دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

فريد ابوالحسني

اطلاعات تماس
http://tums.ac.ir/faculties/abolhasf
تلفن: +9821-664-19072
فکس: +9821-889-53007
آدرس: بخش جنين شناسي،
گروه آموزشي آناتومي،
دانشكده پزشكي،
دانشگاه علوم پزشكي تهران،
خيابان 16 آذر، تهران
ايران
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
پزشكي
آناتومي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1393/12/17

1.

B.Sc


Physiology and anatomy, Tehran University, Tehran, IRAN, 1983- 1987
2.


Human Anatomy, Tehran University, Tehran, IRAN, 1987- 1991
3.

Ph.D


(Anatomy( Embryology, Tehran University, Tehran, IRAN, 1991- 1996

Advisor/Consulter

1.

Changes in motility parameters of mouse spermatozoa in response to different doses of progesterone during course of hyperactivat


,
-,
2.

Assessment of invitro maturation and in vitro fertilization of germinal vesicle after cryopreservation


,
-,
3.

Effect of different dose of hyaloronan on motility, vitality and morphology of sperm in rat


,
-,
4.

The effect of recombinant human leukemia inhibitory factor (rhLIF) on inVitro development of mouse 2-cell embryos and their isol


,
-,

Referee

1.

Human sperm aster formation and chromatin configuration in rabbit oocytes Following intracytoplasmic sperm injection using a pie


,
-,
2.

Role of NO-CGMP pathway in maturation of immature oocyte with using sildenafil and SNP invitro


,
-,
3.

Effect of parvastatin on Ischemia-reperfusion injury of sciatic nerve in rat


,
-,
4.

Effect of simvastatin on Ischemia-reperfusion injury of sciatic nerve in rat


,
-,
5.

Neuroprotective and neuroregenerative effect of immunophiline(FK506) inCA3 after global ischemia injury in rat


,
-,
6.

Effect of L-NAME on classical parameter of sperm in varicolelized rat


,
-,
7.

Effect of Melatonin on ischemia reperfusion injury following heterotopically transplanted ovary in rat


,
-,
8.

Effect of Melatonin on ischemia-reperfusion Injury of rat Small intestine


,
-,
9.

Supplemental Zinc can reduce the risk of NTD by mother who take Valproic Acid


,
-,

English

1.

Peritoneum


فارسی, Original
2.

Neural pathways and cranial nerves


فارسی, Original
3.

Langman's Essential of medical embryology


فارسی, Translation
4.

Gray's Anatomy for medical students


فارسی, Translation
5.

Langman's Medical Embryology, edition 9th and 10th


فارسی, Translation

مقالات

English

2.

Melatonin prevents ischemia - reperfusion injury following superior mesenteric artery occlusion in the rat


Authors: Abolhasani F,
DARU, Vol.16, No.2, Year. 2008, Page:95-101,
3.

The effects of simvastatin on ischemia-reperfusion injury of sciatic nerve in adult rats


Authors: Abolhasani F,
European Journal of Pharmacology, Vol.590, No.1-3, Year. 2008, Page:111-114,
5.

Pravastatin prevents ischemia-reperfusion injury in rat sciatic nerve


Authors: Abolhasani F,
Surgical Neurology, Year. 2006,
8.

Altered Plasma Zinc Level Contributes To The Developmental Toxicity In Neural Tube Of Rat


Authors: Abolhasani F,
XVIII International Symposium on morphological sciences, Year. 2005,
9.

The effect of cumulous cells on In vitro maturation of mouse germinal vesicle stage oocyte


Authors: Abolhasani F,
Iranian Journal of Reproductive Medicine, No.2, Year. 2005,
15.

Sensory innervations pattern For the anterolateral surface of the thigh by the genitofemoral nervel


Authors: Abolhasani F,
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Year. 2003,
16.

The Effects of Nitric Oxide on Mouse Pre-Implantation Embryo Development and Apoptosis


Authors: Abolhasani F,
(Iranian Biomedical Journal (IBJ, No.3, Year. 2003,
1.

Endnote


2.

SPSS, photoshop


3.

Microsoft office Word , Excell, powerpoint, Outlook


4.

Windows XP


1. Teratology
2. ART
3. Regeneration and protection in nervous system
4. Role of Nitric oxide in male infertility and use of Antioxidant
5. Oxidative Stress in Gastrointestinal tract, Nervous System and Invitro Maturation of oocyte
Top