فهرست دسترسی سریع

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ EN
ارائه خدمات الكترونيك

ارائه خدمات الكترونيك
تاریخ: 2012/01/08 - 14:26

 ارائه خدمات الكترونيك

قابل توجه اعضاي هيئت علمي،كاركنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران : در صورت تمايل جهت دريافت خدمات الكترونيك و جهت سهولت و سرعت بخشيدن به ارائه خدمات مذكور خواهشمند است روي عنوان مربوطه كليك نموده و فرم درخواستي  را تكميل فرمائيد. پس از بررسي و اطمينان از صحت درخواست، شناسه هاي اختصاص يافته به همراه راهنماي مربوطه وبه صورت محرمانه و به نحو مقتضي تقديم خواهد شد. (مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه )