances in gingival fibroblas cell cultures.


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
8.

طراحی تمپلیت کرانیوفاسیال به منظور ارزیابی بیماران ارتودنسی در افراد مذکر ایرانی


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
9.

بررسي فراواني Malpractice ارتردنسي در شكايات مطرح شده در سازمان نظام پزشكي بر مبناي آراي صادره از هیئت های بدوي و عالي انتظامي نظام پزشكي در سالهاي 81-72


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
10.

بررسي رابطه دو روش متداول اندازه‌گيري استحكام برشي پيوند براكتهاي ارتدنسي


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
11.

تعيين اولويتهاي تحقيقاتي رشته‌هاي تخصصي دانشكده دندانپزشكي


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی- دكتر حسين‌زاده ـ دكتر شهابي, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
12.

طراحي تمپليت‌هاي كرانيوفاسيال به منظور ارزيابي بيماران ارتودنسي در جنس مونث


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: دانشکده دندانپزشکی,
13.

بررسي شيوع ناهنجاريهاي دنداني ـ فكي در دانش‌آموزان 11 تا 13 ساله شهرستان مهران و ارزيابي ارتباط آنها با سن و جنس


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: دانشکده دندانپزشکی,
14.

بررسی تاثیر دهانشویه های پرسیکا و کلرهگزیدین 0.2 % وسدیم فلوراید 0.2% و ترکیب کلرهگزیدین 0.2% وسدیم فلوراید 0.2% بر کاهش نیروی کش های الاستومریک در ارتودنسی


Status: Running, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
15.

اثر روی بر ميزان حركات دنداني ناشي از نيروهاي ارتودنتيك درrat


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
16.

بررسي اثرغلظت های متفاوت ترکیبی نانوذرات اکسیدروی/نانوچیتوسان بر shear bond strength كامپوزيت‌هاي مورد استفاده در ارتودنسي


Status: Running, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
17.

تولید توده دندانی مهندسی زیستی با استفاده از سلولهای بنیادی در شرایط آزمایشگاه، پیوند آن به فک موش جهت بررسی روییدن دندان نسل سوم و مقایسه آن با دندان طبیعی


Status: Running, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
18.

بررسی اثر کاربامازپین و والپروییک اسید بر حرکت ارتودنتیک دندان در rat


Status: Running, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
19.

بررسي اثر ترامادول بر ميزان حركات دنداني ناشي از نيروهاي ارتودونتيك در Rat


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
20.

بررسي استحكام باند برشي (shear bond strength) و مقدار ادهزيو باقي مانده «ARI يا adhesive remnant index» در باندينگ براكت هاي فلزي توسط كامپوزيت هاي معمولي ارتدنسي (conventional) در مقايسه با كامپوزيت هاي نانوفيلر «Nano filler


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
21.

بررسی اثرات مقادیر متفاوت از ترموسایکلینگ بر روی استحکام برشی پیوند در ارتودنسی


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
22.

بررسی استحکام باند برشی و نوع شکست یک نوع کامپوزیت نانوفیلر در مقایسه با یک کامپوزیت رایج ارتودنسی در باندینگ براکت های فلزی به سطح دو نوع سرامیک


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
23.

اثر سيلدنافيل بر ميزان حركات دنداني ناشي از نيروهاي ارتودنتيك درrat


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,
24.

بررسی اثر سایکلیک لودینگ بر استحکام برشی باند براکت های فلزی به دندان


Status: Completed, Executers: دکتر محمدصادق آخوندی, Sponser: مرکز تحقیقات دندانپزشکی,

Supervisor

1.

بررسي اثرغلظت های متفاوت ترکیبی نانوذرات اکسیدروی/نانوچیتوسان بر shear bond strength كامپوزيت‌هاي مورد استفاده در ارتودنسي


یاسمین فرج زاده جلالی,
DDS,
2.

اثر سيلدنافيل بر ميزان حركات دنداني ناشي از نيروهاي ارتودنتيك درrat


رضوانه سادات غضنفری,
DDS, 1391
3.

بررسی اثر سایکلیک لودینگ بر استحکام برشی باند براکت های فلزی به دندان


مسلم ایمانی,
M.S, 1391
4.

بررسی اثر ضد جرم خمیر دندان سه رنگ در مقایسه با خمیر دندان معمولی در بیماران مراجعه کننده به بخش پریو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران در سال 85


پردیس طریقی,
DDS, 1386
5.

طراحي روش تصوير اپتيكي و برنامه نرم‌افزاري آن براي بررسي ترك‌هاي ميناي دندان


مریم جاهدمنش,
M.S, 1384
6.

بررسی تغییرات سفالومتریک (دندانی اسکلتی) در بیماران کلاس III متعاقب استفاده از دستگاه Face mask


سمیه شوریده,
DDS, 1384
7.

بررسي اثر ترامادول بر ميزان حركات دنداني ناشي از نيروهاي در Rat


مهسا رشیدپور,
DDS, 1387
8.

ارزیابی توانایی Dolphin Imaging Software در پیش¬بینی تغییرات نسج نرم پس از جراحی¬های ارتوگناتیک


مهناز ارشد,
DDS, 1386
9.

بررسي استحكام باند برشي (shear bond strength) و مقدار ادهزيو باقي مانده «ARI يا adhesive remnant index» در باندينگ براكت هاي فلزي توسط كامپوزيت هاي معمولي ارتدنسي (conventional) در مقايسه با كامپوزيت هاي نانوفيلر «Nano filler


خواجعلی,
M.S, 1387
10.

بررسی استحکام باند برشی و نوع شکست یک نوع کامپوزیت نانوفیلر در مقایسه با یک کامپوزیت رایج ارتودنسی در باندینگ براکت های فلزی به سطح دو نوع سرامیک


امیر هومن صدر,
M.S, 1387
11.

بررسي رابطه دو روش متداول اندازه‌گيري استحكام برشي پيوند براكتهاي ارتدنسي


فرامرز مجتهدزاده,
M.S, 1383
12.

بررسي ميزان موفقيت eruption دندانهاي كانين نهفته با استفاده از تكنيك Holing


,
DDS, 1382
13.

بررسي تغييرات سفالومتريك دنداني متعاقب كاربرد دستگاه expansion Y شكل


مریم جاهدمنش,
DDS, 1379
14.

بررسي اثرات دستگاه R.P.E بر عرض قوس دنداني فك پايين


سجاد موسوی,
DDS, 1378
15.

بررسي اثرات دستگاه P.E بر عرض قوس دنداني فك پايين


عبداله عوایدی,
DDS, 1378
16.

بررسي شيوع ناهنجاريهاي دنداني فكي و روابط اكلوژني مختلف در دانش‌آموزان 11 تا 3 ساله شهرستان كرج


حمید عزیزی,
DDS, 1375
17.

بررسي نسبت بولتون در بيماران كلاس III اسكلتال


حمید بشیری,
DDS, 1380
18.

ارائه طرح جديد مسواك


,
DDS, 1380
19.

بررسي نسبت بولتون در بيماران كلاس II اسكلتال


,
DDS, 1379
20.

بررسي ميزان Boltone Ratio در بيماران كلاس I اسكلتال


,
DDS, 1378
21.

فرهنگ الفبايي و قياسي و توصيفي اصطلاحات و تركيبات ارتدنسي و زمينه‌هاي وابسته، دو زبانه (انگليسي ـ فارسي انگليسي


كوروش نظرنيا,
DDS, 1378
22.

بررسي شيوع ناهنجاريهاي فكي دنداني در دانش‌آموزان 11 تا 13 ساله شهرستان مهران


علي محمد كرم‌پور,
DDS, 1377
23.

ديستاله نمودن مولرهاي بالا به روش داخل دهاني، ارزيابي كلينيكي و راديوگرافيك


حمید افشار,
M.S, 1379
24.

ارزيابي سفالومتريك تغييرات ورتيكال طي فاز اول درمان ارتدنسي با دستگاه Roth و تكنيك MBT


محسن نوری,
M.S, 1380
25.

بررسي و مقايسه اكلوژن فانكشنال در دو گروه بيماران درمان شده توسط دستگاه standard edgewise و Preadjusted SWA


ابوالفضل هاشم,
M.S, 1381
26.

بررسي ديستاله نمودن مولرهاي فك بالا با استفاده از دستگاه باند شونده


رفیقی,
M.S, 1382
27.

مروري بر موارد كاربرد ايمپلنت در ارتدنسي


مريم ياوري,
DDS, 1374
28.

بررسي شيوه‌هاي درماني انحراف فك پايين با ارتدنسي متحرك


حاج سيد جوادين,
DDS, 1374
29.

مروري بر روش Rotor-stripping Air بعنوان جايگزيني براي درمانهاي extraction در ارتدنسي و موارد كاربرد آن


,
DDS,
30.

رويش اكتوپيك دندانها اتيولوژي و درمان


غفارپور,
DDS, 1376
31.

طراحي تمپليت‌هاي كرانيوفاسيال به منظور ارزيابي بيماران ارتدنسي دختران 8 تا 14 ساله


اليناز شوشتري,
DDS, 1379
32.

طراحي تمپليت‌هاي كرانيوفاسيال به منظور ارزيابي بيماران ارتودنسي در پسران 8 تا 16 ساله


رضا هاشمی,
DDS, 1380
33.

مقايسه موقعيت ANS در افراد Normal face و short و Long در ارتباط با پلان پالاتال


احمد احمدی,
DDS, 1381

Farsi

1.

ارتودنسي در دندانپزشكي عمومي


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی-دکتر ابوالفضل هاشم- دکتر شريف رودگلی نجاتی
Publisher: انتشارات لوح محفوظ, 1381, تالیف

Papers

English

1.

Antimicrobial Effect of Nano-Zinc Oxide and Nano-Chitosan Particles in Dental Composite Used in Orthodontics


Authors: AmirHossein Mirhashemi, Abbas Bahador, MohammadZaman Kassaee, Ghazaleh Daryakenari, MohammadSadegh Ahmad-Akhoundi, Ahmad Sodagar
Journal of Medical Bacteriology, Vol.2, No.3-4, Year. 2013, Page:1-10,
Download
2.

Effect of Adhesive Type on the Shear Bond Strength of Metal Brackets to Two Ceramic Substrates


Authors: Mohammad Sadegh Ahmad Akhoundi, Farzaneh Aghajani, Javad Chalipa, Amir Hooman Sadrhaghighi
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, Vol.11, No.2, Year. 2014, Page:216-224,
Download
3.

Cephalometric Evaluation of Dental and Skeletal Changes in the Vertical Dimension During the First Stage of Treatment using Preadjusted Brackets and the MBT Technique


Authors: M.S. A. Akhoundi, M. Noori Sari, F. Mojtahedzadeh
(J Dent (Tehran, Vol.2, No.3, Year. 2005, Page:86-90,
Download
4.

Problems in Standardization of Orthodontic Shear Bond Strength Tests; A Brief Review


Authors: M.S. A. Akhoundi, F. Mojtahedzadeh
(J Dent (Tehran, Vol.2, No.1, Year. 2005, Page:36-39,
Download
5.

"A New Tracing Method to Predict Changes of the Mandibular Landmarks Following Superior Repositioning of the Maxilla "


Authors: Ahmad Akhoundi MS, Piroozmand F
(J Dent (Tehran, Vol.1, No.1, Year. 2004, Page:56-57,
Download
6.

Assessment of Bond Strength between Metal Brackets and Non-Glazed Ceramic in Different Surface Treatment Methods.


Authors: Ahmad Akhoundi M, Rahmati Kamel M, Hooshmand T, Harririan I, Kharazi Fard M, Noroozi H.
(J Dent (Tehran, Vol.7, No.2, Year. 2010, Page:64-70,
Download
7.

Effect of Atorvastatin on Orthodontic Tooth Movement in Male Wistar Rats


Authors: Amir Hossein MirHashemi, Maryam Afshari, Mojgan Alaeddini, Shahroo Etemad-Moghadam, Ahmadreza Dehpour, Sedigheh Sheikhzade, Mohammad Sadegh Ahmad Akhoundi
(J Dent (Tehran, Vol.10, No.6, Year. 2013, Page:544-551,
Download
8.

Orthodontic Research Output from Iran in International and National Journals


Authors: Samareh Badri, Mohammad Sadegh Ahmad Akhoundi,Mohammad Javad Kharrazi fard, Nafiseh Momeni
(J Dent (Tehran, Vol.11, No.1, Year. 2014, Page:67-74,
Download
9.

Treatment of a Rare Bilateral Severe Ectopic Eruption of the Maxillary First Permanent Molar: A Case Report


Authors: MS. Ahmad Akhoundi, AH. Sadrhaghighi
(J Dent (Tehran, Vol.6, No.1, Year. 2009, Page:46-50,
Download
10.

Evaluation of shear bond strength of orthodontic brackets bonded with nano-filled composites


Authors: Mohammad Sadegh Ahmad Akhoundi, Javad Chalipa, Sepideh Arab, Mohammad Javad Kharrazifard, Maryam Ahmadyar
(J Dent (Tehran, Vol.10, No.5, Year. 2013, Page:461-465,
Download
11.

Effect of Tramadol (μ-opioid receptor agonist) on orthodontic tooth movements in a rat model.


Authors: Rashidpour M, Ahmad Akhoundi MS, Nik TH, Dehpour A, Alaeddini M, Javadi E, Noroozi H.
(J Dent (Tehran, Vol.9, No.2, Year. 2012, Page:83-89,
Download
12.

Fabrication and evaluation of a noncompliant molar distalizing appliance: bonded molar distalizer.


Authors: Sodagar A, Ahmad Akhoundi MS, Rafighii A, Arab S.
(J Dent (Tehran, Vol.8, No.3, Year. 2011, Page:107-116,
Download
13.

Comparison of an imaging software and manual prediction of soft tissue changes after orthognathic surgery


Authors: Ahmad Akhoundi MS, Shirani G, Arshad M, Heidar H, Sodagar A.
(J Dent (Tehran, Vol.9, No.3, Year. 2012, Number of Page:178-187
Download
14.

The Mechanical and Thermal Behaviors of Heat-Treated Ni-Rich NiTi Orthodontic Archwires


Authors: S. M. Seyyed Aghamiri, M. Nili Ahmadabadi, Sh. Raygan, I. Haririan, M. S. Ahmad Akhondi
Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.18, No.5-6, Year. 2009, Page:843-847,
Download
15.

Comparison of wire loop and shear blade as the 2 most common methods for testing orthodontic shear bond strength


Authors: Mojtahedzadeh F, Akhoundi MS, Noroozi H
Am J Orthod Dentofacial Orthop., Vol.130, No.3, Year. 2006, Page:385-357,
16.

Comparison of occlusal balance contacts in patients treated with standard edgewise and preadjusted straight-wire appliances.


Authors: Akhoundi MS, Hashem A, Noroozi H.
World J Orthod., Vol.10, No.3, Year. 2009, Page:216-219,
17.

The effect of morphine on orthodontic tooth movement in rats.


Authors: Akhoundi MS, Dehpour AR, Rashidpour M, Alaeddini M, Kharazifard MJ, Noroozi H.
Aust Orthod J, Vol.26, No.2, Year. 2010, Page:113-118,
18.

A comparison between craniofacial templates of Iranian and western populations.


Authors: Akhoundi MS, Chalipa J, Hashemi R, Nik TH, Sodagar A, Afzalifar R.
Acta Med Iran, Vol.50, No.2, Year. 2012, Page:127-132,
Download
19.

Tensile bond strength of metal bracket bonding to glazed ceramic surfaces with different surface conditionings


Authors: Akhoundi MA, Kamel MR, Hashemi ShM, Imani M
(J Dent (Tehran, Vol.8, No.4, Year. 2011, Page:201-208,
Download
20.

Designing Orthodontic Craniofacial Templates for 8-14 year-old Iranian Girls Based on Cephalometric Norms


Authors: Chalipa J, Akhoundi MS, Shoshtarimoghaddam E, Nik TH, Imani M
(J Dent (Tehran, Vol.10, No.1, Year. 2013, Page:64-73, Number of Page:2008-2185
Download
21.

Comparison of desensitizing efficacy of an Iranian dentifrice and a commercially available dentifrice: a randomized double-blinded controlled clinical trial.


Authors: Moslemi N, Johari M, Akhoundi MS, Zare H, Shamshiri AR, Khorshidian A
(J Dent (Tehran, Vol.10, No.4, Year. 2013, Page:351-7,
Download

Farsi

1.

مقایسه رادیوگرافی پانورامیک و لترال سفالومتری در اندازه گیری زاویه گونیال در بیماران با مال اکلوژن کلاس II


Authors: جواد چلیپا, ویدا رضایانی, اعظم خورشیدیان, محمدهاشم حسینی, محمدصادق احمد آخوندی
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, Vol.50, No.2, Year. 1388, Page:77-84,
Download
2.

بررسی تغييرات سفالومتريک (دندانی اسکلتی) در بيماران Class III در دوره Mixed dentition متعاقب استفاده از دستگاه Face mask وSlow Maxillary expansion


Authors: محمدصادق احمدآخوندی، اعظم خورشيديان ، جواد چليپا
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.21, No.2, Year. 1387, Page:77-84,
Download
3.

بررسی تغييرات قوس های دندانی بيماران متعاقب استفاده از دستگاه اکسپنشن Y شکل


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.14, No.2, Year. 1380, Page:38-44,
Download
4.

بررسی ارتباط سفالومتريک ابعاد صورت و موقعيت ساژيتالی و عمودی دندانهای قدامی


Authors: دکتر احمد سوداگر- دکتر محمدصادق احمد آخوندی - دکتر سيده نفيسه مؤمنی - دکتر آزاده داود آبادی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.22, No.1, Year. 1389, Page:9-16,
Download
5.

مقايسه اثرات درمانی فيس ماسک با و بدون استفاده از پيچ اکسپانشن در ايجاد تغييرات اسکلتی – دندانی در Cl III


Authors: دکتر محمد صادق احمد آخوندي- دکتر اعظم خورشيديان - دکتر محمدجواد خرازی فرد
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.21, No.3, Year. 1388,
Download
6.

مقايسه Malpractice ارتودنسی دندانپزشکان عمومی و متخصص در پرونده‌های سازمان نظام پزشکی در سالهای 72-1384


Authors: دکتر محمدصادق احمدآخوندی-دکتر محمدجواد خرازی‌فرد-دکتر شقايق رحمتيان-دکتر جواد چليپا - دکتر محمدهاشم حسينی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.19, No.4, Year. 1386, Page:50-54,
Download
7.

بررسی تغييرات سفالومتريک (دندانی اسکلتی) در بيماران Cl III در دوره دندانی مختلط متعاقب استفاده از دستگاه Face mask


Authors: دکتر محمدصادق احمد آخوندی- دکتر اعظم خورشيديان
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.19, No.2, Year. 1386, Page:98-105,
Download
8.

بررسی شيوع شاخصهای اورجت، اوربايت و کراس بايت در دانش آموزان 11- 13 ساله شهرستان مهران در سال 1376


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.13, No.1, Year. 1380, Page:79-86,
Download
9.

بررسی ايمونوژنتيک ناهنجاريهای شکاف لب و کام در بيماران ايرانی


Authors: دکتر امير خاوری- دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.13, No.1, Year. 1380, Page:57-66,
Download
10.

بررسی شيوع روابط اکلوژنی مختلف در دانش آموزان 11 تا 13 ساله شهرستان مهران در سال 1376


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.12, No.4, Year. 1379, Page:91-101,
Download
11.

تغييرات سفالومتريک بيماران متعاقب کاربرد دستگاه اکسپنشن Y شکل


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.12, No.3, Year. 1379, Page:23-31,
Download
12.

بررسی اثرات دستگاه P.E متحرک بر عرض قوس دندانی فک پايين


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.10, No.3-4, Year. 1377, Page:21-32,
Download
13.

بررسی اثرات Rapid palatal Expansion بر عرض قوس فک پايين


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی-دکتر سيد محمد ابراهيم موسوی سجاد
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.9, No.1-2, Year. 1376, Page:13-24,
Download
14.

بررسی شيوع روابط اکلوژنی مختلف در دانش آموزان پسر 13-11 ساله مدارس راهنمايی ناحيه 2 شهرستان کرج


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.8, No.2, Year. 1375, Page:9-18,
Download
15.

تشخيص هويت يا شناسايی افراد از روی دندانها و آثار آنها


Authors: دکتر غلامعلی زارع-دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.7, No.3, Year. 1374,
Download
16.

معرفی دو بيمار با دندانهای اضافی Supplemental بسيار نادر


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.7, No.1, Year. 1374, Page:19-26,
Download
17.

نقش پروستا گلاندین‌ها در حرکات دندانی


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.4, No.3, Year. 1368, Page:54-60,
Download

Abstracts and Presentations

English

1.

Evaluation of shear bond strength of orthodontics brackets bonded with nanofilled restorative materials..


87 th congress of the European orthodontic society
Location: Istanbul-Turkey,
Date: june 19- 2011- june 23- 2011
Authors: Chalipa J, MS Ahmad Akhound
Type : پوستر, Lecturer,
2.

.Evaluation of maxillary molar distalization using a pendulum-like appliance


87 th congress of the European orthodontic society
Location: Istanbul-Turkey,
Date: june 19-2011- june 23-2011
Authors: Ahmad Akhoundi MS , Afshar H, Arab S
Type : پوستر, Lecturer,
3.

How Do Load Cells and Crosshead Speeds Affect Orthodontic Shear Bond Strength Tests?


7th lnternational Orthodontic Congress
Location: Sydney, Australia,
Date: February 6- 2010- February 9- 2010
Authors: F Mojtahedzadeh , MS Ahmad Akhondi , E Javadi
Type : پوستر, Lecturer,
4.

Evaluation of Cooperation between Orthodontist and Maxillofacia Surgeon in Treatment Outcome of Skeletal Class III Patients


7th lnternational Orthodontic Congress
Location: -Sydney ,Australia,
Date: February 6- 2010- February 9- 2010
Authors: MS Ahmad Akhond ,i H Sadr Haghighi
Type : پوستر, Lecturer,
5.

Bond Strength Evaluation of Nonglazed ceramic with different surface Treatment Methods


106th ANNUAL SESSION
Location: Las Vegas, Nevada, USA,
Date: May 5-9 2006-May 5-9 2006
Authors: MS Ahmad Akhondi, M Kamel, A Yazdi, T Hooshmand
Type : پوستر, Lecturer,
6.

Evaluation of functional occlusion in patients treated with preadjusted and edgewise appliances


105th International Orthodontic Congress
Location: Paris,
Date: September 2005-
Authors: MS Ahmad Akhound
Type : پوستر, Lecturer,
7.

General principles related to the diagnosis and orthodontic treatment of impacted teeth


104th Annual Session American Association of Orthodontists
Location: Florida,
Date: .April 2004-
Authors: MS Ahmad Akhound
Type : پوستر, Lecturer,
8.

Variation of ANS location in relation to palatal plane in normal , short and long-face patients


105th Annual Session American Association of Orthodontists
Location: San francisco,
Date: May 2005-
Authors: MS Ahmad Akhound
Type : پوستر, Lecturer,
9.

. The Comparison of Dolphin imaging Software and Manual Prediction of Soft Ti


7th lnternational Orthodontic Congress
Location: Sydney- Australia,
Date: February 6 - 2010- February 10 - 2010
Authors: MS Akhound
Type : سخنرانی, Lecturer,
10.

How much orthodontic shear bond strength is enough


84th congress European orthodontic society
Location: Lisbon,
Date: 10 june 2008-14 june 2008
Authors: F Mojtahedzadeh , MS Akhoundi, H Noroozi
Type : سخنرانی, Lecturer,
11.

Evaluation of bond strength to non-glazed ceramic in different surface treatment


84th congress European orthodontic society
Location: Lisbon,
Date: 10 june 2008-14 june 2008
Authors: MS Ahmad Akhoundi , MR Kamel , MJ Kharazi fard
Type : سخنرانی, Lecturer,
12.

Evaluation of functional occlusion in patients treated with preadjusted and edgewise appliances..,


105th International Orthodontic Congress
Location: Paris,
Date: September 2005-
Authors: MS Ahmad Akhound
Type : سخنرانی, Lecturer,

Farsi

1.

گزارش 20 ساله از درمان بیماران ارتوسرجری(250 مورد).


نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران
Location: مشهد.ایران,
Date: اردیبهشت 1390-
Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
Type : سخنرانی, Lecturer,
2.

.Step by step treatment p;anning for class III orthognatic cases


7 th congress of Iranian association of orthodontists
Location: Hamedan. Iran,
Date: 2009 20 May-2009 22 May
Authors: Heidar H, MS Ahmad Akhound
Type : سخنرانی, Lecturer,
1.

Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences


Editorial Board Member,
1.

عضو کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور


Activity Type:عضو كميته
2.

عضو کمیته پژوهشی شورای عالی دندانپزشکی کشور


Activity Type:عضو كميته
3.

عضو انجمن ارتودنتيست‌هاي اروپا (EOS)


Activity Type:عضو كميته
4.

عضو انجمن ارتودنتيست هاي ايران


Activity Type:عضو كميته
5.

عضو انجمن دندانپزشكي ايران


Activity Type:عضو كميته
Top